• Pinewood

Klagar på älgbetet i Orsa

AktuelltPublicerad: 2014-01-13 16:07

Hans Hanser, som äger skog i Noppikoski älgförvaltningsområde, norr om Orsa i Dalarna, menar att den nya älgförvaltningen inte fungerar som det är tänkt och att älgskadorna på skogen ökar eftersom avskjutningen är för låg, skriver Dalarnas Tidningar.

Hela älgförvaltningsområdet är på totalt 100 000 hektar. Tilldelningen inför älgjakten är lika stor över hela området. Däremot är det stora skillnader lokalt. 
– Den lokala kunskapen måste tas tillvara på ett bättre sätt. Det borde vara den lokala älgtätheten som styr avskjutningen inom området. Älgförvaltningsområdet borde ta in rapporter lokalt och anpassa tilldelningen för jakten därefter, så att skjuts av mer där skadorna är större, säger Hans Hanser till Dalarnas Tidningar.

Stora skador
På hans marker finns stora älgskador, tio hektar av tallplantering som är sju år gammal har skador motsvarande 80 till 90 procent. På två andra områden är skadorna 50-procentiga.
Hans Hanser har haft hjälp av Skogsstyrelsen att se över sina skador. Staffan Larsson på Skogsstyrelsen menar att det är viktigt att lyfta fram frågan inom älgförvaltningen.
– Det finns all anledning att hålla koll på hur älgskadorna och älgtillgång utvecklas i området framgent då skadebilden har varit väldig hög, säger Staffan Larsson till Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Kokillen o djurvän

2014-01-14 16:13

Hur kan ni påstå att det är jägarna runt Orsa som skjutet sönder stammen. Ett varg revir tar ca 140 älgar per år. Garanterar att inte ens hälften skjuta i en omkrets ca 10 mil runt Orsa. 7800 ha har vårt område 3 vuxna o 3 kalvar skall det skjutas. FATTAR ni. Räkna arealen för att skjuta 140 älgar.

11. kokillen

2014-01-14 16:11

För 3 årsedan var det en naturbevakare som följde en vuxen björn från att den gick ur ide fram till midsommar. 26 älg kalvar och 4 vuxna älgar fanns i hans rutt. Det blir 30 ålgar och sen undrar du och naturligtvis den jakt hatade djurvännen om vi som lever i Orsa ljuger. Klart att varg o björn är de största predatorerna. Tror inte du skjuter sönder en älgstam på ett vuxet djur i värsta fall en kalv. Anledning till att det jagas i varje fall hos oss är den goda kamratskapen och träffas, nu får man leva på gamla minnen tyvärr för ungdomarna vi har faktiskt 2 st så blir det inga nya minnen mer än såg du vargen såg du björnen. Så är det sen kan du ju djurvän som jag bett dig om så många ggr komma till oss i Orsa och lära oss vad vi gör för fel. För i dina ögon är det bara jägarna som missköter sig.

10. 2,3 och 4

2014-01-14 11:26

Som Per skriver vet jag mycket väl hur det är i Dalarna och jag vet åxå hur det fungerar i ett älgskötselområde eftersom jag har hand om ett här.
Det finns alltid markägare som tycker det finns för mycket älg även om det bara finns en kvar men man måste ju ta hänsyn till dom åxå.
Man måste skjuta älgarna där dom finns annars blir det svårt att skjuta dom.
Jag vet åxå att älgstammen i Orsa dividerats länge om varför den är låg...vargarna tar naturligvis sin del,björnarna vill åxå ha mat sen är det vi jägare som vill ha en jaktbar stam.
Jag vet åxå att det finns jägare i Orsa som anser att det är jägarna själva som skjutit älgstammen sönder och samman men därom tvista de lärde framförallt dom lärde som skriver här.
Men ska man tro Hans-Ove Hansson så är älgstammen på väg upp en aning och då är det ju bara att kämpa vidare på den inslagna vägen och hoppas att alla markägare håller med men det gör dom förmodligen inte.
För på vissa ställen är markägarna farligare för älgstammen än vad rovdjuren är.

9. Man tolkar det som man vill!

2014-01-14 09:05

Av det jag läst så är den totala älgstammen väldigt låg men på väg att öka. Att älgarna flockar sig på vintern och lokalt ger stora skador är inte heller någon nyhet, därmed inte sagt att älgarna som ger skador finns i aktuellt område när jakten bedrivs. Jag har inte någon direkt kunskap hur det förhåller SIF i Noppikoski men det ligger ju inte så långt från fjällen som älgarna vandrar från på vintern. Vissa påstår ju också att vargarna får älgarna att flocka sig men då jag (ännu) inte har varg på egna marker så vet jag inte hur det förhåller sig i verkligheten. Jag däremot hålla med markägaren om det är problem lokalt så skall det även lösas lokalt om den möjligheten finns.

8. Kokillen

2014-01-14 09:05

Ja, jag blir också förvånad!

7. Jag arbetade...

2014-01-14 09:05

...i Mora/Orsa trakten förra sommaren. Och jag såg inte en enda älg eller rådjur och de brukar komma när det är nyfällt sly. Men tasspår fanns.

6. Det räcker med,,,,,

2014-01-14 09:04

...en älg på fel ställe, vid skadebedömning av skog, då kan man få dom här hemska procent satserna/ det har vi fått erfara vi fick ett snitt på 14,9 älg per1000/hektar i vinterstam,och tilldelning därefter! men vi har ej lyckats ! för nu gapar skogarna tomma på spår!! o fortfarande har vi älgar kvar att skjuta, äntä könstut!

5. Avlysning kan hjälpa

2014-01-14 09:04

Pröva med ordinarie tilldelning fram till ett visst datum. Övergå sedan till avlysningsjakt och fäll älgarna där de befinner sig.

4. Kokillen

2014-01-14 09:03

Som vanligt så har du inte riktig koll på oss häruppe, Orsa besparing har haft en tilldelning på 1 tjur per 2000 hektar under en 3 årsperiod, ( Ko kalvförbud) Allt för att stammen ska få en chans att överleva. Då måste det så klart ge resultat. Men älgtätheten tillhör ändå landets svagaste. likadant ser det ut på gränsen mot Härjedalen, Avskjutningen ligger på 1.2 älgar per 1000 hektar. Det kostar ca 15 000 bara i arrende för en sån mark. Skulle tro att många jägare vill ha nåt att jaga samt att markägarna vill ha mark att arrrendera ut som det finns några älgar på. Koncentrationer av älg kan man få även om det finns så lite älg,Har ganska lite med avskjutningen på det aktuella området att göra vad gäller betskadorna. Älgarna kan vandra 5-10 mil på vintern och komma från helt andra län samt älgförvaltningsområden.

3. Fel!

2014-01-14 09:02

Detta stämmer ju inte med verkligheten. Alternativet är att alla rovdjur pressat de få älgar som finns kvar mot ett litet hörn där denne markägare finns.
Kopojken, det är älgtomt i Orsa.

2. Kokillen

2014-01-14 09:02

Vi har 3700 ha och EN älg på tilldelning mening var noll men efter överklagan så fick vi en. Du vet mkt väl vilket helvete vi har i Dalarna.

1. ????????

2014-01-13 16:35

Finns det älgar kvar i Orsaområdet???
I inläggen som gått att läsa tidigare brukar det klagas att dom är slut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons