• Pinewood

JRF vill ha full kompensation för vargar

AktuelltPublicerad: 2011-09-06 12:34

Full ekonomisk kompensation för vad vargen ställer till med och ett generellt beslut om skyddsjakt, som omedelbart träder i kraft när varg angriper tamdjur eller människor.
Det är några av kraven i det remissvar som Jägarnas Riksförbund (JRF) lämnat till regeringen om hur människor ska kompenseras när staten sätter ut flyttvargar i markerna.

JRF understryker att människans situation måste sättas före vargens, som inte är en hotad art globalt sett utan ett av värdens vanligaste rovdjur.
Förbundet pekar på att den förda rovdjurspolitiken saknar lokal förankring och därför vill JRF ha lokalt vetorätt i rovdjursfrågor.
Vidare ska staten stå för alla kostnader, direkta så väl som indirekta, som är knutna till rovdjurspolitiken. Till de indirekta kostnaderna hör exempelvis återkommande röjning av gräs och sly under rovdjursstängsel som ägare av tamboskap idag själv måste utföra.

Ska ersätta värdeminskning
I frågan om värdeminskning av fastigheter på grund av varg anser JRF att staten ska ersätta detta fullt ut.
”Det kan inte vara rimligt att enskilda fastighetsägare skall bekosta statens rovdjurspolitik”, skriver JRF.
Förbundet pekar vidare på att det i uppdraget endast talas om kompensation för ”nya” vargar, exempelvis flyttade vargar eller utplanterade djurparksvalpar, något JRF inte accepterar.
”När anslagen räknas fram måste naturligtvis konsekvenserna av alla vargar räknas med för att få en mer korrekt bild av de kostnader som Sveriges rovdjurspolitik medför”, påpekar JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Svar till Kolar´n

2011-09-11 12:35

Ja tyvärr Kolar´n så är detta ett återkommande fenomen när det gäller information. Det spelar ingen större roll hur mycket man sprider om ingen tar emot den. När det gäller just rovdjurspolicyn så har den publicerats i Jakt & Jägare, gått ut som pressmeddelande (tyvärr var det inte många media som tog in den), spridits på mässor både i pappersform och på affischer, skickats till samtliga riksdagspartier och flera berörda myndigheter och JRF har även startat www.rovdjursinfo.se för en samlad rovdjursinformation. Och sist men inte minst har den spridits inom våra egna distrikt och avdelningar för att förhoppningsvis spridas och diskuteras på regionala och lokala medlemsmöten.
Tyvärr är jag som tjänsteman pinsamt medveten om att det finns medlemmar ja t.o.m. förtroendevalda på olika nivåer inom JRF som inte känner policyn i sin helhet, vilket självklart är ett misslyckande som vi arbetar med att förbättra.
Till sist vill jag uppmana dig och alla andra att läsa policyn nogrannt, tolka innehållet och sedan fundera på hur rovdjurs- och då framför allt vargsituationen skulle se ut om politikerna köpte hela policyn.

11. Hurra Ulf Kallin

2011-09-10 16:21

Då får vi be om ursäkt, detta är alltså er åsikt, och den står ju klart och tydligt i er policy, gömd bakom en flik på er hemsida! Men hur kommer det sig att vi inte kände till den?

10. Tommy E m.fl.

2011-09-09 09:12

Om ni läser JRF´s policydokument som finns på förbundets hemsida under knappen "Detta är JRF" så ser ni att detta är ett av de krav som ställts under flera år.
Se utdrag ur policyn nedan:
"Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att samhället fullt ut ska ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren."

9. Kompensation är bra - men problemet varg kvarstår.

2011-09-09 09:08

Jag vill ha kvar mina familjemedlemmar - även dom på fyra ben.
Hade jag haft kännedom om dagens rov-djurspolitik skulle jag aldrig ha skaffat hund.

8. Bra, men synd

2011-09-07 08:31

att jägarorganisationerna inte har kommit på det här själva...men bra att Hedins bok och hans åsikter kommer till nytta

7. ....tidens tand gnager....

2011-09-07 08:30

.. på jägare och djurägare, är det mer intressant att komma med förslag om "full# ersättning nu, en vad det va för ett "par" år sedan?
Är det det större markägarna i Sörmland och söderut som ställer krav på JRF / och de styrande i sverige??

6. vargar

2011-09-07 08:30

Gårdar som faller i värde skall lösas för prisfall lika som de löser ut naturvårds områden i dag är det omöjligt att få betalt för mark i vargområden

5. Äntligen skymtar EN strategi!

2011-09-07 08:30

Det går inte att "prata bort" vargarna men det går att göra det väldigt dyrt att ha varg, helt enkelt genom att presentera de verkliga kostnaderna och i alla lägen kräva full kompensation. Då kommer snart finansdepartementet att dra öronen åt sig och då blir det slut på tramset. Under tiden kan fårägare och jägare åtminsone känna någon kompensation för personliga förluster och umbäranden. Alla vi drabbade måste hålla ihop och ställa upp bakom en strategi som leder framåt och inte bara en massa arga insändare.

4. Kompensation???

2011-09-07 08:30

Kompensation när dom angriper tamdjur det köper jag! men den dan dom angriper en människa ska det utbetalas en stor kompensation (om det finns någon att betala till) och omedelbar utrotning av vargarna!! men det är ju bara vad jag tycker.

3. Vaknat

2011-09-06 15:04

Har jägarnas riksförbund vaknat först nu ock börjat ställa krav. Det skulle ni gjort för länge sedan nu är det tyvärr fösent.

2. Vi behöver inga vargar...

2011-09-06 13:23

...men har skrivit konventioner om skyddande av olika arter, vi är med i EU med dom för- och nackdelar det innebär.
Realistiskt sett kommer vi att få acceptera varg i Sverige, frågan är bara i vilken utsträckning?
Jag ser inga möjligheter att det skulle gå att få en politisk majoritet för utrotning av vargen, inte ens vid angrepp på människa med dödlig utgång.
Men, politikerna verkar ju tillsammans med SNF, WWF och SRF föredra rovdjursförvaltning ”the italian way".
Alla har ju från bevarandegrupperna och berörd EU-kommisionär hört att man har 100-tals vargar i olika länder, det konstiga är att dessa stammar aldrig tycks öka. Med kunskap om den svenska vargstammens snabba tillväxt, trots påstådd tjuvjakt, så inser man lätt att dessa stammar helt regleras genom tjuvjakt. Dom självdör inte i den omfattningen.
Är det så EU vill att rovdjursstammarna ska förvaltas, eller ska det ske i samråd med de som är berörda?
Det är en rimlig fråga att ställa till messerschmittarna i Bryssel.

1. Nu börjar ...

2011-09-06 12:46

...det likna något men inte tillräckligt, men vi behöver inte ha några frilevande vargar i Sverige. Ge mig ett svar varför vi behöver ha varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB