• Allmogejakt

Jaktföretag kräver ersättning

AktuelltPublicerad: 2014-12-19 08:27

Torsbo Handels AB skickar idag, fredag, in en begäran till Justitiekanslern (JK) om ersättning för de ekonomiska förluster som de otillåtet långa handläggningstiderna för vapenlicensärenden hos polismyndigheten i Västra Götalands län orsakat företaget. Trots upprepad kritik från JK kan handläggningstiderna röra sig på över ett år.

Torsbo Handels AB ersättningskrav omfattar den direkt ekonomiska skada företaget orsakats genom att kunderna inte kan hämta ut och betala för vapen innan licens har beviljats.
Handlarna måste fortfarande betala leverantörerna för vapnen oavsett om de dessförinnan fått betalt. 
När problemen är så omfattande och långvariga som varit fallet så handlar det om betydande belopp.
– Problemen med licenshanteringen är ett existentiellt hot mot jakt- och vapenhandeln i Sverige. Fungerar inte licenshanteringen kommer vi jakt- och vapenhandlare inte att överleva på sikt. På kortare sikt kommer det leda till färre företag och färre arbetstillfällen, främst på landsbygden. Redan idag ser vi hur branschen krymper och företag slår igen, säger Anders Toresson, VD för Torsbo Handels AB.

Ingen förbättring trots kritik
JK har upprepade gånger riktat kritik mot hur polismyndigheten i Västra Götalands län hanterar vapenlicensärenden, men det har inte blivit någon förbättring. Handläggningstiderna är fortfarande orimligt långa.
Orsaken till de långa handläggningstiderna ligger hos polismyndigheten, där man bland annat ställt krav på sökande som inte återfinns i lag eller förordning.
Det har även förekommit att man inte alls har handlagt vissa typer av licensansökningar. Detta tas upp i den senaste kritiken från JK. Förvaltningsdomstolarna har vid flera tillfällen påtalat att polismyndigheterna måste ha lagstöd för sina beslut.

”En markering”
Med kravet vill Torsbo Handels AB dels få ersättning för sina kostnader, dels markera att det inte är acceptabelt att en myndighet inte på ett godtagbart sätt utför de arbetsutgifter som den är ansvarig för.
– Det borde vara en självklarhet att myndigheter följer lagens krav på skyndsamhet och lika självklart att det är myndigheten och inte vi företagare som skall bära förlusterna om inte lagen följs, avslutar Anders Toresson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. 90-talet

2014-12-22 10:11

På 90-talet så ansökte jag om en licens i Boden och fick frågan om jag hade tid att vänta medans handläggaren kontrollerade och behandlade ärendet. Det tog om jag mins rätt ca 15-20 min.
Med dagens teknik och med kunnig personal som kan regler och krav för vapeninnehav så ska det inte behöva ta längre tid än så.

3. Under 24...

2014-12-20 13:18

...timmar tar det i Uppland. Lämnade licensansökan kl 14.50 i Enköping. Kl 09.50 dagen efter ringer handläggaren från Uppsala. På morgonen den tredje dagen ligger licensen i brevlådan.
Snabbast i Sverige förmodligen.
En stor eloge till vapenhandläggarna i Uppsala.
Kanske något för övriga vapenhandläggare i Sverige att ta lärdom av.

2. Till Old Ox

2014-12-19 11:43

JOs utredning har visat att baserat på hur lång tid det tar för tillståndsenheterna som inte får kritik för lång handläggning så har de enheter som tar för lång tid på sig tillräcklig eller mer än tillräcklig bemanning. Som jämförelse så behandlar handläggaren (en!) fyra gånger så många licensärenden per dag som de i Stockholm och Göteborg.

Felet är alltså de interna direktiven att varje ärende ska granskas av både handläggare och jurist för att hitta skäl till att avslå licensansökan.

1. Övertid!

2014-12-19 10:30

Vet man inte inom polisen vad bemanna upp och övertid är? Där var någon som föreslog att handlarna själv skulle sköta licenshanteringen för dom som redan har vapen, jag tycker att det låter som en bra ide. Dom som söker första gången bör kanske gå genom polisen. Vapenhandlarna borde vara uppkopplade till något system när man trycker på nn har denne hittat på något borde de stå stopp då kan man inte utöka eller byta vapen (licens).

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere