• Pinewood

Krav på 200 björnar i Jämtlands jaktkvot

AktuelltPublicerad: 2011-02-18 15:18

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Jämtland föreslår till Naturvårdsverket att miniminivån för björnarna i länet blir 30 föryngringar, vilket motsvarar 300 björnar. Jämtland har cirka 1 000 björnar.
Förra året var tilldelningen 90 björnar i licensjakten i länet.

– Vi har en alldeles för stor björnstam i länet och den måste minskas kraftigt, säger Bengt Bixo.
Han är ordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen och suppleant i Jämtlands VFD för jägarna.
– Att skjuta 200 björnar är ett måste om vi ska ner till 30 föryngringar till år 2015. Våra näringar i länet med djurhållning och renskötsel tål inte den här stora björnstammen. Vi har alla redan stora problem med björnar på våren. En stam på cirka 1 000 björnar är på tok för stor för vårt län, säger Bengt Bixo.

Tjänstemannabeslut om kvoten
Maano Aunapuu, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jämtland, påpekar att det inte är VFD som beslutar om hur stor tilldelningen på björn blir.
– Det är ett enskilt beslut som tas av tjänstemän, kommenterar han.
VFD-beslutet om att föreslå till Naturvårdsverket att miniminivån för björn i länet skall vara 30 föryngringar, motsvarande 300 björnar, kommer att handläggas av Naturvårdsverket i mars-april. VFD kommer 13 maj att besluta hur stor björnstammen ska vara i länet fram till år 2015. Det blir då en så kallad förvaltningsintervall med nedre och övre gräns för stammens storlek. – Det är denna förvaltningsintervall som kommer att styra tilldelningen, förklarar Maano Aunapuu.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Gå inte i den fällan...

2011-02-18 23:59

Björnstammen är så stark i Jämtland och omkringliggande län så att bevarandestatusen måste anses inte kunna bli bättre.Att i det läget tala om bara miniminivåer är alldeles fel.
Maxinivå,alltså ett tak måste också till annars kan idioterna på naturvårdsverket låta stammen fortsätta växa och ändå följa beslutet om en miniminivå...

4. Öka kvoterna och tydligare styrning

2011-02-18 23:58

Norrlands inland, eller ska man säga Lappland, Jämtland och Härjedalen har betydligt större Björnstam än Naturvårdsverket mfl vill inse. Som jägare och varandes ute i naturen mest hela hösten så ser man spåren och kan dra sina egna slutsatser. Det är tätt med Björn. Se på inventeringen som gjordes 2009 så inser man att stammen är på gränsen till överpopulation. Avskjutningen på helt län tenderar slå väldigt snett. Se på Västerbotten där södra delarna knappt hinner skjuta så är tildelningen slut och sen snubblar man över Björn hela tiden då hundarna ska söka av markena under älgjakten. Nej - öka avskjutningen och styr den mot mer riktade områden och kanbske inte baraa på helt län....

3. Man blir förbryllad

2011-02-18 17:01

I många år har vi i samrådet i Härjedalen påpekat detta med en alldeles för björnstam. Men inget gehör i vanlig ordning.Det året björnspillningsinventeringen gjordes så fick vi gehör helt plötsligt och fick nästan den av oss önskade kvoten. När resultatet visade på ca 1000 björnar i Jämtland så medgav LST att dom visste om redan året innan att det fanns så många !!! Därför hade dom gett oss en höjd kvot. Varje gång myndigheterna förstår att en ny inventeringsmetod eller oberoende forskning kommer att visa på faktiska antal av våra rovdjur så går dom ut själva med helt andra siffror. Givetvis för att inte framstå som ovetande. För dom vet garanterat hur my rovdjur det finns, men väljer att hålla väldigt låga siffror officiellt för att ge dom olika rovdjuren chansen att växa sig överstora utan att kraven från jägarna blir så höga.
Ett annat exempel är den helt plötsligt uppkomna historien om den vilda vargtiken som släpptes in i en norsk djurpark 2003 och parade sig med en hägnad varg. Enligt forskarna så bildar dessa avkommor grunden till dom flesta vargarna i våra djurparker idag. Varför kom detta på bordet kan man undra? Jo DNA tester på dom eventuella valpar från djurparkerna som skulle sättas ut hade definitivt avslöjat släktskapet mellan vilda och tama vargar.Anfall är bästa försvar heter det som bekant.

2. Så säger man i vardagligt tal

2011-02-18 16:37

Här får vi höra av länsstyrelsen vad som gäller trots att kraven på föryngringar och antal uppfylls för att få fatta lokala beslut. Det är ändå Naturvårdsverket som avgör, ja det vet vi ju. Den myndigheten saknar vi förtroende för trots att de pratat högt om lokal beslutsrätt. Det är inget annat än rent skitsnack.

1. Trendbrott?

2011-02-18 16:36

Om man ser till hur tilldelningen av andra rovdjur sett ut, så hamnar väl tilldelningen på ca 25 st björnar i Jämtland? För de nationella målet är ju inte i land? Eller har de björn i Blekinge och på Gottland?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB