• Pinewood

JRF:s dalabas skarpt kritisk mot vargflytt

AktuelltPublicerad: 2010-12-01 17:44

Jägarnas Riksförbund säger nej till import av utländska vargar.
– Vi tycker att vargarna klarar av att vandra in på egen hand. Låt oss vänta några år och sedan ta en ny diskussion, säger förbundsordförande Solveig Larsson.
Distriktsbasen i Dalarna, Malte Sandström, tror aldrig att regeringen kan förankra den här politiken hos dalfolket.
– Här vet folk vad det innebär att ha varg. Att släppa en hund är som att spela rysk roulette med tre skott i vapnet, säger Malte Sandström.

Miljöminister Andreas Carlgren har hållit presskonferens om planerna på flytt och inplantering av varg i Sverige. Mycket talar för att det blir en mix av flytt av vuxna vargar och inplantering av valpar. Runt om i landet är reaktionerna blandade.
JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson gick under dagen ut med ett pressmeddelande där förbundet säger nej till import.

Människor i främsta rummet” 
– Vi säger nej till import över gränsen. De klarar av att vandra in själva – vi har ju dessutom just nu en varg med östligt ursprung inne i landet. I det här läget behöver vi sätta människorna i främsta rummet och avvakta några år innan vi tar ställning till fortsättningen, säger Solveig Larsson.
Hon tror att regeringen får svårt att förankra den här politiken bland människor som idag lever under hårt rovdjurstryck.

”Det har vi tid för” 
– Man måste sätta sig ned och lyssna på de människor som ska leva med rovdjuren och bedriva sina näringar i de områdena. Det har vi tid för, säger Solveig Larsson.

• Är det rimligt att renskötselområdet är fredat?
– Det hjälper inte om vi skapar ytterligare problem för människor på andra platser i landet, svarar Solveig Larsson.
Malte Sandström, ordförande i Dalarna gör inget för att dölja sin upprördhet.

”Förtryck av folkgrupp” 
– Jag betraktar det som förtryck av folkgrupp i och med att vi ska en sådan vargtäthet. Vad var det man hade, 19 konstaterade revir? Och då berörs vi av 13. Dessutom har vi mycket gott om björn. Det totala rovdjurstrycket blir helt galet, säger Malte Sandström.
Han tror att regeringen möjligtvis kan få acceptans för den planerade vargflyttningspolitiken om man frågar människor som i dag inte har varg.

”Fattar inte hur man tänker” 
– Då får man vända sig till områden där det finns människor som bara tror att det blir mindre med jaktbyten när vargen kommer. Här i Dalarna vet människor att det är som att spela rysk roulette, med tre skott i vapnet, att släppa en löshund. Det går helt enkelt inte. Jag fattar inte hur man tänker, om man nu överhuvudtaget gör det, jag börjar tvivla på det, säger Malte Sandström.

• Är det rimligt att renskötselområdet är fredat från
vargföryngringar?
– Det vill jag inte kommentera i nuläget, svarar Malte Sandström.
Torbjörn Lövbom sitter i Jägareförbundets huvudstyrelse och är rovdjursansvarig. Han tolkar miljöministern som att det inte tagits något beslut om exakt vilka metoder som ska användas vid importen och inplanteringen.

Sist på listan 
– Det ska beslutas efter hearingen med remissinstanserna, efter den 13 december. Inom Jägareförbundet har vi satt inplantering av vuxna vargar sist på listan. Det har vi gjort med tanke på djuretiken och smittskyddsriskerna, men också för att vi förstått att människor är mest tveksamma till det förslaget. säger Torbjörn Lövbom.
Han framhålle att naturlig invandring vore det bästa. Lövbom är också fundersam över planerna på inplantering av djurparksvalpar.

Kan spä på misstanken
– Det kan spä på misstanken om att vargen återkom i landet genom inplantering, säger Lövbom.
Han tror att politiken går att förankra, bara människor får tid att sätta sig ned och fundera över situationen och planerna.
– Förutsättningen är att det här är en väg till så liten vargstam som möjligt, säger Lövbom.

• Är det rimligt att renskötselområdet är fredat?
– Inom Jägareförbundet säger vi max 150 vargar och max en till två föryngringar i varje län. Det gäller alla län i landet, svarar Torbjörn Lövbom.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. Ingvar, studera litteraturen

2010-12-04 14:40

Det har aldrig funnit någon acceptans för 200 år sedan för vargar. Precis som Calle skriver har människan med alla medel försökt döda varg. Det fanns en anledning varför varg utrotades i stora delar av Europa. Sen kan du också kolla upp hur länge våra drivande hundar funnit. Då kommer du att se att detta är inget nytt påfund utan dessa raser har funnits långt tillbaka i tiden. Möjligen flydde vargen mer för hundar för då den visste att hund innebar människa vilket innebar död.

33. Man klarade av rovdjuren förr Ingvar

2010-12-04 12:19

Man använde alla till buds stående medel för att ta bort dem. Varggropar, vargskall, gift, saxar, snaror och slutligen skjutvapen. Däremot har man aldrig varit så korkade att man hävdat att rovdjurens "berikande" av den biologiska mångfalden har varit till båtnad för människorna. Det är förbehållet nutidens människor som köper sin mat i prydliga paket på stormarknaden.

32. Ingvar!

2010-12-04 09:54

Ingvar du svamlar vidare. Det du säger är skåpmat men faktum kvarstår att du inte kan peka på något som blivit lidande när vargen inte fanns, det är bara en principsak för dig och många andra att vi skall ha varg, samt inte förstår problemen och lever med dem. Småpojkar som harhund var nog ingen vanlig företeelse utom att stöta av ett område, ett eller ett par bösshål bort. Vargen kommer snart att ta människor och först barn, det handlar bara om tid. Vad gör vi då?

31. Ingvar #29

2010-12-03 23:55

"...hotet mot den biologiska mångfalden kan därför innebära en katastrof för allt levande på vår jord"
Det finns mellan 100 000 - 200 000 vargar i hela världen, och enlig ditt citat så finns risk att jorden går under om inte Sverige har varg !!!!!!!!!
Vi har klarat oss utmärkt i Sverige UTAN varg under många årtionden. Vargen trivs nog bra mycket bättre i de stora obebodda ödemarkerna som finns i ryssland och nordamerika!
Ser med glädje fram emot en folkomröstning på LOKAL nivå för att se hur många som är villig att ta emot dessa "gosedjur" i sitt närområde!
Jag har sagt det förut och säger det igen : bevarandet av vargen i Sverige är enbart en filosofisk fråga, inget annat !

30. Ingvar 2010-12-03 22:22

2010-12-03 23:54

Jag är själv inte allt för gammal, vill jag tro, men har ändå såpass kunskap och erfarenhet att jag kan delge ännu levande individer som levde under den tid då de sista vargarna bortsköts från svensk fauna. Alla äldre glesgydsbor jag samtalat med har det gemensamt att vargen skulle bort oavsett vad. Saken var för deras sak klar med andra ord, inget att diskutera.
När nu några pratar i andra termer om vår fauna är det endast ett tecken på vår nya urbana okunniga människoras. Får de bestämma går det mesta åt helvete, ty de begripa otillräckligt om vår Nordiska natur.

29. Till Roland m flera

2010-12-03 22:48

Citat "Människan är beroende av den biologiska mångfalden, det vill säga variationsrikedomen av liv på vår planet. När arter minskar i antal, eller rentutav utrotas, rubbas de naturliga ekosystemen. Deras funktioner är grundläggande för vårt välbefinnande och vår långsiktiga överlevnad. Ekosystemen levererar ett stort antal livsviktiga tjänster som mat, bränsle, rent vatten och råvaror. Hotet mot den biologiska mångfalden kan därför innebära en katastrof för allt levande på vår jord".
Din fråga om vargen eller övriga rovdjur tillför något positivt finns i det citat om biologisk mångfald som jag inkluderat.
Människan har i alla tider försökt att bestämma vilka arter som ska finnas och vilka man vill ta bort utan att förstå konsekvenserna.
Djur och växter har utvecklat ett komplext samspel under tusentals år som människan har försökt påverka genom att peka ut vissa arter som skadedjur som ska helst utrotas.
Om vi tar vargen som exempel så finns den ju här igen i Mellansverige. Vi måste nu lära oss att anpassa fäboddrift, löshundsjakt, tamboskap mm. Det kommer att ta tid eftersom vi inte har den erfarenhet som man hade för kanske 200 år sedan. Gamla jägare i Värmland på artonhundratalet visste att man inte kunde jaga med löshund i trakter med varg. Då använde man smågrabbar i stället vid harjakt. Där hittar man ingen rädsla för att vargarna skulle ta smågrabbarna i stället.
I år är det också året för biologisk mångfald där regeringens målsättning inte har nått sina mål.

28. Till 22

2010-12-03 21:58

Hoppas verkligen att du inte representerar hela jägarkåren, för ditt inlägg gör mig mörkrädd!

Som jag tolkar ditt inlägg så utövar du hets mot stadsbor. Vilka metoder har du tänkt använda? Jägarna är beväpnade och stadsbor är det inte (undantaget några kriminella element).

Jag vill med ovanstående be dig behärska dig med vad du skriver.

Även om jag har förståelse för din frustration, så vill jag göra dig observant på att det är inte det budskap man tycker sig ge ut som räknas, utan det är det budskap som mottagaren uppfattar sig ha fått.

Jag som mottagare och tolkare av ditt budskap förvånas att ingen annan på detta forumet reflekterat. Även det ger ett budskap till mig och säkert många andra som läser men inte är aktiva.

27. Att protestera är rätt.

2010-12-03 12:24

Miljöminister Andreas Carlgren, centerpartiet, är den som håller i rovdjurspolitiken. Han har upprepade gånger under 2010, senast under presskonferensen i förrgår, förklarat att antalet 210 (vargar) endast är en tillfällig begränsning. Alltså, oberoende om vi jagar varg eller inte kommer vargarna att tillåtas bli fler. Då är det minsann märkligt att vår broderorganisation SJF inte verkar ha förstått det. Gunnar Glöersen formulerar sig här, http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/2010/12/Minst-800-vargar-i-landet-utan-utsattning-1.15374/ som om Jägarförbundet bestämmer framtiden. Och varför har de en omröstning under artikeln som inte visar resultatet samt fullständigt vilseleder läsaren? SJF tror alltså, helt tvärsemot Andreas Carlgrens uttalande, att om vi jagar varg får vi leva med endast 200 vargar men om vi säger nej till jakten kan de bli så många som 800. Hänger ni med? Sanningen är ju den (konsekvensen av miljöministerns uttalande), att vargstammen ska bli större. Ja, jag säger då det. Och Andreas Carlgren har makt och är övertygad om vissa saker, det har vi sett, det blir som han säger om han tillåts sitta kvar. Han styr också utbyggnaden av vindkraften och det är bestämt på förhand hur stor den ska bli (30 TWh till 2020). Han bortser från att vindkraften i landet inte löser jordens uppvärmning, att den inte är lönsam (40 öre/KWh i bidrag = extra skatt för alla) samt lokalt motstånd där den planeras byggas. Motståndet löser miljöministern med att avveckla kommunala vetot och underlätta och snabba på byggnadsloven via beslut på Länsstyrelserna. Han kör helt sonika över befolkningens åsikter! Känner vi igen oss, samma teknik som i rovdjurspolitiken. Man kan faktiskt kräva en helt annan ordning om vi ska kalla oss ett demokratiskt land. Det finns alla skäl i världen att protestera så högljutt det bara går.
Här finns mer att läsa om diktaturen: http://www.landskapsskydd.se/

26. Ingvar!

2010-12-03 10:51

Du svarade inte på min fråga. Vad har blivit lidande på avsaknaden av varg? De arter du nämner har inte saknats i vår natur och gör det inte nu heller och är inte utrotningshotade, så för den delen har nog vargförekomst ingen betydelse. Det är nog tyvärr så att det är bara en principsak att varg skall finnas. Jag offrar den gärna mot att så mycket annat som vi själva utövar, som småskaliga jord och fäbodbruk med djurhållning med frigående djur, för så skall det ju vara eller hur? Jag har även hört och läst att många motionärer börjar bli osäkra om de törs ta sin tur i skogen. Vad det gäller jakt och hundar m.m. vet vi ju redan. Jag tycker även att de saker jag nämt och mycket annat också hör till artrikedomen och vår livskvalite, inte bara en luddig princip. Behåll en levande landsbyggd, nu håller den på att utrotas. Vargen behövs ej.

25. Vargflytt=Flera döda hundar!

2010-12-02 21:47

Vi har i dagens läge ca 210 vargar och 2800 björnar i Sverige enl forskare! Men hur tror ni vargflyttning kommer att påverka oss på landsbygden?
Mitt län Gävleborg hyser både björn och varg! Tittar man på rovdjursdödade hundar i Gävleborg enl Lst har dom senaste 3 åren inneburit att vargen dödat 430% fler hundar mot vad björnarna gjort! Trots detta är björnarna 1300% fler till antalet! Slutsatsen av denna rovdjurspolitik torde vara:
-Tycker regeringen vi har överflöd på hundar i Sverige?

24. Ingvar

2010-12-02 20:05

Du glömde de andra kadavren som vargen lämnar efter sig, katter,får,nötkreatur,renar och hundar.
Normalföda för vargen eller hur?
Du snackar om näringskedja?
Vem är gynnad av att denna mördarmaskin får härja fritt i Sverige? En rikare djurvärld?
Det är du nog rätt ensam om att tycka du.

23. NR19

2010-12-02 20:05

SÅ tänker man när man bor i Stockholm.

22. Staden förklarar krig mot landsbygden

2010-12-02 20:05

och det ska de få, för nu är f-n i mig måttet rågat. Det är väl ingen hemlighet att vargen har planterats in illegalt sedan 70-talet, det ligger norsk dokumentär ute på youtube "varginplanteringen" 6 delar. De ska försöka få acceptans för varg i landet av befolkningen som ska leva med dem!?
Det vore att underteckna sin egen avetablering/ dödsdom från landsbygden. Det finns inte en enda sunt tänkande människa som säger ja till detta, men de undersökningar som gjorts mörkas eller tystas ner. Bilden som framställs i media är fullständigt skruvad och visar absolut inte den riktiga bilden av vad människor på landet vill ha.
Vargen har ingen plats i Sverige 2010. Den svenska regeringen beslutade om skottpengar och utrotning av vargen år 1820 när det fanns mycket varg i landet och den berömda Gysingevargen dödade 9 barn. Är det det ni vill ha igen? För det är så det blir. Inte idag, inte i morgon, men tids nog när det finns tillräckligt mycket varg och för lite naturlig mat. För att avrunda med att säga det som ingen får. Skjut, det kan ta bättre än du tror! För nu ska de bort från skogarna! Anslut till Våga Vägra Varg i Sverige på Facebook så vi kan börja gruppera oss.

21. Ingvar tänker inte så långt som till näsroten.

2010-12-02 20:04

Visst trivs korpar, skator, kråkor och möss och skalbaggar på vad vargen lämnar efter sig.
Då tycker jag att vi samlar upp lite kadaver och dumpar dem i våra stadsparker så stadsborna får njuta av mångfalden. Då invänder du naturligtvis med, men där bor ju människor. Låt mig då berätta de tvåbenta varelser som i sällsynta fall kan observeras utanför städerna också är människor. När en fäbod tvingas lägga ner efter vargangrepp försvinner ett helt ekosystem med massor av arter som inte finns i storskogen.

20. Ja jösses

2010-12-02 20:04

Här finns och fanns kråka, korp, räv, mård och kungsörn i mångfald innan vargen kom hit. Nu finns dessa fortfarande kvar men hare, rådjur är i stort sett borta. Så någon mångfald har då vargen inte skapat här i alla fall, snarare en enfald. Nä slå på Nature eller något Disney Ingvar och dröm vidare.

19. Hans Karlsson

2010-12-02 17:36

Alla som försökt förstå de komplexa sammanhangen som finns i alla ekologiska system vet att rovdjur som står högst i näringskedjan är mycket viktiga för en mängd andra arter. Om vi tar vargen som exempel som i huvudsak lever på älg så kommer en hel del andra arter att dra nytta av älgkadavret. Det kan vara korp, kråkor, rävar, iller, mård mm. Kungsörn går bara ner på
kadaver om den ser att korpen finns där. Sedan kommer till sist en mängd skalbaggar, flugor mm som gynna småfåglar. På så vis bidrar rovdjur till att en mängd andra djur gynnas och vi får en rikare djurvärld.

18. Bra, Hermansson!

2010-12-02 17:36

Du har helt rätt, hur kan man agera så vansinnigt och fullständigt, aningslöst dumt?
Det du påpekar är ju en helt naturlig följd av varginvandring.
Men rabies "som man får och sedan dör" enl. läkare jag talat med, är ju inte så farligt som att göra på sig några gånger, om man bor i en stad och måste koka sitt vatten en tid, det är svårt att stå ut med.
Även en politiker eller vargkramare måste väl höra att det haltar.

17. Vägra vargjakt!

2010-12-02 17:36

Jägarkamrater, gå inte på detta en gång till, genom att tro att vargstammen beskattas när en varg av 7-8 vargar inom ett revir fälls.
Låt myndigheterna själva få ta hand om framtida problem, genom att gå ut och jaga varg så godkänner vi deras strategi och beslut

16. Cryptosporidium och echinococcus

2010-12-02 13:34

Nu pågår en stor insats för att bli av med den relativt ofarliga parasiten Cryptosporidium av vilken man hittat cystor i dricksvatten. Inslag om parasitjakten förekommer i nästan alla nyhetsprogram, radion ägnar hela program att problemet. Samtidigt kallar vår miljöminister Andreas Carlgren till presskonferens och meddelar vilka åtgärder regeringen skall verkställa för att vi säkert skall få in den mycket farligare parasiten dvärgbandmask samt virussjukdomen rabies till Sverige. Precis så sade han inte, han talade i stället om hur man skulle säkerställa vargens närvaro i svensk fauna. Beklagligtvis är detta samma sak, man kan inte i längden ha en frilevande vargstam utan att få in dvärgbandmask, rabies och ett antal andra parasiter och sjukdomar.
Den ofarliga parasiten Cryptosporidium som bekämpas hårt är ett problem för stadsbefolkningar, den livsfarliga parasiten Echinococcus är ett problem för landsorten och denna parasit lägger Riksdagen ner miljarder på för att säkerställa att den skall smitta ned svensk landsbygd.
På radion talar man om att problemen för stadsbefolkningen nu är så stora att tålamodet håller på att tryta - man måste ju koka sitt dricksvatten. Detta är tydligen en större uppoffring än att komma ut och finna sin boskap döende och sönderrivna efter en vargattack eller att jakten förstörs.

15. Gå ur SJF!

2010-12-02 12:33

Gör som jag gå ur SJF snarast!
Hur kan man föra ett sådant resonemang, det är ok med inplantering bara det leder till färre vargar, dumt i överkant.
Jag hoppas att det verkligen kommer till ett riktigt nätverk där man hjälps åt i stora sammanslutningar, skyddar varandra, skjuter bort alla vargar och först de inplanterade.
Hur kan myndigheterna och sittande regering gå tvärt emot folkviljan.
Den som vill sitta kvar eller vinna valet 2014 måste lyssna på medborgarna från landet och ta bort vargen, vi behöver den inte.
Jag har fortfarande inte fått något svar på vad i vår fauna som blivit lidande på att vi ej haft varg de sissta 100 åren. Inte ens av Liberg.
Det är bara en fix ide att vi måste ha varg, den behövs ej och skall bort. Lyssna på ryssarna dom vet.

14. Vänta bara..

2010-12-02 12:32

Här i den Nord Västra delen av Värmland finns det en gråzon av varg som aldrig räknas? ingen vill veta av dom, jag kan säga att varenda dag får jag in rapporter om närgångna ulvar- vargar. Det ska bli spännande att höra om den nya älgavgiften, med tanke på att kalven är uppe i 300kr? vad blir det då för en vuxen 900?
Nej frustrationen växer så det knakar i Landsbygden nu, acceptansen till dom stora rovdjur finns inte , det kan jag lova,enl samtal med folk som bor i detta vansinne.

13. John

2010-12-02 10:58

Vill på intet sätt ta SJF i försvar men jag citerar vad de skriver på Jaktjournalens sida: "Jägareförbundet är positiv till de åtgärder som både förbättrar vargstammens genetiska situation förutsatt att det resulterar i en vargstam med färre vargar."

Jag tycker väl det är ok uttalnade men då måste man ju få en garanti på vad färre vargar innebär? Är det 210 vargar för överskådlig tid framåt eller är det 500, 1000 eller fler?

12. Calle

2010-12-02 10:40

Det är som detta med flytt vore något nytt som kom fram igår. Det har ju varit klart sen länge att nya gener ska in, naturligt eller genom flytt. Så vad är då konstigt att man igår tar fram en plan för detta?

Sen kan du mycket väl ha rätt i att det vore bättre att låte stammen växa till 2000 djur som var det andra förslaget. På så sätt kanske man snabbare fått gehör över problemen med varg.

En sak som kommuner som befinner sig i vargområden är ju att likt Nordanstigs kommun att ta ställning för eller mot varg. Det kommer ju vara väldigt svårt för Lst att förorda Nordanstig som en lämplig kommun för utsättning av varg. Visst, det kanske inte är en kommunal fråga att bestämma om varg eller inte men det skickar ju ändå tydliga signaler till Lst. Väljer sen Lst att likafullt köra över kommuen så har man ändå i framtiden en press på Lst vid problem. Vad tror du om det?

11. Lövboms

2010-12-02 10:29

uttalande är ett tydligt bevis på att SJF stöder en fast population av varg i alla län även i renbeteslandet.
Den som tror att denna handling med varg i alla län räddar vargbältet från fler vargar måste inse det faktum att så kommer inte att ske, vargstammen kommer med största sannolikhet att bara öka i vargbältet och södra Sverige.
Lövboms position som ordf i Västerbottens Jägareförbund och i
SJF förbundsledning som vi kan säga är ett halvstatligt företag arbetar nu för sin egen vinnande position i toppen.De norrländska jägarna vill inte ha varg. Lövbom vill med all tydlighet ha varg i de norrländska fjällen,inlandet o kustlandet. Kort o koncist uttrycker jag: Norrlands Jägarkår, - bojkotta Svenska Jägareförbundet, förnya inte medlemskapet i SJF.
Kom även ihåg att 210 vargar är av regeringen, ett uttalat etappmål.
Lövboms o SJF prat om 150 vargar är idag inte trovärdigt,- enbart munväder. SJF som medlemsorganisation bör på allvar ifrågasättas o synas i sömmarna.
Kan det vara tänkbart att Lövbom siktar på ordförandeskapet i SJF?
Åren går fort och de börjar väl snart vara dags för Mörner att kliva av.

10. Ånej Fredde

2010-12-01 23:17

210 är ett etappmål. Det finns ingen annan avsikt än att därefter försöka klämma in mer varg i nuvarande bälte. Hoppet är naturligtvis att på några års sikt är jakt, fäbodbruk och annan djurhållning slut så ingen kan längre opponera sig.
Ni som deltager i detta spel är lika intelligenta som de som tvingades gräva sina egna gravar före avrättningen. Om jag gör som de säger blir allt bra.

9. Vadå nej?

2010-12-01 22:02

Man har ju vetat om detta med flytt ända sedan vargjakten. Både förbunden har varit representerade i gruppen som haft flytt på sitt bord. Var väl inget nytt som framkom idag. Sverige ska stärka sin genetisk svaga vargstam. Vad är alternativet, 1000-2000 vargar?

Vad som är viktigt är ju att det delmål som Carlgren sa att 210 vargar är blir ett mera permanent mål om vi nu kan tillföra nya gener.

8. Uppskattas verkligen.

2010-12-01 21:50

Tydliga uttalanden som i detta fall uppskattas verkligen. Man måste sätta ner foten!

7. 1-5 Bra..

2010-12-01 21:27

Innlägg !!
Har sagt det förut..gör detigen:
Utan oss medlemmar er inte förbunden nånting !!!
Nu får dom börja gå " våra " ärenden inte gå riksdagens till viljes bara för lite penga-stöd skuld.....
Fast dom (förbunden) har väl talat före dom har tänkt....o det er väl det samma som att torka sig i rö.. innan man har skitit !!

6. Stå på dig...

2010-12-01 20:58

jag håller med dig och hoppas att makten snart vaknar ur törnrosasömnen, det räcker och blir över med dumheter från myndigheterna.

5. Nej till varg

2010-12-01 19:01

Nu måste det markeras och det är att säga stopp till alla vargar. våga vägra varg, ni förlorar inte några medlemmar utan vinner flera. Jägarna börjar tappa tron till förbunden och kommer att sluta vara medlemmar för vi blir överkörda hur vi än gör. Varför betala en avgift till ett förbund som ej lyssnar på medlemmarnas NEJ TILL VARG

4. Trött Dalmas

2010-12-01 19:00

Betänk att vi pratar om jorden vanligaste större rovdjur.
Betänk att de planterat ut vargar i USA i 2 nationalparker av lika storlek som Värmland och Dalarna, Gästrikland de har inga innevånare i Usa men vi har 850.000.
Betänk att Ryska forskare tror att Svenskarna är tokiga, ta bort dom ni får bara broblem.
Betänk att det är slutjagat inom 2 år med hund i alla 3 landskap.
Betänk att länstyrelsen i Dalarna vill ha 800.000 per inplanterad varg i ett fösta steg

3. Staden förklarar krig mot landsbygden

2010-12-01 18:43

och det ska de få, för nu är f-n i mig måttet rågat. Det är väl ingen hemlighet att vargen har planterats in illegalt sedan 70-talet, det ligger norsk dokumentär ute på youtube "varginplanteringen" 6 delar. De ska försöka få acceptans för varg i landet av befolkningen som ska leva med dem!?
Det vore att underteckna sin egen avetablering från landsbygden. Det finns inte en sunt tänkande människa som säger ja till detta, men de undersökningar som gjorts mörkas eller tystas ner. Bilden som framställs i media är fullständigt skruvad och visar absolut inte den riktiga bilden av vad människor på landet vill ha.
Vargen har ingen plats i Sverige 2010. Den svenska regeringen beslutade om skottpengar och utrotning av vargen år 1820 när det fanns mycket varg i landet och den berömda Gysingevargen dödade 9 barn. Är det det ni vill ha igen? För det är så det blir. Inte idag, inte i morgon, men tids nog när det finns tillräckligt mycket varg och för lite naturlig mat. För att avrunda med att säga det som ingen får. Skjut, det kan ta bättre än du tror! För nu ska de bort från skogarna! Anslut till Våga Vägra Varg i Sverige på Facebook så vi kan börja gruppera oss.

2. Låt mig få framföra några ståndpunkter

2010-12-01 18:34

1. Jaktorganisationerna måste vara medlemsorganisationer, så återgår till det och se medlemmarna som det viktigaste. Gör som företagarförbundet, skicka elektroniska medlemsmedelanden varje månad, vad som händer NU, denna månad, vad är på gång mm. 2. Det blir aldrig en acceptans för rovdjur kontra jakt-kontra löshundsjakt-kontra djuruppfödning-kontra fria friluftlivet för alla på landsbygden. även tillfälliga besökare, så glöm att vi kommer att införlivas med rovdjur som företrädaren för SJF påstår sig se i horisonten, inte en chans, för rovdjur och människans liv, går inte att förena, det enkla förstod redan våra kungar och förföder på 1800-talet. Såg Ni inte människoätarna, bl.a varg, på Animal planet.
3. Jag är SJF medlem sen 1965, var medlem i Riskjärgarna, blev utskälld av två höga företrädare, utgick, går nu ur SJF (se púnkt 2), återgår till annan.
4. Debatten är döfött, handling, Ni båda Sjf och Riksjägarna, häng på riksomfattande bojkott på ett och annat rörande rovdjurspolitikens förödande inverkan på livet för människorna på landsbygden, nu äver någon enstala kilomerter från huvudstaden, så vi/Ni måste förstå att det hälsosamma livet i naturen håller på att gå förlorad.
4. Vi kommer att hjälpa ER gentemot EU.
5. Alla Ni sikta in på djurskydd, EU står på djurskyddets sida, djurhållningen omsätter enl SLU rapport Minimails 2009, 45 miljarder, jobblinjen, det är politik i allt, även köttet som nu kommer från Brasilien. Vårt klimatsmarta kött matas åt andra arter och den fina östersjölaxen skickas som gorme till Frankrike, vi matas med brojler lax från Norge. Jakt för mig är mycket viktigt, men vem inom Djurskyddet Sverige kan angripa oss om vi sätter djurskyddet främst genom en redig djurskyddslag som det främsta, även för våra jakthundar.
Eller hur, eller ska landsbygden förlora vidare, vi med alla naturresurser, måste väcka de som företräder oss i politikens högborg, riksdagen?

1. Torbjörn Lövbom

2010-12-01 17:58

Uttalande är nog huvudet på spiken annars kommer det snart nog att gå åt h.....e, och det inom snar framtid. Har absolut ingen lust att bara äta morötter i framtiden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons