• Älgskadefondsföreningen

JRF sågar Naturvårdsverkets förslag

AktuelltPublicerad: 2009-03-20 03:19

Både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet sågar Naturvårdsverkets förslag till rovdjursförvaltning.
Förbunden efterlyser omedelbar förvaltningsjakt på varg och toleransnivåer – inte miniminivåer – på regional nivå.
– Vargstammen bör frysas tills de nya målen är fastslagna, anser JRF:s generalsekreterare Per Wanström.

Kritiken från jägarorganisationerna mot Naturvårdsverkets förslag om framtida rovdjursförvaltning är hård. Båda förbundens yttranden andas stor besvikelse – snudd på bitterhet – över att den kanske mest kontroversiella frågan inte alls fick något svar: nämligen hur många stora rovdjur det ska finnas.
Båda förbunden kräver omedelbar vargjakt och att tillväxten av dagens vargstam stoppas.

400 vargar i vår
– Det är uppenbart varför vi måste jaga varg, säger Per Wanström.
– Teoretiskt kan vi ha över 400 vargar redan om några månader när vargvalparna föds i de svenska reviren. Och så begraver man jaktbeslutet i en utredning om nivåerna...
– Vilket i värsta fall kan ta tre år.
– Men mest förvånande är ändå varför man inte utrett den här frågan tidigare. Vi har gång på gång efterlyst detta, och frågat vad som ska hända när etappmålet på 20 föryngringar är uppnått. Förra året var det minst 19 föryngringar och det krävdes inga djupare insikter för att förstå vartåt utvecklingen gick.
– Helt oacceptabelt!

Förhalning av jakten
En åsikt som delas av Jägareförbundet, som uttrycker stor besvikelse över att Naturvårdsverket fullständigt negligerat den viktigaste och helt avgörande frågan: Hur många stora rovdjur ska finnas nationellt och regionalt?
”Den tillsatta utredningen uppfattas med rätta av våra medlemmar som ett försök att förhala frågan så att vargstammen ska få möjlighet att fortsätta att växa också under utredningstiden”, skriver Jägareförbundet i sitt yttrande och efterlyser att tydligt tak för vargstammen.

Människan bortglömd
Men de båda jägarorganisationerna vänder sig också mot grundsynen i Naturvårdsverkets förslag, där det genomgående talas om miniminivåer.
”Naturvårdsverkets ensidiga tal om miniminivåer bortser helt från människan och människans förutsättningar i sammanhanget”, konstaterar JRF.
Båda jägarorganisationerna använder istället begreppet toleransnivåer. Det är inte acceptabelt att bortse från människan och människornas förutsättningar i sammanhanget, understryker JRF.
Jägareförbundet är inne på samma linje och skriver i sitt yttrande att ”hela rovdjurspolitiken står och faller med frågan om toleransnivåer”.

Mer makt åt Naturvårdsverket
På samma vis underkänns Naturvårdsverkets förslag om regionaliserad förvaltning, där utgångspunkten var att skapa ett ökat lokalt och regionalt inflytande.
JRF bedömer att Naturvårdsverkets förslag snarare förstärker Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas kontroll över rovdjursförvaltningen.
”En regional förvaltning, där Naturvårdsverket fortfarande tar de yttersta besluten med hänvisning till ett nationellt intresse, riskerar att bli ganska uddlös”, skriver JRF som istället efterlyser former och arbetssätt som ger människor inflytande över besluten.

Samma beslut – nya tjänstemän
Jägareförbundet bedömer att det demokratiska och det regionala inflytandet över rovdjursförvaltningen i det närmaste uteblir om Naturvårdsverkets förslag genomförs. I själva verket, menar förbundet, förändras ingenting i sak. Det blir andra tjänstemän, på annan nivå, som förväntas ta samma beslut som tidigare togs av Naturvårdsverket.
”Naturvårdsverkets förslag kommer inte att minska konflikterna i rovdjursförvaltningen utan riskerar snarare att förvärra en redan infekterad situation”, skriver Jägareförbundet.

Inaveln får inte hindra jakt
Båda förbunden är skeptiska till den betydelse som inaveln och den genetiska statusen fått när det gäller den svenska vargstammens bevarandestatus. Förbunden är också helt eniga om att inaveln inte får bli en förevändning för att låta vargstammen öka.
Men i den här frågan finns en skiljelinje mellan Jägareförbundet och JRF:

Flytta vargar
JRF förhåller sig mycket kylig inför tanken att flytta vargar, liksom inför förslaget att skapa vandringskorridorer från de norrländska renbetesområdena ner till vargområdena i Mellansverige. Dels hänvisar förbundet till att inavelsproblemet är uppförstorat och dels påpekar förbundet att det trots allt kommer invandrare då och då.
Jägareförbundet har en liknande grundsyn men angriper problematiken på ett annat sätt: För det första accepterar inte förbundet att vargstammen tillåts öka med hänvisning till att den är för isolerad. Om samhället ändå anser att det naturliga inflödet av vargar inte räcker måste samhället antingen acceptera inaveln, ”eller vidta konkreta åtgärder för att lösa inavelsproblematiken”, skriver Jägareförbundet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Naturvårdsverket sover djupt men hoppas polisen är vaken när björnar vaknar.

2009-03-24 00:42

Alla märkliga turer med döda och försvunna vargar och därmed sammanhängande enorma polisinsatser sänker polisens anseende avsevärt. Nu börjar björnarna vakna och i Dalarna – Värmland är rådjur och älg mer eller försvunna från stora områden tack vare en snörik vinter i kombination med en talrik vargstam. Det blir en massa hungriga björnar som letar mat överallt, Östersundposten har en artikel om att en björn slagit ett rådjur i Nälden, mycket nära stall och bostadshus.
För polisens anseende är det viktigt att polisen är beredd på att människor kan komma till skada nu under mars/april och att myndigheten då utan dröjsmål sätter in de resurser som behövs för att skydda folk och deras djur från ytterligare angrepp.

16. Dalle

2009-03-23 13:29

Du hade kunnat sagt det mer lättförståeligt ...om inte jag får som jag vill, så vill jag inte vara med längre....
Dalle i ett nötskal.

15. Klockrent Tyskterrier?

2009-03-23 09:10

Är jag ensam om dessa åsikter tror du? Du behöver inte vara tyst om det du har att säga tillför något.
Du babblar på detta forum bra mycket mer än vad jag gör Tyskterrier, dessutom med åsikter om i stort sett allt och alla.
Tillhör jag en sida som förespråkar att jag skulle vilja ha jakten förstörd tycker du?
OK...Jag låter härmed "experterna" ta över som talesmän för hela jägarkåren i denna fråga, demokratin är räddad Tyskterrier...nöjd så?

14. Dalle

2009-03-21 19:33

Naturligtvis ser du det från ditt håll.Men om nu den sida
av jägarna som förespråkar att vi skall tolerera att få vår jakt förstörd (där du sitter) hade varit tysta i stället för oss andra som du föreslår så hade vi förmodligen också redan
haft ett resultat....
Men som vanligt har ju alla utom Dalle fel och Dalle rätt i
allt han påstår och tycker..i alla fall enligt Dalle själv...
Och föjldaktligen skall alla som inte tycker som Dalle bara vara tysta och låta honom få sin vilja igenom....
Ren och sann demokrati det du Dalle.

13. Ulf Kallin

2009-03-21 19:32

Nu när du nämner det så stämmer det. Ber om ursäkt för mitt osanna inlägg. Såg när ni gick.

12. Beklagar Gråben.

2009-03-21 12:21

Eftersom vi hade en flygtid att passa så var jag och Henrik Tågmark tvingade att avvika och var endast närvarande under inledningen av Susanna Löfgrens föredrag.

11. Exakt, C.Podenn..

2009-03-21 09:36

...flytta samtidigt naturvårdsverket till samma ställe.

10. Vargflyttning

2009-03-20 21:17

Ett strålande förslag är Novasemlja

9. mats johansson

2009-03-20 21:09

Du har fel.

Det heter förvisso ekologist, men egoism är ett alldeles för vänligt omdöme om dessa fanatiska aktivister som inte begriper ett skvatt av vad de håller på med. De är grundlurade, men när de upptäcker detta är de för gamla och fattiga för att kunna rätta till sina grova missdåd mot djur och människor.

8. Märkligt

2009-03-20 16:55

Både Ulf Kallin och Henrik Tågmark satt och lyssnade på Susanna Löfgrens föredrag om planerna och förslagen men som vanligt så var det tyst som i en grav från dom båda på vargseminariet.

7. RFeynman: Det heter väl Egologism?

2009-03-20 15:04

Där Egoturism är egosamhällets turistande i områden där folk är skyldiga att bevara natur, stora rovdjur osv. De får ju skylla sig själva som har valt att bo i områden där djuren har rätt att leva o.s.v.

6. Flytta vargar

2009-03-20 14:21

Det är klart att de ska flyttas. Ta hela bunten och flytta dem till Stockholmsregionen så tar det snart hus i helvete. Fortsätt att arbeta för en flyttning dit.

5. Om vi vore 300 000...

2009-03-20 14:21

Lokungen, som "gemensamt slog näven i bordet" har du nog rätt i att vi hade kommit en bra bit på vägen.
Problemet ligger dock i att vi jägare hela tiden kivas internt om frågorna kring vargen, vi är inte ens i närheten av av vara överens i gruppen, och då kanske man skulle kunna säga att "Vi får vad vi förtjänar"?

Om falangen "utrota vargen p.g.a dess farlighet, dess glupskhet, dess sätt att döda sitt byte och dess direkta konkurens med jägare om köttet knep igen, eller tänkte efter lite mer innan dom exponerade sina ideer, skulle vi kanske redan haft ett beslut om vargjakt.
Samma gäller för dessa som tycker att staten skall ta hand om problemet åt oss.
Det är lätt att skylla på "talibaner" och "kramare" Lokungen, men du säger det ju så bra själv: Samarbete är bättre än motsättningar.
Både du och jag vill ju ha jakt på varg, det konstaterandet räcker bra för mig, våra övriga åsikter om vargen som djur, dom tycker jag vi kan lämna därhän.

4. Mycket bra

2009-03-20 09:08

Mycket bra när båda förbunden kan jobba tillsammans för denna viktiga fråga. Det krävs rejäla krafttag och då är det viktigt att alla hjälps åt. All energi och kraft ska fokuseras.

3. Nivåerna

2009-03-20 09:07

Att man hittills mest talat om miniminivåer är väl ganska naturligt, vargen har ju varit utrotat här.
Att man inte anger en topp eller toleransnivå är väl också ganska naturligt. Ingen vet väl idag hur många vargar vi kan ha i landet. Vad som verkar tydligt är att koncentrationen nu är för hög i kärnområdet.
Men först efter att vi har jagat vargen några år och fått den mera spridd i landet, kan vi göra en bättre bedömning av hur stora problemen är och hur många vargar som är rimligt.
Däremot håller jag med om att den nuvarande förhalningen av förvaltningsjakten är både ohållbar och ansvarslös av regeringen.
Ett beslut om jakt måste komma väldigt snart, om man skall hinna med att dra upp riktlinjerna för den innan nästa vinter.
Bra ändå att båda förbunden verkar någorlunda eniga om att det är förvaltning och inte utrotning vi skall ha.

2. Ekologismen

2009-03-20 09:07

Citat "Naturvårdsverkets ensidiga tal om miniminivåer bortser helt från människan och människans förutsättningar i sammanhanget", konstaterar JRF."
Att anklaga Naturvårdsverket för att de sätter rovdjuren ovan människan är som att anklaga kyrkan för att den sätter gud ovan människan.
Skall man komma nån vart i ett religionskrig så måste man bekämpa själva tron och inte bara prästernas gärningar.

1. Nederlag

2009-03-20 09:07

Det är bara att krasst konstatera att båda våra förbund har misslyckats å det grövsta med att föra ut sina medlemmars inställning i frågan. När en förening som Rovdjursföreningens cirka 3 000 medlemmar hela tiden tillåts överrösta inte minst det största av våra förbund hela tiden. Det spelar ingen roll i vilket sammanhang i media det rör sig om så får alltid tallibanerna sista ordet.
Nu blir vi jägare och glesbygdsbor totalt överkörda igen och som vanligt får Rovdjursföreningens medlemmar sin vilja igenom med en ohämmad tillväxt av inte minst varg. Jag är väldigt besviken på våra företrädares insats. Det måste gå att hantera den här frågan bättre än vad som är fallet i dag.
Det är bara att klargöra för myndigheter och politiker att nu djävlar är det nog. Samarbete är bättre än motsättningar sju dagar i veckan och nu måste både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund samarbeta i frågan.
Att det sen råder delade meningar i andra frågor får alla berörda acceptera. Nu gäller det jakt eller inte jakt, kanske rent av bo eller inte bo utanför stan. Då måste vi göra vår röst hörd gemensamt. Det var väl fan om inte politikerna ska lyssna om 300 000 människor gemensamt slår näven i bordet.
Att det inte är någon framkomlig väg som vi i 30 års tid har vandrat var och en för sig råder väl inget tvivel om.
Ett annat exempel är när LRF i Halland går ut och kräver ett vargfritt Halland för att inte vargen passar in där. Det möts av gapskratt av talibanerna. Om däremot LRF OCH jägarorganisationerna tillsammans i hela Sverige knallar upp till Reinfeldt och talar om att nu är det nog. Då skrattas det inte lika högt i alla fall. Skrid till verket NU!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons