• Allmogejakt

Klarare regler för skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2011-03-11 00:17

Det var uppenbart att miljöminister Andreas Carlgren tog intryck av torsdagens möte i Ockelbo med rovdjursdrabbade bönder och jägare:
– Det krävs tydligare regelverk, till exempel för skyddsjakt, och ett mindre koncentrerat rovdjurstryck i de här områdena, slog han fast, samtidigt som han riktade skarp kritik mot den hårda polariseringen i debatten.

Mötet var organiserat av Lantbrukarnas Riksförbund som, förutom miljöministern, även bjudit in Jägareförbundet och drabbade djurägare, fäbodbrukare och jägare.

En av dessa, Anna Lena Erstadius, är mjölkbonde och fäbodbrukare i Dalarna. Hon var nöjd efter mötet:
– Det kändes mycket bra. Ministern lyssnade och ställde kloka frågor. Tidigare har jag haft intrycket att politikerna mest vänt kappan efter vinden, men nu kan jag ändå känna att bilden är lite mer komplex än så, säger Anna Lena Erstadius.
Hon dömer inte ut rovdjurspolitiken. Det är snarare myndigheterna hon saknar förtroende för – efter ett antal skyddsjaktsavslag, vargrivna nötkreatur, björnar på garageuppfarten och ständig oro inför den dag djuren ska flyttas ut på fäboden. Anna Lena Erstadius beskriver uppgivenheten och vanmakten när hon står med en telefon mitt i natten, under pågående vargangrepp med råmande djur, och inte får den hjälp som hon anser sig berättigad till.

Verkligheten ligger efter politiken
– Det är nog snarare så att politiken ligger före besluten på länsstyrelser och verkligheten i vargområdena. Det är möjligt att antalet rovdjur i landet kan vara så här stort, det har jag egentligen ingen åsikt om, men det går inte att ha det samlade rovdjurstryck som vi har här i Mellansverige, säger Anna Lena Erstadius.

Sprida rovdjurstrycket
Miljöminister Andreas Carlgren gav liknande besked vid den efterföljande presskonferensen:
– Reglerna kring skyddsjakt behöver bli klara och tydliga. Hjälpen till de drabbade får inte fastna i byråkrati. Det är inte heller rimligt att en liten del av Sverige ska bära hela rovdjurstrycket, sade Carlgren.
Han påpekade emellertid att en fullt utbyggd regionalisering av rovdjursbesluten och en fortsatt licensjakt på varg – som han betecknar som en naturlig del i rovdjurspolitiken – bygger på att vargen har en gynnsam bevarandestatus.

Krav på Naturvårdsverket
– Vi har ett internationellt åtagande kring detta. Och det är därför det är angeläget att lösa inavelsproblematiken. Naturvårdsverket har ett uppdrag att med sex möjliga alternativ föra in nya gener (inplanteringar) i den svenska vargstammen, sade Carlgren, som inte kunde dölja en viss irritation över hur Naturvårdsverket skött sig hittills:
– Att sätta ut valpar från djurparker framstod tidigare i vintras som en både möjlig och lämplig väg, men det visade sig att det inte var riktigt så enkelt. Nu förväntar vi oss att Naturvårdsverket löser sin uppgift.

Inga tusentals vargar
Carlgren upprepade att planerna på inplanteringar av varg är en tillfällig och kortsiktig åtgärd, och ingen långsiktig lösning.
– Vargarna måste få kontakt med den finsk-ryska populationen. Det är också vad den internationella expertpanelen i den pågående rovdjursutredningen har sagt. Löser vi detta så löser vi också frågan om gynnsam bevarandestatus, sade Carlgren.
Han tillade:
– Med en naturlig kontakt med en nordeuropeisk vargstam kan vi utan vidare ta död på de tankar som framförts från olika håll om att vi ska ha tusentals vargar i Sverige.

Demokratiförakt
Miljöministern är bekymrad – dock inte förvånad – över det polariserade och hårda debattklimatet i rovdjursfrågan:
– Att debatten skulle bli hård visste vi. Men jag tar illa vid mig när oskyldiga drabbas. Och då tänker jag framför allt på jägare som utför ett hederligt jobb och när djurägare drabbas.
– Polariseringen i debatten är ett rent demokratiförakt. Och vi bör påminna oss om att regeringen genomför den här rovdjurspolitiken med stöd av socialdemokraterna – alltså ungefär 85 procent av riksdagen. Det finns också en brett folkligt stöd för såväl de fyra stora rovdjuren och för jakt och jägare.

Vill bjuda in kommissionen
Carlgren är också förvissad om att EU-kommissionen inser att den svenska rovdjurspolitiken både är en bra avvägning mellan vetenskapliga och mänskliga intressen, samt dessutom en nationell angelägenhet.
– Jag skulle vilja bjuda in kommissionen till ett sådant här möte, på plats i svenska rovdjursområden, så att kommissionärerna får möta verkligheten, sade Carlgren.

Anna Lena Erstadius, fäbodbrukare från Dalarna, dömer inte ut rovdjurspolitiken. Det är snarare myndigheterna hon saknar förtroende för. Hon var nöjd efter mötet med miljöministern.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. förbjud städer och rädda miljön.

2011-03-12 11:04

Städer är som jordklotets varbölder!

17. importer, konsumtion, arbetstillfällen!

2011-03-12 10:00

Om människor valde att leva miljövänligt som fäbobrukare så skulle vi inte behöva vara med om härdsmältor i kärnkraftverk! Fäbobrukare har mat på bordet, värme i spisen, de vet hur man tillverkar egna ljus och hur man gör tvål av björk och aska. De får tiden att gå utan att bli serverade av omgivningen som i städerna.

16. Åke Skogevall,nr 10

2011-03-11 17:54

Håller med dig. Håller vi på att få en "glidning" där hela ansvaret läggs på djurhållarna? Får de ex. får tagna, har de inte tagit sitt ansvar som djurhållare.Det är inte rovdjurens eller naturmupparnas fel. Det finns i efterhand alltid saker de kunnat göra för att förhindra.Dvs. allt utom att ta bort problemet=rovdjuren.
En djurägare kan straffas om han inte tar bort spolmask eller andra parasiter som plågar hans djur. Vanvård heter det då. Om hans djur angrips av rovdjur så är det djurägarens eget fel, som inte satt upp presseningar med röda ögon, som jag läste på en lina här sist.
Det är aldrig de missförstådda rovdjurens fel.

15. Fäbodbrukare

2011-03-11 17:54

Andreas Carlgren förstår sig nog inte på folk som lägger ner så mycket tid och arbete som fäbodbrukare och folk på landsbygden lägger ner på sin miljö och sina djur.Han är nog mer insatt i folk som har respektabla yrken som dokusåpakändis,bloggare eller pokerspelare.Det är nya tider.

14. Djurskyddlagen = djurägaren larmar polisen vid fara i dröjsmål!

2011-03-11 16:44

Nu måste alla förstå att DJURSKYDDSLAGEN/DsL är det centrala i rätten att skydda våra tamdjur, även mot rovdjur. Till tamdjur hör renen, korna, jakthunden, hönan, gässen på gården mfl. Fäbobrukaren tar telefonen och larmar polisen vid ett hot och pågående angrepp. Polisen har skyldighet att komma som ett skott, har stöd i DsL att omedelbart avliva angripande rovdjur. GLÖM BORT JAKTEN OCH JAKTFÖRORDNINGEN, DEN HAR INGET ATT GÖRA MED AVLIVNING AV ROVDJUR SOM ANGRIPER TAMDJUR. Men då måste vi djurägare och andra på landsbygden, enas och alla skriver till den nu pågående SOUtredningen om ny DsL som utreds av landshövd. i Värmland. Tänk noga nu vad miljöministern säger, öka skyddet av djurhållningen och se det som det viktigaste för djurnäringarna på landsbygden. Ta sedan jakten som en mycket viktig fritidssyssla, men att jakthunden under jakt skyddas även den av DsL, men då måste vi alla se till att DsL blir skarpare som skyddslag för våra djur,även vid rovdjursangrepp. Kungsörn måste vara med i DsL som rovfågel som dödar renkalvar och nyfödda lam.
Vi får EU med på vår sida då EU anser att vid djurskydd skall Djurskyddslagen tolkas före författningar och förordningar, att medlemsland kan skriva en skarpare DsL än EU direktiv och att EU har inga undantag vem som plågar och angriper våra djur som skall skyddas av DsL. Sedan vill jag se de inom bevarandesidan, inkl. Djurrättsalliansen och Djurskyddet Sverige, hur dom kan angripa oss djurägare om vi för upp djurskyddet som prio ett när det gäller rovdjur som plågar och äter våra djur levande. Fortsätter vi att se jaktfrågan som prio ett kommer vi bara att höra samma visa även nästa år av bl.a miljöministern, mer vargar, mer lodjur, aja baja NI jägar Ni förbereder grovt jaktbrott när Ni går ut i skogen med laddat bössa, där staten har sitt vargrevir. Tyvärr har jag inga stora förhoppningar om en enighet på landsbygden och knappast ens inom djurägarna, utan vi låter oss luras av fina och vackra ord av bl.a miljöministern. Den dag vi bränner "jantelagen" och dess upphovsman Sandemosel, på bål eller dränker jante i närmaste vattendrag, då kan det finnas hopp om ljusare framtid för landsbygden.

13. When will they ever learn

2011-03-11 15:59

Allt som behövs från politiker är tydligen att visa upp ett deltagande ansikte och säga "Visst lyssnar vi, vi måste göra något". Och de godtrogna svenskarna tror på det. Sedan går politikern hem och fortsätter som vanligt med sin prioritet nr 1. I det här fallet en inbillad risk att vargstammen kryper ner i en håla och dör ut om inte vargar från Ryssland får komma på besök.
Rovdjurspopulationen i vargbältet måste minska. NU.

12. Andreas Carlgrens ord lugnar inte.

2011-03-11 15:58

Nej, det är bättre att bedöma individer efter deras handlingar, och vad säger då detta? Jo, då borde alla känna stor olust även framledes. Så sent som under förra året sade vargministern upprepade gånger ung. så här: Vi ska självklar ha fler än 200 vargar. Nu säger han att vi inte ska ha 1000-tals, vilket kan betyda 900 st. eller hur. Hur kan han föresten nämna siffror, han har ju tillsatt en utredare för att komma med ett förslag på just storleken, detta luktar ministerstyre lång väg. Vad har egentligen Andreas Carlgren för personliga åsikter om de stora rovdjuren? Ser vi på den tid han fått styra så har det hela tiden gått oss landsortssbor, djuruppfödare och jägare emot. Någonting i rätt riktning? Jakten på varg har inte gett annat än en fortsatt ökning av vargstammen, alltså, än finns inget som pekar på annat än att Andreas Carlgren fortsätter på den inslagna vägen. Rovdjursbeslutet för 1 ½ år sedan var också ett tydligt tecken på hans mål. Vargministern nämner också demokratiförakt, och det göt han trots insikten om att de rovdjursfundamentalister – ekosofer på våra myndigheter han sympatiserar med är så långt ifrån demokratiska som möjligt. Studerar man Naturvårdsverkets hemsida blir man varse de visionärer som ges utrymme och stöd. Där hymlas det inte med målsättning och arbetsmetoder. Vägen framåt ska ske genom ekonomiska styrmedel och lagstiftning. Glöm demokratin, i de kretsar Andreas Carlgren känner sig hemma är folkvilja och decentraliserade beslut endast ett hinder på vägen mot det nya eviga ekologiskt kompletta riket.

Inom EU har man under flera år försökt få en enda institution för bedömning av patent, ett EU patent som ska gälla inom hela unionen, helt rimlig tanke. Men, Spanien och Italien säger nej. Jag är helt övertygad att, om viljan funnits, kan vår regering ta ett liknande beslut om rovdjurspolitiken. Redan idag finns ju undantagsbestämmelser formulerade. Andreas Carlgren, och regeringen, behöver endast upplysa kommissionen om de orimliga konsekvenserna, och stå på sig. Men det gör han inte, och det är för mig bevis på vad och vilka vargministern håller varmast om hjärtat.

11. Daniel

2011-03-11 14:49

Är fakta för Daniel en massa kludd och kråkfötter på ett papper. Ingen djurvän tolererar att se sönderslitna tamdjur. Ingen djurvän vill se levande skållade kycklingar eller tamdjur som låses in i begränsade utrymmen i djurfängelser i väntan på döden. Det finns inga förmildrande omständigheter för djurplågeri eller att man skyller på att "kycklingen blir så chockad så den känner ingenting när den skållas levande"...den inställningen har djurens rätt! Ingen hund skall bäras fram till vargens offeraltare och få sina tarmar uttdragna och detta genom regeringens godkännande och underlåtenhet att reagera så att det blir ett slut på de ständigt återkommande attackerna mot tamdjur. Djurägare tvingas hantera och lösa den förskräckligt makabra vargsituationen vilket de naturligtvis inte kan eller får. Sverige har i historien utfört flertalet sociala expriment. Ett exempel är "stulen barndom". Det är inte hållbart att kränka minoriteter eller grupper av människor. Eller trampa på de små och svaga. Säkerhet, trygghet, omsorg är viktiga ingredienser i ett civiliserat samhälle, ordna med det före varg. Man har vänt på kakan och startat i fel ände.

10. Polariseringens orsaker?

2011-03-11 13:01

Ministern inser polariseringen.
Men hur kan det bli annorlunda om "hela ansvaret för tamdjuren ligger på djurhållaren - oavsett rovdjurssituationen" (axiom SJV), information om konsekvenserna uppåt stryps av myndigheterna, informationen nedåt stöds med sex miljoner kronor om året för att "skapa acceptans för rovdjuren".
Är det inte detta som är demokratiproblemet! Den lilla människan dränks i mediabruset.

Trots en och samma chef för djurskydd och rovdjursförvaltning så göms rovdjursorsak när djurskydd skall inspekteras, och detta görs intensivt för den som klagar på rovdjuren(s förvaltning).

Fäbodbruket har varit med i rovdjursutredningarna tidigare men tvättades bort ur rovdjurspropositionen 2008/09. Det man inte vill se verkar vara en nyhet” hvergang”.

9. Daniel..

2011-03-11 13:01

Hur kan du påstå att Carlgren kryper för den minoritet som är drabbade av vargens attacker?! Hade han gjort det så hade det inte funnits någon varg i Sverige. Om vi ska prata minoriteter så är ju ni vargkramare som skriker högst om att det ska finnas hur mycket varg som helst i Sverige som är den riktiga minoriteten! Där kan vi snacka om att han kryper för er!!!! Det som är märkligt är ju att ni som INTE är drabbade av varg tycker att dom som bor på landsbygden bara ska acceptera läget. Snacka om empatilösa människor!

8. FN

2011-03-11 13:01

FN tycker också att det regionala rovdjurstrycket är för högt.
Tryck det i halsen på EU...

7. Till Andreas....

2011-03-11 11:08

Varför kliver sverige inte ur sitt internationella åtagande då utvecklingen av vargpolitiken ogillas av en stor majoritet medborgare?

6. Frilevande varg?

2011-03-11 11:07

Jag finner det märkligt hur herr Carlgren kryper för en minoritet av befolkningen, det är inte annat än röstfiske. Ser vi till forskning och fakta finns absolut ingenting som motiverar licensjakt på varg, tvärtom, vi borde ha fler vargar i Sverige. I andra länder i Europa finns många gånger fler vargar i förhållande till människor, utan att ha lika stora problem. Smålänning, vi har haft frilevande varg i Sverige i tusentals år, och en stor majoritet av vår befolkning vill att det ska fortsätta vara så.

5. Alldeles för dåligt Carlgren!

2011-03-11 10:05

Det handlar inte om skyddsjakt.
Det handlar om att få ner vargstammen till en nivå där den gör minimal skada.
Det handlar inte om EU.
Vi bör sätta ned foten och säga att vi inte accepterar att boende på landsbygden skall få en sämre livsmiljö på grund av direktiv som EU knappt kan tyda själva.

4. Jaha!

2011-03-11 09:43

då var operation hjärntvätt igång igen,vi kan inte ha frilevande varg i Sverige. När skall detta gå in i huvudet på makten.

3. Djur och miljövän

2011-03-11 09:28

BRA TÄNKT ATT BJUDA IN EU! Så de får se hur det ser ut en vinterdag där staketen är översnöade och blivit strömlösa. Så de får känna på kylan och plumsa med snö upp till midjan med varmvatten hinkar i händerna i becksvart mörker. Fäbobrukarna är miljö hjältar i dagens uppskruvade avkastningskrav på ekonomiska vinster där djur lider i sina fängelser i väntan på döden.

2. Hjälp tamdjuren mot djurplågeriet! För deras talan!

2011-03-11 09:27

Varför låter ni er övertalas? Varför säger ni inte rakt ut om hur det förhåller sig, att det inte är ok med rovdjur vid fäbodar och djurhållning! Ni har ju otroliga problem med vargatacker! Varför mjäkar ni med? Andreas Carlgren är en sympatisk människa men det betyder inte att han är gjord av glas. Ett klart nej till rovdjur bland husdjuren hade hjälpt honom på traven i sin politiska utövning. Möjligheterna till skyddsjakt gäller enbart dem som äger och får använda vapen. Lika sällan som man lyckas fota ett vargangrepp, lika sällan kan man använda §28. Vargatacker går blixtsnabbt och sker mycket tyst. Förutom att tamdjuren skriker. Hur skall man komma åt att avliva "den rätta angripande sk. problemvargen" tre månader senare bland många vargindivider? Och vad som förträngs är att, alla vargar är problemvargar utifrån stundens situation.

1. Där, men inte här!

2011-03-11 09:27

http://www.youtube.com/watch?v=nL1tA9NP7f8&feature=player_embedded#

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons