• Älgskadefondsföreningen

Kennelklubben kräver vargjakt nu

AktuelltPublicerad: 2008-12-16 15:53

Svenska Kennelklubben SKK, med 300 000 medlemmar, instämmer nu i kravet på vargjakt i Sverige redan i vinter. 
– Etappmålet är uppnått. Nu måste stammen börja förvaltas, säger Ulf Uddman, VD i Svenska Kennelklubben.

Det är framför allt alla jakthundar som stryker med som får Kennelklubben att ta ställning i frågan.
– Men det här berör även andra hundägare. Jag har själv sommarboende i Älvdalen och hör vilken oro människor känner. De undrar om de kan vara i skogarna med sina hundar eller om de måste stanna i byn. Vargarna har stor påverkan på människors livskvalitet, säger Ulf Uddman.

Etappmålet förutsätter förvaltning
Han menar att Sverige sa ja till 200 vargar i ett första etappmål för att det skulle föranleda förvaltning. När forskarna vid Viltskadecenter nu konstaterar att etappmålet är uppfyllt med råge måste det till jakt i vinter, menar Uddman.
– Om människor ska ha acceptans för vargpolitiken måste man få till beslut som leder till att vi kommer igång i vinter, säger Ulf Uddman.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Kostnad

2009-02-07 23:24

Vargen borde i många avseénden vara ekonomiskt gynnsam.

1. Jag har varit verksam drygt ett år som skogsarbetare i huvudsak med hyggesröjning, och vet att älg- och rådjursbetning är ett gigantiskt problem på många ställen. Om vi med vargens hjälp minskar stammen av älg och rådjur så kommer Sveriges viktigaste näring att mångfalt tjäna in vad som förloras av kreatursskötseln i glesbygden.

2. Under överskådlig tid har älgarna minskat i storlek och livskraft p g a att jägare föredragit att skjuta "pinnsoffor" istället för "cykelstyren". Om varg hjälper till att reglera älgstammen så kommer vi på sikt att få både större och friskare älgar, men vi får vänta minst 20 år.

3. I t ex det tättbefolkade Holland och Tyskland törstar invånare efter naturupplevelser i form av t ex vargspaning. Här finns massor av pengar att tjäna i form reskostnader, övernattning och guidning mm.

37. Inte olyckor, Susanne

2008-12-27 20:30

Varje hund eller tamdjur som skadas eller dödas av varg är följden av en medveten politik. Man har helt bestämt att enskilda djurägare ska bära bördan av naturromantikernas önskan av rovdjur i vår natur. Liksom ansvaret för de människor som redan skadats eller dödats hittills och kommer att göra det i fortsättningen.
Man offrar enskilda människor för röstfiske bland den majoritet som inte berörs. Till råga på allt är rovdjurens inverkan på biologisk mångfald i kulturlandskapet destruktiv.

36. Svar till Kennelklubben

2008-12-22 11:40

Jag bor mitt i ett vargrevir flocken är på 5 individer. Har getter och hund är både rädd om mina getter och min hund. Då jag arbetar aktivt inom bruks börjar detta bli ett elände, vi instruktörer hör folks oro och allrahelst här i Örebro län där ett par olyckor redan inträffat med hund. Nu vill vi ha en balans och inte för stora flockar samlade på små områden. En spridning behövs och absolut inte mer än 200 individer!

35. Mårdner

2008-12-18 13:46

Mitt alias är ett medvetet val, inte fråga om att jag törs eller inte. Skulle jag vara mindre anonym om jag skrev Fredrik Johansson, Umeå, Fredrik Lundmark Skeå, Fredrik Persson Lsele. Jag är ju lika anonym för det. Det viktigaste är väl ända vad man säger och inte vem man är. Men jag kan i alla fall säga att jag varken jobbar inom politiken eller inom någon jägarorganisation (är inte ens medlen i varken SJR eller JRF).
Är en hobbyjägare som jagar inom Sorsele, Vindeln och Umeå kommuner, än en gång på hobby nivå (älg + fågel och nu lite rävvak).
Äger en fågelhund. Allmänt intresserad av jaktfrågor och varg. Som nära anhörig till jordbruk har jag kommit i kontakt med EU, främst alla papperskrångel.
Mer ser jag faktiskt inte behov av att du ska veta. Jag bryr mig inte vem du är men tycker om att läsa det du skriver även om jag inte alltid håller med men det är väl det debatten är tillför, att byta synpunkter med varandra.
I och med att alla partier har i stort sätt samma inställning till varg vilket också visades i debatten i riksdagen så ser jag inte partitillhörighet som en stor fråga. Möjligen skulle V, Mp och Sd vara intressant då dessa sticker ut i sina synpunkter.
Även med regional förvaltning, som nu verkar vara på gång, så kommer man ju inte från centralt håll att släppa på målet med biologisk mångfald samt de åtagande som man tagit på sig när de gäller varg. Vargen ska etableras i Sverige, det är alla partier överrens om. Alltså det är en väldigt bred majoritet. På sikt kan ju något parti ändra sig och då blir partitillhörighet mera intressant. Men så länge alla tycker samma så står vi där vi står. Kanske kan vi regionalt i inlandet få lättnader tack vara samerna (två representanter i riksdagsdebatten tog ju upp det som skäl att slippa varg). Det blir för dyrt helt enkelt.
http://www.vk.se/Article.jsp?article=239067&category=391

34. Problemet Dalle...

2008-12-18 13:32

...är att vad som betraktas som hat, fobier och skrönor på vissa ställen av vissa personer, är det dagliga livet och en realitet för andra människor...

33. Svar till Mårdner

2008-12-18 12:48

Alla har inte möjlighet att framträda under eget namn beroende på de omständigheter man verkar i. Tyvärr har vi idag ett sådant samhällsklimat, så i princip håller jag därför med dig om det.
Jag anser däremot att den politiska uppfattningen hos jaktens företrädare är en privatsak.
Det viktiga är vilka ståndpunkter om jakt man har och att man driver de frågor som förbunden har på sin agenda i förbundets, medlemmarnas, anda.
Jag hoppas att du förtfarande är medlem i SJF och att du framför dina synpunker på stämmor och möten, och att du skriver motioner och driver din sak.
Det är viktigt, för om det är som du säger, att majoriteten i SJF tycker som du, kommer det att få genomslag i förbundets agerande.
Jag önskar dig lycka till, vårt mål är att vi ska kunna jaga med löshund, där är vi överens.
Om vi jägare kunde lägga våra interna stridigheter åt sidan skulle vi ha en större möjlighet att hjälpa våra jaktkamrater i Vargland.
Jag önskar dig god jakt.

32. Till Fredde

2008-12-18 11:59

Jo en sak Fredde jag gärna vill få klarhet i - vem är du som inte törs sätta ut ditt namn?

Den politiska tillhörigheten bland ledamöterna i SJF förbundsstyrelse tycker jag är en viktig fråga för medlemmarna att veta, samma sak gäller naturligtvis JRF. Valet 2010 kan komma att bli en avgörande fråga i rovdjurspolitiken, viltstammarnas vara eller icke vara mm.
För oss i småkommunerna som är s a s är mitt uppe smeten kan våra förbunds styrelse/ledamöter/representanters politiska åsikter i rovdjurfrågorna vara helt avgörande för majoritet i kommunerna. Svårare än så är det inte. Det kan inte nog, poängteras till politikerna att hela Sveriges jägarkår, med tillhörande kringeffekter, är en av landets största folkrörelser.

Mp och v bjäbbar stup i kvarten om miljön på ett sätt som att de tror att Sverige har en roll som världspolis och att vi på ALLA sätt är tvungna att lyssna till byråkraterna i EU. Sverige är ännu så länge en självständig stat, dessutom med råvarutillgångar som är en av största inom EU. Vi i jägarkåren ska slå vakt om våra naturtillgångar, dit även våra vilda klövdjursstammar hör. Mp är ingenting annat än ett uppkomlingsparti där Wetterstrand och Eriksson jobbar för sin egen sak.
I alla övriga politiska partier finns miljön på programmet väl tillgodosedda. Tyvärr ser Mona Sahlin nu sin stora chans att nå toppen genom en koallition med Mp. Här måste hela den svenska jägarkåren vara på sin vakt.

Som sagt Fredde, göm dig inte bakom anonymitet, eller kanske det är så enkelt att du är en av höjdarna som inte vill/törs framträda i offentlighet.

31. Tyskterrier

2008-12-18 09:15

Du har rätt i att en stor del av befolkningen är för jakt, och det är nog just för att många av dem inte vet så mycket mer än att vi reglerar älg och rådjursstammarna. 90% av dem läser dock inte inläggen på detta forum, där 30 % brukar representeras av rovdjurshatare/fobiker. Och nej Tyskterrier, lugn, jag räknar inte in dig bland dem.
Jag har inte heller några problem, personligen att diskutera och argumentera varför vi jagar och varför jakten behövs i samhället. Vad jag menade var att det är lika viktigt att vi blir, och även fortsättningsvis är accepterade för vår verksamhet, detta är viktigt. För när anledningen till att VI vill ha vargjakt läggs fram och alla får ta del av den, så skall inte denna anledning bygga på rovdjurshat/fobier eller skrönor, jag tror nästan vi är överens där?

30. Undersökningar

2008-12-18 09:15

Vinklade och ledande frågor till stadsbor som aldrig varit i närheten av rovdjurens härjningar saknar väl helt och hållet substans. Man kan inte låta bli att dra liknelser med våldtäkter. Låt säga att stadsborna får för sig att även propagera för dem. Ska offren då acceptera det med? Var sund kvinna och man borde förstå glesbygdshatarnas hemska kampanj för våldsdåd. Den unika situation som det innebär att hysa en snabbynglande vargstam utan kontroll kommer att skapa dödsoffer av främst barn inom överskådlig framtid. Vare sig jakt tillåts eller ej. Hemskt är ordet, dock sant.

29. John E

2008-12-18 09:14

Tycker det är väldigt tydligt vad partierna tycker. Speciellt om du läser min länk längre ner. I den debatten deltog C/M/S och alla var eniga om att biologisk mångfald med varg samt att de överrenskommelser 2001 skulle gälla. Vi vet sen tidigare V och Mp ståndpunkter där vargen går före allt. Så vad är egentligen oklart?
Regional förvaltning verkar också de flesta gilla men den kommer ju att styras upp så att vi håller internationella överrenskommelser där varg ingår. Kanske, om vi har tur, kan ett förslag på förvaltning komma i mars vilken kan innebära beslut innan sommaren. S verkade ju ivrigast att starta avskjutning redan nu. Tycker det var ganska klart jag vart partierna står, det vill säga ganska eniga.
Är den någon speciell sak du vill ha mer klargörande om?

28. Svar till Bjärven

2008-12-17 18:55

I motsats till dig bjärven så är jag inte anonym i mitt skrivande. Det belyser det faktum att du är inte beredd att stå för vad du skriver, krasst uttryckt är det inte värt att besvara dina kommentarer.
Som alla känner till vid det här laget (kanske inte du Bjärven) så är rovdjursfrågan en politisk fråga i alla avseenden och självklart är det av stort intresse för jägarorganisationernas medlemmar att ha kännedom om vilka de olika partiernas företrädare är i till exempel SJF, då det trots allt är SJF som är en jägarrelaterad medlemsorganisation och förespråkar 150 vargar och därtill 15 vargföryngringar pr år.
SJF är inget hatobjekt för mig och jag har varit medlem i SJF i mer än 40 år. Idag anser jag att SJF har svikit sina medlemmar i vargfrågan och lika självklart som att jag för fram kritik mot SJF, lika självklart är det att jag sätter ut mitt namn i offentliga debatter. Gör det du också Bjärven!
Nåväl! Vi får hoppas att den politiska debatten i riksdagen blir ett tydligare ställningstagande hos partierna i rovdjursfrågorna.

27. Pressträff

2008-12-17 18:54

http://www.regeringen.se/sb/d/11219/a/117777

26. Dalle

2008-12-17 18:54

har du missat att en mycket stor majoritet av svenskarna är för jakten? Ganska lätt att i dag stå för att man är jägare tycker jag, kanske beror det på hur sakligt man själv diskuterar och bemöter folk som inte är insatta?

25. Vem?

2008-12-17 18:54

Kan någon ge upplysning om vem som kom med idén om att vi ska ha vargar i Sverige. Vilken partihörighet? Vad kostar kalaset med vargar. Allt verkar vara så hemligt. Vargkramarna är så glada över invandrade vargar och nytt blod. Vad gör man om eventuellt en varg är mest intresserad av samma kön och därmed inte tillför något nytt blod. Kommer den då fortfarande att ställa till problem för folket och djuren?

24. Debattörerna vargfrågan i riksdagen

2008-12-17 14:49

Det låter ju lovande med alla interpellationer och fina ord om våra kära vargar? De ska ju vara utspridda över hela landet! Men vad som inte kom upp var hur de olika partierna och miljöminister Carlgren har tänkt sig hur vargen ska komma till Gotland ska det inrättas speciella färgeturer, kanske från Stockholm?
Nej, det går inte för om den visar sig där så är det skyddsjakt omgående. Finns bara ett sätt vargjakt under en tidsbegränsning och då under vintertid. Var står föresten våran jordbruksminister Eskil Erlandsson, för eller emot? Men som tidigare nämnts det skall utvärderas av en grupp och sedan ska den gruppen värdera ut vad som den första kommit fram till? Att få släppa sin jakthund är inte att tänka på, inte en låta den få motion i trädgården! Läs bara hur vargen huserar i Mora.

23. Ja du Zeke!

2008-12-17 14:48

Läs på mera innan, kolla hur det röstades i Siljanskommunerna vid senaste omröstningen gällande rovdjur.
Den talar sitt tydliga språk och den kan med största säkerhet användas som en jmfr mellan alla de län som nu har vargohyran på sina marker. Om jag inte minns fel så var det över 60 % i snitt mellan kommunerna som var emot rovdjur.
Jakten skall starta nu och avskjutningen skall vara minst 90 i vår!

22. Det är roligt med procenter, eller hur Zeke?

2008-12-17 14:22

Rovdjursföreningens medlemsantal motsvarar 1½% av jägarnas, vad det skulle bli totalt är så litet att det är försumbart. Att hänvisa till opinionsmätningar gjorda för ett antal år sen känns inte begåvat.
Verkligheten och åsikter står i ständig förändring.

21. Mårdner

2008-12-17 13:17

Du är fantastisk.
Vi har faktiskt något som heter politisk integritet i det här landet! Folk får ha vilka politiska uppfattningar som helst utan att behöva redogöra för dig. Om Torbjörn Lövbom är sosse och har talat om det är väl fullständigt ointressant.
Du frågar inte vilka politsika uppfattningar ledamöterna i JRF:s, LRF:s och SKK:s styrelse har utan bara vilken uppfattning de har i ditt favorithatobjekt SJF.

Försök att som omväxling vara lite konstruktiv, jag lovar att det är ganska intressant.
Om du är med i SJF så tycker jag du ska föra fram din kritik på mötena. Om du inte är med så tycker jag att du ska gå med så att du kan påverka det som du tycker är fel, t ex de politiska åsikterna eller beslutsordningen.
Nu är ditt gnatande på SJF bara patetiskt.

20. Jadu Bullen...

2008-12-17 13:16

Du har nog inte läst mycket av det jag kommenterat ,det kanske man i och för sig inte kan begära heller. Vargjakt redan i vinter hade varit helt okej för mig ,de andra du nämnt får svara för sig själva.
Denna artikel avslutas med: "Om människor ska ha acceptans för vargpolitiken måste man få till beslut som leder till att vi kommer igång i vinter, säger Ulf Uddman."
Vi bör nog också satsa på acceptans för själva jakten vi bedriver, något man jämt får försvara, och ibland är det faktiskt inte så lätt. Man har liksom ett antal rovdjursfobikers snedvridna natursyn med sig i ryggsäcken vare sig man vill eller inte. Man väljer dock själv vilken kategori man vill tillhöra, Bullen.

19. Nja

2008-12-17 13:15

Så tänker jag inte direkt. Det ser man bara här på denna sidan. Där allsköns tankegångar kommer fram.

Jägarna vill ha inplantering av varg. För det vill ju Torsten Mörner och Glöersen. Så välkommen i klubben ;)

18. Politiker

2008-12-17 13:15

Här kan ni läsa vad våra politiker debatterar i vargfrågan. Debatten var igår.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GW10152

17. VV

2008-12-17 11:46

Gråben tror väl att alla tänker och tycker som Roslagsmormor, Dalle med flera. Fel, fel, fel!

16. Gråben och anonym!

2008-12-17 11:34

Vi är tusentals som ställer oss bakom, varför tror inte ni det?

15. Politiska grupperingar

2008-12-17 11:34

Hur ser de politiska grupperingarna ut i Svenska Jägarförbundets förbundsledning? Det kanske är någon av er skribenter i detta forum som har kunskap och säkra uppgifter om hur partierna är representerade.
Vilket parti tillhör exempelvis förbundets rovdjursexpert Glöersen? Thorbjörn Lövbom från Västerbotten är socialdemokrat, enligt egen utsago.

Zeke - du har givetvis rätt att det indirekta antalet röstberättigade människor är betydligt fler än en halv miljon, när vi slår ihop alla organisationer som direkt berörs av den katastrofala rovdjurspolitik som pågått i flera år.
Jag tar därför upp frågan om partitillhörighet i exempelvis den största jägarorganisationen Svenska Jägareförbudet, en intressant fråga som vi borde få svar på och som vi ska föra ut till alla våra vänner i hund/jägarorganisationerna, med flera.

14. Kanske inte så många

2008-12-17 10:52

Även om toppgubbarna i ett antal organisationer kräver VARGJAKT NU är det långt ifrån säkert att alla medlemmarna har samma uppfattning. Det finns många som har annan uppfattning, inte minst inom kennelkubbarna.

13. ZEKE

2008-12-17 10:51

Du måste även räkna med familjerna till de 8.1%. Även de berörs ju om familjens hund äts upp av vargen.
Om en medelfamilj består av 4 st personer så blir det över 32%.

12. SKK

2008-12-17 10:51

Av dom 300 000 medlemmarna i SKK så undrar jag hur många av dom ställer sig bakom Uddmans uttalande?

11. zeke

2008-12-17 09:30

vilka i övriga sverige bestämde om trängselskatten om inte dom i Stockholm? det är ju självklart att man förvaltar vargstammen som alla andra djur eller gäller detta inte vargen? dom SK vargstängslerna är absolut inget 100 % skydd om du tror det, så fort en varg kommer igenom ett sådant stängsel så heter det att det var "fel uppsatt", ni människor i städerna är väl inte påverkade av vargen, det är vi .vi måste kunna ha något att säga till om när vi bor på landet är det så svårt att fatta?

10. Zeke

2008-12-17 09:30

Om de 8,1%-en väljer att lägga sin röst på ett parti (ev. nystartat) som företräder dem i rovdjursfrågan, lär du få se på resultat!
Om jag inte minns fel blir det ett parti som blir större än, KD, MP, C, Fp och ev. V (lite osäker på deras storlek för tillfället).
Dä´ru!

9. Fler måste upp på banan

2008-12-17 09:25

Fler organisationer måste upp på banan.
LRF, orienterareförbundet, skidorganisationer, friluftsfrämjandet etc etc. Tillbaka till den fauna vi hade på 80-talet. Dock ingen mer skyddsjakt nära Stockholm för människor i tätorterna måste få reda på hur det är i Värmland, Dalarna etc.

8. Zeke

2008-12-17 09:24

Du är säkert en minoritet du också i den by du bor i. Ändå vill du säkert vara med och bestämma!

7. yes där satt den...

2008-12-17 09:24

...men då ska varken dom som röstar på KD, F, MP, V M.M få vara med och bestämma! Hur korkad är du, Zeke? Klart folk på landsbygden är en minoritet, men bara för det så måste dom väll inte acceptera rovdjur.
Dom som oftast är för rovdjur och är med i dina beräkningar bor i en större stad och kommer aldrig i sitt liv ens se ett rovdjur eller bli påverkad att rovdjur. Hur tror du att folk ska börja acceptera dina "framröstade" rovdjur när folket som bor med dom inte får vara med och utveckla en rovdjurspolitik som får det möjligt att leva ett "normalt" landsbygdliv! förr i tiden Zeke så hade man stora rovdjurdrev genom dom svenska skogaran för att få bort rovdjuren. det var deras sätt att förebygga skadorna.
Nu 2008 ska vi lära oss att leva med dom, och då ska vi helst stängsla in våra djur i Guantanamo-liknande hagar och utrota våra jakthundraser.

6. Vargjakt

2008-12-17 08:40

Nu kanske det äntligen börjar röra på sig i motståndet mot rovdjursetableringar när SKK med sina 300 000 medlemmar tagit ställning för vargjakt. Det är bra, Ulf Uddman, att du tar till orda. SKK-medlemmar plus jägarkårens röster kan inte fortsättningsvis nonchaleras, det rör sig direkt om en halv miljon röstberättigade människor. Något för politikerna att tänka på inför nästa riksdagsval.

5. Nu skall vi skjuta varg!

2008-12-17 08:39

Kan bara hålla med, det måste till med jakt på varg. Jag fattar inte varför det skall vara sånt daltade med dem. Men det är klart, de är många som tjänar pengar på skiten.

4. Minoritet

2008-12-17 08:39

Jägarna, LRF och Kennelklubben utgör fortfarande en minoritet av Sveriges befolkning.
Jägarna utgör ca 3,3 % av befolkningen och Kennelklubben lika mycket om man sedan tar med LRF med sina ca 1,5 % av befolkningen, så blir det summa sumarum 8,1 %.
8,1 % av Sveriges befolkning anser sig alltså vara utvalda av gud eller vad det nu är, att bestämma hur många vargar vi skall ha i Konungariket Sverige.
Vid opnionsmätningar brukar siffrorna vara ca 70 % som är för en livskraftig vargstam i vårt land.
Forskarna har hävdat att det krävs ett minumum på 500 djur för att klara inavelsproblematiken.
År 2008 bör det finnas utrymme för en störretolerans än det gjorde på 17-och 1800-talen, då en fattig bonde kunde mista sin sista eller enda ko.
Idag kan vi förbygga detta med bättre stängsel m.m.

3. Tillsammans!

2008-12-16 17:35

Vissa jaktmarker är i stort sätt obrukbara att bedriva löshundsjakt på pga vargen. För många jägare är den jaktformen anledningen till att dom jagar! Hur löser vi detta problem? Ska vi mer tursamma jägare som hittills sluppit vargen bara se på eller ska vi tillsammans börja ställa krav? Jakt på ca 50 vargar per år under 3 år, alltså frysning av vargstammen vid etappmålet ca 200 individer, sedan utvärdering! Är vi beredda att ta strid för något sådant gemensamt? Varför inte bojkotta jaktkorten 2009 om vi inte blir tagna på allvar? Finns det bättre förslag? En sak är säker: om inget händer i vinter förlorar många flera av oss jägare njutningen och livskvaliteten med att kunna bedriva löshundsjakt!

2. Nu rör det på sig!

2008-12-16 17:11

Bra jobbat !
Hoppas nu att fler organisationer tar till orda!
Varför är LRF så tysta?

1. Byn är inget skydd!

2008-12-16 16:17

Vargen tar lika gärna hunden mitt i byn!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB