• Pinewood

Karl Hedin i riksdagen

AktuelltPublicerad: 2012-06-08 10:20

Rovdjursdebattören och sågverksägaren Karl Hedin var på torsdagen i riksdagen och höll föredrag om vargpolitiken för ett antal riksdagsledamöter från olika partier.
– Det var moderaterna som bjöd in mig men mötet vände sig till politiker från alla partier, berättar Karl Hedin.

Karl Hedin har under senare tid flitigt turnerat runt om i det mellansvenska vargbältet och hållit föredrag om sin syn på den förda vargpolitiken.
Efter en av dessa träffar blev han inbjuden till riksdagen av den moderate riksdagsledamoten Ulf Berg från Avesta som ansåg att fler riksdagsledamöter behövde höra vad Karl Hedin hade att säga.

Flera partier uteblev
Men trots att politiker från alla läger var inbjudna var det bara ett tiotal moderater, en vänsterpartist och en centerpartist som dök upp när Karl Hedin besökte riksdagen.
Representanter från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna uteblev. Det var heller ingen med ansvar för respektive partis rovdjurspolitik som kom till mötet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Rätt ska vara rätt

2012-06-12 13:27

Tack Redaktionen för tillägget i mitt förra inlägg.
Självklart har ni rätt; Ni har faktiskt rapporterat om Eks besök. Det var jag som inte skrev tillräckligt tydligt när jag avsåg att nämna om hur Riksdagsledamöternas engagemang i frågan och besök hos drabbade ofta inte syns så tydligt i pressen (politiska utspel oräknat).
Jakt & Jägare har faktiskt både skrivit och lagt ut bandade intevjuer med Lena Ek och jag tackar därför för att ni korrigerade mig.

23. Heder åt Karl

2012-06-12 09:11

Karl visar på ett pedagogiskt och enkelt sätt hur "viktig" vargfrågan är för regeringen.
Med tanke på regeringens respons på hans väl genomarbetade sammanställning av läget kan man inte gärna tolka frågans betydelse på mer än ett sätt.
Eftersom knappt någon läst hans bok i regeringen torde vargens betydelse vara av så ringa betydelse att en 0-vision är mycket mer realistisk än vad många trott från början.
Detta ljumma intresse från politikernas sida visar att vi utan några större problem kan plocka bort vargen helt.
Eftersom politikernas engagemang är så lågt skulle dom knappast sakna vargen om den förvisades till sitt huvudsakliga utbredningsområde i Ryssland och vi skulle spara viktiga pengar som mer än väl behövs i uppbyggnaden av t ex det nya älgförvaltningssystem som just nu ska sjösättas

22. Röstfiske !

2012-06-11 21:08

Inte första gången Berg vill profilera sig beträffande rovdjuren. Inför valet 2006, så åkte Reinfeldt upp till Värmland och lät sig fotograferas bredvid en kvinnlig hundägare som fått sin stövare vargdödad. Inför senaste valet så lät sig Berg fotograferas bredvid sin älghund, ojade sig över rovdjurspolitiken. Vad har hänt under dessa 8 år ?? Jag tror nog att de flesta jägare - landsbygdsbor som direkt berörs av detta omöjliga bygge av rovdjur, att de genomskådat detta billiga röstfiske.
Upp till bevis och rör om i grytan, alla torde väl inse idag att det som kallas för "den svenska vargstammen", att dessa vargar härstammar från norra Värmland från slutet av 70-talet - början på 80-talet.Att de hade sitt ursprung från Baltikum ? Nu efter mer än 30 år så har ingen varg riktigt naturligt anslutit sig, de flesta inser väl att "starten" för detta bygge vilar på olagliga grunder. Den minnesgode minns säkert att till och med Skogsstyrelsen har diarieförda handlingar hos Jordbruksverket för införsel av vargar?(tidigt 80-tal) Inget som någon vill minnas idag. Försvarar inte olagliga handlingar,men när en fårägare nere i Dalsland försvarade sin djur och fick fängelse för detta, då gjorde det ont i själen för mig som alltid trott på rättssamhället.

21. Inte hela sanningen...

2012-06-11 15:43

Med en viss insyn i hur det fungerar i Riksdagen kunde jag inte avhålla mig från att kommentera;
Det man ska komma ihåg när det gäller seminarier i Riksdagen är det kommer massor av inbjudningar hela tiden till olika möten och föreläsningar, utöver allt ordinarie riksdagsarbete som en ledamot förväntas utföra. Att endast tre partier var representerade kan alltså bero på det... Dessutom är rovdjursfrågan endast en av alla tusen frågor som ska hanteras av en ledamot. (t.ex. kommer det ca ett ton post till varje ledamot under ett år och hur många tusen mail som ska hanteras ska vi inte prata om)
En annan sak att komma ihåg är att oftast skickar partierna endast en representant till möten arrangerade av andra partier, denne får sedan i uppdrag att sammanställa och sammanfatta vad som sades. På så sätt blir arbetet mer tidseffektivt - förutom det faktum att det "politiska spelet" som hela tiden pågår i bakgrunden gör att ett parti inte vill ge andra partier för stor "cred", genom hög närvaro, för att de arrangerar ett möte.
Med ovanstående vill jag bara belysa grunden till varför jag tror att det var så få på mötet.

Det är ändå lite anmärkningsvärt att inte ens moderaternas jaktpolitiske talesperson var närvarande när moderaterna var arrangörer.

Vad gäller den representant från (C) som nämns i artikeln så var det undertecknad, som ser till att läsa och lyssna på så mycket som möjligt för att sedan sammanfatta och redovisa det för partiets ansvariga i frågan.
Vi har också arrangerat egna seminarier för att informera partigruppen om läget.
Jag brukar ofta ta den gård utanför Fläckebo som drabbades hårt i höstas, som exempel på hur vargen kan härja och nästan helt ödelägga ett stort landsbygdsföretag. Av den anledningen har jag sett till att riksdagspolitiker från (C) har besökt dem för att själva få höra hur de har det. Kan också tillägga att ansvarig minister, Lena Ek, också har besökt Fläckebo för att lyssna på deras berättelse om hur vargen drabbat dem.
Dessa besök står det inget om på vargfakta eller i jaktochjagare, där nämns endast att politikerna inte bryr sig...
...något som alltså inte gäller för alla partier...

Redaktionell kommentar:
Besöket av Ek på Rörbo gård bevakades av en reporter på plats och finns här:
http://www.jaktojagare.se/lena-ek-bryter-tystnaden-i-vargfragan
Sök på hennes namn i webbtidningens sökruta och du hittar fler exempel på hennes kontakter med rovdjursdrabbade.

20. Rovdjursfrågan lika viktig oavsett seminarium

2012-06-11 10:11

Vad säger att bara för att man inte går på ett seminarium så överger man rovdjursfrågan? Varje dag hålls många möten, föredrag och seminarier i riksdagen, och tisdagar och torsdagar sker framförallt utskottsmöten som är obligatoriska. Ett seminarium är inte obligatoriskt utan något som sker i mån av tid. Det finns inte en chans att hinna med allt hur gärna en ledamot än skulle vilja det, det har varken med feghet eller nonchalans att göra och förstärker ingen 'sanning'. (C) och (V) hade representanter på plats för att lyssna in och föra budskapen vidare vilket (C) åtminstone gjort. Att (M) hade representanter på plats förväntas av dem i och med att de arrangerade seminariet.

19. Finasiering

2012-06-10 20:08

Hur många av dom icke närvarande har finansierat återinförsel av varg på olika sätt bl.a. ur egen plånbok? Då det finns fördelaktiga alternativ för olika plasseringar om man följer den röda tråden.

18. Röstboskap

2012-06-10 09:48

Det är väl tydligt att riksdagsmännen inte behöver engagera sig för att skaffa sig kunskap.
När det kommer till omröstning är det partipiskan som gäller och det räcker med att trycka på rätt knapp.....

17. Frågan är skickad

2012-06-10 09:48

Jag har redan mailat "mitt" parti och ifrågasatt varför ingen av deras ledamöter orkade masa sig dit för att få sig lite fakta till livs. Passade också på att ifrågasätta varför ingen heller bemödade sig om att bekräfta att de fått den bok Hedin är medförfattare till och som han personligen levererade till riksdagshuset. Tyvärr så synliggör ju detta bara problemet att de folkvalda fullständigt struntar i vargfrågan, man har lämnat över till statstjänstemännen d.v.s forna rödvinsvänster och fältbiologer med ekosofisk åskådning samtidigt som man gömmer sig bakom stora, stygga EU.

16. #1

2012-06-10 01:02

dom räknas helt enkelt inte...

15. Er fråga

2012-06-09 17:50

Bara för att det rör vargfrågan så tror tydligen läsare av denna sida att det skall vara en stor uppslutning av riskdagsmän att lyssna t Karl Hedin.
Kom ut ur skogen och besök riksdagen i en debatt så får ni se, pleniesalen är nästan tom - sedan när det är votering så ringer klockor över hela riksdagshuset och ledamöterna kommer rusande för att rösta.

Det är inte närvaroplikt i debatter, knappast heller på denna föredragning. Är det ens rimligt att färvänta sig närvaro av statsministern ? Det är finns ett mycket stort antal frågor som folk vill att han skall sätta sig in i.


14. RÄDDA?

2012-06-09 13:44

Var de övriga partierna rädda att höra sanningen. Men vet och ser på olika debatter från riksdag, hur många är närvarande men till sakfrågan de får betalt för att finnas där. : Och en större NONCHALANS har man nog ej skådat det brukar alltid vid en föreläsning av viktiga ändamål vara gott om åhörare, men när en sannings helhet från en föreläsare presenterar detta då gömmer sig makthavarna.

13. Förtroendefråga.....

2012-06-09 13:43

Ovanstående raserar totalt förtroendet för rovdjurspolitiken i stort och förtroendet för politiker i allmänhet! Det förstärker ”sanningen” om att svenska politiker fegar ur för EU,s krav, Sverige är ”toppstyrt” från EU och man blundar för konsekvenserna av den så kallade rovdjurspolitiken, illa, riktigt illa!! Är det någon vits med att rösta över huvud taget?

12. Rovdjurspolitiken underordnad

2012-06-09 06:47

Det är uppenbarligen inte sakinformation som är intressant för riskdagsmän. De lyssnar och engagerar sig bara inom det manöverutrymme de fått i sitt parti.

Det är demokratins sönderfall som är överordnat problem i dagens Sverige.

Landsbygdsavveckling är den sjuka mellannivån, eller är det allmän gräsrotsbekämpning som står på agendan.

11. " Slump eller inte "

2012-06-09 06:47

AB KARL HEDIN

Bildat: 1935-11-16
Registrerat: 1972-01-01
Aktiverat: 1976-01-01

Lägg väl märke till 1:a årtalet och sen det andra årtalet då det vart aktiverat.

---
Och nu till sak.Under vilka år började vargen dyka upp ??
--
"Naturvårdsverket och övriga intressegrupper beskriver Norlén en gigantisk komplott i vilken Skogsstyrelsen, forskare, tidningar och olika personer var engagerade i inplanteringen.
Meningen med återinförseln var att vargen företrädde det mesta effektiva medlet mot älgstammens massiva ökning under 70-talet. Älgen åstadkommer i dag betydande skador på bl.a. ungskogen, vilket leder till produktionsbortfall. Den hindrar också lövträd från att växa upp i skogar som annars domineras av barrträd och motverkar på så sätt skogsbolagens strävan att få en mer blandad skog"

1965 blev vargen fridlyst. Ett decennium senare – 1976 – hade SNF presenterat sitt ”Projekt varg”, om att återinföra varg i Sverige.


Som sagt slump eller inte ??

10. Karl Hedin

2012-06-08 23:31

Vad jag har läst om denna karl är allt mycket positivt, vi på landsbygden håller på dig Karl. Men där ser man att ingen bryr sig om landsbygden, våra folkvalda , vad är det för människor? De bara skyller på EU, har aldrig trott på EU, inte heller i mitt tidigare arbete, där vi jobbade med ekonomisk rådgivning, jag avrådde från Eu, o vad rätt jag hade

9. Ja,,

2012-06-08 22:48

,,man kunde inte väntat sig något annat

8. Det var det mest

2012-06-08 18:11

nonchalanta och oförskämda beteende jag har hört om på länge. De som säger sig företräda folket orkar inte masa sig i väg och lyssna på en av Sveriges största privata markägare i en fråga som alla i Riksdagen vet är brännhet. Inte minst C politiker ska skämmas. Här ligger C stadigt på fallrepet i opinionsmätning efter opinionsmätning. och orkar inte ens masa sig i väg och lyssna på Karl Hedin. Snacka om att de har tappat greppet om sin egen väljarkår. Hoppas att de tänker på det när de får åka hem från Stockholm och skaffa sig ett vanligt jobb. Det finns inget annat än avsky att känna i denna fråga

7. Det man inte vet...

2012-06-08 17:04

...behöver man inte heller argumentera kring eller ställas till svars för, så därför infinner man sig inte.
Ryggradslösa är ett korrekt ord för att beskriva de flesta ledamöterna.

6. Bekvämt!

2012-06-08 13:25

Ja, varför skall riksdagsledamöterna lyssna på Karl Hedin. Han kan ju ha helt andra åsikter än partiets.
Man väljer det bekvämaste sättet helt enkelt, genom att utebli.
Nu hägrar den välförtjänta långledigheten på några månader och snart är det val igen, bäst att ligga lågt.

5. Skandalöst Respektlöst!!!!!!

2012-06-08 13:25

Politikerna visar tydligt var dom står för. Fy f-n säger jag man bryr sig inte ett dugg om problemen på landsbygden där man har varg och annat otyg folk lever i ständig oro (skräck) för att det skall hända barn och djur någonting.Här har ni ju svart på vitt vad dom folkvalda går för det var ju inte många procent som lyssnade av dom som sitter i det huset. Ni som ingick i dom ca: 90% som inte var där borde ställas vid skampålen!!

4. De ointresserade ska besluta.......

2012-06-08 13:25

Ett bra initiativ av moderaterna och Karl Hedin.
Sen är det väldigt beklagligt att våra invalda representanter visar ett så litet intresse för landsbygdsfrågor som rovdjurspolitik. Att dessa ointresserade och därigenom okunniga sedan ska besluta är skrämmande men även en förklaring till hur läget har blivit som det är.
Tur det finns möjlighet att kryssa in de intresserade vid nästa val.......

3. Hedin i Riksdagen

2012-06-08 13:24

Vad för sorts ledamöter har vi???
Antingen är de fullständigt obildade eller så är de medlemmar i Rovdjursföreningen hela bunten.
Det finns ingen anledning att över huvudtaget lita på dem.
Förmodar att Fredrik Reinfelt inte var närvarande. Han om någon borde varit närvarande.

2. Tragiskt

2012-06-08 13:24

Avspeglar tyvärr ganska bra den respektlöshet de flesta såkallade "folkvalda" visar gentemot oss som bor och verkar på landsbygden. Men förutom det enormt suveräna arbete som Karl Hedin lägger ner på denna fråga så skall heder gå till Ulf Berg, Avesta (M) som faktiskt inte bara snackat skit utan till skillnad mot sin chef verkar bry sig.

1. Miljöpartiet då...?

2012-06-08 13:24

Är inte dom kvar i riksdagen? Eller har dom bara sin uppfattning klar

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons