• Älgskadefondsföreningen

JRF kräver krafttag mot smittan

AktuelltPublicerad: 2011-05-31 10:09

Fyndet av ytterligare en räv med dvärgbandmask gör att Jägarnas Riksförbund på nytt kräver att jägare ska få ersättning för avlivade djur som kan bära på dvärgbandmask.
– Alla djur som kan vara värddjur för dvärgbandmasken ska avlivas året runt med ersättning från staten, säger Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

En vuxen rävhona som skjutits fyra kilometer utanför Borlänge i januari skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är hittills den fjärde räven som konstaterats bära på dvärgbandmask. Det innebär att smittan nu hittats både i Västra Götaland, Södermanland och Dalarna.
– Jägarnas Riksförbunds farhåga att dvärgbandmasken fanns på flera ställen i Sverige efter den första upptäckten tidigare i år visar sig stämma, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson

”Inför ersättning för avlivade djur”
Vi upprepar vår uppmaning till myndigheterna att införa ersättning till jägare som avlivar räv och andra alla djur som kan vara värddjur för dvärgbandmasken. De ska kunna avlivas året runt med ersättning från staten, tillägger hon.
Dvärgbandmasken är en allvarlig parasit som kan spridas till människor och ge upphov till allvarlig sjukdom som ibland leder till dödlig utgång. Parasitens huvudvärdar kan vara är hund-, katt- och mårddjur. Mellanvärdar kan vara djur som älg, rådjur, möss och sorkar. Via avföring från huvudvärdarna kan parasiten hamna bland bär och svamp i skogen vilket gör att de måste sköljas noga eller kokas.

Hittats på tre platser
– Det är problematiskt utifrån den allemansrätt vi har i Sverige, där människor plockar och äter bär och svamp direkt i skogen, kommenterar Solveig Larsson.
Jägarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på att dvärgbandmasken nu konstaterats på tre vitt skilda platser i Sverige.
– Regeringen har ett stort samhällsansvar som medför att man kraftfullt agerar mot spridning av parasiten. Man måste nu skynda på spridningskontrollen över landet och snabbt utarbeta handlingsplaner, säger Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. Kerstin Fredin

2011-06-11 10:36

som vanligt ser du inte det viktiga - i detta fall den ökade risknivån för vissa yrkesgrupper och vissa aktiviteter. Att flera av dessa inbegriper människor på landsbygden verkar du ju bara se som ett stor plus - desto färre som bor där desto mer plats för och mindre motstånd mot dina "mjukisdjur".
Självfallet skall vi ta i nu innan det är för sent. Den mänskliga faktorn går att minimera med bra processer, regler och lagstiftning (samt adekvat, dvs klart avskräckande, nivå på bestraffning vid brott mot reglerna). +1 för inlägg #43.
Ditt svamlade om etik från WHO-rapporten är ju bara ytterligare ett exempel på hur ekosofin hellre utsätter människan för hot än att hitta lösningar. Men det är bra - fortsätt så när de första cystorna skall skäras ut ur någons lever för första gången på någon Sverigesmittad. Din popularitet lär inte öka.

43. Och när har vi brytt

2011-06-10 09:29

oss om den mänskliga faktorn förr, Kerstin? Klart att det finns problem med en totalsanering av ett redan kraftigt smittat land, men inga olösliga. Och i Sverige där vi ännu inte fått en heltäckande maskutbredning (den finns nog tyvärr på ett antal platser till utöver de detekterade) kan vi lösa det lättare. Inte bara för att det finns mindre mask, utan för att vi vet att vi har så mycket att vinna på det. Jägare med egen mark som inte skulle avmaska sina hundar finns inte, så där slipper man i alla fall avliva hundar. De som du tror kan komma att strunta i avmaskning av sina hundar bor till övervägande del i staden, och där blir det inte så stort problem. Tänk också på att många hundar aldrig får chansen att sätta i sig en sork. Men jag åker gärna hem till dem och avlivar på plats om de inte följer en så lättbegriplig plan på sanering.

42. Tack för länkarna MrStraightpull!

2011-06-09 21:15

Nu är min tyska mycket dålig, men genom att översätta den första länken (inlägg 20), så verkar det snarare som beskrivningen av riskerna är ungefär de som vi har fått från våra svenska myndigheter. Läs t ex sista delen av länken, så uppfattar jag t ex att det inte finns några bevis för att det utgör en risk att äta vilda bär – vilket naturligtvis INTE betyder att det är garanterat riskfritt!

Generellt så har man inte heller i Tyskland tillräckligt med dokumentation, för att kunna säga något helt säkert om riskerna – trots att de har haft masken åtskilliga år nu.

Ska läsa de länkar du skickade senast, för engelska är jag bättre på än tyska.

41. OK ”Intressant konflikt”!

2011-06-09 21:14

Då kanske du går ut med budskapet att alla hundar – och kanske även katter – också måste avlivas då?
Ska projektet lyckas, så går det inte att ge utrymme för den mänskliga faktorn, dvs att vissa struntar i att avmaska sina djur.

40. Angående WHOs manual

2011-06-09 12:51

Att gömma sig bakom att det inte är etiskt eller ekologiskt rätt att tillfälligt radera en art i ett större område är fegt och dubbelmoraliskt. Rävarna skall ju inte plågas till döds bara för att de skall avlivas (eller om man skulle vara totalt oförmögen att ta ett liv, fånga ALLA rävar och avmaska dem). WHO har inte alltid rätt, lika lite som FN, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket m fl. Politisk korrekthet, feghet, okunskap finns i alla led.

39. Ja, Kerstin

2011-06-09 10:20

Jag skulle inte ha några problem att säga det till varenda en som vägrar att avmaska sin hund. Jag skulle heller inte ha några problem att säga åt EU att om vi inte får behålla karantänreglerna, så skiter vi helt i samarbetet och tar hem det bidragsöverskott vi bjuder på till samarbetet. Flata politiker som säljer ut sina medlemmar är inte mycket värda i mina ögon.

Först tar man reda på vad som är rätt, sedan ser man till att det blir gjort.

38. Kerstin Fredin

2011-06-08 08:26

inte trodde jag att ekosofiinfektionen slog så hårt mot bl a dina ögon så att du inte kan läsa källhänvisningen efter min text kring maskinfektionens status som yrkesskada i Tyskland. Istället raljerar du över påståenden - uppriktigt sagt så är du, som amerikanen skulle säga "full of it" vad gäller "faktabaserade" inlägg. Bakgrunden till beslutet står kanske att finna i följande studie: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no12/03-0773.htm och tabellen enligt http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no12/03-0773_app.htm#table1. Självklart kommer du att förkasta även denna vetenskapliga rapport med ditt ekosofiska allvetande som grund.

Att sedan Livsmedelsverket går ut med klara besked om ofarlighet är i det närmaste oförklarligt med tanke på den kunskap som finns i bl a Tyskland. Liksom du borde nog våra myndigheter studera befintlig kunskap - tex här: http://www.rki.de/cln_169/nn_196658/DE/Content/InfAZ/E/Echinokokkose/Echinokokkose.html?__nnn=true

37. Signatur ”Intressant konflikt”

2011-06-08 08:25

Ja, jag önskade också att det vore så – relativt - enkelt!

Jag har skrivit det förut, och det är att man faktiskt har lyckats utrota smittan på en liten, liten japansk ö – Rebun Island (80 kvadratkm stor). Smittan fördes f ö dit av människor, när de förde dit rävar för att bemästra de många smågnagarna på ön.

För att lyckas med utrotningen, så tvingades man skjuta runt 2000 rävar och 3000 hundar. I princip tog man alltså bort varenda huvudvärd från området för att lyckas.

Det räcker alltså inte med att ta bort alla rävar och vargar! Vi måste även ta bort i princip alla andra djur som kan fungera som huvudvärdar - inklusive hundar - för att inte riskera att projektet misslyckas p g a den mänskliga faktorn, dvs att vissa slarvar med avmaskningen, men även att masken kan bli resistent emot de maskmedel som finns.

Skulle du kunna tänka dig att gå ut och tala om för alla svenskar att de nu måste avliva sina familjemedlemmar?

Läs gärna kapitel 6.2.2.1. i bifogade länk http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/929044522X.pdf

Länken fick jag ursprungligen från Calle Seleborg, men han verkar själv inte så intresserad av att läsa texten på detaljnivå.

36. Kerstin Fredin

2011-06-07 11:36

Om vi börjar med Sverige så har vi möjlighet att skjuta av/avmaska ett begränsat antal av de djur som kan sprida smitta, de djur som finns där parasiten finns.

Andra länder som har smittan etablerad kan bli av med den genom att fånga in ett tillräckligt stort antal rävar som man avmaskar och håller i förvar, därefter avliva alla rävar i naturen. Sedan väntar man till dess parasiten är borta från naturen innan man släpper ut de friska rävarna igen.

Till den operationen behöver man inte så stor kunskap, bara stor arbetsinsats. Alternativa lösningar går att ta fram om viljan finns. Tänk bara på alla sjukdomar vi slipper nu för tiden. Och du tror väl inte att det saknas elementär kunskap i europa? Det som saknas är handlingskraft och mod. Idag är det ingen politiker som vågar gå ut med att man ens skall skjuta ett gulligt djur för då blir reaktionen fruktansvärd från kartongfolket, som faktiskt har rösträtt.

När det gäller förhållandet till naturen verkar du ha en konstig inställning. Självklart har vi svenskar (kanske med liten avvikelse från finnar och norrmän)ett unikt förhållande till naturen. Folk runt om i världen har sitt eget unika förhållningssätt till naturen, skapat av förhållanden de lever i. Att anpassa sig till ett normaliserat europeiskt förhållningssätt kanske passar kartongmänniskan som lever i någon form av global urban bubbla.

35. Signatur ”Intressant konflikt”

2011-06-07 08:44

Jag är övertygad om att många länder kommer bli dig evigt tacksam om du kan tala om för dom hur man ska kunna utrota rävens dvärgbandmask!

Ännu har man inte in något enda land lyckats med den bedriften.

När det gäller påverkan på vårt förhållande till naturen, så finns det all anledning att ta reda på hur andra folk har påverkats när det gäller detta. För du tror väl inte att vi svenskar har ett helt unikt förhållande till naturen, som inte kan hittas någon annan stans?

34. Ointressant

2011-06-06 14:30

Det kan väl inte vara av något större intresse om tyskarna har erkänt dvärgbandmask som yrkesskada. Det man skadas av i arbetet är väl yrkesskada, oavsett om det är en infektion eller en fallskada? Erkännandet av arbetsskada beror på hur seg deras byråkrati är. Det intressanta är att det är en dödlig sjukdom som allvarligt påverkar vårt förhållande till naturen och som vi kan slippa i Sverige om vi gör något åt problemet.

33. Anders Lundberg!

2011-06-05 23:34

Jag är också mycket intresserad av att få veta mer om ”yrkesskadan” i Tyskland. Har du någon länk till detta, eller är det någon som bara påstått att det är så?
Det är ju lätt att påståenden här, efter en liten tid blir rena sanningar. Det bästa är nog att själv ta reda på källan, för att komma så nära sanningen som möjligt.

32. #31

2011-06-05 11:29

Relevanta frågor men jag har inte svaren. Möjligen borde väl arbetsgivarna (lantbrukare i många fall) snabbt ta reda på fakta. Som arbetsgivare har man ju ett strikt ansvar vad gäller säkerhet och miljön på arbetsplatsen. LRF verkar ju bara bry sig om vildsvin numera - men snart måste de nog ta i några fler vilt- och rovdjursrelaterade frågor - maskeländet borde vara den första.

31. Nr 20.

2011-06-03 17:58

Vi behöver mer information om när Tyskland erkänt dvärgbandmasken som yrkesskada inom jordbruket.
Hur länge har jordbrukare smittats och slår de och torkar hö eller använder de sig av vår slagning och utan torkning och direkt pressning av hö och därmed en mycket bra miljö för dvärgbandmaskäggen att överleva ca ett år och även djupfrysning.
Alla som har mer information om dvärgbandmask i tyskt jordbruk kom med information.
Förutom lantbrukare med djurhållning så har vi ca halv miljon ridande som berörs.

30. Kerstin F, #6

2011-06-02 01:21

Två små snabba frågor:
1. Du nämner vaccin: vad är det för vaccin du tänker på som skyddar mot rävbandmask?
2. Vad är din kommentar till fårmassakern i Äppelbo?

29. Masken och vargen hör ihop och är jaktens grav

2011-06-01 18:03

Citat Solveig Larsson: "Alla djur som kan vara värddjur för dvärgbandmasken ska avlivas året runt med ersättning från staten".
Ja, äntligen har JRF tagit masken på allvar - men försent.
Vi kan emellertid inte lägga oss ned och dö, utan detta är vad som måste provas: Hög ersättning för varje avlivad bandmaskhuvudvärd. Jakt och fångst på samtliga huvudvärdar dygnet runt, alla dagar, hela året, är enda möjligheten att åtminstone försvåra för både (polar-)rävens och vargens (hundens) dvärgbandmask, sedan måste avmaskningsmedel för hundar och katter tillhandahållas gratis och alla skall på anmodan låta provtaga sitt husdjur för att visa att man upprätthållit avmaskningen. Avmaskning har biverkningar och är inte kul på något vis, men det måste bli att välja mellan avlivning och avmaskning. Strunt i EU och inför strikt gräskontroll av husdjur både mot Finland och i söder mot kontinenten. De tjänstemän som hävdar maskens ofarlighet bör gå före med eget exempel och äta en tallrik med maskäggkryddade blåbär.

28. Kerstin

2011-06-01 10:07

Läste om en kock som smittats av mathantering i norra europa.

27. Länk till

2011-06-01 08:10

Sjukdomar jag fick på semestern
Ca 15 min in samt också lite senare i filmen ser man vad echinococcus kan göra. Men enligt Kerstin bara avmaska hunden skölja bären lite och sedan dö!
http://svtplay.se/v/2440157/dokumentarfilm/sjukdomar_jag_fick_pa_utlandssemestern
Ta er tid och titta på vad som kan hända.

26. Professor i London uttalar sig i TV-film

2011-06-01 00:21

Svt Play visar dokumentären: Sjukdomar jag fick på semestern Programmet går även i många repriser på TV. Drygt 15 minuter in i programmet kan man se vad Echinococcus kan ställa till med. Professorn talar om hur livsfarlig den är och vad han tycker om den – skrämmande. Så svensk så kallad expertis bör se, lyssna och lära.

25. Fredin

2011-05-31 22:29

Jäklar vad Fredin går igång så fort det skrivs om maskar,måste ha når särskilt förhålande,en sak kan man iallafall konstatera, mask och varg är ungefär lika önskvärda.

24. Förgifta djur och natur

2011-05-31 22:28

Vem vill förgifta sin hund med maskmedel tolv gånger per år under kanske tio år; 120 doser? Preparat som dessutom utsöndras med avföringen och påverkar andra djur i naturen.
Du nämner vaccin: vad är det för vaccin du tänker på som skyddar mot rävbandmask?
PS: Det finns en diskussion vid artikeln om fårmassakern Äppelbo. Har du möjligen några synpunkter där?

23. Inte farlig alls?

2011-05-31 22:28

Enligt Svt-Sydnytt sätter nu Länsstyrelsen i Skåne upp 80 åtelkameror för att skydda mot mårdhund (och eventuell tvättbjörn).
Detta för att skydda mot den "LIVSFARLIGA dvärgbandmasken" (citat).
Är masken farlig innan den finns här (Länsstyrelsen) men när den väl kommit hit är den helt ofarlig (Livsmedelsverket) ?!?
Kerstin: Äggen utsöndras under minst en månad och lever en tid i naturen. Minst två högar avföring per dag. Räkna själv hur många högar och mil en varg avverkar per månad.

22. mårdhund

2011-05-31 22:28

kommer jag aldrig höja bössan mot,och inte heller nämna att jag sett den heller....ett ofarligt nytt inslag i svensk fauna

21. Hur är det?

2011-05-31 22:28

Är det bevisat att turisthundar tagit hit masken? Vet vi det?
Eller är det som vanligt "högst troligt"? Vem anser det som högst troligt? ....och varför just turisthundar? Är det ens värt att diskutera om vi inte vet? Eller kan vi lika gärna tro det vara högst troligt att masken kommit via den exploderande vargstammen? Hur många hundar har man funnit med dvärgbandmask? Vargar? Inga, eller hur? Det betyder att båda alternativen är troliga tills vi vet. Mao det ena argumentet är inte bättre/sämre än det andra. Spekulera kan vara kul, och min spaning är att när vargen kom tillbaka, då får vi masken. Turisthundar har vi haft både legalt och illegalt i många många år.

20. Kerstin Fredin och risker

2011-05-31 22:27

är naturligtvis en dödfödd diskussion redan från början då hon ju gärna utsätter sig för adderande risker. På frågan nedan om hur vistelse i skog och mark skulle kunna utgöra en hälsorisk så kommer här en Googleöversättning: "Jordbrukare och hundägare särskilt drabbade

Mest drabbade är bönder och skogsarbetare. Inom jordbruket är den så kallade eckinokockos nu erkänts som en yrkessjukdom. En orsak till de frekventa infektionerna kan vara att jordbrukare är särskilt intensiv i kontakt med damm som kan vara förorenade med rävavföring - såsom i hö (http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/gesundheit/fuchsbandwurm-fuchs-gesundheit-allergie-ID1220448974045.xml).
Räknar man med hela befolkningen minskar naturligtvis risken per individ. Räknar man inom riskgrupperna, dvs de som faktiskt måste leva med skiten (bokstavligen), kan man konstatera att man i Tyskland erkänt infektionen som yrkesskada inom jordbruket. Stureplanscentern och MPs kärnfäste, Södermalm, klarar sig alltså fint.
Som vanligt så förringar Kerstin Fredin landsbygdens problem vare det rör sig om varg eller, som i detta fall, rävens dvärgbandmask.
Hon motsätter sig varje form av aktiva skyddsåtgärder - i hennes värld är det bara bra om masken sprids för fullt för då blir ju vargens eventuellt möjliga bidrag till ytterligare spridning ointressant. Bara ekofascister kan ha en sådan logik och ett sådant förakt för andra människor - FUBAR och inget annat!

19. Kerstin Fredin

2011-05-31 22:27

Så i din tankevärld sprider inte vargen rävens dvärgbandmask? Så tolkar jag din envisa vägran att erkänna vargens betydelse som spridare av rävens dvärgbandmask.

18. Kerstin

2011-05-31 22:26

Så fort någon satt sin fot över tröskeln på en klinik eller ett sjukhus så har dom ansvaret för människors hälsa. Det som du försöker förneka är att samhället har ett ansvar över sina medborgare. Sverige tar inte ansvar när de begår misstag och fel. En svensk är alltid perfekt i sina egna ögon. Bäst i världen på allt men utskrattade i alla andra länder. Vi har till och med fått kritik för att vi satsar för lite resurser på miljövård mm. Redan på dagis får man lära sig att den som skriker mest och pucklar på alla andra får alla förmåner. Jag har aldrig mött så mycket förvrängd verklighet någonstans i världen. Jag har bott i flera olika länder.

17. Kerstin

2011-05-31 15:51

Vargen kommer att bli den största spridaren för bandmaskarna. Den vandrar ju runt i naturen 24/7/365 dagar om året. Hur svårt är det att inse detta?

16. Floxen

2011-05-31 15:34

Och hur tror du att rävens dvärgbandmask kom hit? Med en varg ifrån Estland eller Polen?
Kolla kartboken så ser du varifrån vargar har möjlighet att komma in i landet. Sedan kan du kolla upp fakta, och då får du veta att man inte har något som indikerar att man har rävens dvärgbandmask i Finland. Man har heller aldrig hittat några maskar i de vargkroppar man undersökt, bl a efter skyddsjakt och under de två licensjakter som varit.
Så varifrån kommer masken Floxen? Det måste du bestämma dig för, innan du blandar in varg i detta.

15. Stövarjägarn!

2011-05-31 15:34

Du blandar ihop rävens dvärgbandmask med hundens dvärgbandmask.
Det är rävens dvärgbandmask vi talar om här, och den har i huvudsak räv som huvudvärd, och smågnagare som mellanvärd – inte hjortdjur som älg och ren.
Även varg kan givetvis bli smittad om den tar sig en infekterad sork, och jag har ALDRIG påstått att inte även vargen kan sprida smitta OM den var smittad.
Hur stort område tro du själv en varg kan smitta ner under t ex 3 dygn, jämfört med en bilburen hund som färdas kors och tvärs över landet under samma period. Både hundar och vargar behöver skita med jämna mellanrum, och kom inte med påståendet att hundägare tar upp skiten vid varje tillfälle.

14. Kerstin

2011-05-31 15:06

Konstigt att det har blommat upp ett flertal fall på kort tid samtidigt som vargstammen blivit större med inslag av ryssblod. Känns inte främmande att dra vissa slutsatser av det. Detta faktum förbisåg du så fint i ditt inlägg. Dags att vakna upp till verkligheten.

13. Kerstin Fredin

2011-05-31 15:02

Förklara varför du anser att vargen INTE är spridare av dvärgbandmasken. I alla länder med varg finns smittan och varg/älg eller varg/ren är ett led i maskens livscykel. Det finns inget djur som rör sig över så stora arealer som vargen så varför ignorerar du vargen som smittspridare till nu obesmittade områden? Det är dags för Svenska Rovdjursföreningen att vakna ur sin törnrosasömn och omvärdera sina ståndpunkter gällande rovdjur i Sverige.

12. Ung jägare!

2011-05-31 15:02

Det är definitivt inte meningslöst att avmaska sin hund, för det gör det möjligt för dig att klappa och gosa med den som vanligt, utan risk för att bli smittad. Har hunden rullat runt i något man misstänker kan innehålla maskägg (rävskit t ex), så blir det en tur i duschen, så är det problemet också löst.

Det går att avmaska rävar, och troligen även vargar – även om de möjligen är mindre benägna att äta av ”godis” som preparerats med maskmedel. I Tyskland har man genomfört projekt med avmaskning av vilda rävar, och på det sättet fått ner antalet smittade rävar ganska ordentligt, men det är ju inte någon metod som går att använda för att få bort smittan helt. Resultaten av dessa studier borde finna publicerade – och våra myndigheter har säkert mer information om hur man försöker begränsa smittan i andra länder.

På vilket sätt skulle vistelse i skogen utgöra en smittorisk?

Jag föreslår att du försöker få fatt i seriösa texter om dvärgbandmasken, och inte enbart lyssnar på dom som använder masken enbart i syfte att försöka bli av med vargen. Skulle riskerna vara så stora med masken, så skulle massor med människor i andra länder årligen dö p g a den. Masken är ju liksom inte ny på vår jord, utan har säkerligen funnits här under mycket, mycket lång tid.

11. Harmagedon!

2011-05-31 14:36

De gånger man påträffar smittan hos människor, så görs naturligtvis efterforskningar var personen kan ha blivit smittad. Det är vid sådana utfrågningar man har funnit att de fall som upptäckts i Sverige under åren, alla har blivit smittade utomlands.
Jag har inga detaljer om var och hur, men jag kan mycket väl tänka mig djurälskande svenskar som mer än gärna klappar en lite gatuhund som tigger efter mat. Det skulle i princip kunna räcka, om man inte omedelbart tvättar händerna efteråt.

10. Skillnaden!

2011-05-31 14:16

Kerstin: Skillnaden mellan vargen och hunden är ju att vi kan avmaska hunden, det som behövs är rejäla krafttag. Vargen kan vi inte avmaska. Och för att bekämpa smittan så måste man ju i så fall dels regelbundet avmaska sin hund, MEN..också skjuta ner stammen av värddjur. Annars är det ju helt meningslöst att avmaska sin hund, ifall det ändå springer runt en massa rävar och vargar som bär på smittan.
Man behöver förresten inte skjuta föräldradjur så ungarna svälter ihjäl. Istället är det valparna man riktar jakten emot. Det enda effektiva sättet att decimera stammen. Sen jagar man vuxna djur när de åter igen går ensamma.
Beträffande smittorisken så är ju uppgifterna så felaktiga de kan bli. Hur många av alla de som ingår i statistiken vistas dagligen eller väldigt ofta i skogen? Kanske ungefär lika många som blir smittade enligt deras undersökningar.

9. Kerstin

2011-05-31 13:46

Om det nu är som du påståratt hundar sprider smittan. Då kommer hundägaren i kontakt med sjukvården så småningom på grund av hundägarens cystor. Men vad säger du utifall att en människa som aldrig ägt en hund blivit smittad. Det är av ytterst vikt att om en smittad människa uppdagas, att myndigheterna förhör sig och redogör den människans kontakt med natur eller hundar.

8. Kerstin

2011-05-31 13:46

Det är klart att vargen påverkar spridningen i landet, kanske till och med till landet.
Att vi har flata politiker som accepterat borttagandet av karantän vid införsel betyder inte att vi skall acceptera det som ett evigt förfarande.
Och du skall inte tro att ekosystemen rasar om vi skulle skjuta bort varenda räv i hela landet, det är bara andra arter som får chansen istället.

7. smittbärare ?????

2011-05-31 12:51

de blir bra om vi får möjlighet att jaga dessa spridare av dvärgbandmasken då är de förhoppningsvis slut på detta fjollande med dessa vargar som är den mest effektiva smittspridaren över stora områden men de är de tyvärr tyst om, man hör bara om räv och mårdhund men vargen ska vi väl söva o försöka avmaska, haha

6. Dvärgbandmask, är uppenbarligen dödsdömd

2011-05-31 12:51

…… som argument för att få bort vargar!

Visst kan vargar sprida masken, om de så småningom blir smittade av den, men hur stor är risken jämfört med den spridning vi människor bidrar med?

När vi tar med oss hunden och katten på semester, och kanske kör 50 mil på en dag, så kan inom ett dygn smittan vara förd samma sträcka. När moster på västkusten kommer på besök i Hälsingland med sin lilla terrier, har hon då varit noga med avmaskningen, eller tror hon att hennes lilla hund aldrig skulle äta en råtta och struntat i att följa rekommendationerna?

Flera tusen hundar passerar gränserna med sina ägare varje år. Många när de med husvagn kör genom landet från norr till söder. Vem kan garantera att alla har avmaskat sina hundar innan de passerat gränsen till Sverige?

Jämför det med kanske ett 50-tal vandringsvargar där kanske något så småningom är smittad. Var är risken som störst?

Att här ställa krav på att rävar ska skjutas året runt – utan hänsyn till att man då samtidigt kommer att medverka till att rävungar långsamt lider svältdöden – det om något är desperat, oövertänkt och totalt förkastligt. Vi kan inte skjuta bort varenda räv, och om vi skulle försöka, så skulle det medföra alldeles för stor påverkan på de ekologiska systemen för att vara acceptabelt.

Se istället till att sprida information om att hundar och katter ska avmaskas regelbundet (var 4:e vecka), om de lever i ett område med smittan. Ställ krav på att utomsocknes jägare med jakthundar, har ett giltigt vaccinationsintyg, när de kommer till jaktmarkerna – åtminstone om de kommer från utlandet, eller från ett område i Sverige där rävens dvärgbandmask har konstaterats.

Det är trots allt vi människor som – som vanligt – är den absolut största riskfaktorn för spridning.

5. Nu...

2011-05-31 12:50

...gäller det för ansvariga myndigheter att få loss tummen...

4. till 2

2011-05-31 11:43

Hon skrev hunddjur dit hör väl vargen så det är nog ok

3. paret Engdahl

2011-05-31 11:43

kan vara att hon anser vargen ingå i gruppen hunddjur! Kanske därför hon inte nämner vargen som art. Hoppas att det är så.

2. Smittspridare

2011-05-31 10:46

Solveig Larsson vill att, alla djur, som kan vara värddjur för dvärgbandmask ska få avlivas året runt.Bra!
Hon ger exempel på värddjur för dvärgbandmask, men "glömmer" den mest effektiva smittspridaren bland köttätarna : vargen.
Varför ?
Vargar rör sig över stora områden och vandrar många mil på några enstaka dygn.
På grund av detta beteende kan vargar på kort tid sprida denna, för oss människor, dödliga smitta från landsända till landsända.
Frågan är om, man medvetet förtiger fakta om vargen,som smittspridare och i så fall:
Varför?!

1. Tummen ner för LIVSMEDELSVERKET

2011-05-31 10:42

Livsmedelsv. vaknar som vanligt sent eller aldrig. Citat från en sida med frågor och svar. Fråga:-Jag har läst att man ska skölja eller koka bär innan man äter dem för att skydda sig mot dvärgbandmasken, stämmer det?
Svar: -Nej, man behöver inte koka eller skölja bären innan man äter dem.
Livsmedelsv. hänvisar till undersökta platser i Europa där dvärgbandmasken är vanlig.
Undersökningen visar att risken
att bli smittad av svamp och bär är mycket liten. .............. och de ska skydda oss!!!!!!!!!!!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB