• Allmogejakt

JRF-kritik mot Vargkommittén

AktuelltPublicerad: 2013-03-11 10:10

(ANDRA UPPDATERADE VERSIONEN) Bevarandesidans organisationer bör inte längre få vara med Vargkommittén eftersom de helt ignorerar åsiktsförklaringen från kommittén. Det är budskapet i en skrivelse från Jägarnas Riksförbund (JRF). Förbundets ordförande, Solveig Larsson, hade med sig skrivelsen till det senaste mötet i kommittén den 8 mars.

Dessutom anser JRF att kommitténs åsiktsförklaring inte är värd något sedan bevarandesidan lyckats stoppat alla typer av vargjakt.
JRF-ledningen kommer löpande att utvärdera om förbundet ska vara kvar i vargkommittén, som under ledning av landshövding Peter Egardt försöker medla i vargfrågan.

Uppdraget från förbundsstyrelsen var att lämna över skrivelsen till Egardt. Men deltagarna i kommittén delgavs inte kritiken, hävdar Naturskyddsföreningens ordförande.
– Kommitténs ledamöter fick inte skrivelsen och frågan redovisades heller inte på mötet. Det är för övrigt inte kommittén, eller dess ordförande, som avgör vilka som är experter. Så någon förändring lär förstås inte ske, även om en så kallad jägarorganisation anser det,  kommenterar kommittédeltagaren Mikael Karlsson, som är ordförande i Naturskyddsföreningen.
Men att inget sades om skrivelsen vid mötet dementeras av Lennart Nordvarg, huvudsekreterare i vargkommittén.
– Ordförande anmälde skrivelsen på mötet och Solveig kommenterade densamma. Det är således inkorrekt att skrivelsen inte togs upp på mötet, meddelar han.

Här är JRF-skrivelsen om vargkommittén:

Jägarnas Riksförbund valde att trots förbundets beslut om ”nej till frilevande varg” att delta i Vargkommitténs expertgrupp i förhoppning om att kunna framföra medlemmarnas åsikter och synpunkter, för att därmed på sikt skapa en verklighetsbaserad rovdjurspolitik anpassad till människor och deras lokala näringar, levnadsförhållanden och intressen.


”Regionala beslut enda vägen”
Det är JRF:s bestämda uppfattning att regionalt beslutade och anpassade förvaltningsplaner är enda vägen till accepterade rovviltstammar med gynnsam bevarandestatus när det gäller björn, järv, lo och kungsörn.

Vi kan däremot inte se att Sverige på något sätt skulle kunna härbärgera frilevande varg utan att få oacceptabel negativ påverkan på enskildas levnadsförhållanden, näringar och intressen. 

”Dra tillbaka åsiktsförklaringen”
När det visar sig att de så kallade miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen, vilka ingår i kommitténs expertgrupp, inte har och sannolikt aldrig haft någon som hels avsikt att beakta kommitténs åsiktsförklaring drar JRF slutsatsen att åsiktsförklaringen inte har något egentligt värde och därmed i sin helhet skall dras tillbaka.

Miljöorganisationernas agerande kring Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på de så kallade Junselevargarna och beslut om riktad jakt på 16 vargar med hög inavelsgrad ger vid handen att dessa organisationer helt ignorerar åsiktsförklaringen samt därmed även drabbade människor och näringar. I stället driver man en naturromantisk linje om i det närmaste fri tillväxt av varg. En populistisk och synisk linje som JRF aldrig kan acceptera.


”Bör entledigas från gruppen”
Det är även JRF:s uppfattning att dessa tre organisationer förbrukat sitt förtroende i Vargkommittén och därför skall entledigas från expertgruppen.

JRF:s förbundsstyrelse har diskuterat förbundets fortsatta deltagande i Vargkommittén och en oenig styrelse beslutade delta vid nästa kommittémöte i mars och Solveig Larsson fick uppdraget att där redogöra för JRF:s ställningstagande enligt denna skrivelse.

Förbundsstyrelsen kommer vid ett extramöte i mars att, beroende på Vargkommitténs ställningstagande, besluta om vår eventuellt fortsatta medverkan i Vargkommittén.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Lämnats till kommitténs ordförande

2013-03-15 08:44

Jag har lämnat över skrivelsen till Vargkommitténs ordförande som kommenterade den på mötet, så uppdraget är genomfört.

16. Inte regional förvaltning?

2013-03-13 11:38

Om vi utgår från Dalarna och den hanteringen av rovdjursfrågorna som sker i Dalarna, då måste väl ändå de flesta med någon form av insikt i "verkligheten" förstå vad jag menar. På allt för många nyckelpositioner sitter idag rovdjursivrare som har liten eller ibland allt för okunniga om följderna för drabbade landsbygdsbor. Besluten därefter.

15. Solveigs svar till FS när det gäller skrivelsen till Vargkommiten

2013-03-12 13:37

mailkonversation FS; 13-03-07
Hej, jag har tittat på vårt protokoll. Kansliets skrivning är hel rätt utifrån att göra nytta, men vårt protokoll säger att jag ska presentera frågeställningen vid vargkommitténs möte. Eftersom protokollet endast säger att det ska vara till vargkommitténs och vid dess möte, så blir den första skrivelsens innehåll jag presenterar vid sammanträdet på fredag.
Vi kan göra skrivelse till miljöminstern ändå – det är regeringen (inte ordförande i vargkommittén) som tillsätter ledamöterna. I sak är det i övrigt ingen skillnad mellan de 2 förslagen.
Mvh/ Solveig

Var och en kan sedan avgöra hur hon lyckades med uppdraget.

14. OPS Groda

2013-03-12 11:32

Var tog gårdagens text vägen?
Förbundets ställningstagande är fortfarande nej till frilevande varg
TILLS VIDARE.....

13. Jag häpnar.....

2013-03-12 11:04

Har inte vår förbundsordförande utfört sitt uppdrag enligt förbundsstyrelsebeslut?
Vilket var att i kommittén redogöra för förbundets syn enligt skrivelsen.
Sant eller falskt?

12. ?????

2013-03-12 09:17

Tillsvidare?

11. Jag bara undrar

2013-03-12 09:16

vad sjutton man skulle med Vargkommittén till, när Nationella Rovdjursrådet redan finns och har funnits i 10 år. Samma folk representerade?

10. Fortsatt medlem

2013-03-12 09:16

Tack för detta styrelsen. Kan tyckas vara en hårdför linje men eftersom våra mer eller mindre mycket glappkäftade politiker med beslutsångest, inte kan få tummen ur och fastslå gynsam bevarandestatus måste de få en kraftfull smocka för att vakna till. Jag hoppas att detta och att de nu börjar inse vad kalaset kostar, nu och på sikt, får effekt. Varg? Kanske med fri jakt.

9. #1 , 3 och 4.

2013-03-12 09:16

JRF's agerande är INTE motsägelsefullt. JRF har ställt upp på en gemensam åsiktsförklaring, men tydliggjort att önskemålet är noll frilevande vargar.
Vargentusiasterna har också ställt upp på samma åsiktsförklaring, MEN har därefter AGERAT efter sin välkända dogm att tro sig ha tolkningsföreträde i alla frågor. JRF har INTE AGERAT efter sin övertygelse (och skjutit bort alla vargar) utan stått vid överenskommelsen.
Det skiljer en hel värld mellan de två sätten att tolka en överenskommelse.
JRF gör helt rätt i att ställa ultimatum i den uppkomna situationen. Ställer man ultimatum ska man också vara beredd att leva upp till det.
Vargentusiasterna går fortfarande inte att lita på. Det visar dom igen och igen.

8. Nej till frilevande varg

2013-03-12 09:15

JRF säger nej tills medlemmarna via stämmeombuden beslutar något annat .
Så nu är det NEJ som som gäller utan några efterföljande textrader.

7. man blir riktigt fundersam

2013-03-12 09:15

på hur styrelsen tänker här....man kräver att en del inte får vara kvar då de inte anammar åsiktsförklaringen? Kanske tänkte de som så att JRF bryr sig ju inte om denna åsiktsförklaring och är med ändå, varför skall vi behöva följa den då??
Samtidigt säger man från styrelsen att "Vi är med i alla fall minst ett möte till trots att vi inte heller står bakom förklaringen, men bara för att säga att vi inte gör det..."
Sitter verkligen vår styrelse på så höga hästar att de tror att nån lyssnar till detta argument??
Skrattretande, en ny styrelse i JRF vore banne mig på sin plats!!

6. För dom som inte förstår

2013-03-11 16:51

Kan kanske redaktionen skriva vad JRF står för i nuvarande vargsmörjan.

Redaktionell kommentar:
Förbundsstyrelsen säger i alla fall tills vidare nej till frilevande varg eftersom vargpolitiken har havererat.

5. Svensk demokrati

2013-03-11 13:35

Undrar hur många som är där som faktiskt lever med konsekvenserna av vargpolitiken, det är svensk demokrati anno -2013

4. Motsägelsefullt

2013-03-11 13:35

Det blir lite konstigt att JRF stannar kvar i kommittén men anser att vissa organisttioner bör uteslutas pga att de inte ställer upp på vad kommittén står för.
JRF bör inte heller vara kvar om man motsätter sig frilevande varg i Sverige, vilket undertecknad också gör.

3. JRF bör lämna Vargkommittén

2013-03-11 13:35

Med den extrema inställningen att vi ska ha noll frilevande vargar i landet så är det omöjligt med en kompromiss där regering, riksdag, samtliga riksdagspartier, SNF, WWF och Rovdjursföeningen har en samsyn på att vi ska ha livskraftiga stammar av våra rovdjur.
I det läget får väl JRF stå vid sidan om och utan något som helst inflytande.
För övriga seriösa aktörer gäller att komma fram med förvaltningsplaner som tar hänsyn både till rovsdjurens villkor men även till rennäring och tamdjursbönder. Ersättningen till drabbade måste vara tillräckligt stor för att ersätta skador.
Mer pengar måste satsas på förebyggande skydd i form av bl.a. stängsel.

2. Helt rätt

2013-03-11 11:30

Rovdjursföreningen måste ju ändå ses som en extremistgrupp,knappt 3000 medlemmar varav en del familjemedlemmar/barn mm.
I denna grupp är avsaknaden av männsklig empati närmast total.. där är det bara vargen som räknas och ALLT annat skall stå åt sidan.
Skulle man låta hells angels ha talesrätt i brottsfrågor?

1. Ja jisses!!

2013-03-11 11:30

JRF tycker inte att bevarandesidan skall få sitta med i vargkommiten för att dom ignorerar åsiktsförklaringen....vad i jösse namn sitter då JRF med i samma kommite för, denna kommite tycker at vi ska ha gynnsam bevarandestatus för varg, vilket då borde betyda att det tycker även JRF eftersom man fortfarande sitter kvar där,annars borde man dra sig ur eftersom man tycker att dom som ignorerar kommiten inte skall sitta där.
JRF blir man aldrig klok på det är som att köpa grisen i säcken.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons