• Allmogejakt

Kräver åteljakt på björn

AktuelltPublicerad: 2007-02-23 15:45

Jägarnas Riksförbund kräver hos regeringen att åteljakt på björn återinförs och blir tillåten i hela landet.
Orsaken till att åteljakten förbjöds var främst att åtlar i vissa fall har lagts för nära bebyggelse.

Därmed finns en uppenbar risk att björnar präglas på människor och därmed tappar sin naturliga skygghet. Då finns även risk att människor och tamdjur kan skadas av björn,
Därför anser Jägarnas Riksförbund att åtling skall tillåtas endast för jakt.
– Men det behövs flera restriktioner som kan eliminera riskerna för mänsklig prägling, kommenterar Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

”Effektiva jaktmetoder behövs”
– De lokala björnstammarna har ökat till ett antal som innebär att effektiva jaktmetoder behövs för att på ett etiskt och effektivt sätt kunna hålla stammarna på en acceptabel nivå, tillägger han.
Jakt vid åtel är den absolut effektivaste metoden att selektivt kunna beskatta björnstammen och skadeskjutningsrisken minimeras kraftigt, påpekar Jägarnas Riksförbund i brevet till regeringen.
– Åtling för jakt torde även vara en effektiv metod att hålla så kallade soptunnebjörnar borta från bebyggelse och soptippar, säger Conny Sandström.Jägarnas Riksförbund föreslår följande regler för björnåtel:

• Att åtling för björn endast tillåts i syfte att genom selektiv jakt på ett etiskt och effektivt sätt kunna beskatta björnstammen.
• Att åtling för björn endast skall ske på ett sådant sätt att risken för obehörig mänsklig kontakt i största möjliga mån elimineras.
• Att åtling för björn endast tillåts på ett avstånd av minst 1 000 meter från fast mänsklig boning.
• Att åtling för björn endast tillåts på ett avstånd av minst 500 meter från allmän väg och markerad vandringsled samt utom synhåll från övriga vägar och leder.
• Att åtling för björn får ske med, förutom vegetabiliska produkter, animaliska biprodukter från trafikdödat vilt inom kommunen samt från vilt som fällts på den för åtling aktuella marken.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Men på tok för nära

2007-02-27 11:19

”Att åtling för björn endast tillåts på ett avstånd av minst 1 000 meter från fast mänsklig boning”.

Det är alldeles på tok för nära. Med björnens goda luktsinne finns det då risk att den sedan (efter att ha lockats fram till åteln) får vittring av annat ätbart vid den ”fasta mänskliga boningen”.
Och vad är det som säger att björnen kommer från just det håll som jägaren planerar (och tror) att den ska komma ifrån? Björnen kan ju lika gärna känna vittringen av åteln då den är på fel sida om den ”mänskliga boningen”. Då riskerar björnen att konfrontera människor och/eller tamdjur på sin väg dit. Nej, åtling bör hållas på mycket längre avstånd från människor än så. Personligen anser jag att det ej bör ske närmare än 3 000-4 000 meter från mänsklig boning, oavsett om det är fast boning eller fritidshus.

Jag ser även en del skrämmande exempel på hur vissa hanterar sitt jaktavfall. Tycker det är helt galet när man lämnar jaktavfallet 750 meter utanför en by (i vargrevir och med gått om björn). Och inte nog med det. När man sedan gör likadant på den andra sidan av byn, ja då har man ju ringat in byn med jaktrester! Och sedan klagar man på att ”vargarna springer i byn”. Änt dä könstigt?!

1. Bra förslag

2007-02-23 17:43

Ni är helt på rätt väg. Det räcker inte med löshundsjakten på björn, nu när det förekommer vargföryngringar lite här och där. Gäller oss som bor i vargrevir.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons