• Allmogejakt

Klart för vargjakt i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2015-01-22 16:05

Länsstyrelsen i Dalarna har fattat ett nytt beslut om licensjakt på sju vargar med jaktstart den 24 januari. Beslutet har överklagats. I överklagandena finns begäran om att jakten ska stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran.

Naturvårdsverket bedömer att för att jakten ska stoppas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att länsstyrelsens beslut ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås. Det finns därmed inte skäl för att stoppa jakten, skriver verket i ett pressmeddelande.
Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendena slutligt. Överprövningen i sak kommer att ske efter att tiden för överklagan har gått ut den 20 februari 2015.

Jakt på åtta vargar i länet
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 5 december 2014 om licensjakt på fyra vargar inom renskötselområdet och fyra vargar utanför renskötselområdet i Dalarnas län.
Besluten överklagades och Naturvårdsverket inhiberade länsstyrelsens beslut om jakt på totalt åtta vargar och upphävde sedan besluten vid den slutliga prövningen eftersom länsstyrelsen inte visade att samtliga kriterier för licensjakt var uppfyllda.
Den 16 januari 2015 fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om licensjakt. Även detta beslut överklagades men i detta fall har alltså Naturvårdsverket avslagit yrkandena om inhibition och jakten kan starta.
Det beslutet som gäller nu är att  vargjakten endast gäller tre vargar i Olsjöreviret i Saxdalen och fyra vargar i Sångenreviret i Leksand.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. hm

2015-01-23 11:05

rätta mig om jag her fel, men det värkar som 8 vargar nu har blivit 7 st?

8. Sällar mig till...

2015-01-23 09:07

...dom som ser detta som en seger över alla överklaganden som har gett löjets skimmer över fattade demokratiska beslut i vår riksdag. Dala folket är fullt kompetenta att föra en rovdjursjakt med etik finns mycket kunskap där från jakt med övriga rovdjur. Avslutningsvis säger jag äntligen, även om numerären är liten - skitjakt på er dalmasar, kvinna som man.

7. Växer...

2015-01-23 09:06

Vargstammen växer så det knakar. Åtta vargar är inte många procent av tillväxten i Dalarna. Detta bör medföra att kommande års vargjakter blir det betydligt större kvoter. Ca 80 individer låter ganska rimligt för Dalarna. 120 st för Värmland. 40st för Örebro. Gästrikland 25st. Är det fortsatta problem med vargen året därpå föreslår jag fri jakt på dessa djur året runt.

6. Jättebra!

2015-01-22 19:24

Det finns väl inget som talar för att dalajägare skulle lyckas sämre än kollegorna i Värmland och Örebro. Jag hoppas att vi Dalarna får åtminstone den här lilla reduceringen av vargstammen. Men osvuret är bäst, mycket kan hända innan lördagen gryr! Och vi andra får fortsätta att leva med pressen från en talrik vargstam. Kanske man ändå anar en ljusning i mörkret även om jag inser att den ljusningen ligger många år bort. Då kanske vi inte har varken hundar, jägare eller fäbodar med djur i Västerdalarna. Tragiskt!

5. En början

2015-01-22 19:24

Oavsett antal som får skjutas är det en seger för jagarna att slå kramarna juridiskt. Nu kan vi jobba för ökade kvoter!

4. Så bra

2015-01-22 19:23

Kul att det nån gång fattas kloka beslut. Antalet vargar var däremot blygsam minst sagt

3. Löjligt

2015-01-22 17:52

Sätt en nolla bakom koten, eller två

2. Dalajägare

2015-01-22 17:52

Lycka till med vargjakten. Skulle ni vilja ha förstärkning med några skarpskyttar från Lappland, så hör av Er.

1. Grattis Dalajägare...

2015-01-22 17:51

...och djurhållare av alla dess lag, Det är långt i från verkligheten men det är trots allt en början

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB