• Pinewood

Klimatförändring skapade isbjörnen

AktuelltPublicerad: 2010-03-03 16:03

Tidigare – inte allt för avlägsna – klimatförändringar på jorden tycks vara en av drivkrafterna till att dagens isbjörnar uppstod som egen art. Nya forskarrön tyder på att isbjörnen separerade från brunbjörnen för bara 150 000 år sedan.

Genom modern DNA-teknikn och analyser av 110 000 år gamla benrester har forskarna fått fram bevis för en relativt snabb evolutionär händelse, nämligen när brunbjörnen utvecklades till isbjörn.
Enligt en artikel i "Scientific American" tyder det mesta på att de båda arterna separerade för omkring 150 000 år sedan, vilket är ett ganska kort perspektiv i dessa sammanhang. Tidigare bedömningar av när arterna delade på sig har spänt mellan 75 000 år och mer än en miljon år sedan.
Den "moderna" isbjörnen tog sin nuvarande form för omkring 45 000 år sedan och en viktig drivkraft tros vara just den som i dag eventuellt hotar dem – nämligen klimatförändring.

110 000 år gammal benbit
– De nya rönen kring isbjörnarnas snabba anpassning och utveckling visar att de varit med om värmeperioder tidigare, kommenterar Lisette Waits, professor vid Idaho universitet och anställd vid det amerikanska Department of Fish and Wildlife Resources.
Den 110 000 år gamla käkbensbit som spelat huvudrollen i de här undersökningarna hittades på den norska ön Svalbard, och var en sensation i sig – eftersom fossil från isbjörnar i regel hamnar på havsbotten. Även det faktum att man hittade genetiska spår i fossilet var anmärkningsvärt.

Toppredator
Därefter analyserades mitokondri-DNA och jämfördes med dagens isbjörnar och tidigare analyser av brunbjörns-
DNA.
Charlotte Lindqvist, som författat forskningsstudien, berättar för Scientific American att benbiten och jämförelser tyder på att det var en vuxen hane av ungefär samma storlek som dagens isbjörnar, samt att den då, liksom nu, var toppredator och hade likartade matvanor.

Snabb klimatförändring
Frågan är emellertid hur isbjörnarn kommer att klara de förändringar i klimatet som sker nu? Mycket tyder på att de får svårt att överleva som art om temperaturen på jordklotet ökar för mycket.
– Klimatförändringarna vi är inne i nu tycks ske så pass snabbt att isbjörnarna har svårt att hinna anpassa sig till nya livsvillkor, säger Charlotte Lindqvist till SVT Vetenskap.

Isbjörn möter grizzly
Under vintern har det också kommit rapporter om att grizzlybjörnar trängt in på isbjörnsområden i den kanadensiska nationalparken Wapusk i Manitoba, vilket följs med stort intresse av forskare och myndigheter.
Dels kan det uppstå konkurrens mellan arterna, men eftersom såväl brunbjörnen, som isbjörnen och grizzlyn, har samma förfäder på det evolutionära stamträdet är det fullt möjligt att det kan uppstå fertila hybrider.
– Vi har tidigare sett hybrider mellan brunbjörn och isbjörn. Det här kan kan förändra de genetiska förutsättningarna för de olika björnarterna, säger Lisette Waits.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Vet du Calle, här kan jag hålla med dig…..

2010-03-04 01:30

…..man kan nog säga att klimatförändringarna, de fjällnära skogarnas utbredning upp på fjällen och fjällrävarnas svårigheter i konkurrensen med sina släktingar rödrävarna – är naturliga företeelser. Detta sagt även om klimatförändringarna i sig – och som gjort detta möjligt – till stor del kan vara skapade av oss människor.

Fast jag har lite svårt att förstå av vilken anledning du skriver om björnarna: ” Låt dom alltså hållas utan inblandning av ekologer och välmenande rovdjursromantiker.” Enligt artikeln verkar ingen vilja blanda sig i, däremot verkar forskarna och myndigheterna följa det hela med stort intresse. Kanske kan en inblandning av grizzly vara det som får de unika anlagen hos isbjörnar att överleva – även om isarna skulle smälta bort?

Du tycks här föredra att vi människor inte lägger oss i de naturliga skeendena, det är ju precis det många på bevarandesidan efterfrågar. ”Låt naturen sköta sig själv utan oss människor”.

Du kanske t o m kan få ett hedersmedlemskap i någon bevarandesideförening!!

1. Håll WWF och genetikerna utanför

2010-03-03 17:11

Om grizzly och isbjörn smälter samman så är det ett naturligt fenom. Låt dom alltså hållas utan inblandning av ekologer och välmenande rovdjursromantiker.
Liksom det är naturligt att rödräven tränger ut polarräven när klimatet blir varmare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons