• Allmogejakt

JRF vill ha grävling i provgrytet

AktuelltPublicerad: 2012-06-06 09:23

Av djurskyddsskäl är det viktigt att provverksamheten med levande grävling i gryt får fortsätta. På så sätt kan hundar med olämpligt beteende selekteras bort så att de inte skadar sig själva eller de vilda djuren. Det påpekar Jägarnas Riksförbund (JRF) i remissvaret på djurskyddsutredningens betänkande, Ny djurskyddslag.

Utredningen föreslår att Jordbruksverket ska införa föreskrifter där levande grävlingar förbjuds i samband med grytanlagsprov, något som JRF vänder sig emot.

– Det är viktigt att vi även fortsättningsvis har möjlighet att pröva hundar under kontrollerade former på levande grävling vid prov. Hund och grävling kommer aldrig i kontakt med varandra så ingen skadas, kommenterar Alf Pettersson, regionkonsulent för Jägarnas Riksförbund. Han har skrivit förbundets remissvar.

– Däremot kan man se vilka hundar som är för skarpa och plocka bort dessa. På så sätt skonas både hundar och vilda djur vid praktisk jakt, tillägger Alf Pettersson.


Föreslår översyn av alla prov med vilt
Förutom förslaget om att förbjuda levande grävling vid grytprov vill utredningen ha en översyn när det gäller alla former av prov med levande vilt som vildsvin, hare eller viltfågel.

– Börjar man med att förbjuda alla former av vilt vid prov börjar de bli riktigt farligt. Hur ska vi kunna ta fram välutbildade hundar för viltförvaltning och eftersök om vi inte får möjlighet att pröva hundarna under kontrollerade former? undrar Alf Pettersson.

I remissvaret pekar JRF även på vikten av att kunna hålla välutbildade hundar med tanken på att mårdhunden, en asiatisk invandrare som idag är vanlig i Finland, sprider sig allt mer i Sverige. Mårdhunden kan sprida olika sjukdomar som rabies och dvärgbandmask.


Behöver prov för björn- och svineftersök
– Det är också viktigt att vi har möjlighet att pröva hundar så vi ser att de kan användas vid eftersök på trafikskadat vilt, som exempelvis vildsvin och björn. De kan annars vara mycket farliga om hunden inte fungerar, säger Alf Pettersson.

JRF menar att utredningen inte har belyst konsekvenserna av de föreslagna inskränkningarna i provverksamheten för att få fram väl fungerande hundar, varken när det gäller samhällsnytta eller ur ekonomiskt perspektiv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Bra

2012-06-07 09:19

Tycker det är väldigt bra att JRF ställer sig på rätt sida i den här frågan. Jagar själv aktivt i gryt och kan säga att det är väldigt viktigt att vi kan se vad det är för hundar vi har och kontakten med grävling. Det intressanta här är väl också antalet grävlingar som finns och används till detta. Det rörs sig om ett väldigt litet antal, så jag kan tycka att det inte är riktigt relevant.

3. Varför inte räv

2012-06-07 09:19

Varför inte tillåta räv också som i våra grannländer?

2. Som vanligt då...

2012-06-06 13:16

Total okunskap bland de som ska utreda frågor om jakt och viltvård. De bara tycker, som vanligt alltså....
Nej, bojkotta eftersök på trafikskadat vilt och skapa konton på länsstyrelsen för att betala kostnaden för jaktkortet till, liksom man gör vid en hyrestvist. Det är dags att kugga upp en växel i strejken.

1. TYDLIGEN...

2012-06-06 13:16

...Så vill dom strypa allt som har koppling till jakt överhuvudtaget.
Till ni övriga har inte tanken slagit för er att det börjar skönjas ett visst mönster över det hela ,och på gräns till genomskinligt ??
Eller är det bara en inbillning från min sida tro ??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons