• Knivar_nu

Järven kartläggs med DNA

AktuelltPublicerad: 2006-04-27 15:12

En ny metod har tagits fram för att kartlägga järven i Sverige. Järven är ett av de mest okända djuren vi har i landet. Järven är sällsynt eftersom den lever ensamt och ofta rör sig över stora otillgängliga områden.
Den ställer också till med stora problem för rennäringen och det kostar samhället en hel del.

Metoden är framtagen av Eva Hedmark och går ut på att samla in spillning och analysera den med hjälp av DNA.
Metoden är framgångsrik och är redan i bruk i både Norge och Sverige.
Sverige har inom EU ett särskilt ansvar för att bevara en livskraftig järvstam. Det gör att det finns ett stort behov av att övervaka stammen. I och med att järven är skygg är metoden lämplig, eftersom man slipper fånga in eller observera djuren.
Med hjälp av tekniken har Eva Hedmark studerat järvar som etablerade sig i skogsområden i Västernorrlands och Gävleborgs län under 1990-talet. Eva Hedmark fann 22 individer, men enligt deras DNA härstammar de från ett fåtal individer och det ser ut som att inavel skett. Dessa 22 individer hade ingen eller mycket begränsad kontakt med järvarna i fjällkedjan.
I dagsläget finns tio individer i Gävleborgs län, medan beståndet i norr minskat till två individer.
– Invandring av eller genetiskt utbyte med järvpopulationen i fjällkedjan är förmodligen avgörande för deras fortsatta överlevnad. Det är inte osannolikt att det sker eftersom förbipasserande fjälljärvar detekterats i båda områdena under studiens gång, säger Eva Hedmark.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB