• Pinewood

Krympt B-licensjakt överklagas

AktuelltPublicerad: 2010-07-23 11:38

Jägarnas Riksförbund i Örebro län har tröttnat på att B-licensjakten på älg blir allt kortare. Länsstyrelsens beslut att det endast ska få jagas vuxen älg under en dag i år har därför överklagats.

Tidigare krympte B-licensjakten från tre till två dagar. I år har länsstyrelsen bestämt att det endast blir jakt på vuxen älg under en dag. Som tidigare kan B-licensjägarna jaga kalvar under tre dagar.
Motiveringen för att åter banta ner B-licensjakten på vuxen älg är samma som tidigare, konstaterar Arne Persson, ordförande för JRF-distriktet i Örebro län.

För stor andel vuxna djur skjutna
– Länsstyrelsen tycker att det skjuts för stor andel vuxna djur i förhållande till arealandelen jämfört med A-licensområden och älgskötselområden, säger han.
Men beslutet går inte i linje med vad länets jägare tycker, hävdar Arne Persson. Örebro län har åtta nybildade viltförvaltningsområden med egna samrådsgrupper. JRF-basen har granskat protokollen från samtliga grupper i länet.
– Sex av samrådsgrupperna har inget alls att påtala om B-licensjakten. Två av områdena vill till och med ha längre jakttid på B-licensmarkerna. På grund av betestrycket vill de att även B-licensjägarna ska hjälpa till att hålla ner älgstammen. Ändå går länsstyrelsen in och minskar jakten, kommenterar Arne Persson.

Vill ha kvar två dagars jakt
JRF-distriktet har därför överklagat beslutet och vill ha kvar två dagars jakt på vuxen älg i B-områdena.
– Det är samma problem i hela Sverige att länsstyrelserna naggar på B-licenserna. I det här fallet är det konstigt att länsstyrelsen inte ens lyssnar på samrådsgrupperna som ska vara rådgivande, tycker JRF-basen i Örebro län.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. B områden

2010-08-05 18:52

Det är altid dom små som får håla igen . tråkit , dom stora kan också håla ingen och dra ner på tilldelingen också . var har man fåt det här med att det går åt så mycket mark för att få skjuta vuxna älgar ?
det är bra att b områden finns och kalv områden . dom bidrar lika mycket som stora marker .

4. 1789

2010-07-30 17:12

1789 fick Sveriges bönder och skogsägare rätt att jaga älg och annat vilt på egen mark. Detta är en av historiens viktigaste händelser i svensk demokrati. Därmed började en successiv uppbyggnad av den spillra av svensk älgstam som århundradens rovdjurstryck skapat. Att de självägande bönderna skulle ha utgjort ett stort hot för den svaga älgstammen, är en sentida lögnaktig skymf med jaktpolitiska syften. Verkligheten är att världens största och livskraftigaste älgstam växte fram under den tid alla Sveriges torpare och bönder hade rätt att jaga älg under allmän tid på egen mark. Detta faktum är odiskutabelt. (Saxat från JRF:s hemsida)

3. Rädda älgstammen förbjud B-licens!

2010-07-25 13:05

Heja rättvisan! Skönt att länstyrelsen agerar mot småmarkerna. Det ska krävas lika mycket areal som det gör i älgskötselområderna. (400-600ha)för att få skjuta en vuxen älg. Däremot kan de få fri kalvjakt hela säsongen. Det måste skjutas mer kalv och mindre vuxna, när ska den gamla generationen fatta det?

2. krympt

2010-07-24 10:36

de ska vara glada att de får fälla älg alls..i vårt A område är vi tilldelade 7/7 på 4645 ha.det gör en älg per 331 ha sant räknat..så ingen kan väl förvåna sej över att avknoppningen av småområden börjar så sakteliga nu..för älgen i tiden

1. Relevant

2010-07-24 10:35

i sammanhanget är hur många älgar som skjuts/blir kvar. Tid får oftast en betydelse då det är väldigt ont om älg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB