• Pinewood

Kort JRF-sågning om rovdjuren

AktuelltPublicerad: 2013-01-07 11:26

Jägarnas Riksförbund (JRF) gör en mycket kortare sågning av Naturvårdsverkets förvaltningsplaner för rovdjur än Jägareförbundet (SJF).
– Jag konstaterar att de närmar sig våra ståndpunkter med stormsteg, kommenterar JRF:s riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin om SJF-svaret på rovsjursplanerna.

Så här skriver han som svar från JRF till verket:

”Det är JRFs uppfattning att verkets förvaltningsplaner uteslutande bygger på riksdagens beslut kring nationella mål och baseras på ofullständiga konsekvensanalyser, antaganden och osäkra inventeringar och därmed inte är acceptabla och genomförbara. Planerna prioriterar i huvudsak rovdjurens väl och ve utan hänsyn till det totala rovdjurstrycket regionalt eller till de problem som drabbar enskilda personer och glesbygdsnäringar.”


Ska avgöras regionalt
I övrigt påpekar JRF att det är varje länsmyndighet som ska avgöra på egen hand vad som är acceptabelt i regionalt rovdjurstryck.

– Dessa regionala planer kan sedan ligga till grund för nationella planer för landets minimi- som maximinivåer av respektive art, kommenterar Ulf Kallin.

Nyheten om SJF-svaret kan du hitta här:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Inte 0-vision längre

2013-01-09 08:12

Läser man Vargkommitténs åsiktsförklaring så kan inte 0-visionen gälla längre för Jrf.
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vargkommitten/SiteCollectionDocuments/dokument-och-publikationer/2013/vargkommittens-asiktsforklaring.pdf

Glädjande att Jrf som en av organisationerna i kommittén nu står bakom att direktinvandring av varg är en del av lösningen för att skapa gynnsam bevarandestatus för vår vargstam.
Det går framåt.

3. Sixten

2013-01-07 20:28

Ett litet klargörande gällande denna skrivning är att det inte handlar om vargen denna gång. Utan förvaltningsplaner för björn, järv, lo och kungsörn

2. JRF-s målsättning

2013-01-07 16:10

Emellanåt kan man uppfatta uttalanden från företrädare för JRF något svajiga gällande ställningstagandet 0 frilevande vargar i Sverige. Förbundsstämmobeslutet i juni 2012 är enligt min uppfattning att total enighet från ombuden råder att JRF ska arbeta för 0 frilevande vargar. Här ges inget utrymme för någon annan tolkning. Enligt min mening kan JRF med förtroende driva samma linje som norska Centerpartiet. Svenska och norska vargar befinner sig utanför sitt möjliga utbredningsområde eftersom Naturvårdsverket kontinuerligt måste plantera in nya individer för att undvika inavel. Frilevande varg i Sverige ska därmed anses ha samma status som mårdhund. Den ska utrotas.

1. Skall vi...

2013-01-07 13:43

vara självförsörjande så kan vi inte ha övernaturligt stort antal av rovdjur, det klarar vi inte av. Det skärgårdsnära fisket är snart ett minne blott,sälen, skarven och alla kroknäbbar gör att skärgården dör ut. Och fäbodarna kryper på knäna, rennärningen likaså fårbonden funderar på att lägga av. Nu måste vi stå emot detta tänk att rovdjuren först och främst, vi människor kan ju äta importerad mat eller köpa på Ica.Det är dax att Våga säga ifrån! Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB