• Pinewood

JRF positivt till Viltmyndigheten

AktuelltPublicerad: 2013-10-03 16:53

Jaktlagsutredningens första delbetänkande presenterades under torsdagen av utredaren Håkan Larsson. Att vilt har en påverkan på näringar och fritidsverksamhet har länge varit känt hos Jägarnas Riksförbund (JRF).

– Det är därför glädjande att även utredningen lägger stor vikt vid detta. Likaså är förslaget om en ny viltmyndighet ett viktigt steg för jakten och jägarna, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson i ett pressmeddelande.

Jägarnas Riksförbund ser positivt på utredningens förslag att nya Viltmyndigheten bör bildas. I jämförelse med övriga alternativ i utredningen anser JRF att det är att föredra. De övriga alternativen i utredningen riskerar att hamna i samma problematik som Naturvårdsverket, det vill säga en oklar ansvarsfördelning och lojalitet.


Kan få rätt fokus
– En myndighet som har möjlighet att lägga fokus precis där det skall ligga, nämligen på jakt, jägare och vilt, känns som den klart bästa lösningen, förklarar förbundsordförande Solveig Larsson.

Placering av en ny myndighet och vilka tjänster som skall innefattas är fortfarande oklart och behöver naturligtvis noga ses över, resonerar hon.

– Utredningen talar om vikten av en nystart och möjligheten att frigöra sig från tidigare bagage. Det är därför viktigt att personalen är kompetent och ser sin tydliga roll som myndighetspersoner, tillägger Solveig Larsson i pressmeddelandet.


Större viltstammar sätter press
– I dag har vi mer vilt i landet än på flera århundraden. Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och naturvårdsorganisationer har gett resultat. Men de stora viltstammarna sätter samtidigt press på samhället och pekar på behovet av en god förvaltning av vilt. Utmaningen är att finna en balans mellan brukande och bevarande av de vilda djuren, säger utredaren Håkan Larsson om sitt förslag inför presskonferensen på Rosenbad, som just avslutats.
Motiven för att ha en ny myndighet är bland annat att vilttillgången i Sverige är exceptionellt stor och att viltet orsakar skador i jord- och skogsbruk för miljardbelopp årligen. LRF anser att den slutsatsen är riktig.


LRF föredrar Skogsstyrelsen 

– Det behövs en nystart för viltfrågorna. Verkligheten är nu en annan än när Naturvårdsverket fick ansvar för viltfrågorna 1967, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, i ett pressmeddelande.
– Det är bra att en ny myndighet får ansvaret för viltfrågorna. Men LRF anser att Skogsstyrelsen är ett bättre alternativ, eftersom man då snabbt kan överföra ansvaret till en befintlig myndighet med regional organisation, tillägger LRF-basen Helena Jonsson.

Verket vill behålla viltansvaret
Naturvårdsverket gillar inte förslaget och vill behålla myndighetsuppdraget att även ansvara för viltvårdsfrågor.
”Naturvårdsverket ser inte att inrättandet av en ny myndighet är ett effektivt sätt att driva utvecklingen inom jakt- och viltområdet. Vi anser att en fortsatt satsning på regionalisering är vägen framåt för jakt- och viltförvaltning i Sverige”, skriver verket i ett pressmeddelande.

”Kostar tid och pengar”
– Flytta besluten närmare de som är berörda. På så sätt förbättras förutsättningarna för att människor och vilda djur ska kunna leva sida vid sida. Det kostar både tid och pengar att bygga upp en ny myndighet, säger generaldirektör Maria Ågren.
– Naturvårdsverket har goda förutsättningar att hantera jakt- och viltfrågorna framöver. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens på området och vi vill fortsätta att utveckla jakt- och viltområdet, tillägger hon i ett pressmeddelande.
Jakt & Jägare återkommer med mer information om förslaget att inrätta Viltmyndigheten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Kommer Ni ihåg floppen Djurskyddsmyndigheten?

2013-10-12 20:19

Det kan bli så om Löven vinner valet och tar Mp till sig som partner, inrättar Viltmyndigheten och tillsätter exvis. SNF Mikael Karlsson som generaldirektör och han handplockar sina gelikar till personal, då har ni kanske nått målet, alla ni som är positiva till fler myndigheter och verk. Nej Jordbruksverket eller skogsstyrelsen skall ta över viltfrågorna så även rovdjuren.

11. #7, drakrot och småsvaltning

2013-10-04 13:08

R-Hamilton har helt rätt och mer därtill. Viltfrågor hos Skogsstyrelsen blir om möjligt sju resor värre än hos Naturvårdsverket. Skogsstyrelsen ger sig på enskilda markägare direkt med vitesförelägganden, och de har skogsindustrin, sossarna, vänstern och moderaterna bak sig.
Så sent som på åttiotalet försökte Skogsstyrelsens föregångare, industrin och regeringen Palme sänka enskilda skogsägares inkomster genom storskalig tvångsverkning. Förslaget modererades innan det blev lag, men än i dag finns §10-kurvan kvar.
Tidigare, 1976, -78 och -79 förelåg motioner om tvångsverkning av sly på annans mark. Det fanns tydligen bekymmer för att framtida stora stammar av varg/björn skulle orsaka ohämmad slytillväxt. Motionerna avslogs på grund av att markägarna i regel frivilligt gick med på slyröjning - inte därför att det inkräktade på ägorätten!
Så förvisso sitter hos Skogsstyrelsen samma sorts människor som hos Naturvårdsverket, och som sådana hatar de jägare och klövvilt, har ingen respekt för ägorätt och föraktar enskilda skogsägare och samer mm.
Sin vilja trumfar Skogsstyrelsen alltid genom med hjälp av paragrafer eller ”signalväxter”. Till exempel är drakrot och småsvaltning goda att ha, ty för dessas skull måste vattenkvalitén var bra – vilket får så stora konsekvenser att endast i nödfall behöver Skogsstyrelsen tillgripa rödlistan. ”Signalväxter” finns ju överallt, från fjäll och kala berghällar till åker och äng och till sjöbottnar och kärr, och de kan tjäna varjehanda syfte, som t ex att straffa trilskande markägare. Och skulle det osannolika inträffa att ingen ”signalväxt” finns att tillgå, ja, då hittas alltid något ”signalkryp”. Och varg anses nödvändigt, annars äter älg upp all tall och kronhjort dödar granskogen och rådjur äter upp alla nya plantor och grisarna förstör granrötter och äter upp kantarellerna och renar äter upp allt.
Av boken "Skogsbrukssätt och skogspolitik 1950-2000" av Karl-Göran Enander framgår tydligt att Skogsstyrelsen är extremt olämplig att handha viltfrågor. Så förvärra inte rovdjurskonflikten genom att ge Skogsstyrelsens ekosofer mer makt.

10. NVV söker viltsamordnare

2013-10-04 11:22

Tro inte det är lätt att jobba med jakt på Naturvårdsverket, en organisation där jakt är tvärtemot den huvudsakliga inriktningen på NVV, behöver bara läsa annonsen för att inse att det finns konfliktpunkter

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds%2528ld%2528199%2529l%25281%2529yo%25281%2529%2529a%252820%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2378533%26o%3D1%26k%3D0%26ps%3Dlan%25281%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171

9. Tänk positivt!

2013-10-04 10:29

Förslaget om en egen myndighet är helt klart det bästa man kan tänka sig.
Jag är inte för byråkratisering och fler myndigheter men i detta fall är alla alternativa myndigheter "smittade".
En myndighet som får en ärlig chans att arbeta för viltet och jakten och inte bara vargen är klart bättre än Naturvårdsverket eller Skogsstyrelsen.

8. Vart då?

2013-10-04 09:06

"mer vilt än på flera hundra år...." Vart då någonstans, fler stadsduvor i Stockholm kanske!? Här i vargtäta Dalarna finns ju knappt vilt alls kvar längre, mer än gråben!

7. Skogsstyrelsen=Naturvårdsverket

2013-10-04 09:06

Skogsstyrelsen befolkas idag av samma typ av tjänstemän som Naturvårdsverket! Här är det rödlistade insekter och sällsynta mossor som gäller!

6. Maria Ågren vakna!

2013-10-04 09:05

Det finns absolut inget förtroende kvar för NVV, förstår du inte det? Inte i några frågor. Inget förtroende finns heller kvar för LST vad gäller rovdjursfrågor. Det är bevisat bortom allt tvivel.

5. Skogsstyrelsen - nej!

2013-10-04 09:05

Skogsstyrelsen agerade aktivt för vargens återkomst tidigt 80-tal. Registrerad handling hos Jordbruksverket för den som tvivlar. På direkta förfrågningar vilka krafter - personer - vilka protokoll som förgick ansökan om införseltillstånd av varg till Sverige, så är det ingen med civilkurage som klargjort detta? Finns säkert "skogsfolk" än idag som vet sanningen om detta. Känns inte bra att de nu också skall vara med och styra i en eventuell framtida beskattning av en djurart som "tillkommit" på så märkliga grunder.
Är ändå ett statligt verk som förväntades syssla med annat än jobba för vargens återkomst (1980).
Vi är många som fortfarande väntar på ett svar om vilka som var engagerade i detta projekt tidigt 80-tal?
Sanningen är alltid en bra grund att starta ifrån!

4. Rätt Åke

2013-10-04 09:05

Instämmer helt med vad Åke Siikavaara skriver!

3. Kompetens!!

2013-10-04 09:05

Säger Maria Ågren, något mer inkompetent än Naturvårdsverket får man leta länge för att hitta ,denna cirkus dom drivit nu i 10 år om rovdjuren är horribel.
Ta ansvaret ifrån dom så fort det går.
Det är det största skämt i mannaminne!

2. Dyrt

2013-10-04 09:04

Egen myndighet låter dyrt? Ska det finanseras av jaktkorten de också?

1. Inga fler myndigheter – bara mer röra

2013-10-03 18:35

Jakten och viltförvaltningen bör ligga på Jordbruksverket eller möjligen på Skogsstyrelsen. Inga fler myndigheter som kan belamras med en massa biologer, vargkramare och naturmuppar. Det räcker med att dom nu tagit över både domstolarna och förvaltningsrätterna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB