• Pinewood

Jakten har inte skadat vargstammen

AktuelltPublicerad: 2010-02-16 03:22

I USA kommer nu rapporter om att vargstammen inte påverkats negativt trots att omkring 600 vargar dödats under 2009, varav licenssjakten stod för omkring 230.

I det aktuella området, som omfattar staterna Idaho, Montana och Wyoming fanns förra vintern omkring 1 650 vargar. Den statliga myndigheten "U.S. Fish and Wildlife Service" bedömer att antalet är oförändrat efter höstens och vinterns jakt.
– Det visar att vinterns vargjakt inte skadat vargstammen alls, säger Ed Bangs, koordinator för det amerikanska vargprojektet, till tidningen Idaho State Journal.
Bangs ger också beröm till de lokala viltförvaltningsmyndigheterna för bra planering.
Meningen med vargjakten var (precis som i Sverige) att stoppa vargstammens tillväxt inom Rocky Mountain-regionen.
Precis som i Sverige är vargen även i USA ett kontroversiellt djur och dödligheten var fram till förra året 26 procent – i genomsnitt dog alltså 26 av hundra vargar årligen av olika orsaker.
Enligt Ed Bangs tjuvsköts tio av dessa, ytterligare tio dödades av myndigheterna vid skyddsjakter, tre dog i trafikolyckor och tre av naturliga orsaker. Trots detta växte vargstammen med ungefär 22 procent om året, en utveckling som nu alltså har hejdats.
Årets tilldelning vid licensjakten i USA, totalt 295 vargar, motsvarar ungefär 18 procent av den föregående vinterns vargstam. Motsvarande siffra för Sverige är 13 procent, vilket delvis kan förklaras med den lägre svenska tillväxten (som legat under 20 procent).
Även i USA finns det motstånd mot jakten, som möjliggjordes av att regeringen tog bort arten från hotlistan i vissa delstater. Beslutet har överklagats och senare i år kommer troligen en federal domstol att avgöra om regeringsbeslutet var lagligt eller inte.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Jakten är nyttig för vargstammen

2010-02-17 11:09

Amerikansk vargstam ökar med 46 procent och svensk vargstam ökar med 19 procent? Nja, f-n tro´t, de amerikanska uppgifterna stämmer bättre med ryska erfarenheter. Skall någon tro på att den svenska vargstammen endast ökar med 19 procent då behöver man ta till inavel för att göra detta troligt. Tyvärr är det troliga att svenska vargstammen både är större än och växer fortare än vad som myndigheter redovisar. Sanningen har dock en viss vana av att komma ikapp lögnen. Men licensjakt blir aldrig ett hot mot vargstammen. Vargens egenskaper är det största hotet mot vargstammen. Folk må älska eller hata varg, mat måste folket ha och när vargarna blir många så blir de dels ett direkt hot mot vår köttproduktion och dels ett mycket större hot genom sin förmåga att snabbt och effektivt sprida parasiter och sjukdomar över stora områden. Detta kan ej tolereras i ett modernt samhälle och därför kommer åtgärderna mot vargen att bli skoningslösa. Det blir som vanligt, myndigheterna reagerar trögt och när de reagerar så är det för sent, vilket kommer att framtvinga en i stort sett total utrotning av frilevande varg i Sverige. De som inte tror på detta kan studera finsk och rysk varghistoria och nu även vad som är på gång i USA.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons