• Pinewood

Jurist sågar bolags-ja till vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2012-02-28 18:12

Bergvik skog kan inte ensidigt säga ja till utsättning av vargvalpar på bolagets mark. Även jakträttinnehavarna måste ge sitt medgivande, skriver Svensk Jakt. Tidningen berättar att SJF:s jurist, Ola Wälimaa, sågar Bergviks utspel.

Bergvik skog har meddelat att djurparksvalpar är välkomna att sätta ut på deras marker, som uppgår till 2.3 miljoner hektar i Mellansverige. Bolaget äger marken men upplåter jakten till andra.

Överlåter inte jakträtten 
Åke Granström förklarar för Svensk Jakt att man upplåter jakt, men utan att överlåta jakträtten. De som jagar på Bergvikmarker har med bolagets sätt att se på saken inga juridiska rättigheter.
Men det resonemanget köper inte Ola Wälimaa, förbundsjurist hos Jägareförbundet.

Anges i jaktförordningen
- Vad än Bergvik skog uppger krävs tillstånd från både markägare och jakträttshavare om vargvalpar ska sättas ut - det anges uttryckligen i jaktförordningen - så det kan inte en enskild markägare komma undan. Det råder inga som helst tveksamheter om detta. Även om jag har förståelse för att jaktjuridik är svårt för den som är lekman på området, säger Ola Wälimaa till Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Saxat ur rapport från Naturvårdsverket januari 2012

2012-03-02 09:55

"De stora skogsbolagen och staten har på olika sätt upplåtit rätten till jakt till andra på sina markinnehav. För att få medgivanden från jakträttsinnehavarnakrävs därför att varje jaktlag eller enskild innehavare kontaktas. Skogsbolagen
kan dock säga upp sina avtal med sex månaders varsel och skulle kunna skriva in en klausul om medgivande till flytt av varg. Det är dock inte möjligt inför eventuella flyttar av vuxna invandrade vargar våren 2012."

"Erfarenheten från arbetet med att hitta lämpliga utsläppsplatser är att enskilda säger nej på grund av att de uppfattar vargen som en konkurrent om viltet och hot mot lösa hundar. Det grupptryck som snabbt sprider sig även om de enskilda själva inte har något problem med utsläppet är också ett hinder. Vid flytten i
december 2011 använde Naturvårdsverket statligt ägd mark där staten också är jakträttsinnehavare. Enligt offentlighets- och sekretesslagen är det inte möjligt att sekretessbelägga uppgifter om vilken markägare eller jakträttsinnehavare som
medgivit ett utsläpp av varg."

13. Bra information!

2012-03-01 08:59

Så Länsförsäkringar stöder indirekt valputsättning? Just dags för bryt för flera av försäkringarna, så det gör valet lätt.

12. Till "Påläst" #5

2012-03-01 08:58

Det är Regeringen som beslutar om förordningar inte myndigheten.

Jaktlag (1987:259)
10 § Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till
fastigheten, om inte annat följer av andra stycket eller av 10 a § eller
11 §. I jakträtten ingår rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt, om inte annat följer av föreskrifter meddelade med stöd av 25 §.
Vid jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten på den arrenderade marken, om inte annat har avtalats.
Om samernas rätt att jaga finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:787).

I Jaktlagen § 14-16 regleras något som har rubriken: Överlåtelse av jakträtt m.m.

Det är med det rätt tydligt att jakträtt kan överlåtas. Har någon ett ettårigt avtal med en markägare eller en upplåtare som har markägarens tillstånd att upplåta vidare och som automatiskt förlängs om det inte sägs upp, där man ges rätt att jaga de arter som är tillåtna så vore det väl märkligt om man inte anses ha jakträtt på den mark avtalet avser?

Jaktförordning (1987:905)
41 § Vilt får inte sättas ut i frihet om inte annat följer av
12 a §.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda
fallet besluta om undantag från första stycket.
Efter medgivande av markägaren och jakträttshavaren får
Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar
detta sätta ut varg i syfte att åstadkomma en ökad genetisk
variation i vargstammen. Förordning (2011:188).

Regeringen har med all tydlighet visat att markägare och jakträttshavare kan vara två olika saker.
Varför annars skriva på det sätt som görs i §41.
Lycka till med juridikstudierna!

11. 150 000

2012-03-01 08:57

Till idag. Det här ska sprida sig som en löpeld. Ha tålamod Classe och begär att lokalkontoret kontaktar huvudkontoret för att få klart besked. Själva tanken är att huvudkontoret ska förstå att det kostar stora pengar genom massavhopp att stötta Bergvik. LF skiter i om det finns varg i de svenska skogarna men dom är väldigt känsliga för minskad kundstock. Money talks allways

10. nr 9 classe

2012-02-29 12:43

väntar med spänning ;)
Ännu har LF inte svarat mej...

9. Svar på frågan till Länsförsäkringar...

2012-02-29 10:35

Länsförs svar på frågan om deras inställning till valputsättning:
Hej!
Tack för din fråga om detta aktuella ämne.
Vi på Länsförsäkringar Uppsala har dock inte sakkunskap att yttra oss i den här frågan. Vi har förtroende för den expertkunskap som Naturvårdsverket och Bergvik skog har.
Med vänlig hälsning

Ny fråga för en stund sedan:
Hej,
Att kunskap saknas i frågan på s a s regional nivå förstår jag, men ni, som stor ägare i Bergvik som ni hänvisar till, samt NVV, så förutsätter jag att det finns ett beslut från er att stödja detta eller inte.
Så – stöder ni Bergviks planer på att tillåta valputsättning eller inte?
Kan med fördel besvaras med antingen två eller tre bokstäver för att undvika missförstånd.
M v h, C

Så får vi se:) De heter ju trots allt "länsförsäkringar" och borde värna sina lokala kunder - tycker man...

8. Kom att tänka på....

2012-02-29 10:12

... att vi som försäkrat hunden eller hästen eller kon genom Agria stöder Bergvik genom Länsförsäkringar!
Bara en liten fundering.

7. Att minnas

2012-02-29 09:12

Bergvik Skogs sex största ägare är
Stora Enso: 43,3%
Länsförsäkringar 14,9%
Foundation Asset Management: 12,5%
SPP Livförsäkringar: 8,2%
Korsnäs: 5,0%
Kåpan Pensioner Försäkringsförening: 5,0%

6. Till LOKUNGEN

2012-02-29 09:11

Bra skrivet.Du är inte ensam om det,var du så säker på det.
i övrigt ha det gött.

5. Läs på själv Ola!

2012-02-29 09:11

Ola driver en linje mot bättre vetande. Som jurist borde han veta att jaktlagen står över Naturvårdsverkets förordningar.

I 10 paragrafen står att fastighetsägaren äger jakträtten på sin fastighet och ingen annan med undantag av jordbruksarrendatorn i vissa fall. Det Bergvik gör är att upplåta nyttjanderätt reglerat i avtal. En jägare med nyttjanderättsavtal kan aldrig ikläda sig rollen som fastighetsägare utan fullmakt eller speciellt skrivning i nyttjanderättsavtalet.

Märk även att en jägare utan avtal med fastighetsägare jagar olovligt och det finns många sådana ute i jaktlagen. Här finns en uppgift för Ola att rensa upp....

4. nr 1 Lokungen

2012-02-29 09:11

Har också begärt besked från länsförsäkringar men ännu inte fått svar. "Inte anträffbara" hettes det...hmm..
Kommer nu också att vända mej till andra bank och försäkringsbolag.

3. Bra upplysning

2012-02-29 09:11

Det finns många försäkringsbolag i vårt land.

2. Bra Lokungen!

2012-02-29 09:11

Så snart det är kundberoende företag inblandade i rovdjurspolitiken så har vi, framför allt när vi är flera som gör gemensam sak, verkligen möjlighet att påverka. Se bara på Delsbo slakteri som sa ifrån om att fortsätta ge slakteriavfall till de djurparker som medverkade i valputsättning. Hedervärt! Nu gäller det att hitta och sprida informationen om övriga inblandade företag där vi kan sätta ner foten och säga vad vi tycker!

1. Enkel lösning

2012-02-28 18:57

Jag har idag kontaktat Länsförsäkringar och begärt besked av dem om deras inställning till utplanteringen. I egenskap av näst största ägare i Bergvik skog får LF ta ställning till om de samtycker med Bergvik i frågan. Om så är fallet byter jag inklusive mitt företag bolag, jag drar iväg med 50-60 000 i premie per år, och jag är INTE ensam. Det kommer att bli som en löpeld och det har jag informerat om, jag uppskattar att det rör sig om premier för 150 000 bara idag. Money talks allways

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB