• Pinewood

JRF: ”Vargflytt till Dalarna oacceptabelt”

AktuelltPublicerad: 2011-04-12 09:16

I ett pressmeddelande ger Jägarnas Riksförbunds ordförande i Dalarna, Malte Sandström mycket hård kritik mot länsstyrelsen i Dalarna, som godkände att ta emot en flyttvarg den 8 april.
– Det är en maktdemonstration, där man värnar egna intressen och kör över såväl viltförvaltningsdelegationen som ortsbefolkningen genom att tillåta att en varg flyttas till Dalarna. Det är helt oacceptabelt att flytta en varg till landets rovdjurstätaste län, kommenterar Malte Sandström.

Enligt JRF i Dalarna visar utplanteringen av varg även att myndigheterna helt bortser från miljöministerns intentioner om att vargstammen skall spridas ut. Oavsett den genetiska bakgrunden på den flyttade vargen
borde den ha skyddsjagats eftersom den ställt till problem uppe i Gällivare.
– Vi kräver nu att människor som kan komma att drabbas av vargen fullt ut ersätts ekonomiskt för alla direkta och indirekta skador, tillägger Malte Sandström.
JRF-Dalarna förordar att skadegörande individer, oberoende av bevarandestatus, skall tas bort genom skyddsjakt.
– Vi kan inte se att myndigheternas beslut att flytta problemet till någon annan är lösningen, säger Malte Sandström. Tidigare har JRF i Dalarna även krävt en konsekvensanalys vad utsättningar av nya vargar kan innebära för alla berörda.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Göra sitt jobb.

2011-04-15 13:50

Vi har ju ANTICIMEX i landet för att sanera bort oönskade skadedjur. Låt dem få göra sitt jobb. De är proffs på detta. Så slipper dessa fanatiska djurrättstalibaner komma i dispyt med de förträffliga jägarna. Å sedan kan dessa politiker som far med osanning, få sitta och ljuga bäst de vill. Ingen kommer mer att lyssna på dem i alla fall.

6. Inte bara varg är oacceptabelt.

2011-04-13 12:56

det är också helt oacceptabelt att ha statsråd som ljuger för sin befolkning som högste rovdjursnavariga har gjort under lång tid angående de sk. "vargarnas" härkomst. De ljuger också i ekologiska termer när de påstår att de behövs och fyller en funktion. Denna ordning är helt oacceptabel. Det är det också att ha en förening som inte verkar till 100% för sina medlemmar.

5. Utplantering av varg är oacceptabelt

2011-04-13 09:32

JRF bör nu sätta ner foten ordentligt och säga ifrån om att utplantering av varg är oacceptabelt, var det än månne vara. Enligt regeringens villkor för bidraget från Viltvårdsfonden så har JRF förbundit sig att arbeta FÖR nuvarande rovdjurspolitik. Detta innebär att förbundet har avsagt sig möjligheten att arbeta MOT denna vansinniga politik, något som helt uppenbart påverkar förbundets agerande. För 210 kr/medlem årligen så har förbundet avhänt sig rätten att arbeta FÖR sina medlemmars intressen i rovdjursfrågan. Genomför en medlemsomröstning och låt resultatet bli förbundets policy.
Varg är ett stort livsfarligt rovdjur som sprider livsfarliga sjukdomar och parasiter till djur och människor. Ingen medborgare i detta land skall behöva tåla att staten släpper sådana skadedjur lösa där människor bor eller verkar.

4. Vargflytt

2011-04-12 11:27

Tror att enda sättet att få stopp på denna hysteri är att kräva att Naturvårdsverket redovisar Hela kostnaden vad vargen har kostat till dags datum. Då börjar nog aven vanliga svensson att fundera om vi skall lägga så mycket pengar på ett enskilt djur. UPPDRAG GRANSKNING

3. Skjut bort

2011-04-12 10:28

alla defekta vargar, det är ju avel myndigheterna håller på med, eller hur... Vargen kommer aldrig att fungera ihop med människan - vilka förklaringar som än konstrueras. Hägna in dom i nationalparkerna.

2. Vana

2011-04-12 10:11

Miljöministern har ju sagt att invånarna måste vänja sig vid rovdjur och det är precis vad som pågår just nu - tillvänjningsperioden! Det gäller bara att sakta och fint vänja sig.
I Helsingborg verkar man inte ha kommit så långt ännu men om några år blir det ingen uppståndelse. I går däremot fick inte barnen lämna skolan ensamma utan fick vänta tills föräldrarna kom för hämtning. Här fordras verkligen tillvänjning. Här i Småland kommer vi inte att lyda överheten (som vanligt)och om landshövdingen skulle vara positiv till färdtjänst för vargar så kommer vi inte att hörsamma några locktoner eller yl. Beträffande inavel så borde det vara enklast att ta bort en sådan stam helt och hållet i stället för att fortsätta med dessa djur. Om vi sedan skall ha varg så måste man tillse att alla djur är fria från defekter som man avlar på. Det finns ju ingen som fortsätter att satsa på en stam som är undermålig. Det blir ju bara flera dåliga ledkulor och tänder och snart kommer kravet att jägare och markägare skall utfordra vargarna med näringsrik mat. Frågan uppkommer då om kött skall användas eller om bara vegetabiliska födoämnen skall användas. Vad säger Naturskyddsföreningen?

1. Friskt blod

2011-04-12 09:36

Är det inte uppenbart att om man vill förbättra vargens genetiska status så måste friskt blod till i redan existerande vargrevir.
Felet är inte inplanteringen, utan att man då ökar antalet djur i redan vargtäta områden.
Lösningen känns självklar tycker jag, skjut bort en inavlad varg för varje som planteras ut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons