• Allmogejakt

JRF-Värmland kritiserar lobeslut

AktuelltPublicerad: 2011-03-02 12:20

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Värmland protesterar till Naturvårdsverket att årets licensjaktskvot bara blev sju lodjur i länet. JRF-distriktet kritiserar vad som upplevs som en godtycklig tilldelning av lodjur i licensjakten. Via viltförvaltningsdelegationen i Värmland ansökte JRF om avlysningsjakt på 40 lodjur.

– Det blir inga fler lodjur i övriga landet för att vi avstår från den avskjutningen, kommenterar Kurt Borg.
Han kan inte förstå varför länskvoten bara blev sju lodjur.
­– Befintlig lodjursstam tål mycket väl denna avskjutning. Vi har nu har minst 26 familjegrupper. Med den antagna beräkningsmodellen av att varje familjegrupp består av cirka sex individer skulle det innebära att vi har minst 150 lodjur i länet, tillägger Kurt Borg.
Snart är det inga rådjur kvar i Värmland och lodjuren hotas av svält, befarar han.

”Mångfald blev enfald”
– Det som skulle kunna vara mångfald har blivit enfald på grund av många felaktiga beslut i rovdjursfrågorna. Klåfingrigheten märks i alla beslut om rovdjuren, där ingen tycks tänka på hela sambandet mellan antal rovdjur och tillgången på klövviltet och annat småvilt som utgör basen för deras föda, säger Kurt Borg.
Han hänvisar till att riksdagen beslutat om att rovdjursförvaltningen ska vara regional. Men nu var det istället Naturvårdsverket som satte ett lågt tak för lodjursjakten i Mellansverige.
– I denna fråga kunde ett regionalt bestämmande ha betytt mycket för att undvika lodjurens lidande på grund av brist på mat här i Värmland, konstaterar Kurt Borg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Nr 4-Håller med

2011-03-04 23:26

Håller med Arvids husse om numerären.Detta plus ett erkännande om att folket i skogarna äger rätten att ha nyttiga viltstammar att utnyttja i sina egna skogar skulle ta bort det mesta av den hätska debatten.

5. otur när jag tänker

2011-03-03 08:40

Nog tycker jag att våra argument är bra mycket hållbarare, och mer verklighetsförankrade än att "sorkarna kommer att ta över" och
"rådjuren äter upp tulpanerna"....
Innerst inne är faktiskt inte merparten av folket så infantila att inte sanningen kommer att gå upp för dom en vacker dag och de inser vilka som är att lita på.
Det största problemet vi haft hittills är nog tyvärr våra och djurhållarnas representanters inställning i frågan om rovdjurspolitiken och deras brist på vilja att ta bladet från munnen, ändring kommer dock, var så säker.

4. Prestige!

2011-03-03 08:40

Jag sympatiserar med er i Värmland angående tilldelningen på lodjur! Även fast jag ej har anknytningar till landskapet ifråga, bor själv i Dalarna och i det område som ej hyser ren!! och som bekant fick ju vi endast ett ägg i tilldelning dvs 0.
I min värld ligger det till så att jag med stor säkerhet vet att våra rovdjur stammar skulle vara mycket mer välmående och accepterade för folk o fä om vi kunde sänka tex Lodjur till bara 700 st och med en årlig avskjutning på ca 100 loar`/ varje år, likaså Björnen även han en halvering och sedermera en årlig kvot på 100-150 individer. Vargen även den en nedbantning till ca 100 st, med en avskjutning på låt säga 20 st/ varje år, men med korrigering vart tredje år.
Är helt säker på att dessa vilt i mina numerärer kommer att räcka till för att fortsätta forskning på! Men tyvärr har det här känsliga ämnet om rovdjur hamnat i modern tid till att bli en PRESTIGE fylld fråga som ingen vågar ta i! Framför allt vårat Naturvårdsverk, med tanke på att dom ej ännu har fattat betydelsen av långa generösa licenstider där kåren har chans att rikta jakten på yngre djur samt att jag är helt säker på att överskjutningarnas tid vore förbi!! Avslutningsvis skulle det vara intressant att veta om vi skattebetalare i detta avlånga land fick själva välja procentuellt var våra skattekronor skulle hamna, är jag övertygad att forskarna, rovdjuren samt fritidspolitiker för dom gröna skulle få en väldigt ansträngd budget!! eller har jag fel?

3. Skapa en förståelse?

2011-03-02 16:48

Nu talar jag mot mig själv, men vilken slags argument ska vi ha för att få förståelse, om vad som sker utanför byar samhällen och städerna. Viltolyckorna ökar och mina trädgårds växter blir uppätna.
I går på nyhetsmorgon va det en "mupp" som menade på att sorkarna kommer att öka och bli ett gissel för jördbruket i slutändan om vi skjuter lodjur.
Finns det någon av de som kommer med tidigare uppräknade argumenten, som kommer att lyssna?
Orsaken till trafikolyckor tror jag att vi är överens om! Men varför ökar inte lostammen, kan det bero på att det inte finns tillräckligt med bytesdjur? Att lodjuren i själva verket svälter och vi i själva verket har värdens tätaste lostam som vi vavårdar?
Programledaren på nyhetsmorgon nämnde om att det finns så mycket rådjur som äter upp blommor i trädgårdarna, hur ska vi få dem att lyffta blicken å förstå att det är tomt på rå i stora delar i mellansverige, kanske inte i närheten av bebyggelse, men i skogen och där inte rå kan ta skygg av oss.
Vi bör lära oss att argumentera,
det gäller i övrigt i alla rovdjursfrågor.
Inte förr ska vi ge oss in i diskussion med bevarandesidan.

2. får vi be

2011-03-02 13:16

övriga länsstyrelser i mellanområdet ansluta sig till Värmlands protest tack.

1. Brist på förståelse?

2011-03-02 13:16

Många medlemmar här uppe i Torsby Kommun menar att under Lojakten sett mer rovdjurspår än viltspår.

Gårdagens jakt styrker väl detta påstående,vart tog mångfalden vägen? nej till våren lyser nog den till ytan,på riktigt, när personer har brist på förståelse i våra statliga verk.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons