• Allmogejakt

Junselevargen blir ödesfråga

AktuelltPublicerad: 2013-04-30 22:36

– Vi vill ha en kedja av vargrevir från norr till söder längs Norrlandskusten. Beslutet i förvaltningsrätten är viktigt för framtida handläggning av liknande ärenden.

Det sa föreningen Nordulvs ordförande Jakob Norstedt-Moberg när Förvaltningsrätten på tisdagen hade muntlig förhandling om skyddsjakten på vargtiken i Junsele.
Vinner vargrörelsen kan det innebära ett dråpslag mot jägare, samer och djurhållare i Norrland.

Renägarbas. Tomas Nejne, ordförande i Vilhelmina södra sameby, försökte förklara hur modern renskötsel går till.

Frågan handlar i grunden om alla åtgärder hade vidtagits för att hitta andra lösningar innan Naturvårdsverket, efter tre avslagna ansökningar om skyddsjakt, till slut sa ja till att det två vargarna som höll till i Wilhelmina södras sameby skulle få avlivas.

Hannen avlivades men inte tiken innan de tre vargorganisationerna Rovdjursföreningen, Nordulv och Naturskyddsföreningen lyckades stoppa jakten genom att begära inhibition av beslutet.

Sedan dess har det pågått skriftväxling mellan förvaltningsrätten, de tre vargorganisationerna och Naturvårdsverket.


Familjen blir lidande
På samebyns begäran hölls på tisdagen en muntlig förhandling där parterna fick lägga fram sina ståndpunkter.

Från Vilhelmina sameby deltog Per Björn och Tomas Nejne. De berättade hur vargens härjningar bland byns renar hade förvandlat deras vardag när de försökte skydda renarna från vargen.

– Jag har arbetat sju dagar i veckan. Fån slutet av december fram till mitten av mars har jag träffat min familj tio gånger. Och då finns det renskötare som har arbetat ännu mer, berättade Tomas Nejne.

Varje kväll från den 27 december fram till 14 mars hade samebyn telefonmöten med Naturvårdsverket och länsstyrelsen för att planera hur man i möjligaste mån skulle undvika skador från vargen.


Problem få renarna förbi vargarna
Tomas Nejne visade på en stor karta hur renarna rör sig från fjällbetet i väster på sommaren och vidare öster ut när hösten och vintern närmar sig.

På karten var vargreviret inritat. För de flesta stod det nog klar vilka problem det innebär att få renarna förbi reviret.

Föreningen Nordulv hade i tidigare skriftliga inlagor beskyllt samebyn för att medvetet ha drivit in renarna i vargreviret. Men de beskyllningarna höll man inne med under den muntliga förhandlingen.

Tomas Nejne passade ändå på att ta upp påståendet.

– Vi har gjort allt vi har kunnat och arbetet dag och natt för att förhindra skadorna. Det är skrämmande att det finns en sådan okunskap hos vissa föreningar, sa han.


Ifrågasatte modern renskötsel
Nordulvs ordförande Jakob Norstedt-Moberg passade på att angripa samerna och ifrågasatte om de bedrev ”traditionell renskötsel” då man använde helikoptrar, motorcyklar och fyrhjulingar.

– Det har lite att göra med den renskötsel som förekom för hundra år sedan, sa han.

Tomas Nejne svarade med en fråga. Han undrade om någon på allvar skulle föreslå att man inom skogsnäringen skulle återgå till att arbeta med ”svans, yxa och dra fram timmer med häst”.

Från samebyns sida beskevs hur de försökt att flytta renarna till östra sidan om Ångermanälven för att undvika vargen. Trots att samebyn och länsstyrelsens personal arbetat oavbrutet för att skydda renarna var inte vargorganisationernas företrädare nöjda.


Förre vargtjänstemannen vittnade
Rovdjursföreningen hade kallat in Robert Franzén, tidigare anställd på Naturvårdsverket sedan 1974 men idag pensionär. Han är en av den svenska vargrörelsens pionjärer.

Fransén påstod bland annat att samerna utökat sitt område för renbete, något som samernas jurist Jenny Wik Karlsson tillbakavisade med hänvisning till en dom i Högsta domstolen.

Vidare menade han att samerna borde ha flyttat sina renar ännu längre österut ner mot kusten, något som Tomas Nejne visade vara omöjligt på grund av järnvägar och vägar som skär genom landskapet.

– Att flytta renarna dit vore som att inrätta en oinhägnad lekplats bredvid en motorväg, sa Nejne.


Renskötsel och rovdjur i samklang?
Robert Franzén visade också en bild där en järv syntes tillsammans med en flock renar. Han kommenterade att ”rovdjur och renar har levt sida vid sida under årtusenden”.

Ann Dahlerus från Rovdjursföreningen presenterade statistik som skulle visa att vargtiken började riva mer ren sedan hannen hon tidigare gått tillsamman med skjutits.
Det avvisades av länstyrelsens Björn Jonsson, chef för naturvårdsenheten i Västerbottens län. Han pekade på att skillnaden i antalet konstaterade döda renar berodde på om det fanns spårsnö eller inte.

Dahlerus undrande också varför vargtiken rev mer renar än hon kunde äta upp. Samerna menar att det är ett faktum som troligtvis de flesta hundägare förstår om de någon gång kastat en boll åt sin hund och sett jaktlusten väckas gång på gång på gång. Det resonerade samernas företrädare med Jakt & Jägares utsände om i en paus.


Föreslog ”Tjernobyl-utfodring”
Nordulvs vice ordförande framförde också idén om att man skulle kunna hägna in renarna och utfodra dem ”som man gjorde vid Tjernobyl”.

Per Björn från samebyn förklarade då att den hägning och utfodring av ren som då förekom på vissa håll endast gällde slaktdjur som hölls i hägn under två månader och utfodrade för att få ner radioaktiviteten i köttet till acceptabla nivåer före slakt.

Naturskyddsföreningen jurist hävdade att ”en stor majoritet av svenskarna vill att det finnas varg i Sverige.”

Att människorna i de mest vargtäta kommunerna enligt rovdjursutredningen är av en annan uppfattning nämnde han dock ej.


Mat åt hackspetten?
Naturskyddsföreningens jurist hänvisade också till vargens ekologiska roll i den svenska naturen och pekade på forskning från amerikanska Yellowstone, som visar att återintroduktionen av vargen gett mer lövträd och därmed ökat fågelliv vilket skulle vara bra för bland annat hackspett i Sverige.

Ruona Burman från Naturvårdverket påpekade att forskning från svenska förhållanden inte alls visar på att vargen skulle ge sådan kaskadeffekter som man sett i den amerikanska nationalparken.

Anledningen är helt enkelt att större delen av Sveriges yta brukas på något sett så att det inte finns sådan områden som Yellowstone.


Försökt med allt
I sitt slutanförande pekade Ruona Burman på att man försökt med alla tänkbara åtgärder innan verket beslutade att avliva Junseletiken, att hon åstadkommit stor skada då minst 40 dödad renar hittats och man kan räkna med ytterligare två eller tre renar som inte hittas för varje återfunnen död ren.

Beträffande vargens framtid pekade hon på vargens kraftiga tillväxt och att inavelsgranden i den svenska vargstammens stadigt sjunker, särskilt om de två nya vargarna i Tiveden också kommer in i vargaveln. Därför är inte vargtiken i Junsele så viktig ur genetiskt perspektiv.
Enligt rättens ordförande kommer domen inom fyra veckor.

Junseltiken inte så viktig. Den svenska vargstammen har en positiv utveckling. Därför är inte Junseletiken så viktig längre, enligt Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket. Hon försvarade skyddsjaktsbeslutet på Junselevargen vid dagens muntliga förhandling i rätten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Skrämmande inkompetens

2013-05-08 08:25

Vilken skrämmande inkompetens hos dessa hobbyföreningar, Rovdjursföreningen, Nordulv och Naturskyddsföreningen. Det är bara att läsa artikeln så ser man. Hur är det möjligt att dom överhuvudtaget får göra sin röst hörd i olika rovdjursfrågor? Och varför ska den extremt hårt arbetande samen behöva försvara sig och sina renar mot dessa okunniga människor? Finns det ingen vettig människa i styrande ställning kvar som kan slå näven i bordet?

24. Ruona

2013-05-03 09:04

Här får man väl vara ärlig och medge att hon verkar ha sagt en del vettiga saker.

23. Betryggande förhandlingspart?

2013-05-02 13:27

Föreningen Nordulv har släppts in i Svenskt rättsväsende.
De skriver i sina stadgar:
"§10 Organisationen ställer sig neutral i frågan om civil olydnad. Det är upp till varje enskild medlem att bedöma om man vill bruka civil olydnad i en given situation."

22. Är det inte Konstigt?

2013-05-02 13:27

Att samerna inte får bestämma något själv över sina områden utan att intresseorganisationer och svenska staten ska lägga sig i deras intressen.

21. Hon har rätt!

2013-05-02 10:12

Ruona Burman, när hon säger att den genetiska betydelsen hos gula änkan inte har så stor betydelse längre.
Tyvärr har tiken blivit en levande martyr som värnarna kan gotta sig med.
Det måste vara jobbigt för Tomas Nejne att försöka förklara hur rovdjur och renar fungerar för människor som kunskapsmässigt inom dessa områden ligger på så låg nivå men styrs av starka värderingar att vargen är viktigare än samerna och deras kultur.

20. Gruvnäringen

2013-05-02 07:57

Allt detta är mer komplicerat än det verkar vara. Vilka är det som är ett hinder för ökad exploatering och utvinning av mineraler i de norra delarna av vårt land? Svar, samerna, kan vi med vargens hjälp tränga tillbaka samerna och dess näringar så är det fritt fram för de multinationella gruvbolagen att roffa åt sig av våra naturtillgångar och lämna efter sig förstörd natur. Svenska Naturskyddsföreningen sitter på två stolar, dels vill de ha mycket varg, dels vill de stoppa ökad gruvbrytning, de måste välja och det valet har de gjort, de har valt vargen. SNF är sponsrat av många storföretag, så det är inte svårt att se vilken sida de står på. Tre viktiga ingredienser i denna soppa samer, vargar och gruvor.

19. Ödesfråga

2013-05-02 07:44

Med en ödesfråga menas att; Går man man med på det här finns ingen återvändo. Det är slut. Finito.
En ödesfråga kan verka vara simpel. -Allmänheten kan väl få åka på våra privata skogsvägar, det gör väl inte så mycket. Alla har väl rätt att säga vad dom vill ha i våra skogar. Vi kan väl inte bestämma över naturen och våra marker,och skaffa oss välfärd och arbetstillfällen på samma sätt som dom gör i tätorter och jordbruksområden. Eller ??
Sätt stopp!!

18. Varför...

2013-05-02 07:43

....ska samerna behöva försvara sig? Det låter som samerna måste bevisa sin rätt att driva renskötselområde och leva i den delen av landet där man fanns långt före "vargkramarna". De senare förväntar sig att samerna ska driva sin verksamhet som man gjorde förr... i så fall borde dom få jaga varg också... som man gjorde förr.
Riksdag och regering måste börja visa lite mer ryggrad och visa att samernas rätt måste respekteras.

17. Miljöförstöring

2013-05-02 07:42

Hur kan Jakob Norstedt-Moberg nordulv även miljöpartist, förstöra för gröna näringar att leverera klimatsmart/ekologiskt livsmedel??Naturskyddsföreningen vill också förstöra möjligheterna för gröna näringar att överleva i Sverige, eller förstår dom inte att renkött är både klimatsmart/ekologiskt mat??

16. Det blir dyrt

2013-05-02 07:42

Det kommer att bli dyrt för nvv att styra vargreviren till en kustremsa. Jag tror att vargarna har en annan vilja än vad skrivbordsnissarna och naturmupparna vid datorerna.

15. Lite mera fakta om vargen och yellowstone.

2013-05-02 07:41

http://www.youtube.com/watch?v=brk0mas6bUM

14. Illavarslande........

2013-05-02 07:41

Har sagt det innan säger det igen. Deras agenda är att få slut på jakt och löshundsjakten. Se till så att gröna näringar måste lägga ner. Till vilken nytta är det som driver dessa jakthatande föreningar. Jo för att dom tycker vargen ska förvalta klöviltstammarna.Och att få sprida sig ohämmat. Att vi människor inte ska ska lägga oss i naturen. Vi jägare har ju jakt som en "hobby" och det räknas ju inte tycker dom.

13. Ghosts of the Rockies

2013-05-02 07:41

https://www.youtube.com/watch?v=4Sl6NVXelb0

Är det så här ni vargkramar organisationerna vill att framtiden skall se ut för samerna i framtiden?

12. Skrämmande

2013-05-01 14:23

om dessa 3 vargkramarföreningar skall få styra över en urbefolknings öde att kunna bedriva en grön näring.
Vidare så visar det sig att dessa representanter för dessa vargkramarföreningar besitter en enorm okunskap och försöker sätta sig över den kunskapen som samerna har när det gäller renskötsel, alla dessa falska påståenden från dessa 3 föreningar (finns även flera liknande föreningar)som dom beskyler samerna för är ju helt sanslöst och saknar all relevans.
Bara för att ta ett ex på deras okunskap så ifråga sätter Ann Dahlerus varför vargen fortsätter att döda mer renar än den kan äta, varje människa med lite insikt vet hur ett hunddjur kan triggas när det är fullt av djur runt omkring den t.ex. i en fårhage för att inte tala om när en räv kommer in i en hönsgård den dödar om så är möjligt alla höns den kan komma åt, nej vad som här har framkommit är bara att Ann Dahlerus kan gott stå som en god förebild för denna okunskap som dessa företrädare uppvisar.

11. Ska Norrlandskusten förpestas också ?

2013-05-01 14:23

Varje utbredning av vargens områden gör att livskvaliteten för människor i det området försämras.
Även dom som reser från sina nersmittade hemmamarker för att kunna bedriva jakt med löshund får allt svårare !
Det verkar mer och mer som att vi ska vara väldigt tacksamma för att Norge står utanför piratklubben EU !
Skaffa kompisar i Norge är ett bra tips !

10. "Vi vill ha en kedja av vargrevir från norr till söder längs Norrlandskusten. "

2013-05-01 14:22

Jaha, dom vill det ja....
I och med att dom "vill" det så skall alla med intressen i naturen såsom renskötare, fäbodar, fåruppfödare, hundfolk, småbarnsfamiljer och jägare "anpassa" sig....
Glöm det Jakob, säger jag då, det är deras livsstil, leverne och ekonomiska intressen ni leker med....
Jag undrar bara, med tanke på rubriken;
Vart var fäbodbrukarna, fåravelsförbundet, markägarna, jägarorganisationerna, småbarnfamiljerna och hundfolket som piper och gnäller under detta möte...??

9. Okunskap är en dålig merit

2013-05-01 14:22

Referatet visar vilken hisnande okunskap en del av de inblandade besitter. Det är dessa som skall
hantera rovdjursförvaltningen och har möjligheter att överklaga besluten.
På 1850- talet togs vargen bort i Sverige pga att samexistens inte var möjlig. Varg contra djurhållning.
Då var vi 3,5 milj invånare. I dag är vi snart 10 milj. med oändligt mycket större utnyttjande av landets yta. Vi har tamdjur i olika former som inte går att jämföra med 1850 talet.
Att hävda att förutsättningarna i dag är bättre för frilevande varg
är inte realistiskt.
Mitt förslag är: Visa då att detta är möjligt. Backa 1000 år. Släng
appen och datorn. Lämna skrivbordet. Ut och skaffa mat i
naturen( ICA och Coop finns inte, för att nämna några.) Ni skall gå som Adam o Eva för HM o liknande finns inte heller. Men ni får hålla er på den mark ni äger. På min mark som jag är satt att sköta och förvalta plockar ni inte ett
löv en gång. Dessutom måste ni ta er fram med det transportmedel som ni är födda med.
Om ni kan visa att detta är en möjlig och bättre livsstil, är jag beredd att släppa in varg på mina marker.
Sveriges Jord och Skog ägs och brukas av markägaren.
Du som inte äger marken skall heller inte bestämma över den.
För informationens skull: enl SCB lämnar 50% av Sveriges
befolkning aldrig asfalten. 55% av Stockholms befolkning har aldrig besökt Stockholms skärgård.
Det är en del av dessa som anser sig ha rätt att bestämma i rovdjursfrågorna.
Hanteringen av Njaarke sameby får många gråtfärdiga. Bara medkänsla hjälper er inte, men ni ska veta att ni har den.
Frågan har ställts till Fredrik Reinfeldt och Eskil Erlandsson.
Vad tänker ni göra för att hjälpa Njaarke sameby och cirkusen i vargfrågan. Det är ni som är ansvariga och skyldiga. Tig inte.
Ni skall visa handling nu.
Det kommer ett val.

8. Skrämmande

2013-05-01 14:20

NSF SRF har mer och mer börjar likna rena terrororganisationer. Sverige måste vakna innan dessa grupper får sin vilja igenom.För får dom det kommer garanterat oerhörd mycket skada att ske. Dom har absolut ingen förståelse för annat än att Sverige ska besättas med varg på landsbygd och bland rennäring.När man dessutom hör att NVV inte tänker ta nån hänsyn till dom drabbade helt emot EUs art och habitatdirektiv, då måste våra organisationers företrädare uppvakta politiker och berörda myndigheter på allvar. Det är helt enkelt bisarrt att dessa intresseorganisationer ska kunna styra en hel landsbygds överlevnad.SRF ska överhuvudtaget inte ens få yttra sig i dessa frågor. En enfrågeorganisation som saknar all form av empati. Det är hög tid att regeringen tar sitt ansvar.

7. Vill ha...

2013-05-01 14:20

...skriker barnen! Och i sverige låter vi dem inte bara komma till tals, utan också bestämma. Skönt att det var några där som kunde förklara hur det fungerar i verkligheten.

6. Extremistorganisationer

2013-05-01 14:19

Det börjar bli dags att våra politiker vaknar upp och skriver om lagarna så att inte dessa små extremistgrupper kan förstöra för en stor del av svenska folket. Men argumentationen tryter tydligen, när man måste ta till så´na handlingar som skedde i Grycksbo.

5. Varg efter Norrlandskusten

2013-05-01 14:18


Reportaget ger vid handen att vargförespråkarna inte tagit ett minsta intryck från vargbältet. Inte heller från tikens härjningar i Junsele. Och som slutkläm är inte tiken så viktig längre. Skattemedel som använts, rivna renar och plågandet av tiken som numera inte är viktig är viktigt att hålla i minnet fortsättningsvis. För mig besannades bara rovdjuret entydigt dess intelligens på alla nivåer för sin överlevnad. Det i sig själv kan väl inte vara någon ny erfarenhet för beslutsfattarna. Eller??????
Att sedan vargförespråkarna inte känner till att hela Västerbottens län är betesmark för renar ger mig rynkor i pannan .
Nästa steg blir att tala med markägare om ersättning utgår kan då markägaren tänka sig ett revir på markägarens marker.
Så håll fast er i hatten som är för eller emot frilevande varg.

4. Förbud

2013-05-01 14:18

förhärligande och romantiserande av rovdjur, för det kan leda till oönskade konsekvenser. Vi har ett exempel i Kolmården.

3. "Kedja"

2013-05-01 14:17

...av vargrevir längs kusten är samma som fri och ohämmad vargetablering i hela renskötselområdet

2. Skenförhandling

2013-05-01 14:17

Vargförespråkare i låtsad motsatsställning. Skamligt är bara förnamnet.

1. Nordulvs ordförande!

2013-05-01 14:17

Om han hade gått ut och förespråkat för varg, för 100 år sedan. Så skulle man spärrat in honom på dårhus!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB