• Allmogejakt

JRF: ”Allemansrätten ger för många intrång”

AktuelltPublicerad: 2012-08-01 14:25

Fastighetsägare måste ges större möjlighet att stoppa kommersiella intrång på marken från utomstående, anser JRF.

Jägarnas Riksförbund (JRF) instämmer med riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). Allemansrätten måste diskuteras och regelverken anpassas till dagens samhällsglobalisering. 

Men JRF anser att det finns fler problem än utländska bärplockare, som med stöd av allemansrätten bedriver kommersiell bärplockning.

– Enskilda markägare utsätts även i allt större utsträckning för organiserat kommersiellt intrång från enskilda, organisationer och företag. Det handlar till exempel om idrottsevenemang, viltsafaris, rid- och vandringsleder, olika former av terrängkörning och kanotturer med strandhugg, kommenterar Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF.


Intrång som begränsar äganderätten
– Det är intrång som inte bara skapar förslitningar och nedskräpnig, utan i allt för många fall begränsar den enskilda äganderätten, tillägger hon.

Fastighetsägarens lagstadgade rätt att nyttja och bedriva verksamhet på fastigheten måste komma i första hand. Allt kommersiellt nyttjande från utomstående ska endast tillåtas efter samverkan med aktuell fastighetsägare, anser JRF.

– Allemansrätten som en sedvanerätt för i första hand lokalbefolkningen att fritt röra sig i skog och mark och även plocka bär och svamp, i första hand för husbehov, är en sak. Kommersiellt nyttjande av annans mark en helt annan, fastslår Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Allemansrätten????

2012-09-16 13:02

Läs gärna vad Mats Jangdal skriver i Frihedtsportalen om "myndigheters"
ingrepp och negligering när det gäller så kallad "allemansrätt".
http://www.frihetsportalen.se/
Samtal med makten 1,2 & 3.
Enskilda eller bolag som kränker äganderätt, bruks och nyttjanderätt kan åtgärdas civilrättsligt men myndigheter som är de värsta syndarna är fullständigt oåtkommliga. Det har varit socialdemokraternas varumärke genom flera generationer!

17. Allemansrätten missbrukas definitivt.

2012-08-08 08:47

Och andemeningen missförstås tydligt av vissa som pratar om ”rätt”. Lika gärna kan denna luddiga lag ses som en kränkningsrätt för allmänheten och grundar sig antagligen på ett synsätt vi hittar hos den politiska vänstern. Där hittar vi ju allehanda krav om att ha, få eller ta sådant som andra äger, skattar för och sköter. Värt att nämna är att denna kränkningsrätt är unik i världen. Det är antagligen endast vi i Sverige som låter främmande människor från vilket land som helst i världen utnyttja annans mark i vinstsyfte. Helt unikt, dumt och en grogrund för konflikter. Egendomsrätten ses helt annorlunda ut i de flesta av EU:s medlemsländer. Det är hög tid att justera denna ”rätt” när människor missbrukar densamma utan påföljd. Det bör alliansregeringen hinna med under återstående tid av mandatperioden.

16. Helt rätt JRF

2012-08-06 13:13

Bra att ngn tar bladet från munnen. Allemansrätten i sin nuvarande form är naturligtvis helt fel. Den behövdes kanske under krigsåren men inte nu. Tänk om jag skulle anspråk på att fritt nyttja andras egendom när det passade mig och utan att fråga om lov. Såsom tex deras fritidsbåtar och sommarstugor och lyxbilar.

15. Rättssamhället eroderar

2012-08-03 14:17

Om inte jag minns fel så var allemansrätten uppe för en tid sedan och inget av de riksdagspartier som säger sig värna om äganderätten var beredda att ändra något för att eliminera problemen. Inte centern, inte folkpartiet, inte Moderaterna, inte socialdemokraterna tex. Detta trots att det är mycket enkel justering skulle lösa problemen och ändå bibehålla andemeningen i allemansrätten. Så här enkelt är det:
1 Markägarens intresse går först. (Tex kan tillträde avlysas under pågående jakt).
2 Allemansrätten omfattar fri rörlighet för enskilda individer. Bär och svampplockning tillåten för den egna familjens behov.
3 kommersiell/affärsmässig verksamhet där annans mark nyttjas kräver avtal med markägaren.

Men just nu anser våra politiska företrädare att det är viktigare att gynna affärsidkare som under slavliknande förhållanden tar hit 100:tals bärplockare, turistföretag som ockuperar privat mark för att tjäna pengar och diverse sk miljöaktivister som under allemansrättens täckmantel med odemokratiska metoder saboterar skogsavverkning, jakt mm som de inte tycker skall få förekomma.
Det JRF tar upp är ett problem som övriga partier är för konflikträdda för att våga hantera. Tänk att de viker ned sig så lätt även när det gäller äganderätten.

14. riktigt

2012-08-03 09:05

riktigt bra att Solveig Larsson tar upp frågan om allemansrätten.
Mkt bra Solveig det visar att JRF är ett medlemsförbund som arbetar för sin medlemskår.

13. Allemansrätten

2012-08-02 22:55

I förrgår var ett inslag i Gävle-Dalanytt om allemansrätt kontra bärplockning.Jakträtten ifrågasattes!Skulle lokalbefolkningens rättighet att jaga och fylla sina egna frysboxar lokalt, kunna hindra ex.vis Stockholmare,thailändare och polacker att plocka bär i deras skogar??Det är ju allemansrätt som gäller i skogslänen och i norra Sverige.
Tanken på att du som turist har större rättighet än dom,vars marker du vill plocka bär,eller naturmuppa på-att dom skall mista rättigheter-e.x.vis jakträtt eller äganderätt-bara för att dina rättigheter är större än deras-är ren rasism eller hör åtminstone hemma på kolonialtiden.
Begränsa allemansrätten till att gälla enbart boende i Sverige-Ännu bättre vore att begränsa den till enbart dom som själva upplåter sin egen mark till "allmänheten".Du får plocka bär eller tälta på min mark,om jag får plocka och tälta på din mark.
Att vi i skogslänen och Norrland skall vara dom enda i hela världen, att vara tvugna att lyda under nån "allemansrätt" där annat folk har rätt att komma hit och utnyttja våra skogar och marker,utan att vi har rätt att utnyttja deras marker verkar väl inte så där väldigt demokratiskt och modernt.
En sak var väl på på 40-talet när "Fritidsbetänkandet" 1941,kom med sin "allemansrätt".Världen var i krig,Ransoneringar,varför inte göra så att även folk i städerna hade rätt att plocka bär,dom fanns ju så det räckte.

12. Nog tycker jag att det ingår i normal hyfs…..

2012-08-02 15:27

….att man åtminstone kontaktar markägaren innan man anordnar större evenemang, och som man dessutom tar betalt för.
Åtminstone där det finns vildsvin, så pågår ju jakten på dessa året runt, och då finns det definitivt anledning att se till att man inte stör i onödan. Att själv visa hänsyn brukar dessutom göra markägarna mer villiga att hjälpa till med att tipsa var man kanske kan hitta spår, höra ljud, eller kanske t o m få syn på de djur eller fåglar man är intresserad av.
När jag hade hästar så frågade jag t ex varje år om det var OK om jag red på stubbåkrarna – även om jag inte hade behövt. Det var egentligen bara för att visa respekt för andra, och hade bonden sagt nej så hade jag givetvis rättat mig efter det och inte börjat dividera om min ”rätt”.
Med ömsesidigt hänsynstagande så tror jag nog att det kan fungera alldeles utmärkt med den allemansrätt vi har idag, men delar av den kan behöva förtydligas så att alla begriper vad som gäller.

11. Bra Solveig!

2012-08-02 13:23

Missbruket av allemansrätten måste stävjas och grupper som APU, PTP, SRF med flera, måste hindras från att självsvåldigt bedriva verksamhet på andras mark.

10. Naturligtvis

2012-08-02 09:41

Måste en markägare ha möjlighet att avvisa ekosof terrorister som medvetet stör jakten. Likaså den svans som följer i vargens spår , såsom APU,PTP, SRF osv som terroriserar såväl markägare som ortsbor.

9. Min mark!

2012-08-02 09:41

Inte en sekund för tidigt att få ögonen på rätt fokus från början! jag har köpt min mark men det räknas som allemanns rätt? när jag sist var och jobbade i Stockholms skärgård fick jag skit för att jag gjorde intrång på grannfastigheten när jag backade in och vädnde med min vagn på den infarten
???????????????????????+ men när samme man var på min mark nyss och parkerade å spekulerade då var det inget intrång!!!! fy för dom lede....

8. Tack för det Solveig!

2012-08-02 09:40

Inte nog med att APU trakasserar oss jägare rent allmänt, de anordnar även safaris som de tar betalt för på våra marker i Riala.
Detta planeras från APU den 4:e augusti:
"APU aktionsdag den 4 augusti - många anmälda. Vi har sammanställt flera Rangerteams som startar tillsammans vid utgångspunkten och delar sedan på sig för att vandra i områdena kring Beateberg, Rörmossen, Gunnsjön och Uttersättra, och sammanstrålar sedan igen för rapportering. Aktionsdagen innehåller orientering, patrullering och dokumentation av spår på djur, illegal jakt, kameror, illegala fällor och övriga faror så som miljöbrott".
Allemansrätten är bra om folk håller sig till att plocka bär & svamp!

7. Bra Solveig Larsson!

2012-08-02 09:40

Redan ordet "allemansrätt" är fel i dagens läge. Det borde heta "Allemansskyldighet" eftersom det är vad det handlar om. Skyldigheten att när man färdas över annans mark göra det på ett sätt som inte stör. Det är förbjudet att bryta kvistar, att tälta mer än ett dygn, att vistas inom en gårds närområde, att plocka kottar, m.m. Det anses ok att för eget bruk plocka bär och svamp. Allt detta kan behöva förtydligas för de människor som i vanliga fall bara ser naturen på TV.

6. Revidera

2012-08-01 17:32

Det är dags med en översyn av allemansrätten, den liksom alla lagar behöver ses över, det är mycket som ändras på några år, så lagarna måste hänga med i utvecklingen.

5. SMSL!

2012-08-01 16:38

Av kommentarerna att döma, så var det nog fler än jag som undrade vad du menade, speciellt med ditt första inlägg där (nr 1).
Vill du försvara och med orealistiska idéer försöka underlätta den kommersiella bärplockningen med människor som lockats hit från andra länder – så var så god.
Någon mer kommentar på detta får du inte ifrån mig i den här tråden.

4. Ett fång rosor ...

2012-08-01 16:22

och en eloge till Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson för det uttalandet!

3. Till Kerstin Fredin

2012-08-01 16:22

Var det något mera du funderade över,då du sa att jag "Strök Medhårs"..??
Om då du påstod att jag var rätt ensam att använda mig utav ordet "Gissel"..

http://www.jaktojagare.se/aktuellt/svart-med-algjakt-och-barplockning

Du hade tydliga problem med att förstå min poäng,,men kan trösta dig med att läs denna artikel ordentligt,så kanske du förstår vad jag o flera menar.
”Allemansrätten ger för många intrång”

2. Korrekt.

2012-08-01 16:22

Allemansrätten ska endast gälla svenska medborgare, och inte i storskaligt kommersiellt syfte, för varför ska jag drabbas ekonomiskt som markägare, för att någon annan ska tjäna pengar genom att använda min mark ?
Förklara det den som kan..

1. Svår gränsdragning

2012-08-01 16:22

Jag kan hålla med i det mesta, men om det skulle drabba en av de få möjligheter för glesbygdsbefolkningen att dryga ut kassan inför vintern ställer jag inte upp. Lingon, blåbär och hjortron har sedan generationer tillbaka varit ett sätt för ortsbefolkningen att trots allt slit tjäna en extra slant varje höst, jag tillhör själv de som plockat ihop till alltifrån cyklar till bandspelare och trots allt som sägs om lata svenskar så ser jag många ortsbor som varje höst köar till bäruppköparna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons