• Pinewood

Jakten löser inte inavelsproblemet

AktuelltPublicerad: 2010-01-13 17:45

Miljöminister Andreas Carlgrens tal om att skjuta sjuka vargar får nu hård kritik. Många förväntade sig att de skjutna vargarna skulle vara sjuka, vilket inte är fallet och inte heller något som forskarna hade förväntat sig.

Miljöminister Andreas Carlgren har i debattartiklar och intervjuer motiverat regeringens beslut om vargjakt motiverat det med att vargarna inte är genetiskt friska och bär på missbildningar. Han har bland annat hävdat att den snabba tillväxten av genetiskt sjuka vargar riskerar att äventyra målet för hela rovdjurspolitiken.
När veterinärerna nu har undersökt större delen av vargarna har de visat sig vara friska och vid god vigör, ett besked som uppenbarligen många debattörer – och journalister – tog emot med förvåning. Det fanns förväntningar om att hitta sjuka vargar och att inaveln skulle synas.

Jakten handlar om acceptans
Rovdjursforskaren Olof Liberg konstaterar i en intervju i Dagens Nyheter att Carlgren medverkat till den missuppfattningen.
– Carlgren har spritt den här missuppfattningen genom sitt snack om att byta ut sjuka vargar, säger han och påpekar att jakten i själva verket är ett sätt att få en vidare acceptans av varg.
Resultatet från vargobduktionerna – att vargarna i stort sett är friska – är precis vad forskarna har väntat sig. Det finns tidigare studier som visar att cirka tio procent av vargarna bär på någon form av missbildning, men det är alltså marginella problem för den svenska vargstammens hälsa.
– Den allvarligaste effekten av inaveln är på reproduktionen. Valpkullarnas storlek och överlevnad har ett samband med inavelsgraden, säger Olof Liberg.

Missförstånd
I en intervju i Dagbladet i Sundsvall försvarar Carlgren vargjakten och anser att en del av den efterföljande debatten bygger på missförstånd.
– Det är inte meningsfullt att låta den nuvarande stammen av genetiskt svaga individer växa okontrollerat. Utan jakten får vi inte acceptans för avsikten att ta in nya vargar i landet, säger Carlgren till Dagbladet.
Han anser att regeringens åtgärder ska ses som en helhet och att det krävs krafttag för att säkra vargens överlevnad och samtidigt få acceptans för politiken
– Just nu pratar alla bara om jakten. Ingen bryr sig om att vi också ska ta in genetiskt friska vargar och stärka stammen, säger Carlgren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. INAVELSPROBLEMET?

2010-01-14 22:37

Var väl inte den största anledningen till att det blev ett beslut på varg jakt skulle utföras? Det handlade väl också till en större del av där de tätaste vargbestånden hade ställt till med skada på bland annat boskap och de som förlorat sina hundar i löshundsjakten! Och att den jakten på vissa ställen i landet ej gick att utföra. Att det sedan i en efterhands restruktion och tidigare har varit en fråga om hur det var ställt bland våra vargar visste ju många både vanliga människor och LST samt NTV att det fötts stora valpkullar lite varstans i varg revir områderna och på vissa ställen allt från 5-8 valpar och detta från bla inavlade föräldrar! Jakten var också av en betydelse att få ner vargstammen till vad de kloka och lärda tror sig vara ca 210 st fast siffran får uppskattas till det dubbla i dagsläget, vad finns efter sommaren? Det skjöts 28 vargar varav det blev en överskjutning! Att sedan reportrar och och icke tänkande fanatiker ondgör sig över detta och ställer till en massa hysteri i media, TV interjuver med icke kunniga och ensidiga personer, har drivit upp hela jakten till något av ett löjets skimmer över alla de debatter som cirkulerat i de olika tidningarna. Nu senast detta med att det skulle ha skjutits hej villt och lemlästat djuren både til avskjutna ben, magskott m.m. Ja det går inte att räkna upp allt. Detta händer i ett demokratiskt land som Sverige. Jägare och berörda befattningshavare mordhotas, kallas för slaktare m.m. Var och en som har något att tänka med, ska och borde begripa att jakten och dess syfte lagstadgat av riksdags beslut är avslutad och inget kan göras för att vrida tiden tillbaka. Och de DNA prov som är klara, visar ju att vi har en livskraftig varg stam och det var ju för att även få vetenskap om detta, som bidrog till JAKTEN. Så låt nu berörda instanser få arbetsro och utvärdera det som var andemeningen med det hela, lägg ner den hysteriska jakten på enskilda personer. Och till massmedia och reportrar ni har medverkat alldeles för mycket till att hussa upp denna hatiska stämmningen bland folket so nu råder, hjälp till nu så att lugnet lägger sig i alla läger och kom med lite mindre upphussade rubiköverskrifter i era innläg till allas bästa!!!

14. Till Erik

2010-01-14 22:36

I Beslut om licensjakt efter varg 2010 (Dnr411-7484-09 NV står det på sid 14. "Uppdraget omfattade även att lämna ett förslag till utformning av en licensjakt som motverkar hög täthet av varg i delar av MellanSverige och som motverkar den skandinaviska vargpopulationens dåliga genetiska status." Detta säger ju att man genom jakt motverka den genetiska statusen. Uppenbarligen är detta Naturvårdsverkets åsikt. Detta tycks ju också vara Anders Carlgrens åsikt efter senare uttalande. Nya vargar är ju den enda metoden att utöka den den genetiska bredden

13. Tvärt om Tyskterrier

2010-01-14 22:35

Det är precis tvärt om, jag har tagit del av hela vargdebatten och alla vinklingar. Problemet är att miljöministern har byggt upp hela sin argumentation runt inavelsdefekter som inte finns. Att sen vargstammen per definition är inavlad och man måste hitta en lösning på sikt om inte naturlig invandring räcker är en annan del av politiken och ett krav för gynsam bevarande status. Alltså för att kunna hålla en begränsad stam och få jakt så måste vi ha in några eller någon ny varg med jämna mellanrum. Det var ju också det som JRF, SJF,SSR, LRF,SKK och Jordägareförbunet föreslog i det fallet genom att flytta redan invandrade östvargar från renskötselområdet om inte de fortsatte söderöver på egen hand. Sen har ju JRF "hoppat" av denna överenskommelse och är nu mot omflyttning som var grunden till att det blev jakt. Alla organisationer inklusive bevarandeorganisationerna är emot en inplantering från andra länder så motivet att man därför inte "ställer" upp på en omflyttning håller inte. Men tyvärr så har verkligheten hunnit i kapp JRF:s "ickepolitik" i rovdjursfrågan och man verkar inte ha någon färdriktning.

12. Låt mig påpeka en sak för Dan och andra "inflyttarna"

2010-01-14 10:26

Hur ska en ökad acceptans för varg fås genom att efter en pyttejakt, långt under den normala tillväxten, ersätta dessa med vargar som enligt forskarna ska få STÖRRE kullar. Calrberg, Liberg med flera borde gå kurser i beteendevetenskap. Du borde inte ha gått på den bluffen, Dan. Såvida inte ditt mål sammanfaller med Rovdjursföreningen, en fortsatt ökning av vargstammen på landsbygdens och jägarnas bekostnad.

11. Hur snevriden får man bli?

2010-01-14 09:39

Är det verkligen så att folk tror att om man skjuter varg så blir det bättre gener i resten av vargarna? Fattar väl vilken höna som helst att om man har en syskonskara som har i princip samma gener och så tar man bort 1 av 10 så har inte de andra 9 blivit genetiskt friskare! Herregud vilken nivå det är på debatten!

Det är ju sagt från början att för att få lov att TA HIT nya gener utan att majoriteten lyfter på ögonbrynen måste vi förvalta vargstammen. Själva jakten har inte ett smack med generna att göra. Endast "nya vargar" har med nya gener att göra. Det är klart att om man bara lyssnar på hälften av vad Carlgren säger så tror man ju det man vill! Vad jag hört av honom så har han sagt att vi ska skjuta för att kunna ta in nya vargar. Inte som många kramare verkar tro att vi ska skjuta bort sjuka vargar. Eftersom endast 24% i senaste undersökningen hade NÅN SOM HELST invändning mot vargjakten (trots alla påhopp på jägarna) så måste man väl säga att beslutet inte var fel??

Observer, du verkar inte mycket bättre än Aftonbladet på att lyssna och förstå.

10. Inavelslögnen avslöjad tack vare jakten

2010-01-14 09:06

"Den allt ökande inaveln" har tillsammans med Art- och Habitatdirektivets bevarandestatus varit ett av argumenten från Svenska Rovdjursföreningen (SRF) och dess gelikar för att öka vargstammen. Vargförespråkarna liksom forskarna hävdar också att de minskande kullstorlekarna är ett bevis på inavelns negativa effekter. En jämförelse med kullar i Finland och i ryska Karelen visar att kullarna i Sverige/Norge är normalstora. Att kullarna tidigare var större är helt naturligt eftersom tillgången på bytesdjur var mycket stor och inga problem fanns att bilda nya revir. Svenska forskare bör ta till sig forskningsresultat från andra delar av världen där vargpopulationerna är mycket större och antal bytesdjur minskar för att av det utläsa att det finns en annan orsak till minskande kullstorlekar. Senaste rön från Idaho-Montana visar på genomsnittskullar på 3-4 valpar.

9. Observer 22.37

2010-01-13 23:39

bara att återigen konstatera att du missat nästintill hela vargdebatten om du tror att inaveln är enda anledningen till att beslut om vargjakt tagits...

8. Man får gratulera Jakt o Jägare för rubriken

2010-01-13 22:53

Och med denna brijanta rubrik, kan då nån i JRF motivera vargjakten. Skulle var väldigt intressant att få ta del av JRF argumentation för en avskjutnin av 103 vargar när 27 har upprört dessa känslor. har överhudtagit inte sett nått av JRF ute i media. Vem som helst kan ju skriva på den egna hemsidan...

7. Inavel?

2010-01-13 22:53

Carlgren har ju blivit lurad av er forskare. Ni hävdar ju att Sveriges vargar är kraftigt inavlade och härstammar från tre individer! Detta borde medföra att taket på 210 individer kan minskas kraftigt!

6. Jaja!

2010-01-13 22:52

Vilket surr hit och dit! Man blir inte klok av den här debatten! Är dom inavlade och sjuk eller hur är det? Varför ta hit ryssgener om det inte är nå fel på vargen. Är det bättre att det föds 8 valpar i ett revir än kanske 3-4 stycken? Ja man blir inte klok!

5. Hmmm

2010-01-13 22:52

Är han rätt person att prata om genetik?

4. Storm i ett dricksglas !!

2010-01-13 22:51

Hade vi väntat oss något annat?
Alla de personer som på vardera sidan för-mot vargens existens, så högljutt basunerat ut sina teorier, och bett oss andra se det som fakta, har NU ett helvete att koma ur sin rävsax!
Nollvisionärerna torde nu inse att deras krav om utrotning, bör ses som ett oseriöst agerande i debatten. Å andra sidan borde den minoritet som för tillfället skapar mediadrevet i den riktning deras partifrände inom journalistkåren bevisat, lära sig att opinion stärks endast av konkreta fakta.
Tills dags datum finns endast en oändlig mängd osanningar, påhitt och sakfel i " fablernas värld". Att de lyckas dupera journalister att t.o.m använda samma stavfel och sakfel är mins sagt beklämmande. Men tyvärr, så lågt är ribban lagd i Sverige. IQ fiskmås skrattas det säkert i våra grannländer om oss!
Det åligger nu jägarorganisationernas yttersta ledningar, att snarast ombesörja att jägarkåren inte får klä skott för denna absurda skenpolitik som förs i landets medier. Att vi bommat alla chanser hittills, att ta till vara röstens kraft i opinionsbildandet, är nog alla överrens om. Men skall vi jägare behöva ta hur mycket skam som helst, för att vi laglydigt följt ett demokratiskt beslut?
Liberg påstår nu att jakten inte löser inavelsproblemet???
Vilken acceptans han åsyftar torde han själv se sig i stjärnorna om. Det han med dessa stupida uttalanden vill medverka till, är ju knappast en ökad förståelse för Vargen som art. Inte bland sunda förnuftiga människor ivartfall.
Glad att vi trots detta är i majoritet!

3. Är inaveln ett problem?

2010-01-13 22:50

Är det något vissa forskare hittat på att vargen skulle vara särskilt känslig för inavel.Se tex bävern, som inplanterades i ett fåtal exemplar.Nu finns den spridd över hela verige utan att visa några fortplantningsproblem.

2. Lika (o)klokt som allting annat i vargfrågan

2010-01-13 22:50

Efter att ledarskribenter stått på kö för att fördöma vargjakten och vargjägarna och de jägare vars identitet blivit kända utsatts för diverse hot tror jag inte acceptansen för varg har ökat. Speciellt inte när det blir klart efter de kommande inventeringarna att vi har mer varg än någonsin. Våren 2009 dog en vargtik på Isle Royal när hon skulle föda 8 valpar. Och dessa vargar är verkligen inavlade. Isolerade vi våra vargar i 500 år skulle vi knappast komma till motsvarande situation. Våra något minskade kullar beror snarare på ett tidigare överflöd av bytesdjur och expansionsutrymme. När jag jämförde för något år sedan var de fullt jämförbara med Ryska Karelen. Olof Liberg var inte intresserad av mina siffror.

1. Fel tågordning

2010-01-13 22:49

Miljöministern har i ett valår lyssnat på jägare som vill ta ner vargstammen.
Det gör han genom att först tillåta jakt på som det nu visar sig friska vargar.
För detta har Liberg och Ellengren påpekat att ministern är ute och cyklar.
Sedan ska han flytta in eller importera vargar till samma områden där man nu skjutit vargar utan att ha fått minsta garanti för att de olika länen kommer att acceptera detta.
Tala om fel tågordning!!!
Istället borde han ha inväntat resultatet från de nu fyra årskullar och snart kanske sex kullar i Norge med nya finsk/ryska hanar och gett dessa kullar skydd så att de kan para sig med de gamla vargarna.
En hane kanske bildar revir i Roslagen,
en hona i Norge ska flyttas.
Tyvärr sköts en hanvarg i Norge med dessa egenskaper som har blivit en regeringsfråga i Norge . Man hade inte tid att invänta resultatet av en DNA mätning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons