• Allmogejakt

Krav på ökad vargavskjutning i USA

AktuelltPublicerad: 2010-05-09 00:07

I Montana, USA, begär nu delstatens naturförvaltare att få skjuta nära tre gånger fler vargar än vid den jakten i höstas. Likartade krav ställs i delstaten Idaho.

Förra året införde USA licensjakt på varg i flera stater, bland annat Montana, för första gången på många årtionden, detta sedan man tagit bort vargen från den amerikanska hotlistan.
Montanas tilldelningen var förra året var 75 djur, varav 72 sköts. Men nu vill naturbevakarna att kvoten ska ökas till omkring 200 vargar. Chefen för Montanas naturbevakning, Ken Mcdonald, konstaterar att stammarna av bytesdjur är vikande på flera håll i delstaten, samt att 200 får och ett 100-tal nötkreatur blir vargrivna årligen.
I dag beräknas Montanas vargstam utgöras av cirka 525 djur. Montanas Fish, Wildlife and Parks Commission beräknas fatta beslut om höstens jakt i juli.

Fällor, åtel och lock
Även i Idaho diskuteras kraftigt höjda kvoter inför höstens vargjakt. Här kan det även bli aktuellt att använda fällor, åtel och lockjakt (elektroniska yl) för att öka effektiviteten.
Enligt biträdande chefen för Idaho Fish and Game, Jim Unsworth, är målet att minska Idahos vargstam till 520 djur. Vid årsskiftet var stammen minst 843 vargar. I höstas fälldes 185 vargar i Idaho av en tilldelning på 220.
För Idahos del väntas beslut om tilldelning och jaktmetoder i augusti.

Försöker stoppa jakten
Striden om vargarna pågår för fullt även i USA och bevarandegrupper försökte förra året stoppa vargjakterna, men lyckades aldrig få gehör av domstolen. Bevarandesidan menar att jakten är för omfattande och hotar vargarnas långsiktiga överlevnad.
– Vi kommer att göra allt vi kan för att stoppa jakten även i år, säger Doug Hannold, advokat för organisationen Earthjustice.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. lo

2010-05-10 09:10

mycket travhästar där och vargar ska ju inte vara i stan utan i skogen, dvs dalarna/värmland, titta på senaste vargen där, den blev skjuten direkt.
mycket generaliserande men men..

5. killer instinct

2010-05-09 21:06

Varför just norrtälje-åkersbergaborna??

4. Inget konstigt

2010-05-09 16:50

alls med det kravet,överallt där det finns varg finns detta krav...undrar varför, då de inte på något sätt,enligt kramarna,varken
ställer till problem i skogen eller annars...
Konstig anledning de ger i Montana också,vikande bytesstammar
och får/boskapsattacker...kan väl
ändå inte vara möjligt,vargen är ju inte så dum att den äter sönder
stammarna av vad den själv lever av heter det ju och tamdjur tar den ju bara när folk inte håller efter dom...

3. Låt oss inte följa USA utan handla nu

2010-05-09 16:50

I delar av USA är vår framtid ett faktum, inplanterad varg har förökat sig enormt och i stort utraderat tidigare jaktbara stammar av klövvilt, spridit dvärgbandmask till hjort-, älg-, bisonstammarna och smågnagare. Vetenskapsmän från Fish&Game har känt till bandmasken i flera år men hållit tyst. När det blev offentligt i januari att 60% av vargarna i Yellowstone med omnejd var infekterade av bandmask uppstod en massiv protest mot vargprojektet. Veterinären Mark Johnson som deltog i inplanteringen av varg påstod i ett försök att lugna opinionen att maskarna var i stort sett ofarliga för människor (!) eftersom man måste äta infekterad vargdynga för att bli smittad. Trots att han fått stöd av epidemiologen Jennifer Lowell så har de inte lyckats övertyga allmänheten, för alla inser att klövvilt inte äter varglort och ändå har de blivit infekterade. Det är väl känt och vetenskapligt accepterat att torra maskägg blåser omkring i naturen och kan ligga på vad som helst och finnas var som helst. Ett stort problem är att maskäggen visat sig tåla att ligga i vatten och kan därför infektera dricksvatten.
Två exporter, Geist och Schwantje har föreslagit att om man vill behålla varg i området så måste vargflockarna avmaskas, prärievarg måste decimeras kraftigt, hundar måste avmaskas och hållas instängda samt måste gräsmarker eldas av för att ta död på så många maskägg som möjligt.
Trots att vargkramarna gått till full motattack så har nu folks krav på att få skjuta flera vargar ökat till ett krigiskt vrål om att vargarna måste utrotas. Ingen vet hur många människor som är smittade eftersom blåsmasksjuka inte är en anmälningspliktig sjukdom och att det kan gå tio år och mera innan folk upptäcker att de är sjuka. Varje vecka hålls nu möten och konferenser mellan allmänhet, politiker och experter. Bland vargkramarna diskuteras öppet hur man skall förhindra en utrotning av varg i USA söder om Canada. Det är mot denna bakgrund man skall se de nya förslagen till avskjutning, ännu radikalare åtgärder diskuteras. Innan naturen blivit infekterad av dvärgbandmask så bryr sig inte allmänheten, sedan när infektionen är ett faktum då blir antivargopinionen massiv och politikerna vänder kappan efter vinden.
I Sverige måste vi göra vad som behövs för att behålla vår status som dvärgbandmaskfritt. Endast sjuka fanatiker kan acceptera att vi får in dvärgbandmask i landet.

2. Intressant

2010-05-09 16:50

Detta tycker jag ger en signal om hur viktigt det är att vi tar tag i vargstammen här hemma och ser till att hålla det av riksdagen fastslagna delmålet på 210 djur.
Det här med vikande stammar av bytesdjur verkar vara ett problem även här, men jag hör inte mycket från politikerhåll om att göra någonting åt det.
Om ett eventuellt regeringsskifte innebär slut på vargjakten, så tror jag det kan få stora negativa konsekvenser.
Sedan skall det bli intressant att se om en såpass omfattande och regelbunden jakt som den i USA gör vargarna mer rädda för människor och människovittring.

1. ljuva framtid

2010-05-09 08:51

Detta är ju sveriges framtid!
elektroniska yl,fällor och åtlar,även med spårsnö så kommer det bli väldigt svårt att bromsa tillväxten med klass 1 studsaren.
bevarandegrupperna kommer få skrika sig hesa i sverige också för att försöka stoppa jakten,ingen,minst av allt norrtälje-åkersbergaborna kommer lyssna på dom.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons