• Allmogejakt

Järnavargar gav fullt hus

AktuelltPublicerad: 2015-02-13 14:28

I veckan har två informationsmöten arrangerats om vargarna som etablerat ett revir i närheten av Järna i södra Stockholms län. Reviret kallas Sjundareviret och tiken är efter den ursprungliga Rialahannen.

I onsdags kväll hölls det första av två informationsmöten om det nybildade Sjundareviret i södra Stockholms län. Det hölls på Kallfors golfklubb och det var i första hand tamdjursägare som bjudits in av länsstyrelsen och Viltskadecenter.
På torsdagskvällen hölls det andra möte. Denna gång på JRF Nykvarn-Södertäljes klubbstuga. Där hade länsstyrelsen tagit hjälp av både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet för att få ut inbjudan till jägare som bör ta del av informationen. 
Publiken bestod av cirka 100 jägare från marker som berörs av Sjundareviret. 

Information från Viltskadecenter och länsstyrelsen
Jens Frank från Viltskadecenter inledde mötet med att tala om grundläggande vargbiologi, om förhållandet mellan varg och hund och om förebyggande åtgärder. Åhörarna ställde frågor och många frågetecken blev uträtade.
Under fikapausen gick diskussionerna varma och därefter var det dags för Arne Söderberg från länsstyrelsen att berätta om hur spårning går till och hur de kvalitetssäkras. 
Länsstyrelsen har lagt ner åtskilliga timmar på att säkra spår, spillning och revirmarkeringar för att kunna säkerställa att det nu finns ett nyetablerat revir. Det består av cirka 20 000 hektar, vilket är en ganska liten yta för ett vargrevir.
Det har även konstaterats blod i revirmarkeringarna, vilket tyder på att tiken löper och att det därmed finns stor sannolikhet att det kommer att bli föryngring under våren.

Tiken härstammar från Rialahane
DNA-analyser visar att tiken är född 2013 i Forshagareviret i Värmland. Hannen är född i Sandsjöreviret, även det i Värmland, år 2012 eller 2013. 
Tiken härstammar från den ursprungliga Rialahannen, som 2009 tillsammans med en tik etablerade det första reviret i Stockholms län på många år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. nr2

2015-02-15 11:27

Det stoppar ej med 100-120 älgar på ett så litet revir med föryngring.
Ni kan räkna med 3 års jakt till sen är det sop rent i markerna om ni har en stor älgstam idag.
Gör ett studiebesök i Finland och lär.
Gå ej på olika aktörers propaganda för de vill er inte väl utan förkovra er i ämnet och agera.

3. Dags för länsvisa förvaltningar.

2015-02-13 19:39

Naturvårdsverket har beslutat ingen licensjakt på lodjur nu i vinter. Motivet uppges vara att lodjursstammen i Sverige inte når upp till de nivåer som har beslutats, 870 lodjur i Sverige.
Varför har inte nivån uppnåtts? Troligtvis för att vi inte haft någon heltäckande inventering de senaste åren och det har beslutats om många fler familjegrupper (och troligen även vargar) i flera län än vad länet, utifrån länets areal, skall förvalta.
Inventering i länet visar på kanske 100 till 200 % fler familjegrupper lodjur (och kanske även vargar) än länet skall förvalta vid inventering men inget licensjaktbeslut för att den nationella nivån har inte uppnåtts.

Föreslår att jägarorganisationerna verkar för att vi får regionala, länsvisa maxiantal, t ex utifrån länens areal och det politiska beslutet om totala antal vargar, björnar, lodjur och järv som vi skall förvalta i landet och licensjakt beslutas länsvis utan krav på nationella nivån nås.
Uppgift att i vargtäta län så blir inventering av lodjur inte heltäckande eller ingen inventering.
Att länstäckande inventeringar inte behöver göras samtidigt som i andra län i ,exempelvis Mellansvenska förvaltningsområdet, eller de andra förvaltningsområdena utan länen får besluta om länets licensjakt.

2. Välkommen till eländet

2015-02-13 17:37

Det är ett ltet revir som kommer påverka dom som jagar där väldigt mycket. Räkna med att det kommer gå åt ca 100-120 älgar där det närmaste året.

1. ''Mysigt''.

2015-02-13 16:50

Det måste kännas mysigt att tiken återvänt till hembygden. Det måste kännas tillfredsställande för bl a APU. Jag lider med alla tamdjursägare. Men det verkar tyvärr vara så att alla måste uppleva eländet. Man tar inte till sig andras erfarenheter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB