• Allmogejakt

JRF lämnar De5stora

AktuelltPublicerad: 2012-05-31 18:18

Jägarnas Riksförbund tackar för sig och avbryter samarbetet med organisationen De5stora.
– Vi kan inte se varför vi ska legitimera den verksamheten med vårt medlemskap när informationen därifrån inte är opartisk och då man förringar en av våra äldsta kulturyttringar, nämligen jakten, säger generalsekreterare Per Wanström med anledning av JRF:s beslut.

Verksamheten vid De5stora har under en tid dragits med trovärdighetsproblem och ibland uppfattats som en ren propagandaorganisation för stora rovdjur. D5stora har även haft samröre med en del mer eller mindre oseriösa organisationer.
Bland annat har APU fått draghjälp av De5stora, något som sedan stoppades.
De5stora var också medarrangör vid det stora seminariet på Moderna museet i slutet av januari som bland annat handlade om att ”återförvilda” delar av Sverige.

Jakt som TV-spel
Där framfördes bland annat idéer om att bilda ett svensk ”Yellowstone” i delar av Bergslagen. Dessutom skulle svenska jägare börja jaga med blankpatroner och elekroniska sikten som registrerat eventuell träff. Jakten skulle på så sätt omvandlas till ett slags TV-spel.
Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse har därför beslutat att avsluta sitt samarbete med rovdjurscentret de5stora.
– Skälet är att Jägarnas Riksförbund anser att informationen som förmedlas från centret vid olika sammankomster inte är opartisk och i vissa fall även syftar till att förringa en av de äldsta kulturyttringar som finns i Sverige, nämligen jakten, säger Per Wanström.

Chefens kommentar
Benny Gäfvert är chef för De fem stora och han beklagar JRF:s avhopp.
– Det känns väldigt tråkigt att dom hoppar av nu eftersom vi arbetar för att få en bättre trovärdighet, säger han.
Benny Gäfvert är medveten om att De5stora upplevts som partiskt och att många uppfattats organisationen som en propagandaorganisation för rovdjuren.
– Jag antar att tillsättningen av mig var ett försök att balansera upp den bild många har fått. Jag har själv jägarbakgrund och är viltmästare men har ännu inte hunnit sätta min prägel på verksamheten då jag började på heltid så sent som i april, säger han.

Vill balansera
För att till viss del balansera upp den alltför rovdjursvänliga linje som många upplevt att De5stora stått för kommer man att köra ett antal seminarier under hösten.
– Först ska vi ha intensivkurser i jägareexamen vilket kanske visar att vi anser att jakt är en naturlig del för människan. Vi ska också hålla ett seminarium som handlar om beteendeförändringar hos tamdjur när det finns rovdjur i omgivningen. Det kan handla om att jordbrukaren drabbas av mindre slaktvikter eller sämre reproduktion. Djuren kan också bli direkt farliga att hantera för bonden då de är rädda och stressade, säger Benny Gäfvert.

Rovdjurens ekonomiska roll
I november kommer man att ha ett seminarium om rovdjurens ekonomiska roll, alltså hur mycket det kostar att ha rovdjur och vilka som drabbas av kostnaderna, säger han.
I De5stora ingår följande organisationer: WWF, Svenska Jägareförbundet, Gävleborgs fäbodförening, Jägarnas Riksförbund, Svenska Djurparksföreningen, LRF, Svenska Rovdjursföreningen, Ekoturismföreningen, Naturskyddsföreningen och Svenska samernas riksförbund SSR.

SSR kvar
Anders Blom är förbundsdirektör för SSR.
– Från vår sida har vi inte diskuterat frågan om att lämna De5stora och i dagsläget har vi ingen officiell uppfattning. Men det kan ju hända att frågan kommer upp nu i och med att riksjägarna bestämt sig för att utträda, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Bra JRF

2012-06-03 00:08

Helt rätt agerat. Finns absolut ingen anledning att sitta med i en grupp där majoriteten drivs av att omöjliggöra/försämra våra intressen.

15. Bra JRF! (Del 2)

2012-06-01 16:56

När man läser Linda Laikres motivering till bidrag för sin forskning ser man att det handlar om vargar i hela Norden! (Den Fennoskandiska vargstammen). Varför är svenska jägare intresserade av att satsa pengar på vargforskning som till och med ska bedrivas utanför Sveriges gränser? Det skulle jag gärna vilja ha svar på från Viltkommittén.

14. Bra JRF! Så ska en slipsten dras!

2012-06-01 13:43

Liljelund tillsammans med SRF har visat att fakta och logiska argument inte leder någonstans i detta spel. Nu är det bara hårda nypor som gäller. Nästa steg måste bli att se över användningen av Jägarnas pengarna i viltvårdsfonden. Nyligen delades 1,2 miljoner ut till Linda Laikre &Co som vill ha minst 1000, helst 5000 vargar i Sverige. Samtidigt nekades Serena Cinque stöd för sin forskning. Antagligen en reaktion på att hon tidigare uttalat sig negativt om Naturvårdsverket och Länsstyrelsernas handläggning av rovdjursfrågorna. Vi måste stoppa inbetalning av pengar till ett system som vi inte har kontroll över!

13. Kerstin

2012-06-01 10:39

Du talar om objektivitet, du har ju satt en stämpel på det ordet genom att inte fatta innebörden av det. Ni är på så djupt vatten nu när många fler grupper än jägarna börjar inse vilket satyg vargen är. Näst på tur att lämna de 5stora hoppas jag blir samernas riksparti. En stor eloge till JRF att ni sätter ned foten. (Var är SJF?)

12. Inte en dag för tidigt

2012-06-01 09:13

påtalade redan för flera år sedan det anmärkningsvärda budskapet på denna sida och min förvåning över hur SJF kunde stötta detta till deras dåvarande kommunikationschef. Fick ett politisk svar...
JRF tar nu ett viktigt steg i markering mot vad som inte är OK. Konsensustänkande har hittills inte lett till framgång. Våra motståndare kör med kluven tunga och pratar konsensus medan de samtidigt vrider om kniven i vår rygg med hjälp av sitt skvallrande till EU.
Att De5stora agerat kring Rewilding Europe är inte så underligt då deras grundare, Staffan Widstrand, är en av personerna i ledningen för Rewilding Europe (http://rewildingeurope.com/about-us/the-team/#executive team). Denna land-grabber organisation kommer att få baggböleriet att framstå som ett juridiskt oantastligt sätt att tillskansa sig annans egendom... Att De5stora bakvägen försöker legitimera Rewilding Europe är i sig redan nog för att omedelbart lämna samarbetet för brukarorganisationerna.
Brukarorganisationerna borde snabbt kunna fatta samma beslut som JRF. Att SJF också kommer att lämna De5stora är nog, tyvärr, en högoddsare.

11. Klokt

2012-06-01 09:13

Bra att hoppa av ett tåg som åker i högsta fart mot en bergvägg.
Skrattretande att läsa:
"I november kommer man att ha ett seminarium om rovdjurens ekonomiska roll, alltså hur mycket det kostar att ha rovdjur och vilka som drabbas av kostnaderna, säger han"
I november alltså, långt efter beslutet om vargens antal tas.
En parodi är det.
Hoppas att organisationen självdör omgående.

10. Värnarpropaganda

2012-06-01 09:13

Oj, jag som trodde att hela sidan var en värnarsida, så otroligt konstiga saker och ur konstiga perspektiv tex det som skrivs om människan och dess farlighet kontra vargen och dess farlighet. Här kommer ett litet citat från sidan som JRF samverkat med:
"Avslutningsvis kan man sätta vargens eventuella farlighet i relation till andra vardagliga livsfaror i skog och mark. Antalet dödade genom vådaskott i samband med jakt, har legat i genomsnitt på 2-3 personer per år under den senaste tioårsperioden"
Ja ja, verkligheten börjar komma i kapp JRF, hoppas att LRF också kommer till sans och inser att mycket av det som skrivs är lögner eller subjektiv tyckande i skrivet fakta form.

9. Objektivitet är svårt, och var och en bör ställa sig frågan

2012-06-01 09:12

…..vad är objektivitet egentligen?
När den som vill framstå som objektiv får skäll från alla håll – då kan man nog säga sig ha lyckats ganska bra.;-)
Sedan är det upp till belackarna att bedöma sin egen förmåga att tolka vad som är objektivt eller inte. Här har i alla fall jag sett vissa svårigheter när informationen som ges inte i de mesta överensstämmer med de egna åsikterna.

8. Mycket bra

2012-06-01 09:12

Ett i dagsläget nödvändigt beslut när vi praktiskt taget har fri tillväxt på rovdjur och Liljelunds rovdjursutredning är en ren provokation mot landsbygdsbefolkningen. Personligen är jag mycket nöjd med Wanströms och förbundsstyrelsens beslut. Själv har jag noga studerat de 5 stora i Järvsö och jag anser att med vad som sker är de 5 stora ett rent hån mot de rovdjursdrabbade. LRF, SJF och samerna med flera organisationer vars medlemmar bär bördan av det sabotage som rovdjursfrämjande organisationer har åstadkommit med regering och rikstans hjälp bör lämna de 5 stora. Då kanske vi får en balans på rovdjursproblemet som är på en hanterbar nivå. I den mån Benny Gefvert vill återskapa förtroendet kan han ju genomföra de kurser han föreslår. Jag skulle tillägga att han för varje rovdjursart dessutom skapar och kör filmer kontinuerligt under besökstid på rovdjur som dräper tamdjur och visar hur djurägarna drabbas och sluta dölja verkligheten.

7. Bra.

2012-06-01 09:12

I övrigt inga kommentarer!

6. Ett klokt beslut

2012-06-01 09:11

Det blir mer och mer viktigt att klart ta ställning för det sätt vi lever på landsbygden. Jakten är grundläggande del av detta.
Det gäller att våga vägra och inte luras in i någon sorts konsensussmet. Den nye utredaren, Peter Eghardt har nu också fått medlaruppdrag. Det är väl nästa försök från Ek och NVV att försöka sopa under mattan

5. Verkligen på tiden.

2012-06-01 09:11

Det är dags för var och en att skaffa sig ett nyktert förhållningssätt till rovdjuren. Lösa stora rovdjur innebär endast problem och nackdelar för andra, allt blir sämre. Det är kontentan.

Några ord om ekosofernas dagsaktuella fantasifulla lögner om ”gynnsam bevarandestatus”!

Det är en formulering som i likhet med begreppet ”biologisk mångfald” endast är en klyscha, ett luddigt begrepp som leder de flesta fel. Det är lättare att förstå om vi i stället nämner några andra arter på vår jord. Hur många vägglöss behövs det för att arten ska ha gynnsam bevarandestatus? Eller råttor, kackerlackor, loppor, löss, sjukdomsalstrande bakterier och virus? Nej dessa vill vi inte ha alls eller hur. Nej just det och därmed har vi bevisat att samtliga jordens arter inte är bra för oss och ej heller nödvändiga. Det tjatet är annars ekofundamentalisternas stora lögn. Då bör vi också kunna acceptera verkligheten som den är, vi sätter olika stort värde på olika arter. Och till skaran av oönskade arter hör vargen. Endast ett litet antal fanatiker kan tycka annorlunda men så är det i samtliga frågor. Och efter 40 års falsk information om rovdjuren, där de5stora är en stor aktör, är det idag många människor i olika åldrar och befattningar som fått en skev bild av verkligheten. Det krävs stor självkritik att omvärdera en uppfattning man fått. Jag önskar alla har den förmågan innan nuvarande politik fullständigt förstör levnadsvillkoren på landsbygden.

Förvånande att LRF, Gävleborgs fäbodförening, SJF och SSR fortfarande accepterar denna rovdjurspropaganda. Övriga vet vi älskar rovdjur mer än människor.

4. Klokt

2012-06-01 09:10

Trots allt man ser i media, så finns det faktiskt många som tycker att vi har rätt att äga våra egna skogar, rätt att jaga i våra egna skogar, rätt att ha viltstammar i våra skogar och samma rätt som har i Stockholm, Falun eller Skåne att begränsa skadedjurens härjningar för att själva få det så bra som möjligt. Precis som man gör i Stockholm, Falun eller Skåne. Vi ska inte "förvildas". Vi ska ha vår urgamla rätt att ta tillvara på vad våra egna marker kan ge oss.

3. Helt Rätt

2012-06-01 09:10

JRF framstår mer och mer som det enda alternativet för oss Jägare.
Ett förbund av Jägare för Jägare.
SJF:s kravlösa kräftgång fortsätter. Ett förbund som representerar tjänstemännen. Direkt citat av förre förbundsordförande.

2. Skulle

2012-06-01 09:10

dom ha lämnat för länge sedan... men bättre sent än aldrig. SJF lär det väl bli aldrig för som vanligt när det gäller att vara mot något annat än sina egna medlemmar...

1. "Drömvärld ????"

2012-06-01 09:10

Jakt som TV-spel ??? Yellowstone ???
Jaha ???
Är det någon ny drog som florerar i samhället tro ???
En stor eloge till er på Jrf,Jag personligen lyfter verkligen på hatten och bugar ordentligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB