• Allmogejakt

JRF:s dalabas: ”Rätt stoppa björnjakt”

AktuelltPublicerad: 2015-05-05 10:22

Sveaskogs beslut att stoppa björnjakten i två områden är ett berömvärt initiativ, skriver Bengt Larsson, Jägarnas Riksförbunds ordförande i daladistriktet. Samtidigt är rätt utförd åteljakt ett utmärkt komplement till andra jaktmetoder, oavsett viltart, påpekar JRF-basen i Dalarna.

Sveaskog har stoppat björnjakten på två områden i Dalarna och Hälsingland kommande höst. Sveaskog hävdar att jakten inte skötts på ett etiskt sätt. Totalt är det 10 000 hektar på Sveaskogs marker där det inte får jagas björn i höst.
Sveaskog har hittat otillåtna åtlar. I Hälsingland misstänker Sveaskog att det använts motorfordon under björnjakten.

Berömvärt initiativ 
JRF ser i Sveaskogs agerande ett berömvärt initiativ till att stävja olovlig, olaga och oetisk jakt.
JRF anser att det är varje jägares och markägares skyldighet att alltid agera för att all jakt bedrivs enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter och vedertagna etiska riktlinjer. 

Oklart om ”otillåtna” åtlarna 
Vad gäller de otillåtna åtlarna är det för JRF oklart i vad det otillåtna består av, vilket sannolikt polisutredningen kommer att redovisa. JRF anser att rätt utförd åteljakt är ett utmärkt komplement till andra jaktmetoder, oavsett viltart.
Åtling med rätt material i rätt mängd är i sig inte otillåten.
Åteljakt på björn är inte otillåtet, förutsatt att åteln iordningställts enligt gällande regler.

Sprider negativ bild av jägare 
De jägare och markägare som i jaktliga sammanhang medvetet bryter mot lagar, förordningar, föreskrifter och vedertagna etiska riktlinjer sprider en negativ bild av hela jägarkåren. En bild som i förlängningen riskerar leda till betydligt hårdare regleringar.

Bengt Larsson, ordförande för JRF-Dalarna

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Fakta om olaglig åtel

2015-05-06 15:13

Det råder rykten om grunderna för t ex "olaglig åtling" i detta fall. Åteln som påträffats i aktuellt område innehåller material som t ex kadaver av häst och nötkreatur. Åteln var dessutom kameraövervakad. Åteln anmäldes av Länsstyrelsen 2014 till polis och därefter informerades markägaren.
En åtel har trolig "effekt" under en relativt lång period även efter att man slutat mata åteln och det är ytterligare en anledning till att avlysa björnjakt inför hösten på aktuellt område.

4. svår fråga

2015-05-06 12:55

Bara det inte är ett nytt tilltag från jakthatare att förstöra jakten.
Därmed tycker jag det är bra med koll på saker och ting slaktavfall och självdöda tamdjur har ju inget i skogen att göra

3. Bra Bengt

2015-05-06 10:06

Jag håller helt med Bengt i denna fråga. Det är just sådana tilltag som svartmålar hela jägarkåren och sedan göra som Jägarförbundet Dalarna och vädja till Sveaskog gör ju inte saken bättre. Om ett jaktlag vill ha kvar sitt arende så kanske man inte ska acceptera att några få ägnar sig åt olagligheter. Det är bra att Sveaskog sätter ned foten och markerar, detta kanske kan få andra att vakna till.

2. #1

2015-05-06 08:26

Håller med.

1. Har ingen aning...

2015-05-05 12:28

...i det aktuella fallet, men den negativa bild som sprids av jägarkåren verkar snarare bygga på jaktfientliga tolkningar av vad jägare gör.
Att slicka uppåt när man inte vet om det ens har gjorts något galet, och att gå i de jaktfientligas riktning genom att offentligt bryta mark för kollektiv bestraffning rimmar illa med en jägarrepresentants uppdrag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere