• Pinewood

Jaktkortspengar till SNF

AktuelltPublicerad: 2015-02-09 14:18

Regeringen har beslutat att Naturskyddsföreningen (SNF) ska få 425 000 kronor för sitt arbete med att skydda pilgrimsfalk och hackspett, skriver Svensk Jakt. Däremot är det inte skattemedel som finansierar detta, utan pengarna tas från Viltvårdsfonden genom kammarkollegiet.

Beslutet kritiseras från jägarhåll, eftersom Viltvårdsfonden består av de pengar jägarna betalar för att lösa statligt jaktkort och för att pengarna betalas ut till Naturskyddsföreningen retroaktivt.
Det har redan tidigare varit ifrågasatt hur pengarna i Viltvårdsfonden används. Medel därifrån stödjer projekt som inte har direkt koppling till jakt och viltvård, som exempelvis domherrens sexliv. 
Regeringens motivering lyder: ”Regeringen har i propositionen Jaktens villkor (från 1999, reds anm.) uttalat att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis bör erhålla bidrag ur Viltvårdsfonden. (…) Regeringen finner att projekten pilgrimsfalk och vitryggig hackspett uppfyller de krav som har ställts upp i propositionen, varför bidrag ur Viltvårdsfonden bör lämnas för dessa två projekt.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. handlingsplan

2015-02-10 16:50

Kan ingen juridiskt kunnig person i JRF eller JF undersöka huruvida det går att överklaga beslutet, alt. betala in pengar till någon myndighet pga tvist. Sen får man väl överväga om man ska strunta i jaktkortsinbetalningen, vilket en del redan verkar göra?

10. Att komma ihåg

2015-02-10 12:21

Ingen av de djurarter vi spenderar pengar på finns med IUCN lista över hotade arter. De är alla klassade LC (Least Concern).Är man på randen av en arts utbredningsområde är det naturligt att tätheten blir låg.
Pilgrimsfalken finns över hela världen och utökar sin levnadmiljö bland storstädernas skyskrapor.
Vitryggig hackspett finns i hundratusentals par österut.
Vargen är näst människan och räven vårt vanligaste stora rovdjur.
Fjällräven betraktas som ett skadedur i en stor del av sitt område. Observera oclså att fjällräven är den ursprungliga huvudvärden för rävens dvärgbandmask.
Så vad vi än har för anledning att spendera pengar på dessa arter inte är det för att skydda jordens sällsynta djur.

9. Norrlänning, Blekingejägare, Martin, Micke, SOL....

2015-02-10 12:21

Det behövs varken inhibition eller överklagande när det gäller jaktkortet.
Betala in pengarna till förvaltningsrätten, med en motivation om varför just DU betalar in och spärrar pengarna..
Liktydigt, varför man betar till förvaltningsrätten vid en tvist med hyresvärden.
Om tex. utan el, utan tvättmaskin/diskmaskin, vatten etc. etc...
Finn vägar, hitta på något.
Vänta INTE på att någon annan stakar ut vägen åt er.
Gör något själva,,,,

8. Detta är inget nytt...

2015-02-10 09:04

...att det tas stora summor från våra jaktkortsavgifter som sedan delas ut till olika organisationer, där Naturskyddsföreningen bara är en. Även små rovdjurskramare får del av dem. Dessa hade behövts på annat håll, t ex när det inte gick att fortsätta forska på älgdöden i södra Sverige då det inte fanns medel. Jag har efterlyst en rättning i ledet hos både organisationer och politiker men naturligtvis får jag inga svar! Titta bara på hur pengarna har använts för att betala eftersök efter våra allmänna vägar? Nu ska dessa pengar betalas tillbaka förvisso, men det är så stora summor att allt inte kan betalas tillbaka på en gång. Om alla jägare unisont betalar in avgiften till sin medlemsorganisation så skulle de sedan kunna fördela medlen. Vilken jägarorganisation törs vara först att öppna upp för det??

7. Hur mycket medel ...

2015-02-09 19:18

... levererar Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen till Viltvårdsfonden?

6. Överklaga?

2015-02-09 19:18

Alvarligt. JRF och SJF borde överklaga icke jaktrelaterad användning av fondens medel.

5. STÖLD

2015-02-09 17:34

Och sedan undrar man varför antalet jaktkort är så lågt?
Det som bekymrar mest är att vi inte tar strid;detta måste strida mot intentionerna för viltvårdsfonden.

4. #1

2015-02-09 17:34

Självklart måste detta överklagas till kammarätten snarast och även andra konstiga beslut NVV hittar på.
De får väl se till att använda skattepengar till denna cirkus.

3. Det börjar klarna!

2015-02-09 16:51

Grattis!
Nu börjar det märkas vad en röst på S innebär i praktiken. Det blir mer och mer uppenbart att den här regeringen kommer att göra allt den kan för att MP med sina underorganisationer skall få allt inflytande över jakten och viltvården. Nu räcker inte skattepengarna till utan då rekvirerar man medel från de avgifter vi jägare betalar. Jag bävar för hur det skall se ut efter de här 4 åren.

2. Hade väl varit bättre...

2015-02-09 16:51

...att ta de pengarna som man nu avser att använda för ytterligare en runda av vargutredning!!

1. inhibition?

2015-02-09 16:49

Hoppas att det överklagas snarast av någon juridiskt kunnig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB