• Älgskadefondsföreningen

Krav på rapportering av vildsvin?

AktuelltPublicerad: 2010-05-06 15:28

Naturvårdsverkets vill kunna reglera utfodring, införa obligatorisk rapportering och underlätta för särskilda jaktmedel vid vildsvinsjakt. Det framgår av ett följebrev till regeringen när verket presenterade den nya förvaltningsplanen för vildsvin.

Meningen med den nationella förvaltningsplanen för vildsvin är att skapa en nationell samsyn om vildsvinsförvaltningen. Ett annat syfte är att länsstyrelserna i landet ska göra likartade bedömningar i olika frågor. Bakgrunden är givetvis den snabba tillväxten och utbredningen av den svenska vildsvinsstammen som gjort att situationen på sina håll anses akut.
– Just vildsvin är förmodligen den viltart som är svårast att förvalta. De är nattaktiva, förökar sig snabbt och jakten är inte helt riskfri, konstaterar Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Regler för utfodring
Naturvårdsverket bedömer att det kan finnas behov av att reglera utfodringen av vildsvin. Men i dag saknar verket rättigheter att reglera den verksamheten, vilket man nu vill att regeringen ska ordna.
Verket konstaterar också att det behövs verktyg för att på ett bra sätt hantera vildsvinsstammen. Bland annat behövs statistik, både på avskjutningen och skadorna som djuren orsakar. 

Problemet är att bland de större viltarterna i landet är det bara älg, kronhjort och de stora rovdjuren som måste rapporteras vid avskjutning. Rapporteringskravet bör alltså gälla även vildsvin, påpekar Naturvårdsverket.

Extraordinära jaktmetoder
Slutligen framhåller Naturvårdsverket att det också kan behövas jaktmetoder utöver de vanliga. Det kan gälla motorfordon och fångstanordningar, men också så kallad grön laser och åtelkameror. Därför måste hänsyn tas till detta när regeringen lagstiftar inom andra områden än jakt.

Gemensamma mål
Förvaltningsplanen trycker hårt på samverkan och gemensamma målsättningar med vildsvinsstammen. 
Verket konstaterar att jakten måste öka kraftigt om man ska kunna minska antalet vildsvin och rekommenderar till exempel att jordbruksarrendatorer bör skaffa sig arrendeavtal som ger dem rätt att skyddsjaga vildsvin. Man rekommenderar också markägare som inte jagar att istället upplåta (arrendera ut) jakträtten till intresserade jägare.
– Om stammen ska vara stabil i ett område måste 70-80 procent av årsungarna tas bort. Det är viktigt att inte ta bort ledarsuggan, eftersom det kan öka skadorna för jordbruket, säger Christer Pettersson.

Åtelkameror och laserljus
I sina rekommendationer – i hög grad adresserade till landets länsstyrelser – anser Naturvårdsverket att det ska finnas möjligheter att använda såväl åtelkameror, som motorfordon på vissa platser. Även rörlig belysning bör kunna tillåtas, liksom grönt laserljus som används i mörker.
Förvaltningsplanen ger också riktlinjer om utfodring och lämpliga utfodringsplatser. Det är viktigt att inte jaga vildsvin på utfodringsplatserna eftersom de då söker sig nya födoplatser. Samtidigt kan stödutfodring användas för att hålla vildsvinen borta från vägar eller åkrar.

Fel utfodring
– Tyvärr använder många fortfarande mat- och kaffebröd, frukostflingor, godis, pasta och andra födoämnen som är avsedda för människor. Det är direkt olämplig och bidrar bland annat till en kraftigare tillväxt av populationen, säger Christer Pettersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Skrämmande utveckling – eller ska man säga avveckling?

2010-05-07 16:08

I det stora landet i väster kan vi se vad Naturvårdsverket är på jakt efter - se länkar nedan - varning för obehagliga sekvenser. Precis som med det Bjärvallska "döda vargvalpar" i lyorna så är det underligt hur ändamålet tillåts helga medlen. Svenska jägare skall ha hög etik och moral - andra behöver tydligen inte ha någon etik eller moral alls.

Den ökade byråkratin är bara ett symptom på hur illa det egentligen är ställt.

http://www.youtube.com/watch?v=iLp6DQjDjxw
http://www.jagerpro.com/
http://www.youtube.com/user/JAGERPRO#p/a/u/2/iLp6DQjDjxw

8. Korpar, trutar och andra svin

2010-05-07 13:40

Riksdagen har försökt utrota vildsvinen förut, se proposition 1980/81:82 om åtgärder mot frilevande vildsvin m.m.: Citat ”Beträffande områden, där det finns stammar av vildkanin, vildmink eller vildsvin, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt efter djuren för alt söka utrota eller minska stammarna…. ”.

Vad som behövs utrotas är tillväxten i den statliga jaktbyråkratin. Läs gärna boken ”Parkinssons lag” av C. Northcote Parkinson, översatt av Åke Runnquist. I boken framgår hur statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av om vilket arbetsresultat som åstadkoms. Det står fullständigt klart varför vi behöver införa ytterligare en svinbyråkrati. Mera fläsk åt byråkraterna är vad som alltid behövs.

Regeringen, här finns det stora möjligheter för staten, en ny trutbyråkrati plus en ny korpbyråkrati kan skapa tusentals nya arbeten. Bara svinbyråkratin bör kunna generera 50 000 blanketter hos Naturvårdsverket, minst lika många hos SVA. Anstränger sig en byråkrat bör hon kunna hantera minst 100 om året, dvs. bara svinen kan ge upphov till 1000 nya arbeten. Och sen korpar, trutar .... Tanken svindlar.

7. Torbjörn Eriksson 2010-05-06 20:19

2010-05-07 02:19

Bilisterna får väl ställa bilen i garaget eller köra väldigt långsamt och försiktigt. Ägare av gräsmattor, åkrar och fotbollsplaner får väl hägna in dem eller helt enkelt flytta! Alternativt byta yrke eller hobby! Svårare än så behöver det inte vara!

Vad är skillnaden mellan problem med vildsvin och problem med varg? Det är ingen skillnad, problemen är enorma i båda fallen!

Jag ser och förstår båda problemen, vilket du uppenbarligen inte gör. I det ena fallet så får jag men vill inte pga mina problem med varg i det andra så vill jag men får inte!

Så du kan göra ett aktivt val här och hjälpa dina gräsmatteägande vänner genom att Nollvisionen på varg kommer till stånd! Är du med på den?

6. Dragan

2010-05-07 02:19

Du förstår vildsvinen ställer till även för folk som bor i städer och större samhällen.Därav Torbjörns och likasinnade aviga inställning till dom. Om kostnaderna för vargen eller vildsvinen är störst kan alltid diskuteras,vilket av dom som tillför mest är däremot odiskutabelt,där vinner vildsvinet med hästlängder mot vilket rovdjur som helst.
Tvärtemot vad Torbjörn också hävdar så orsakar vargen mycket mer elände än svinen och ändå finns det bara en bråkdel av dom jämfört med grisarna,detta väljer dock vargfanatiker som Torbjörn att blunda för då det anses mer
politiskt korrekt att anse att svinen skall hållas så kort som möjligt till skillnad mot vargen som till ytterligare kostnader på hundratals miljoner skall prackas på folk fast dom inte vill ha dom...
Logiken i det resonemanget har dock vanligt tänkande människor som du,jag och många andra svårt att förstå...
Och nej,alla problem löses inte genom att i stället skjuta varg
men skulle i stället åttio procent av alla ungvargar skjutas i stället för samma mängd "rödgrisar" skulle samhället tjäna ofantligt mycket mer på detta,så skulle även Svensk natur...

5. torbjörn eriksson

2010-05-07 02:18

det är väl bara att hägna in fotbollsplanerna,odlingsmarkerna och tulpanrabatterna,föreslagsvis så kan man använda rovdjurstängsel.
medlem i VVV (våga vägra vildsvinslakt)

4. TB

2010-05-07 02:18

Ni får väl flytta eller stängsla in er om ni inte gillar läget! Det kräver ju ni vargförespråkare av oss i varglänen.
Eller varför inte byta! Skicka upp 50 tusen vildsvin ovanför dalälven Så skickar vi ner alla vargar. Sen drar vi staket efter dalälven så kan ni pussas och kramas där med gosedjuren ;)

3. Till Dragan

2010-05-06 20:21

Vildsvinsstammen måste begränsas då dom orskar stora kostnader med förstörda fotbollsplaner, uppbökad odlingsmark, uppbökade gräsmattor gräsmattor, mycket bilolycker. Visst finns det Älg, Rådjur och Dovdjort.
Du tror att du löser alla problem bara du får skjuta vargar. Du har helt fel.
Medlem i Svenska Rovdjursföreningen

2. vill man utrota stammen?

2010-05-06 20:21

Som dom säger så låter det som dom vill utrota vildsvinen! istället för att ta till vara på detta vilt som vi har i våra skogar och sköta jakten som med annat vilt och inte köra runt i skogarna och jaga från bilar mitt i natten, låter helt sjukt.
Ta in yngre jägare i jaktlagen som vill jaga vildsvin! istället för äldre personer som varken vill eller kan sitta i skogen på nätterna.
Nä va rädda om vår vildsvinsjakt!!
www.andersjakt.se

1. Varför?

2010-05-06 17:08

Varför ska vi skjuta bort ett sådant vilt när både älg och rådjur knappt finns kvar, snart vi måste värna om vildsvinen. Vore väl bättre å skjuta bort vargarn dom kostar BETYDLIGT mer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB