• Älgskadefondsföreningen

Kråka kan hamna på svenska rödlistan

AktuelltPublicerad: 2008-06-09 16:18

Kråkan har som art minskat över 15 procent under tre generationer. Detta gör att arten nu nått gränsen för den svenska rödlistan. Detta behöver inte innebära att jakten på kråka hotas. Det stora syftet med rödlistan är att bevaka artens utveckling.

Utvecklingen hos de häckande fågelarterna i Sverige har nyligen sammanställts av ett antal forskare. Uppdraget kom från Naturvårdsverket och rapporten innehåller en mängd information om förändringar i fågelfaunan, orsaker till förändringarna och förslag på åtgärder som kan bevara det rika fågellivet. Rapporten bygger på inventeringar från hela Sverige.
– Denna rapport kommer att utgöra ett bra underlag och underlätta för framtida diskussioner kring förvaltning och jakttider för fåglar, säger Niklas Holmqvist, representant för Svenska Jägareförbundet i utredningen, till Svensk Jakt.

Rovfåglar ökar
Bland de arter som ökar finns främst stora fåglar som rovfågel, gäss och tranor. Att rovfåglarna ökar beror till störst del på att halterna av miljögifter har minskat samtidigt som den historiska förföljelsen har upphört.
För de jaktbara arterna går det i huvudsak bra. För kråka och svärta är det dessvärre en negativ utveckling. Kråkan hotas främst av det moderniserade jordbruket, där man numera arbetar med större enheter och odlar samma växtslag på större ytor, vilket minskar variationen.
För svärtan är det förmodligen främst förändringar av miljön i skärgården och minkens predation som påverkar arten negativt.

Viktigt för framtiden
– Rapporten kommer att utgöra en viktig bas för vår framtida inriktning i bevarandearbetet, berättade Lars Erik Liljelund, generaldirektör vid Naturvårdsverket, på pressträffen när rapporten offentliggjordes.
Redan vid förra revideringen av den svenska rödlistan 2005 diskuterades det om kråkan skulle komma med. När en art minskat med 15 procent under tre generationer uppfyller den kriterierna för att sättas på rödlistan.
– Rödlistan är bara ett verktyg för att uppmärksamma att en art genomgår stora negativa förändringar. En rödlistning innebär alltså inte automatiskt ett jaktstopp eller någon form av bevarandeåtgärder, säger Martin Tjernberg på Artbanken till Svensk Jakt.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Pengar i sjön

2008-06-16 10:14

Rödlistning är forskning. Det räcker tydligen för att vissa ska se rött.

4. Uffe...

2008-06-16 07:33

...det gjorde den för länge sedan. Men som vanligt tar det minst ett decennium innan alla bitar faller på plats hos våra beslutande...

3. Tänk om

2008-06-13 09:23

Det kanske är ivern att skydda andra arter som påverkar kråkan negativt. Kanske är det korpen som tar över.

2. 15 procent på tre generationer

2008-06-11 16:57

Här i mellansverige har väl rå-stammen minskat med mer än det trebubbla sista åren. Dags för rödlistning och skyddsjakt på dess baneman lodjuret alltså. Eller är det bara skadegörare av högsta rang som varg, lo, hök, vråk, örn, korp och kråkor som åtnjuter denna
"förmån" som rödlistning innebär?

1. Kråka

2008-06-10 08:47

Allt som dikteras i EU, törs inte Sverige sätta sig emot. Så vi får väl skjuta dem ändå. Det ingen vet är det ingen som lider av. Se på huggormen t.ex. Hur många fångar dem och transporterar bort dem, så långt att din bostadsplats är säker? En urfånig rekommendation, det med från staten. Visste ni? Hagelbössa är bra, då kan du komma inom håll utan att de vet du är där, pang no more slang. Tre språk svenska, englska og norsk.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere