• Pinewood

JRF frågande till storregion för viltfrågor

AktuelltPublicerad: 2016-03-10 14:00

Igår presenterades den nya kartan över Sverige. Förslaget innebär att dagens 21 län, landsting och regioner kommer att bli sex nya storregioner. Att alla norrlandslänen blir en storregion ändrar till exempel upplägget för den viltörvaltning i norra Sverige som nu finns på länsnivå.

Det var Axel Oxenstierna som på 1600-talet indelade landet i olika län med varsin landshövding och frågan är om det är dags för en mer modern organisering? Förslaget om den nya indelningen från Indelningskommittén har kanske genererat fler frågor än svar för många. Även Jägarnas Riksförbund (JRF) ställer sig frågande till indelningen, särskilt för den norra delen.

Halva Sverige
För de fyra Norrlandslänen skulle detta innebära att de slås ihop och tillsammans skulle de bilda ett område som till ytan utgör halva Sverige.
– Det blir ju ett väldigt stort geografiskt område som man ska hantera och det säger ju sig självt, hur ska man kunna ha lokalkännedom, frågar sig Viktoria Kärrman, distriktsordförande för JRF i Norrbotten.

Olika syn på rovdjur
Hon menar att även om alla de fyra länen räknas till Norrland skiljer det sig åt väldigt mycket mellan länen, både när det gäller viltstammarna och hur länsstyrelserna resonerar i bland annat rovdjursfrågor.
Även jakttiderna skiljer sig åt och Viktoria Kärrman undrar hur organisationen kring viltvård och jakt skulle se ut i en ny storregions organisation.
– Det här är en jättesvår fråga att svara på om det här är bra eller dåligt för förbundet, men vi måste ändå ta hänsyn till det här i vår organisations utveckling. Det här kan betyda jättestora förändringar. Frågan är hur man ska lösa det. Bra eller dåligt, jag vet inte riktigt ännu. Men det här lär ju bli en valfråga, så känner jag, kommenterar Viktoria Kärrman.

Förslaget är tänkt att genomföras 2019.

Regionerna skulle enligt förslaget se ut så här:
– Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.
– Gävleborgs, Dalarnas, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och Södermanlands län.
– Stockholms och Gotlands län.
– Västra Götalands, Hallands och Värmlands län.
– Östergötlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län.
– Blekinge och Skåne län

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Omöjligt...

2016-03-11 09:44

...att veta om det blir bättre med ny regionindelning – men sämre kan det knappast bli. I bästa fall försvinner ett antal tjänster på respektive länsstyrelser, det borde bli ett antal administrativa pappersvändare som får leta sig nåt nytt jobb. Och lyckas man då behålla dom bästa från varje nuvarande län så blir det bättre. För det finns definitivt duktiga tjänstemän även i jaktområdet ute på länsstyrelserna, ex vis här i Värmland.

1. Jag är ledsen men...

2016-03-11 09:44

...det kommer att gå åt hmhm med detta. Dessa omorganisationer funkar inte trots datorer och andra åtgärder. Nu skall det bildas större landstingsområden genom sammanslagningar. Kommer aldrig att lyckas. Se på polisens nya storregioner, vad blev det av dem? Massor av poliser lämnar sina jobb för att nya organisationen inte fungerar. Det verkar som om Sverige har hamnat i en utrednings- och omorganisationstrend som det inte kommer ut något gott av. Det viktiga verkar vara att politiker får leka med skattepengar, omorganisationer kostar miljarder, medan där pengarna verkligen behövs, åldringsvård och skola, där skall man spara! Fy!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB