• Allmogejakt

Kalven var en kviga – jägare slipper betala

AktuelltPublicerad: 2006-01-20 11:50

Både länsstyrelsen och länsrätten ansåg att jägaren skulle betala 7 000 kronor för att ha fällt en kviga i tron att det var en kalv. Men efter överklagan har nu kammarrätten i Göteborg friat mannen.
I oktober 2003 deltog jägaren i en älgjakt och fick syn på två älgar. Det ena djuret var mindre och följde det större och huvudformen såg ut att tillhöra en älgkalv.

Jägaren var övertygad om att det var ko och kalv och han fällde båda två.
Inte förrän tanduppsättningen besiktades förstod man att det var en liten kviga. Slaktvikten var endast 70 kilo. Länsstyrelsen och länsrätten ansåg däremot att jaktlaget fällt två vuxna djur och att de skulle betala 7 000 kronor för att ha överskridit tilldelningen av älg.

Oskälig ersättningskrav
Jägaren överklagade till kammarrätten där man dömde till jägarens fördel. Det var enligt uppgift omöjligt att se att det var en kviga och inte en kalv. Dessutom var kvigan så liten och det ekonomiska värdet var så pass lågt att det var oskäligt att kräva ersättning för den.
Naturvårdsverket har följt målet och skickat en kopia av domen till alla länsstyrelser och handläggare i älgjaktsärenden.
I ett följebrev skriver Tommy Svensson från Naturvårdsverket: ”Domen får antas vara vägledande vid er handläggning av dessa ärenden.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Kalven var en kviga – jägare slipper betala

2006-01-22 20:38

Hej! Jag läser er artikel och kan konstatera att ett sådant fall finns sedan tidigare. Jag själv har skjutit en kviga som vägde 88 kilo i tron att det var en kalv. Jag blev friad både i länsrätten i Örebro och i kammarrätten i Jönköping. Länsstyrelsen i Örebro var min motpart. Detta skedde 2002 i oktober och var sluthandlagt oktober 2004.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB