• Pinewood

JRF-kritik mot nya älgjaktsvillkor

AktuelltPublicerad: 2010-06-08 11:45

Regeringens lagrådsremiss om den framtida älgjakten väcker hård kritik från JRF, Jägarnas Riksförbund. Det gäller främst det faktum att det kan krävas 300-500 hektar för få licens på en vuxen älg.

JRF har kämpar hårt för att det ska kunna fällas vuxen älg även på marker som inte ingår i älgskötselområden.
–Vi befarar att ett stort antal jägare kommer mista
möjligheten till meningsfull älgjakt, säger JRF-basen Solveig Larsson.
JRF-ledningen vänder sig även mot de inskränkningar som görs i ägande- och nyttjanderätten.

Ser inga vinster med förslaget
Utifrån diskussionerna om minskad byråkrati och minskade kostnader för en ny älgförvaltning ser Jägarnas Riksförbund inga ekonomiska eller administrativa vinster med det nya förslaget.
– Att skapa ett system med risk för tvångssammanslutningar eller risk för utanförskap för dem som jagar älg på mindre marker är helt otänkbart, kommenterar Solveig Larsson.
Med tanke på frågans dignitet ska Jägarnas Riksförbund behandla frågan på årsstämma den 12-13 juni i Töreboda.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Svenska jägarförbundet är ingen myndighet.

2010-06-09 23:01

SJF är inte nöjda med reg. förslag!!!
SJF skall dels vara förhandlingspart,remissorgan, administratör och företrädare för jägarkåren, tala om att vara insyltad!
Låt jordbruksverket som redan har kartmaterial, arealer, ägarlängder, och all fastighetsdata fördela älgarna.
Låt SJF vara den intesseorganisation som den är tänkt.Låt JR o SJF lämna anbud på utbildningsverksamheten och få betalt för det arbetet dom lägger ner. Således: Låt dom pengar som SJF sponsras med i dag av staten gå till jordbruksverket, så blir det en myndighet, som SJF vill vara som har makten.

13. SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET SKA UTBILDA BESLUTSFATTARNA!

2010-06-09 13:22

Regeringen har den 3 juni tagit beslutet om den framtida älgjakten.
Beslutet har gått vidare till lagrådet för bedömning. Svenska Jägareförbundet har öppet uttalat sig negativt till regeringens älgjaktsförslag. Min bedömning är, att de i själva verket har varit nöjda med upplägget. De får nästan lika stort inflytande som vi
markägarna i besluten om älgavskjutningen och de får ansvaret för en förstärkning av kunskapsnivån i älgförvaltningen. Jägareförbundet tillåts helt enkelt att utbilda beslutsfattarna! Vad kan de mer begära?
Det är sen tidigare känt att Svenska Jägareförbundet och vår jordbruksminister Eskil Erlandsson har ett nära samarbete. Nyligen har vi kunnat läsa i Svensk Jakt, om den islossning som skedde för
Jägareförbundet efter valet 2006.
Förbundet har under den här regeringens mandatperiod lyckats få igenom många viktiga frågor. I vilken utsträckning Jägareförbundets älgskjutbana i riksdagshusets källare har med deras framgång att göra, det låter vi vara osagt, men det kan sägas att artikeln med beröm till regeringen framfördes veckorna före regeringen beslutade om den framtida älgjakten.
Det ger en känsla av, att Jägareförbundet genom en intern uppgörelse med regeringen har lyckats uppnå tillfredsställande resultat innan beslutet om den framtida älgjakten presenterades. Jag hade själv gärna sett att länsviltsdelegationerna bestående av 15-17 delegater, hade fått ett mer direkt inflytande över älgstammen. Nu ska den frågan i huvudsak avgöras i viltförvaltningsområdet, där markägarnas övertag är marginellt.
Avgörandet blir vilka företrädare vi markägare har. I vissa
förvaltningsområden kommer besluten om en lämplig vinterstam att gå förlorade. Som jag redan nämnt, så hade det känts tryggare om de större länsviltsdelegationerna med sin stora sammansättning, hade fått ett mer direkt inflytande över älgstammens storlek.


12. För Norrlands del..

2010-06-09 09:18

måste vi nog i ärlighetens namn erkänna att JVO numera Viltvårdsområden har varit och är den organisation vi ska värna och slå vakt om, samgåendet mellan små och stora markägare är den i särklass bästa metoden för att bedriva en meningsfull viltvård med beskattningsbara viltstammar.
Jag kan inte annat än att framhålla Lycksele kommun som en mönsterkommun där vi i kommunen har uppdelat jaktvårdskretsen(Lse-Kommun) i 10 zoner med ett antal VVO/Jaktlag i varje zon efter i stort sett naturliga gränser och så när det är möjligt med likartad älgbonitet inom zonerna.Zonerna omfattar i stort 50-75 tusen ha, m a o stabila älgskötselområden, där varje zon vid de årliga zonträffarna framför sina åsikter om älgstammens beskaffenhet och vad som anses som riktmärke för årets licenstilldelning.I Lse kommun har detta samarbete fungerat alldeles utmärkt i många årtionden.
Att sedan SJF vill diktera villkoren för utövandet av rösträtten i kretsen är en annan sak som SJF så småningom får ändra sig på torde vara tämligen klart om ärendet går till Europadomstolen.I nuvarande läge diskriminerar SJF ägare till mark inom kretsen med att förvägra markägaren rösträtt i kretsen om denne inte är medlem i SJF, vilket är en grov diskriminering av markägare som ingår med sin areal i kretsens areal för att tvinga till sig medlemmar till SJF. SJF måste nog till slut inse att de varken är ngn myndighet eller markägare i Lycksele mfl kommuner. De är väl här den stora stötestenen är, där SJF till synes ensam vill diktera villkoren för markägaren att utnyttja sina rättigheter. Ingen marköägare ska behövas tvingas in i ett VVO och ingen markägare ska heller förvägras att ingå i ett VVO.Som alltid gäller att ett gott samarbete ger bra resultat.Sedan ska vi nog då och då påminna oss om 1938 års lag om JVO numera VVO.
Tyvärr måste vi också påminna oss om SJF rovdjurspolitik där man i förbundsstyrelsen har beslutat att det får förekomma högst två vargföryngringar i varje län. Vad det innebär i slutändan för Norrlands del är naturligvis att man ser möjligheterna att etablera fasta vargstammar här i Norr, allt för att blidka regeringen att få det statliga bidraget. Medlemmar i SJF vill inte ha varg, förbundsstyrelsen vill ha varg.Var finns demokratin i SJF?

11. Varför visas in statistiken över alla A,B E områden ????

2010-06-09 08:34

Var är statestiken över älgjakten på alla a områden och b områden och e områden. där kan man se hur jakten slår a områden skjuter mer än övriga områden. vi små markägare kanske ska hängna in våra områden så att inte älgen kan komma in på våra marker, då växer ju våran skog lite fotare än dom andra, ska vi små markägare bara sitta o titta på när älgen äter på våra marker? ett hel ruttet förslag. dom små markägarna fyller allt funktioner i det stora hella. synd att dom stora markerna vill ha mera makt över jakten. är det dom som inte vill sammabeta med oss små markägare? stå på er JRF.

10. Lasse

2010-06-09 08:33

Inför förra årets älgjakt hade länsstyrelsen skickat med aktuell avskjutningsstatistik. Där fanns det ingen nämnvärd skillnad på fällda djur mellan b-områden och resten. Vill minnas att siffran var omkring 2.5 älgar per 1000ha.

Länsstyrelsen reglerar jakttiden för b-områdena, så att avskjutningen ska hamna inom samma storleksordning som för de större markerna.

Vad menar du med meningsfull älgjakt? Syftar du på den ofta militäriska avskjutningen som rör om totalt i markera 1v på hösten, eller kan det vara att få chans att gå ut och sätta sig och ta in den friska höstluften och njuta av stillheten. En chans att få andas ut från ett stressigt arbete och något år få lyckan att få skjuta en älg?

9. Va!

2010-06-08 23:22

Bedriva meningsfull älgjakt, sägs det i artikeln. Va fan är det för jakt att sitt på några ynka hektar. Alldeles oavsett om man skjuter en älg vart femte år. Folk söderut får väl gräva ner stridsyxan med grannarna och gå ihop. Är man intresserad av jakt på riktigt så vill man för böveln ha så stora marker som möjligt. Helt riktigt förslag, marken ska bära sin avskjutning. Punkt slut...

8. ja

2010-06-08 23:22

alla de som en gång i tiden ej kunnat behärska sina ord och åsikter och sen gått ur jaktlaget får nu sota för det.tand för tunga i vissa fall kan vara det mest rätta på lång sikt..men sen finns det ju intrigmakare överallt oavsett vad saken gäller...som aldrig kan fungera socialt med andra...alla har vi våra nycker men under 26 år i älgskogen har man sett många saker ang älgavskjutning

7. Bra att ni är kritiska !

2010-06-08 23:21

Funkar kanon som det är idag, Stå på er. Rösten tillfaller JRF !!

6. Anpassad avskjutning.

2010-06-08 23:21

All avskjutning bör väl vara anpassad efter viltets,jaktmarkens beskaffenhet och storlek.Det borde även gälla älgen!

5. Ser inte träden för all skog.

2010-06-08 23:10

En älg kan födas på en 29 ha åkerlapp men inte skjutas där?? Sluta att var så förbannat missundsamma, dom små markerna fyller många funktioner, inkörsport för nya jägare bl.a, de flesta av dem skjuter en älg vart annat eller vart femte år, jisses vilket uttag. Skärp ej, stormarkerna är oftast kalhyggen, ingen älgko vill föda sina kalvar där.

4. Levande själar 2010

2010-06-08 23:10

Naturligtvis ska remissen kritiskt granskas och belysas utifrån ett reproduktionsvärde. Men man kan inte undvika misstankar om en allt mer segregerad älgjakt och det på bekostnad av en helt vansinnig remiss till nytt älgjaktssystem. Missnöje och missunsamhet mot de mindre markägarna att fälla en och annan älg blir för mig en sanning i det stora hela. Det vore bra i sammanhanget att plocka fram statistik ang. hur många älgar som fällts inom ett B område, för det är just B områden som är den stora vageln av missunsamhet. Älgjakten ska fortsättningsvis handla om känsla, gemenskap, rekreation, och frihet under ansvar för såväl stora som små markägare. Som jag ser det räcker älgen till för alla i älgskogen, även till små markägare som inte gärna vill delta i repövningar för att skjuta älg. Låt älgjakten förbli en valfrihet till gemenskap och kultur och inte ett utanförskap, det har vi nog av i övriga samhället!!

3. Päron och äpplen...

2010-06-08 23:09

Gunnar...du kan inte jämföra en tilldelning av älg rakt av oberoende av vilken typ av licensområde det handlar om.

Att man som i t ex Västra Götaland har möjlighet att skjuta ett valfritt djur under 2 dagar, innebär ju inte att man skjuter 1st älg.

När du jämför tilldelningen inom jaktvårdsområden som verkligen ger möjlighet att få jaga tills man fyllt upp kvoten på tilldelad älg under hela hösten.

Ser man på avskjutningsstatistiken på de olika typerna, så var det t ex i Västra Götaland inte någon nämnvärd skillnad på fällda älgar per 1000ha.

Går man vidare ett steg till, så kan man nämna att b-områden inte kan skjuta kor med kalv, utan de enda vuxna djur som kan bli aktuellt är tjurar och kvigor. När det sedan finns restriktioner på antal taggar på tjurarna, så minskar chansen ytterligare.

Tänk sedan på att vi lär ha världens tätaste älgstam.

Så vad är problemet egentligen?

2. Förstår inte JRF

2010-06-08 16:14

Hur kan JRF vara kritiska mot att ”ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt"?
Tycker att lagrådsremissen är bra, älg ska förvaltas över större områden, det får även JRF acceptera.

1. Billigt röstfiskande av JRF

2010-06-08 14:50

Finns det någon levande själ idag, som på allvar kan mena att det kan rättfärdigas att skjuta en vuxen älg på exempelvis 29 Ha åkerlapp/skogsmark??? Knappast !
Det finns så oerhört många goda exempel på hur B och A licenser kan genomföra en meningsfull och kvalitativ jakt på älg, där stammens bevarande och reproduktion inte riskeras.
Det är enligt min mening direkt "röstfiskande" av JRF att använda urgammal och förlegad lagstiftning, för att kritisera något som i grund och botten har till syfte att stärka älgstammen i Sverige.
Om sedan arealtalet blir 3-4 eller 500 Ha/vuxet djur, borde väl den lokala stammens sammansättning avgöra?
Om jag inte missuppfattat allt i förslaget galet så är det ju just det som är poängen i det hela, lokalt medbestämmande i tilldelningen.
Men fortsätt JRF att hävda att Sverige 2010 har en älgstam som klarar av avskjutning av valfritt djur på marker knappt större än att det ryms att vända traktorn på. Smart!
Det luktar rejält av " fiskestrategi".

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere