• Älgskadefondsföreningen

Kennelklubben sågar genetikförslag

”Börja med att minska vargstammen”

AktuelltPublicerad: 2016-04-15 12:00

Svenska Kennelklubben, SKK, biter ifrån ordentligt i sitt remissvar på Naturvårdsverkets plan för genetisk förstärkning av vargstammen. Klubben konstaterar att vargförvaltningen havererat.

”Vargstammen fortsätter växa till långt större numerärer än det intervall riksdagen beslutat är gynnsam bevarandestatus, alltså 170-270 vargar. Att i ett sådant läge försöka förankra åtgärder för genetisk förstärkning, anser vi riskerar skapa ytterligare stora konflikter hos våra medlemmar som bedriver löshundsjakt i de län där vargpopulationen är som tätast”, skriver SKK.

Minska vargstammen först
Klubben anser att innan några som helst genetiska förstärkningsåtgärder kan vidtas ska vargstammen förvaltas med jakt till den numerär som riksdagen fastställt.
”Därefter kan dialog föras med berörda parter om genetisk förstärkning”, skriver SKK, som menar att teoretiska beräkningar för hur vargstammen skulle kunna utvecklas de närmaste 100 åren inte kan styra hur befolkningen i de tätaste vargområdena ska kunna leva och verka.

Kompensation för utebliven hundjakt
SKK påpekar i sitt remissvar att man betraktar Naturvårdsverkets angivelse att gynnsam bevarandestatus är 300 vargar som ett skrivfel – detta eftersom riksdagen fastslagit att siffran ska vara 170-270 vargar. Man efterlyser också kompensation för områden där hundjakt inte kan bedrivas, samt att inga speciella hänsyn ska tas till genetiskt vargar i en skyddsjaktssituation.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Äntligen

2016-04-16 09:46

Äntligen gör SKK något för de som en gång grundade klubben dvs Jägarna. För hittills så har ju inte SKK gjort något åt eländet med vargarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons