• Pinewood

JRF begär bättre rovdjursinventeringar

AktuelltPublicerad: 2011-02-22 17:34

Jägarnas Riksförbund, JRF, skriver till regeringen och vill bland annat att det görs bättre inventeringar av lodjursstammarna. Enligt JRF har bland annat Naturvårdsverkets senaste beslut om kraftigt sänkt kvot i årets lojakt lett till skadat förtroendet när det gäller rovdjurspolitiken.

JRF ser med stor oro på att förtroendet för politiker och tjänstemän i rovdjursförvaltningen är i det närmaste obefintligt.
– Det gäller både jägare och övriga som lever och bedriver näringar i direkt drabbade områden. Det är orimligt att några län, i väntan på spridning söderut, skall hålla lokalt överstora stammar av framför allt varg och lo, kommenterar Per Wanström, JRF:s generalsekreterare.
En av huvudorsakerna till det bristande förtroendet är ålderstigna inventeringsmetoder.

”Omöjliga krav på kvalitetssäkringar”
– Kraven på kvalitetssäkringar i inventeringarna är i det närmaste omöjliga att uppfylla, förklarar Solveig Larsson, ordförande för JRF.
Förbundet pekar på paragraf 4 i jaktlagen. Markägare och jägare är skyldiga att ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna”.
– Med främst ideella insatser har viltvårdarna
under lång tid utvecklat en unik biologisk mångfald, som man nu upplever på väg att raseras, förklarar Solveig Larsson.

Begär tidigare jaktstart
I skrivelsen till regeringen vill JRF därför att följande punkter genomförs:
• Förbättrade inventeringsmetoderna för varg och lo, med rimliga och trovärdiga krav på kvalitetssäkringen.
• Tidigareläggning av jaktstarten för lo till den 1 februari, vilket sammanfaller med starten i Norge.
• Att de regionala minimi- och maxnivåerna för rovdjursstammarna sätts med hänsyn till det totala rovdjurstrycket. Även tillgången på bytesdjur och hänsyn till areella näringar ska vägas in. Det är även viktigt att summan av de regionala minimi- och maxnivåerna utgör de nationella målen.
• Ökat förtroende för markägare och jägare, vilket borgar för en förvaltning som bygger lokala fakta och kunskaper. Detta måste vara att föredra framför en som i huvudsak bygger på allmänna känslor och teoretiska fakta.
• Större kompetenskrav på länsstyrelsens tjänstemän och handläggare som arbetar med jakt- och viltvårdsfrågor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. GB här är länk till kravdokumentet NFS 2007:10

2011-02-28 12:18

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_10.pdf

7. Kvalitetssäkring

2011-02-23 19:43

Snälla,publicera dessa krav på kvalitetssäkring så man vet vad dom går efter
ELLER,var hittar jag den? mejladress
önskas

Svar:
Vi har publicerat, men det är kanske svårt att söka fram på vår webbplats. Jag ska framföra din synpunkt till redaktionsledningen.

MIkael Moilanen

6. Helt fel frågor

2011-02-23 17:19

JRF skulle, om insikten funnes, ha ställt bl.a. följande frågor.

Varför ska det drivas en politik med mål att fylla landet med de största rovdjuren när det saknas vetenskapligt stöd för att de måste finnas?

I tider av dålig mat, varför uppskattas inte de vilda djuren som människoföda? Det är en i princip gratis tillgång. Borde inte i stället ambitionen vara att verka för ett ökat uttag?

Vi saknar förtroende för Andreas Carlgren på sin post därför att han ensidigt går rovdjursfundamentalisterna på Naturvårdsverket till mötes och låter de få bestämma utan hänsyn till berörda människor i rovdjursreviren. Får detta fortsätta betyder det ett slut på människans grundkaraktär, att finna sin föda i naturen – att jaga, utan att få något nytt positiv i stället.

Vi emotsätter oss å det bestämdaste att det förs en politik som med största sannolikhet kommer att smitta ner vissa av vårt lands befolkning med dödliga sjukdomar.

Vi kräver av statsminister Fredrik Reinfeldt att en ny organisation snarast bildas som i framtiden ansvarar för att vår fauna sköts på ett rationellt, produktivt, ekonomiskt och humanistiskt sätt.

5. nr 4

2011-02-23 12:10

jag funderar på samma sak,på vår mark vet vi av i alla fall två familjegrupper som inte finns enligt Ls

4. Så dags nu!

2011-02-23 09:23

Detta är något som skulle ha kommit för länge sedan.

Jag har personligen varit med på en loinventering, och kommer aldrig att ställa upp på någon mer,

Trots att vi såg spår på olika platser,samt att jaktlag runt oss såg spår på olika platser,detta efter så väl hona med en unge, hona med två ungar på två helt olika ställen(mil ifrån varandra).samt att det var några ensamma spår.
Så fanns det inga djur på dessa platser.jag vill minnas att det fanns i resultaten endat tre djur i hela området.

Där sjönk förtroendet så pass mycket att mig får de aldrig ut på en inventering igen,jag kommer inte att räkna något som de anser att inte finns.

Vi har hona med unge,kanske två ungar eller om de får sällskap av ytterligare ett vuxet lo ibland,för att ibland är de två och ibland är de tre på jaktmarken,i dagens läge.
Man skulle kunna ställa frågan om man får skjuta dessa djur, de finns ju ändå inte.

Det jag vill mena är matt den loinventering som jag var med på var så omfattande och korrekt som den kunde bli, men resultatredovisningen var en katastrof,så frågan är hur tror JRF att man ska få till detta, när de får in uppgifter och tillverkar resultat som passar dem bättre.

3. Med öppna ögon ?

2011-02-23 09:22

Kriterierna för kvalitetssäkringen är värre en vad man kan föreställa sig, och en del av spårarna som "nog" anser att de sitter på en högre position en vad de gör, med egna åsikter och en tolknings fråga i ena vågskålen och i den andra ett regelverk son får hårdare kriterier på si hela tiden.
Jag personligen vill inte träffa på en spårare med översittarattityd, någon mer gång. Om vi inte känner att vi gör något gemensamt, då blir det ogjort.
Så frågan är ju den, -Vad vill de ha fram för uppgifter, och hur ska de få en del av oss att hjälpa till när vi har varit med och blivit "idiotförklarade" och ifrågasatta för våra observationer.
För inte så länge sedan så ifrågasatte en av viltförvaltningsdeligation deltagare, kompetensen hos hos berörd personal inom Lst. Kritiken svarades upp med tystnad och sänkta blickar?
I samråd ska VI. Men det är ganska långt dit, och förtroendet bör "återuppbyggas" innan vi ihop kommer fram i ljuset, med den upplysta personal som vi ska "arbeta" emot.

2. Kravet på bl.a. "Större kompetenskrav"

2011-02-23 09:22

torde vara svårt att förverkliga.
Arbetslösheten skulle ju inom detta gebit då stiga till astronomiska tal.
En helt omöjlig utveckling sedd ur en politisk synvinkel!
Nä, låt medelmåttorna verka i fred!

1. Men snälla...

2011-02-23 09:22

Per Wanström,du säger att rovdjuren skall söderut.Här vill då inte jag ha dom bättre ta bort dom eller in med dom i djurparker. Varför skall flera behöva bli drabbade,då är det bättre att stämma i bäcken i stället.jag har försökt påverka så gått det går. Men inget större stöd har kommit från förbundet tidigare varför vakna nu.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB