• Allmogejakt

JRF och JF vill skjuta ytterligare 15 björnar i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2009-09-04 12:48

Jägarnas Riksförbunds avdelning i Dalarna, samt Jägareförbundet Dalarna, ansöker hos Naturvårdsverket om att få skjuta ytterligare 15 björnar i länet samt att jakttiden förlängs till 30 oktober.

JRF-basen i Dalarna, Malte Sandström, anser att forskarnas bedömning att björnstammen i Dalarna inte längre växer är felaktig. Han hänvisar till björnobservationerna i Särna-Idra där man 2007 hade fem observationer, året efter 26 observationer och i år 31 observationer.
– Riksdagens målsättning är 1 000 björnar i Sverige men i dag finns med all sannolikhet över 3 000 björnar i vårt land, vilket gör det svårt att förstå varför björnstammen fortfarande skall ha en stark tillväxt, skriver Malte Sandström i sin ansökan till Naturvårdsverket.
Han påpekar också att närvaron av varg försvårar björnjakten, vilket motiverar en förlängd jakttid samt att en tilldelning av ytterligare 15 björnar skulle överensstämma med viltvårdsnämndens ursprungsförslag.
Även Jägareförbundet påpekar i sin ansökan att den snabba jakten och de många synobservationerna vittnar om att björnstammen är stark.
– Det hittills medgivna antalet björnar inte tillräckligt för att i någon grad minska tillväxttakten och på så sätt också minska de, både direkta och indirekta, skador som björnarna förorsakar. Det vore djupt olyckligt om den i grunden positiva inställningen till björnförekomst skulle övergå till att bli alltmer negativ, skriver Jägareförbundet Dalarna i sin ansökan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Helt rätt med vargen

2009-09-04 15:41

Vi har inte jagat på markena hemma vid för att där är det alldes för mycke varg=ca 10000 hektar är helt ojagade så för våran del stämmer det då.

1. Varg försvårar jakten?

2009-09-04 14:10

Det är väl ändå lite motsägelsefult att säga att förekomsten av varg försvårar jakten då årets jakt gått i rekordfart. Men om det är såna svårigheter med att jaga vore det väl dags att återuppta åteljakten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB