• Allmogejakt

JRF kräver undantag för åtelkamera

AktuelltPublicerad: 2009-09-23 11:58

Jägarnas Riksförbund vänder sig nu till regeringen med en begäran om att tillåta åtelkameror och att tillståndsavgiften sänks.

Det är en rad uppmärksammade händelser på senare tid, samt det faktum att åtelkameror är mycket användbara, som gör att JRF nu reagerat och vänder sig till regeringen för att få igenom ett undantag i lagen om allmän kameraövervakning.
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid JRF, skriver i sin hemställan till regeringen:
– Nyttjandet av åtelkameror har ökat kraftigt de senare åren, mest beroende på återetableringen av vildsvin men även som ett tekniskt hjälpmedel vid olika typer av fällfångst.
– JRF anser att kameror som nyttjas i jakt- och viltvårdande syften utanför tätbebyggt område utgör ett mycket ringa intrång på allmänhetens personliga integritet varför tillståndsplikten borde avskaffas.

Rejäl avgiftsminskning
Om inte förslaget går igenom anser JRF att det är befogat med en rejäl avgiftsminskning för det tillstånd man i så fall måste söka för åtelkameran. 

JRF föreslår den lägsta avgiftsklassen, alltså en sänkning från dagens 3 200 kronor till 220 kronor.
Bakgrunden till JRF:s begäran är bland annat att en dansk jägare som använde åtelkamera utanför Hässleholm hotas av 16 500 kronor i böter och beslag av kameran. Dessutom har tidningen Barometern fått uppgifter som tyder på att det finns mer än 1 000 olagliga åtelkameror enbart i Kalmar län.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Kamror for skog og djur

2009-10-02 17:43

Det faktum at enskilda negative sidor helt klart kan framkomma ved felaktig anvendning av åtekamera måsta inte ha som konsekvens at man missar alle de positive element og sidor knyttet korrekt bruk av kamerar. Kamror for vilt nytts i dag i stort omfang til beste for forvaltning av vilt. Stellen der kameran står måste markerast slik at folk inte uforvarande bliver fotograferade. Markegare måste ha rett til at med modern hjelpmedel kunne åstadkomme seg innsyn i antall djur og typ på dennes egna mark! Dette er selvklart! Anvendningen av kamror er många også innanfor forskning på djuratferd, beteene hos djur, populasjonsdynamik, sammansetning ho/hanndjur, kvaliteen på vilt, gevirbedømningav vilt/djur. Forskning på nytten av øvergångar/undergångan for vilt som krysser veg er blant områdene for anvending.

8. Allemansrätten skall skydda mot förfång och skada

2009-09-26 19:33

Allemansrätten innebär en skyldighet för allmänheten som vistas på annans egendom att inte göra något som är till förfång eller skada för markägaren. Det som behövs är en bestämmelse om att vid märkt åtel får man ha oregistrerad åtelkamera. Att gå i närheten av åtel/fälla innebär skada för markägaren och är således förbjudet.

7. Enligt rovdjurshatarna...

2009-09-26 13:00

från Rättvik med centerpartiet i spetsen och den vanliga svans av samma klientel som håller på att kommenterar här på joj var det ju ett förbannat ofog att sätta upp några få åtelkameraen vid rovdjursdödade älgar i Dalarna för bara ett år sedan.
Ja herregud ja :o))

6. Jägareförbunden borde kräva lagskydd för åtlar/fällor/åtelkameror

2009-09-25 21:00

Fällor, åtlar och åtelkameror bör betraktas som fasta fångstredskap och ges lagskydd. Kräv att det införs en lag som gör det straffbart att vistas närmare en åtel/fälla/åtelkamera än säg 100 m. Fällan/åteln/kameran skall då vara klart markerad. På detta vis kommer vi undan problemet med det (oftast obefintliga) rörliga friluftslivet samt "fällintresserade fotografer". I denna lag bör införas att åtelkamera är tillåten utan ansökan eller registrering. Fällor, åtlar och åtelkameror kommer att bli viktiga även nödvändiga redskap för att kunna kontrollera viltstammarna.

5. Sätt Kameran lågt

2009-09-25 09:35

Placera kameran relativt lågt. Rikta den snett nedåt. Då ser man bara från midjehöjd och nedåt. Denna placering borde kunna accepteras av alla. Ingen kan identifiera 100-%igt en person bara på kläderna. Inget tillstånd behövs då. Fotona används privat. Ingen publicering.

4. Sparka på dom som redan ligger...

2009-09-25 09:35

Varför skulle inte jägarna tvingas betala dyrt för att se vad som rör sig vid sina åtlar eller möjligen se vad för slags kramare som saboterar desamma? Vi tvingas ju redan betala för t.ex vargforskning som vi i stort sett är eniga om att vi inte behöver i det att vi inte ens behöver vargarna. Nej för all del, höj gärna samtliga kostnader för jägarna, licenser, tillstånd och jaktkort m.m, vi verkar ju ändå bara vara till förtret utom möjligen då när nå'n kramare kört på nå't vilt med sin bil som vi måste ut mtt i natten för att ta reda på.

3. Åtelkamera

2009-09-24 14:13

Mycket bra att vårt förbund agerar i den här frågan, konstigt att inte Jägareförbundet har tänkt till i frågan. Avgiften för en åtelkamera burde vara 0:- kr och inget annat.
När det gäller bygglov utanför statsplanerat område så finns det andra regler än i staden, varför är det inte andra regler för åtelkamera utanför statsplanerat område då?

2. Är det verkligen en av våra egna organisationer....

2009-09-23 17:22

som föreslår en kostnad på 220:-?
Varför?
Det ska inte behövas något tillstånd att övervaka frilevande djur!

1. Men kommer...

2009-09-23 13:09

...de att lyssna och förstå? Dessutom har de ju här en chans att pungslå bara jägarna runt Kalmar på drygt ytterligare tre miljoner kronor att använda till rovdjuren...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons