• Älgskadefondsföreningen

Kemi vill ha blyskatt på hagelpatroner

AktuelltPublicerad: 2008-10-01 16:03

Blyskatt på hagelkulor och krav på miljökulfång på skjutbanor. Det föreslår Kemikalieinspektionen, Kemi, i en rapport till regeringen som överlämnades till miljödepartementet idag. 

Efter en kritikstorm från jägare och skyttar, negativa kommentarer från både miljö- och jordbruksministern och diskussioner med Naturvårdsverket har Kemi slopat chockskatten på blyammunition för kulvapen. 

I stället föreslår Kemi att det blir en blyskatt på hagelammunition som gör att priset för en patron fördubblas.
Kemi vill att blyhagelskatten blir 100 kronor per kilo när momsen inkluderas.
För en 24 grams-patron blir det en prisökning på 2,40 kronor.
Hagelpatroner med bly på lerduvebanor är redan förbjudet. 

Straffskatt för jakthagel och jaktstigar med bly
Skulle Kemis förslag godkännas av regeringen blir det alltså straffskatt både för jaktskott med blyhagel och för jaktstigsskyttet.
Kemi motiverar förslaget med att jägare och skyttar kan gå över till stålhagel och vismut om de vill undvika dyrare blypatroner.
Blyskatten föreslås träda i kraft från och med år 2010.
Skytterörelsen drabbas ändå av ett dråpslag om Kemi får bestämma. Allt skytte med blykulor måste ske mot miljökulfång från och med år 2015.
Enligt Kemis egna beräkningar kostar ett miljökulfång på en 50 meters-bana uppåt 6 000 kronor. För fältskytte på 300 meter ökar kostnaden till cirka 10 000 kronor för ett enda miljökulfång.

Vill lindra smällen med bidragssystem
För att mildra smällen mot skyttarna vill Kemi från och med år 2010 införa ett bidragssystem för både stationära och flyttbara miljökulfång. 
Men bidraget får bara täcka max hälften av kostnaden för varje kulfång och aldrig ge en högre bidragssumma än 100 000 kronor.
Miljöminister Andreas Carlgren har tidigare sagt till Jakt & Jägare att han hellre vill se att skyttar och jägare minskar blyanvändningen på frivillig väg än att införa en hög blyskatt på ammunition.

Kulfångskrav ger svekdebatt
Miljökulfång har han däremot inte lovat att stoppa. Vallöftet att slopa totalförbudet mot blyammunition infriades visserligen av den borgerliga regeringen. Införs krav på kulfång på skyttebanorna kommer det ändå att ses som ett svek av regeringen i hela den svenska skytterörelsen, eftersom det slår nästan lika hårt som ett blyförbud.
Sverige har cirka 635 000 vapenägare med antingen licens för jakt eller skytte. I praktiken lär det vara runt en halv miljon personer som berörs av kravet på kulfång när det ska träna eller tävla med kulvapen på en skjutbana.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Telias blykablar är inte miljöfarliga?

2008-10-02 23:15

Telia och det gamla telegrafverket har grävt ner tusentals mil med blykabel som fortfarande ligger kvar, är det miljöintressen som ligger bakom den tilltänkta blyskatten på ammunition så borde man istället inrikta sig på att sanera kablarna i marken det ger betydligt större mängder bly som försvinner i naturen.
Troligen är det inte miljöintressen som styr denna debatt utan en helt avog inställning till jakt och skytte i allmänhet, jag köper inte argumenten alls!

5. Bly dödar...

2008-10-02 13:43

...bäst!
Bara omsorgen om viltet räcker som motiv för mig att välja bly!
Nä, det handlar nog mest om en avog inställning till jakt och skytte över huvud taget.
Jag ser inga krafttag mot bly i andra produkter eller har jag missat något, miljöskatten på bliybatterier är ju inte lika hiskelig.

4. Kemis korståg fortsätter

2008-10-01 22:28

Efter att ha läst ett utkast av rapporten i denna länk http://www.kretsnytt.se/bly/Utkast_KEMI-rapport.pdf , så kan man inte konstatera annat än att det handlar mer om att försöka dölja en negativ inställning till skyttar och jägare med ett hopkok av varierande kvalitet än att vetenskapligt bevisa behovet av en blyskatt.

Frågan är om de tar igen förlusten av blyförbudet eller om de blivit medvetet styrda...

3. Tidsnöd

2008-10-01 22:28

Nu hamnar alliansen i tidsnöd eftersom det inte ens är två år kvar till nästa riksdagsval.
Att "blyavgiften" föreslås träda i kraft 2010 är enbart för att vi inte ska minnas förlaget om två år.
Upp till kamp!

2. Detta kommer..

2008-10-01 17:40

...säkert inte att bidra till att folk övningsskjuter mer med kulvapen.
Även antalet övningsbanor kommer säkerligen att minska markant med ökande kostnader.

1. Konstigt!

2008-10-01 17:14

Varför ska vi ha skatt på ammunition? Så många är inte vi jägare att vi påverkar miljön på så stort sett att vi måste ha blyskatt! alla blykablar som ligger i marken då? Det säger dom inget om, flera kilometer ligger bara under en enskild fabrik.
Nä, dra ner på utsläppen från fabriker och liknande istället. På skjutbanor kan man plocka upp det mesta av blyet som finns om man så skulle vilja och det som skjuts i skogen är så lite att det inte gör någon skillnad!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB