• Älgskadefondsföreningen

JO-kritik mot Naturvårdsverket

AktuelltPublicerad: 2012-07-21 12:36

I december 2010 begärde Ruvhten Sijte sameby skyndsamt beslut om skyddsjakt på två vargar som uppehöll sig på samebyns vinterbetesområde.

Ett år senar avslog Naturvårdsverket ansökan. Då hade vargarna hunnit få valpar och det så kallade Tandsjöreviret var ett faktum.

JO kritiserar nu Naturvårdsverket för den långa hanläggningstiden.

Det var den 19 december 2010 som Ruvhten Sijte sameby begärde skyddsjakt på två vargar som höll till på samebyns vinterbetesområde. Man begärde skyndsam handläggning då samebyn skulle flytta renarna ner till skogslandet där vargarna hade etablerat sig.

Men då inget beslut kom från Naturvårdsverket tvingade byn att flytta renarna till ett annat, mindre lämpat område på grund av vargarna.

– Vi fick ta till en annan, kortsiktig lösning, säger Kenneth Willenfeldt.


Skickade påminnelse
Det innebar betydligt mer jobb för renskötarna men man klarade i alla fall av vintern. Inget besked kom dock från Naturvårdsverket så i maj skickade samebyn en påminnelse samt ansökan om skyddsjakt på nytt.

Men vid den tidpunkten hade vargarna i Tandsjöreviret hunnit få valpar och därför var det inte längre möjligt att genomföra skyddsjakt.

För samebyn innebar vargetableringen oerhört mycket mer arbete med att bevaka renarna och betesområdet blev betydligt mindre.

– Naturvårdsverket påstod att man tappat bort ansökan men det verkar konstigt. Genom att det tog så lång tid hann vargparet få valpar och det var väl det som var meningen för då gick det ju inte att ta bort dom. På så sättet hjälper myndigheterna vargen att ta bit för bit.


Ringer inte upp igen
I mitten av juni tog Jakt & Jägare kontakt med Naturvårdsverket för att få ta del av handlingarna i ärendet och för att få en förklaring till varför det tog ett år att fatta beslut om skyddsjakt.

Handlingarna kom snabbt och efter några dagar ringde en tjänsteman upp som skulle kunna ärendet. Det visade sig dock snart att han hade läst in sig på ett helt annat ärende och han bad att få återkomma.

Sedan dess har det varit tyst från Naturvårdsverket.

För samebyn har vargetableringen inneburit oerhört mycket mer arbete och ekonomisk problem.

– Vi har vargar överallt snart. Det är ofta synobsar, säger Kenneth Willenfeldt.


Vill inte att renarna blir vargmat

– Dom säger att ni får ju ersättning men så fungerar det inte. Det här är ju våra djur och dom vill vi inte ska bli till vargmat oavsett om vi får ersättning. Det tär på resurserna när vi inte kan använda hela området utan måste hålLa oss på en liten del, säger han.

Vargparet i Tandsjöreviret har vad Naturvårdsverket kallar "ett skandinaviskt ursprung", alltså att de är hårt inavlade, och har därför inget genetiskt värde.

I sitt beslut riktar Justitieombudsmannen JO kritik mot Naturvårdsverket för den mycket långa handläggningstiden men vad den fått för konsekvenser för samebyn berörs inte.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Bixo

2012-07-23 09:32

Det kan väl omöjligen räcka med endast kritik i denna fråga. Ansvarig tjänsteman skall med omedelbar verkan få sparken och verket skall tilldömas en rejäl bot.Det är väl andra gången det tar så här lång tid gällande ett skyddsjaktbeslut om dessa vargar. NVV blev väl bara kritiserade även den gången ? Vad som gör detta genetiskt värdelösa revir så värdefullt hos LST i Jämtland kan man undra. Allt fler börjar tro att dom är så rädda om detta revir enbart för sin egen skull, Bara för att få "förmånen" att ha ett eget revir att förvalta. Det skapar många arbetstillfällen i Östersund, förmodligen det allra dyraste reviret i Sverige. Med 5 st märkningar, misslyckade märkningar med helikopter fältpersonal på marken halva vintrarna, Ersättningar till 4st djurägare hittills!Den pågående utredningen mot bäverjägarna som lär vara uppe i många miljoner redan.Slarvat bort ansökan? Finns väl ingen som tror på det. Det är bara ytterligare en taktik för att rädda detta revir, som redan har attackerat tamdjur vid 6 tillfällen minst, även en hund saknas inom detta revir.Skandal är ordet.

4. Till Bengt Bixbo Inl.Nr.3

2012-07-23 09:31

Mycket väl skrivet.Har för närvarande inga övriga kommentarer.

Som sagt,Mycket bra inlägg.

3. Jo kritik med all rätt !!!!!

2012-07-22 20:46

När man läser hur Naturvårdsverket hanterar nämnda skyddsjaktsansökan och för övrigt även andra ärenden i samma anda så kan man inte annat än att reflektera som följer.
Rennäringen, som är Riksintresse enligt vad regeringen hittills bestämt, och som då bör åtminstone vara i samma läge som Vargen och kanske tillochmed lite värdefullare än Vargen.
Man producerar ju tillsammans med Viltkött bland det klimatsmartaste i matväg som går att producera, och dessutom inhemskt. Och på marker där ingen annan producent av animalisk föda har så stora möjligheter att konkurrera.
Den Turism och upplevelseindustri som tillsammans med renskötseln vistas inom Samebyarnas Åretruntmarkerna producerar inte vad jag vet något som hälst ätbart, snarare tvärt om, man förbrukar mat.
Mat som till mer än 50 % produceras utanför landets gränser.
Kan det möjligen vara så att det fortfarande vilar en skugga över Naturvårdsverket efter herrarna Franzén och Bjärvall. Dessa båda var ju under 4 decennier ledarna inom Svensk Rovdjurspolitik med känt, Kännbart, resultat.
Deras intentioner när de ” tog över ” Rovdjursförvaltningen och Naturvårdsverket står ju för mig helt klar i dagens läge med bägge dessa herrar på ledande poster inom bevarandesidan.

Vi har inte under överskådlig tid bakåt haft tillnärmelsevis totalt så många rovdjur som i dag efter deras framfart i ledande positioner.
Är det möjligen deras skugga som fortfarande förmörkar möjligheterna till ett någorlunda säkert och i näringssyfte godtagbart leverne i glesbygdens Rovdjurstätaste områden.

Kan beslutfattarna inom Naturvårdsverket över huvud taget hantera skyddsjaktsärenden snabbt.
Snabbhet i dessa frågor är av yttersta vikt, framför allt för dem det berör, men fastmer för förvaltningens möjligheter till acceptans inom de områden som är Rovdjurstätast.

Det borde från regeringens sida kunna utses någon ansvarig med speciell kunskap i dessa frågor som berör skyddsjaktsärenden och som har mandat att på eget bevåg och med strikt ansvar, både för människor och djur kunna ta snabba beslut.

Av Sveriges 9 miljoner människor måste det finnas minst en människa som utan personliga fanatiska åsikter kan hantera detta på bästa sätt.

2. Staten: Flytta rovdjursförvaltningen!

2012-07-22 11:56

I alla fall lite närmare jorden, till Landsbygdsdepartementet och verkställighet till Skogsstyrelsen eller Jordbruksverket inkl. skyddsjakten. Och sedan skall Djurskyddslagen gälla för djurskydd upp till 200 m från farmade tamdjur, vilket EU säger i direktiv att DsL har alltid företräde när man tolkar djurskydd i alla fall utan undantag.

1. Medvetet

2012-07-22 02:25

Länstyrelserna sätter i system att försöka "trötta ut" djurägare och därmed förmå dom att sluta med djurhållning.
Därav dom långa handläggningstiderna.
I Dalarna gör tex länstyrelsen allt för att få slut på vår enda sameby och våra sista fårgårdar

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB