• Pinewood

JRF-Dalarna deltar i bojkotten

AktuelltPublicerad: 2010-12-22 10:06

(Uppdaterad version) Jägarnas Riksförbund i Dalarna ansluter till bojkotten av licensjakten på varg. Distriktsstyrelsen för JRF uppmanar sina 1 800 medlemmar att inte delta i licensjakten. Tilldelningen är för liten och regelverket för krångligt, anser JRF-Dalarna.

Styrelsen i JRF Dalarna hade igår möte med anledning av en kommande vargjaktsbojkott. Tidigare hade JRF-avdelningen i Mora-Orsa-Ore fattat ett eget beslut att uppmana sina medlemmar att bojkotta den kommande vargjakten och lodjursinventeringen.

Total enighet
Distriktsstyrelsen tog ett enhälligt att bojkotta både lodjursinventeringen och vargjakten på grund de villkor som bestämts av Naturvårdsverket.
– Vi har en total enighet om vårt beslut i styrelsen. Av alla de medlemmar i distriktet jag pratat med före mötet har alla varit inne på samma beslut, säger Malte Sandström, ordförande för JRF i Dalarna.

Inte styrda från toppen
– Vi är inte styrda från toppen på förbundet, utan vi i distrikten i Jägarnas Riksförbund kan handla från vad våra lokala medlemmar tycker. Vår ordförande i JRF, Solveig Larsson, sa till mig att hon har full förståelse för vårt handlande och att man kan nog inte förstå hur det är att leva i ett vargrevir innan man gör det själv, avslutar Malte Sandström.

Jakt och fäbodbruk
– Vi får och ska agera självständigt i distrikten och vår ambition i Daladistriktet är noll vargar. Vår kultur här i Dalarna med vår jakt och fäbodbruk och annan djurhållning går inte att förena med en vargstam, säger Gunnar Håkansson, vice distriktsordförande.

I ett pressmeddelande från JRF-distriktet i Dalarna påpekas att tilldelningen på sex vargar i länet under licensjakten inte tagit hänsyn till det totala rovdjurstrycket i länet. 

För ensidig tolkning
JRF-Dalarna anser att det gjorts en för ensidig tolkning av till EU:s art- och habitatsdirektiv. Därmed görs ett kraftigt åsidosättande av lokalbefolkningarnas önskemål.
JRF-Dalarna konstaterar att direktivet även pekar på att det i vissa fall kan vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet för att upprätthålla den biologiska mångfalden.
JRF-distriktet ställer sig därför bakom den växande bojkotten av licensjakten på varg.
”Självklart har varje medlem möjlighet att själv välja att jaga eller avstå, men vi räknar med en stor uppslutning för bojkott av vargjakten”, skriver styrelsen för JRF-Dalarna.

Vägrar delta i inventeringar
Även vinterns rovdjursinventering bojkottas av JRF i Dalarna.
”Det beror bland annat på att myndigheterna väntat så länge så att snöförhållandena gör det praktiskt svårt att genomföra”, konstaterar styrelsen.
”Dessutom upplever lokalbefolkningen sig misstrodda och har inget förtroende för tidigare års inventeringar”, skriver ledningen för distriktet.
JRF-Dalarna kräver bättre metoder för att inventera hur stor varg- och lodjursstammen är i länet. Metoderna och sammanställningarna måste inge förtroende för resultatet hos samtliga intressenter, anser styrelsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Konsten att ställa upp

2010-12-31 13:03

Jag är inte sämre än att jag kan frångå mina principer om det är nödvändigt 338an ville ha svar på Kjell Dahlins inlägg. Jag har redan svarat Kjell Via telefon.
Jag är ingen motståndare av bojkotter, men för att ställa upp, så Förutsätter det att jag tror till 100% på att det skall få någon effekt eller verkan. Den Enda bojkott som jag anser att vi Jägare på något vis skulle kunna förvänta oss en framgång med är.
Under en längre tid 1-3år totalbojkottar all jakt, alla eftersök av skadat vilt, om vi inte Jagar i 3 år så behöver vi inte betala statligt Jaktkort,med allt vad det innebär i förlorade intäkter till stat och forskning.
Att under några få dagar bojkotta Vargjakten kommer varken att göra till eller ifrån för oss jägare. Det finns vissa grupper som applåderar Bojkott av Vargjakt och som gynnas av den. Vi Jägare kommer att vara förlorarna i den striden och dessutom förlora i anseende och förmåga att på ett trovärdigt sätt fortsätta vår kamp.
Under Totalbojkotten fortsätter vi naturligtvis att Träningsskjuta och av varann förkovra oss ionnom det jaktliga området. Den enigheten som fodras för en sådan insats kan tyckas långt borta. Den är förmodligen lika sällsynt som full enighet i detta media.
Ett Gott Nytt År till Dalajägarn och alla andra som läser detta.
Ps Bor i Mörsil Årekomun Jämtlands län. Jag Var medlemm i Sjf under många år men insåg att deras Rovdjurspolitik inte stämde med mina uppfattningar,och har inga ambitioner att byta tillbaka. Ds

32. Bixo

2010-12-31 09:20

Vet inte var du bor men nåt Dalauppror verkar du inte ha varit med om. Förväntar mig inget svar då du tidigare deklarerat att du inte svarar på skrivelser utan rätt underskrift. Bara det betonar din överlägsenhet inför andra. Du passar nog bättre på Öster-Malma. Nej, ställ upp på Malte och Nisses bojkott. Det enda som kan röra om i grytan.

31. Prinsiper

2010-12-29 11:05

Eftersom jag av princip inte besvarar såna som inte sätter ut namn, utan skriver i lönndom så har jag fr avsikt att telefonledes besvara Kjell Dahlins innlägg. så 338 an får väl göra likadant om han vill veta mitt svar till Kjell.Gott Nytt Årshälsning till alla. BB
Ps/Om all hade samma uppfattning och åsikter om saker o ting så skulle livet vara rätt torftigt.Ds/

30. Varför Bengt Bixo...

2010-12-28 22:52

går du inte i svaromål på #25 Kjell Dahlins inlägg. Den är klockren utifrån mitt synsätt och det är precis så jag upplever det också. Ser framemot svar.

29. Malte Sandström

2010-12-28 18:27

För det första skulle det aldrig falla mig in att i detta media upplysa almänheten om vad jag har nedlagt fö byten.Om du tagit illa vid dig av att jag tycker att en försvinnande liten del av jägarna tar ett för litet ansvar av att decimera predatorer så kanske det finns en anledning. För det andra så har inga av mina inlägg hittils varit speciellt riktade mot dig, du är ju inte ensam om att bojkotta Vargjakten. Och för det tredje har jag ännu inte upplevt att någon form av bojkott, stor eller liten, har nått speciellt stor framgång. Snarare är min uppfattning den motsatta. Och för det fjärde vi sitter ju i samma båt vad gäller JRF och har tillgång till både telefon och en del andra möjligheter till komunickation,utan ofentlighetens skärskådan. Jag skulle uppskatta, föredra, om det fins oegentligheter oss emellan att det klaras upp på ett personligt plan. Men du kanske föredrar ofentlighet även i den saken.
Med önskan om ett gott slut och ett Gott Nytt År
Din vapenbroder i Rovdjursfrågor Bengt Bixo

28. Duktig rävjägare!

2010-12-28 18:26

Bekräftar att Malte Sandström är en flitig och duktig rävjägare, ett föredöme i sammanhanget. Har sett många av hans fällda rävar.

27. Bangt Bixo

2010-12-27 23:59

Om du vill antyda att jag är köttjägare och inte tar ansvar för att hålla efter rovdjuren kan jag informera dej om att jag de sista fem jaktåren har skjutit femtifyra (54) rävar och en grävling vad har du på din skottlista?

26. Bixo

2010-12-27 17:01

Vid tidigare predatorjakter så förbättrades kommande jakter. Man fick igen något i förbättrade viltstammar. "Men vid varg jakt förbättras inget" Vi är väldigt många som mist all jakt nästan beroende på vargen. Vi har inget för att jaga varg åt staten eller hjälpa till med något i dessa frågor.

25. Men ändå Bengt....

2010-12-27 15:43

Hej Bengt och ett Gott Nytt År på dig!

Låt mig först göra klart att jag har full respekt för dina kunskaper gällande rovdjuren. Dessa har jag aldrig ifrågasatt.
Men! Jag tror ändå inte att du helt kan omsätta dina erfarenheter och kunskaper till att helt förstå den situation som råder här nere i det mellansvenska skogslandet.
För även om ni har ett totalt sett större antal rovdjur, med de konsekvenser för vilda och tama djur det innebär, så har ni vad jag vet fortfarande stora områden där hundar kan släppas och jakt bedrivas på det sätt som jag är övertygad om att både du och jag tycker är jakt. Och hänsynen till rennäringen innebär troligen att ni kommer att kunna fortsätta att ha det så.
Här hos mig och i de områden jag kan överblicka finns inget vargfritt område där jag vill släppa mina hundar eller mina kompisar vill släppa sina hundar. Varken älg- eller småviltshundar. Jakten som betytt så mycket för mig och andra finns egentligen inte längre!

Den situationen ändras inte av att jag deltar i en jakt som innebär att en (1) varg skjuts i hela norra länsdelen, inte ens om det angränsande Västmanland nedlägger sin tilldelade varg i gränslandet mot "mitt" län, innebär någon förändring för mina möjligheter att bedriva jakt.
Det enda denna jakt skulle kunna innebära är att myndigheter och forskare har "legitimerat" sin önskan att sätta ut nya individer i markerna. Och vad har vi jägare då vunnit? Inget alls, annat än att vi troligen under överskådlig tid inte får uppleva någon vargjakt i våra skogar.

Att som du gör jämföra vargen med andra predatorer är ju helt feltänkt i vår situation där vargen är den talrikaste predatorn. Vilken annan art innebär en livsfara för jakthundar och har inneburit att den traditionella jakten upphört?
Björn, lo och järv i all ära men inte har de ödelagt jakten i en hel landsända, vad jag vet.

Följer man denna såpopera som denna svenska varghistoria egentligen kan liknas vid, så får man ju helt klart för sig att det är vi som idag har helvetet som även i framtiden ska ha samma helvete, om än i ännu större skala. Det är sanningen Bengt, så vad anser du skulle vara motivet för oss här som vill få tillbaka vår jakt, att idag gå ut för att skjuta en (1) varg?

Någon bojkott deltar jag inte i, däremot tänker jag, precis som ifjol, inte jaga någon varg eftersom jag om jag gjorde det, i ett framtidsperpektiv, skulle medverka till att gynna fel intressen och skjuta mellansveriges jägare i foten!
Det är mitt motiv!

Jag anser mig ha ganska bra koll på rovdjurssituationen nere i min landsända, däremot sämre om situationen i Jämtland. Kanske är det omvänt för dig?

24. Bojkott eller inte det är frågan

2010-12-26 19:38

Bojkott eller inte det är frågan??
Mitt ställningstagande i rovdjursfrågan tror jag inte att jag behöver redogöra för, samtliga som följt debatten efter förra årets vagrjaktsdebatt, har nog fullt klart för sig den saken.
Vad har jag då för bakgrund och vad kan jag om våra rovdjur. Jag tror mig om att kunna mer än de flesta i den frågan. Jag bor och verkar i ett län som under alla tider haft Björn Lo Järv dessa 3 har vi aldrig varit utan i motsats till vissa andra län, som först på senare år drabbats av rovdjuren. Varg har vi under en kort tid från 1965 och ett antal år framåt varit förskonade från. Någon stor mängd har vi så vitt jag vet inte under mitt jägarverksamma liv haft. Men vi har i motsats till andra län haft ett i mitt tycke högre totalt rovdjurstryck än de flesta andra län som jag känner till. För tillfället har vi 12 vargar inom Länet
Jag har med egna ögon sett vad dessa 4 kan ställa till med både vad gäller Tamdjur och vilda djur.
Vilka skador Vargen i flock eller ensamma ställer till med är jag väl förtrogen med

Vad det gäller mitt väl o ve inom vår organisation ser jag en debatt inom detta forum lika befängt som att bojkotta Vargjakt. Min fortsatta verkan inom JRF tycker jag skall diskuteras på Distriktsårsmöten ock avgöras på Riksförbundsstämman där de ” Våra” har att avgöra saken.
Dehär är ju ett forum där vem som helst oavsett medlemskap kan framföra sina åsikter, och jag trodde i min enfald att debatten om bojkott av Vargjakt skulle handla just om de och inte om min plats i RF s styrelse.
Nog om det, den som är intresserad och inte vet vad jag står för kan höra av sig.

Vi i RFs är så vitt jag hittills vet 1 som är för bojkott och 1 som är mot bojkott, hur övriga i RFs ställer sig i frågan har jag ingen kunskap om.

Har även roat mig med att kolla Webvoter – omröstningen på JJ och konstaterat att av 900 som röstat är 731 för en bojkott av Vargjakt vilken bakgrund dessa har förtäljer inte historien men 157 av 900 tänker delta.
De i sin tur stämmer bra överrens med min erfarenhet av hur många sk, Jägare som sysslar med predatorjakt. Jag skiljer på ”Älg skyttar” som jagar 1-2 veckor per år och jägare som tar fullt ansvar för den fauna som vi förfogar över, och som dessutom bor och kan verka där dom har sina Jaktmarker.
Det är en försvinnande liten skara som tar ansvar för att beskatta predatorer och då tänker jag på alla predatorer från Räv och uppåt, kråka o övriga bevingade predatorer inräknade

Varför då min skepsis till Bojkott. Det minst effektiva sättet.
Jag har tagit mig tid att analysera konsekvenserna av en bojkott, med utgångspunkt från en 100% uppslutning. De mål som jag förmodar att man har med bojkotten är en minskning av Vargstammen, och redan där kommer mitt tvivel in. Den enda väg jag vet att decimera en vilt stam är genom avskjutning.
Om målet är att öka stammen till en nivå som är oacceptabel även för icke jägare så är jag även där tvivlande.
För att nå dit fodras minst 3-4 hundgenerationer och vad som händer med Vargstammen under tiden vill jag inte ens tänka på.
Om målet är att visa en viljeinriktning, så är jag övertygad om alla som känner till att det finns 2 olika Jägarorganisationer har fullt klart för sig var vi står i frågan, det är bara att läsa vår Rovdjurspolicy.
Jag är dessutom fullständigt övertygad om att de tilldelade Vargarna i Dalarna kommer att avlivas under årets jakt, oavsett om RF distrikt Dalarna bojkottar jakten.
Jag har full förståelse för att man i ilska och frustration kan tycka att en bojkott är en lösning på problemet men jag är övertygad om att det finns andra och för vårt förbund bättre sätt att nå framgång.
Att överlåta åt andra att utföra ”jobbet” är för mig oacceptabelt varje individ som Vargstammen minskas med är i mina ögon en framgång, oavsett om det är 6 som är tilldelade eller 50 som är Daladistriktets förslag.
Jag har varit med om att i RF ta beslut om att tilldelningen skulle vara 103st både i år och förra året det beslutet står jag fortfarande för.
Hur många i RFs som trodde på en framgång därvidlag skall jag låta vara osagt, jag för min del hade ingen stor förhoppning på framgång i den saken det var snarare en önskning och en viljeinriktning
Till Kalle Selborg vill jag säga jag delar din uppfattning. Men du ska veta att Lst kommer inte med någon helikopter utan ansträngning från de som är berörda.
Till Gunnar Håkansson, jag har fullt klart för mig den situation som du beskriver, Jag lever i ett Län som har samma problem , dock med färre Vargar men förmodligen med ett högre totalt Rovdjurstryck.
Kjell Dahlin Jag undrar vem som har stoppat huvudet i galen tunna, mitt är i alla fall så högt över tunnkanten att jag har full insyn i vad som sker på Rovdjursfronten.
Till övriga som har haft synpunkter på mitt inlägg i debatten men som skriver i lönndom under pseudonym träd fram eller hör av er direkt till mig så ska jag bemöta även er.

23. Bengt Bixo

2010-12-25 13:52

Du var snabbt ute med en kommentar efter ditt första Bengt, men det förrändrar förmodligen inte ditt ställningstagande om en bojkott. Har du inte förstått hur mycket ortsbefolkningen inom våra vargtäta delar av landet känner innför den kommande jakten. Du har förmodligen besvärligt med att hantera att med mer än en fot stå i sameland samtidigt kunna försvara och lyssna på medlemmarnas förtvivlade rop på hjälp av förbundsstyrelsen,du är vald av oss medlemmar och bör förstå att det är en stor skillnad på förbundets begärda avskjutning på 103 djur och den av regeringens tilldelning av 20. Begriper du inte detta så bör du överväga om du ska vara kvar i förbundsstyrelsen, denna fråga om vargen som du själv har gett dig in i berör större delen av medlemmarna i JRF och kan du inte ställa dig bakom oss i ledet så har du gjort ditt i förbundet.Nu måste övriga i förbundsstyrelsen snart visa var dom står.Jag tror inte ni behöver vara oroliga för att förlora förtroendet bland oss medlemmar utan tvärt om ni kommer att få full uppbackning av många av oss medlemmar

22. Bengt Bixbo

2010-12-25 13:52

Han passar nog kanske bättre i Jägareförbundens styrelser.

21. Jag har förstått.

2010-12-24 14:40

Men har alla andra som är läsare av detta eminenta media också förstått. Vad jag ville med mitt inlägg var inte att reta upp någon distriktsstyrelse utan att det för alla läsare klart skulle framgå varför man bojkottar Vargjakten . Vilket jag har full förståelse för, ni har ju inte samma förmån som vi innom åretruntbetesmarken. Önskar alla en god fortsättning och att Vargdebatten fortsätter med oförminskad styrka.

20. Kan Bixo sitta kvar i riksförbundsstyrelsen?

2010-12-23 20:50

Bengt Bixos uttalande gör att hans styrelsepost i riksförbundet måste ifrågasättas å det skarpaste. Att en styrelseledamot går ut i debatten och kritiserar en distriktsstyrelse går helt på tvärs med Jägarnas riksförbunds idé och dess rovdjurspolicy. JRF menar att besluten om vargen och de andra rovdjuren skall fattas lokalt och det är det som skett i dagsläget - ett jrf-distrikt kan visserligen inte fatta beslut själva om rovdjursjakt, men de kan uppmana till en viss förvaltning. Detta är tanken med rovdjurspolicyn. Det Bixo, som sitter i riksförbundsstyrelsen, gjort är att fördöma distriktets beslut, vilket går på tvärs med subsidiaritetsprincipen i JRF:s rovdjurspolicy. Detta gör att hans vilja och förmåga att driva JRF:s medlemmars vilja måste ifrågasättas och förbundets revisorer måste ta med detta i sin granskning av styrelsen och styrelseledamöterna.

19. Bixo!

2010-12-23 16:00

Tyvärr Bengt, nu måste jag nog tycka att du har stoppat huvudet i galen tunna!

18. Bengt Bixo

2010-12-23 13:49

Att Bengt Bixo inte förstår masarnas reaktion på tilldelningen av sex vargar i Dalarna beror väl på att han tror att enda problemet med vargar är att det blir lite mindre älg att skjuta. Vår ordförande Solveig Larsson däremot har förstått hela problemet. Jägarnas Riksförbund är till skillnad från andra ett förbund där kraften kommer från medlemmarna så styrelsens beslut att bojkotta vargjakten baseras på medlemmarnas önskemål. Som du kanske vet har JRF krävt en avskjutning på 103 vargar i Sverige. Och vi har krävt att få skjuta 50 i Dalarna. Att syftet med bojkotten är en protest mot dagens rovdjurspolitik där våra beslutsfattare helt bortser från människans behov och det totala rovdjurstrycket torde för de flesta framgå av ovanstående artikel. Du får ursäkta Bengt men jag tror att de som är drabbade förstår problemen bäst.

17. BIXBOBENGT

2010-12-23 10:00

100 ELLER 94 VARGAR I DALARNA JAKTEN MED LÖSHUND ÄR I ALLAFALL SLUT.VARFÖR SKALL VI DÅ FÖRVALTA EN VARGSTAM ÅT STATEN SOM VI INTE VILL HA.JAKT MED LÖSHUND FÄBODBRUK OCH BETESDJUR GÅR INTE ATT KOMBINERA MED EN VARGSTAM.MAN FÖRSTÅR INTE PROBLEMEN FÖRRÄN MAN TVINGAS LEVA MED DOM.

16. Bengt Bixbo och nr 9.

2010-12-23 09:11

Visst blir det fler vargar utan jakt. Vad händer med dessa?. Försöker de stanna kvar blir de dödade av andra vargar. Går de norrut kommer Lst med helikoptrar. Går de söderut sprider de kunskapen om vargen på ett handgripligt sätt. Och hittills har de aldrig mottagits med förtjusning. Alltså. Ju fler vargar vi har desto svårare får politikerna och forskarna att övertyga om dessa djurs förträfflighet.
Det måste tyvärr bli värre innan det kan bli bättre. Ingen som inte stått i begrepp att släppa sin hund i ett vargrevir förstår hjälplösheten och fasan för vad som kan hända. All glädje att komma ut i naturen är borta.

15. Framtid tro

2010-12-22 22:32

Jo,jo. Även om fleretalet sossar lyssnat på fundamentalistrna finns det iallafall en som vågat gå emot "massan". Och det hedrar henne, oavsett vad du tycker. OBS! Jag är inte socialdemokrat. Min röst föll på Landsbygdsdemokraterna. De enda som sstår upp för landsbygdsbefolkningen.

14. Inte styrda från toppen.

2010-12-22 22:27

Lite märkligt att en distriktstyrelse som ingår i ett förbund med högt i tak och där den fria individens vilja råder, ´´uppmanar`` sina medlemmar att bojkotta årets Vargjakt. Utan att förklara varför, vilken strategi man har och vilket mål man vill uppnå.Det enda mål man uppnår enligt mitt sett att se är en större stam inom distriktet, och det är förmodligen inte syftet. Om bojkotten efterlevs till 100% och är på lång sikt så är det förödande.

13. 13

2010-12-22 20:28

...jo,det artar sig ju bra det här...

12. vargjakt

2010-12-22 20:14

Du skall vara glad Larsson att det blev en borgerlig regering, när det gäller vargjakt, m.m.

11. Var idag inne

2010-12-22 18:16

på Facebooksgruppen:Vi jägare som tänker bojkotta vargjakten 15/1-11. Såg att Marina Pettersson, f.d. socialdemokratisk riksdagsledamot på Värmlandsbänken, gått med. Det är ju f-n att man skall behöva lämna riksdagen för att kunna uttrycka vad man egentligen känner. Jag vet av erfarenhet att hon som riksdagsledamot motionerat i ämnet varg, utan att hörsammas. Heder åt en sån kvinna! Hoppas fler, nu aktiva riksdagsledamöter, tar sitt förnuft tillfånga och går med i gruppen och visar sitt stöd istället för att agera nickedockor åt Hr Carlgren.
Marina, med din inställning ifrågan borde du ha stannat kvar i riksdagen!

10. Rätt att bojkotta vargjakt!

2010-12-22 17:33

Helt rätt att bojkotta vargjakten, låt problemen hopa sig och låt förespråkarna skörda. Ingen skyddsjakt i närheten av städerna, i varjefall inte Stockholm.
Lyssnar man på riksdagsdebatten blir man förskräckt, tänk att sådana människor MP, V, och Tobias Billström få vara med och styra landet, det kan bara gå rakt ned i sanden vad gäller rovdjurspolitiken och tyvärr säkert mycket annat.

9. bojkott

2010-12-22 15:19

om ni bojkottar jakten så blir det fler vargar, eller kan jag inte räkna?

8. H Gustavsson

2010-12-22 15:18

Shyyy,,,tyst dom tänker

7. Bojkott av vargjakten

2010-12-22 14:18

Hur ställer sig JRF Värmland till en bojkott, man hör inte ett ord från deras sida,är det bättre att dra täcket över huvudet och vara tyst du Kurt Borg kan väl svara om du tror att en bojkott kommer att förordas

6. Eko ut i sydöstra Sverige

2010-12-22 13:52

Det är inte längre ett lokalt nyhetsflöde som sprids om den kommande varghysterin. se länken http://www.smp.se/ledare/strejkande-jagare%282222354%29.gm

5. Facebook grupp " Vi jägare som tänker bojkotta vargjakten 15/1-11 "

2010-12-22 13:10

Mycket bra JRF-Dalarna! Hoppas fler distrikt går på samma linje och att alla jägare gör samma sak! Bojkottar vargjakten! Anslut er till facebook gruppen " Vi jägare som tänker bojkotta vargjakten 15/1-11 "

4. Stövarjägare

2010-12-22 11:54

Tack JRF, detta var den bästa julklappen,vi har fått. God Jul!

3. Hoppas nu att Distrikten

2010-12-22 11:32

i även Gävle, Värmland, Örebro, Västmanland, västra Götaland,
Ansluter sig. God jul

2. Mycket intressant

2010-12-22 11:32

att JRF-ordföranden, enl. Malte Sandström, uttrycker förståelse för Daladistriktets ställningstagande. Kan väl kanske tydas som ett tecken för andra distriktsförbund.

1. Det gläder...

2010-12-22 11:03

mig att ni tagit detta steg , hoppas bara det blir full uppslutning även från medlemmarna i
SJF och även från de som inte är med i någon organisation. Snöbollen börjar röra på sig..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere