• Älgskadefondsföreningen

Kräver ny rovdjurspolitik

AktuelltPublicerad: 2014-05-02 10:56

Sex norska organisationer står bakom ett gemensamt uttalande där de kräver en ny rovdjurspolitik som tar större hänsyn till betesnäringen.

Till grund för sitt uttalande ligger Stortingets målsättning om ökad matproduktion i Norge under de närmaste åren.
– Detta innebär att utmarkerna måste utnyttjas i större grad än de gör idag. Betesnäringen måste garanteras goda och bärkraftiga villkor för detta, säger Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag, till tidningen Adressa.
Förutom Nord-Trøndelag Bondelag är Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, länsföreningen inom Norges jeger- och fiskeforening, Nord-Trøndelag Sau og Get, Nord-Trøndelag Reinsamelag och Folkeaksjonen ny rovdjurpolitikk bakom det gemensamma uttalandet.

”Politiken drabbar enskilda”
De menar att konsekvenserna av den rådande rovdjurspolitiken drabbar enskilda människor, lokalt näringsliv och sårbara lokalsamfund.
"Konflikten måste minska för att upprätthålla sydsamisk kultur och näring samt betesbaserad djurhållning i hela Nord-Trøndelag. Regeringen slår fast att egendomsrätten är en grundläggande rättighet. Detta måste också gälla betesnäringens brukanderätt i utmarker”, står det skrivet i uttalandet.
Organisationerna kräver en ökad avskjutning och att beståndsmålen blir mindre, särskilt för björn.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Du Åke.

2014-05-04 12:19

Ditt önskemål är behjärtansvärt, men för att uppnå detta krävs en mottagare och det saknas i detta drama där dom som besitter ordet inte finns så vägen till en lösning verkar vara ett lika stort steg som att få till en resa på månen, för vi har beskyllt EU som den stora boven i dramat men hela tiden läggs en dimridå om vem som är den verkliga bromsklossen i sammanhanget. Och detta med dessutom med beräkning var är empatin och uppriktigheten på väg, om man börjar i den ändan och tänker fullt ut på dom drabbade borde detta varit löst igår.

1. Tänk om Sveriges landsbygd skulle enas?

2014-05-03 13:23

Alla berörda brukare, gröna näringar, förbund och sammanslutningar, måste gå samman under samma paroll- Rädda en levanade landsbygd- då skulle riksdagen få stora darren. Detta måste ske innan höstens val, men tyvärr tror jag inte det utan man kommer att svika landsbygden. Jag hoppas jag har fel.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere