• Allmogejakt

Kungsörnen ökar kraftigt

AktuelltPublicerad: 2007-12-07 12:10

Kungsörnen hade mer än dubbelt så många häckningar under 2007 jämfört med 2006. Under 2007 registrerades 220 lyckade häckningar av totalt 272, enligt Viltskadecenter.

Det innebär att det endast är länen Blekinge, Kalmar Västra Götaland, Stockholm och Västmanland som saknar kända revir med kungsörn.
Det finns cirka 1 800 kungsörnar i Sverige.
Kungsörnarna är flest i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland med 69, 54 och 31 lyckade häckningar.
Totalt i landet finns 459 hittade revir.
Det är på Gotland och i Gävleborgs län som kungsörnen ökar dramatiskt.

Häckandet fördubblat på Gotland
På Gotland häckade mer än dubbelt så många kungsörnar under 2007 jämfört med året före. Med 25 häckningar kommer lilla Gotland på fjärde plats efter de tre stora Norrlandslänen. Det innebär att det många kungsörnarna har börjat decimera småviltet hårt på Gotland.
Under 2006 upptäcktes inga häckande kungsörnar i Gävleborg. Året därpå rapporterades åtta häckningar i 17 kända och kontrollerade revir.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Schack matt

2007-12-17 09:28

Nej, 100-150 år räcker inte, där har du rätt. Det behövs miljoner år av skådan för att veta hur vi ska göra. Se Falcos resonemang med Kenneth Erikson här nedan.

37. Säg skogen och viltet då...

2007-12-17 09:28

...schackmatt så blir det riktigare. När vi jägare under detta tidsperspektiv, vad du än tycker, byggt upp de unika viltstammar vi hade i Sverige innan rovdjuren skulle få föröka sig hejdlöst. En mycket stor del av detta arbete som tagit mer än en mansålder att genomföra, har spolierats under den sista tioårsperioden. Den viltvård, med allt vad det innebär sköts i dag till 99% av jägarkåren och med ideella pengar och krafter. Vi börjar nog tyvärr se slutet på detta arbete om rovdjuren får fortsätta som de gör. Och då min vän kommer vi i samma situation som Staterna befinner sig i nu, så få
jägare så inga pengar kommer in till vara sig forskning eller omvårdnad av vare sig natur eller djur. Då om inte förr får vi väl hoppas att vanligt folk får upp ögonen vilka det är som ser till att allt fungerat och med pengar till både nyttigt och onyttigt i de mångas älskade skog.

36. Tyskterrier

2007-12-14 08:56

Dumheterna om att sluta bruka skogen får du stå för. Det är möjligt att göra det på annat sätt, men det var inte därför jag skrev. Anledningen var att du säger att naturen på 100-150 år vant sig. Den har inte vant sig, det är en alldeles för kort tid för att hinna vänja sig. Det var bara det.
Med din kommentar visar du upp din svartvita bild av skogen. Det blir väl så när man reglerar betesskador för storbolagen, tänker jag.

35. Tack ändå Falco.

2007-12-14 08:56

Synd att vi har så olika tidsperspektiv. Mina åsikter kommer från aktuella problem med en önskan om en snar praktisk lösning, eller ansvarstagande, som jag ser det. Jag tillhör inte de handlingsförlamade som stillatigande kan åse sådant som kräver just handling. Kanske uppträder jag skamlöst men jag får ta konsekvenserna.

34. Jägarhönset...

2007-12-14 08:55

Ta med dig Kenneth in i hönshuset, se till och lås dörren (från insidan) så inte räven tar er och lägg massonit på taket som skydd för rovfågel och mård. Där har ni eran perfekta skyddade värld utan några rovdjur att dela tillvaron med...bara några höns (ett djur med positiva egenskaper och i stort sett ofarligt för människor)

33. Jägartösa.

2007-12-14 08:55

Falco verkar vara en person som säkert studerat allt som finns att läsa inom detta område. Kanske är hon (eller han) en av forskarna inom rovdjursförvaltningen, även om jag har svårt att tro att någon av dem finner det meningsfullt att debattera med oss jägare. Falco har säkert mängder med goda vänner som likt honom, avgudar de stora rovdjuren. Däremot kan han/hon inte hävda att dennes idéer eller förslag är de rätta, även om akademiker ofta uttrycker det så.
Här nedan ser du tydligt exempel på hur Falco lever i sin teoretiska värld, där min fråga inte blev besvarad. Kanske tror Falco mer än han vet. Jag vill också rätta honom. Särskilt specialiserade predatorer är beroende av en enda art som bytesdjur!
Vargen, som inte alls är utrotningshotad, är ett av de värsta skadedjuren på jorden där de förekommer, och varför behandla ulven annorlunda än det övriga gisslet. På denna sida finns en del jägare som förstått att jaktens, och glesbygdens, framtid hänger på denna fråga, så välkommen du också.

32. Definitiv slutreplik

2007-12-13 13:39

Du verkar hjälplöst fast i din trånga glaskupa. Du vill att jag ska förklara vargens funktion i Sverige. Varför inte i Värmland, Dalarna eller ner på kommunnivå? Det är en meningslös diskussion och är som att se på världen genom ett sugrör.
Du lär dig ingenting av att titta på en isolerad sak för sig utan att ta in helheten. Själv exemplifierar du friskt med myggor och gnagare och är förmäten nog att att döma ut vetenskapligt accepterade evolutionsteorier.
Det fundamentala fel du gör är att se på populationsdynamik ur på tok för korta tidsperspektiv och på för små ytor. Evolution tar tid, lång tid, miljoner år.
Vad gäller nordens fem stora rovdjur talar vi om toppredatorer som i sitt födosök är i högsta grad specialiserade.
Den oscillation hos bestånden vi ser hos till exempel fjällämmeln är tidsmässigt mycket korta och ger motsvarande svängning även hos predatorn, exempelvis fjällvråken och fjällräven. Dessa svängningar är dock korta cykler kring medelvärden i bestånden och utgör inget evolutionstryck. De korta svängningarna i bestånden styrs främst av yttre miljöfaktorer och epizotier och predationen har ingen utjämnande effekt på dessa.
Predationen på alla nivåer i näringskedjan har dock en styrande och anpassad effekt på medelvärdena hos bytesdjuren och förhindrar att dessa får för hög täthet i ett ekosystem och ger då utrymme för andra svagare arter som konkurrerar om samma livsrum. Den effekten blir tydligare ju högre upp i näringskedjan man kommer.

31. Ojdå

2007-12-13 09:07

Schack matt, så vi skall sluta att bruka skogen och våra naturtillgångar helt då, och åkrarna med förstår jag.
Du är miljömedveten ända ut i fingerspetsarna märker jag. Bättre att importera allt vi behöver, med alla utsläpp detta innebär. Men säg
mig, hur skall vi ha råd med allt då? Rovdjursturism kanske?

30. Då så Falco...

2007-12-13 09:07

...måste jag be dig koncentrera dig på frågan. Läs den igen här nedan under inlägget "Jag är ledsen Falco…" och nog förstår du att jag efterlyser konkreta beskrivelser. För att underlätta för dig, samla dig om vargens roll. I min senaste kommentar skrev jag inget om hur vi skulle ersätta predatorerna!
Det svar du gav ser jag som en flykt från frågan, och det med felaktigheter, som t.ex. "Predationen anses därför öka artrikedomen genom att hindra ett bytesdjur att nå för hög täthet och bli för dominant i ett ekosystem." Vare sig fjällämmel, vissa andra smågnagare eller mygg (för att nämna några) förhindras tillväxt av predation.
"Under evolutionen gynnas därmed även utveckling av nya arter av bytesdjur och växter som i sin tur ger upphov till fler arter av predatorer. Biologisk mångfald brukar man kalla det."
Detta stycke är flum, och: "Vi har varken rätt plats i ekosystemet, förmågan eller den långsiktiga uthålligheten som krävs för att nå balanserande evolutionseffekter." låter krystat.
Koncentrera dig på frågan Falco.

29. Jägartösa...

2007-12-13 09:06

....om du önskar diskutera kungsörn eller någon av de övriga 5 stora med mej får jag vänligen be dej att strikt hålla dej till sakfrågan. Allt pjoller vid sidan om saknar intresse.

28. Kenneth Erikson

2007-12-12 19:11

Jag har varit jägare med löshund i många år utan att vara inne på denna sida
Detta är ju inte sant! Vilken hets det är från vargkramarna. Det måste ju kännas för dig som om du diskuterade med en skock höns, tröstlöst och oförstående... hahaha!
Falco, vad är det med dig och vargar egentligen? Har du inga mänskliga vänner, eller?

27. Tyvärr, Kenneth...

2007-12-12 19:09

...det kan vi inte alls enas om. Jakten kan aldrig ersätta predatorerna. Vi har varken rätt plats i ekosystemet, förmågan eller den långsiktiga uthålligheten som krävs för att nå balanserande evolutionseffekter.

26. Bra Falco.

2007-12-12 16:38

Och därmed kan vi enas om att min hemsnickrade evolutionsteori håller vad gäller de 5 stora rovdjuren på den skandinaviska halvön, för några specialiserade predatorer är ingen av dem.
Vi kan i princip utplåna dem alla utan några negativa effekter alls. Människor har kunskapen och förmågan att fullt ut ersätta dem. Och det på ett mycket mer tilltalade sätt dessutom.

25. Populationsekologi på 1 minut

2007-12-12 13:40

Mycket kort. Populationsekologi studerar de mekanismer som påverkar populationernas storlek, fluktuation internt och inbördes samt utbredning. Nyckelfaktorn är konkurrensen, både den yttre mellan arterna och interna inom arten (revirförsvar, utstötning etcetera).
Den inre konkurrensen inom arten är en kamp mellan individer av samma art om de begränsade resurser som finns och denna konkurrens ökar med ökande täthet. Den innebär är en stark styrande faktor t.ex. i en toppredatorpopulation.
Förhållandet mellan bytesdjur och rovdjur är en ständig pendelverkan men påverkas även i hög grad av andra miljöfaktorer och samspel med andra ekosystem.
De starkt specialiserade predatorerna är särskilt känsliga för störningar.
Allmänt kan man säga att rovdjuren gynnar svagare arter som konkurrerar med bytesdjuren om utrymme och föda.
Predationen anses därför öka artrikedomen genom att hindra ett bytesdjur att nå för hög täthet och bli för dominant i ett ekosystem.
Därmed öppnas möjligheter och livsutrymme för andra svagare arter av växter och djur som annars skulle konkurreras ut i trängseln.
Under evolutionen gynnas därmed även utveckling av nya arter av bytesdjur och växter som i sin tur ger upphov till fler arter av predatorer. Biologisk mångfald brukar man kalla det.

24. Utan miljö...

2007-12-12 12:18

Kenneth, har du inget att leva i överhuvudtaget? Det är nog viktigare för dig själv att försöka engagera dig även utanför ditt eget staket om du vill påverka ditt ”eländiga och förstörda liv” trots att detta då innebär att ta tag i andra frågor än ”rovdjurseländet”. Är det trots allt så att det är denna och BARA denna fråga som betyder mest för dig, får du finna dig i att vara en förlorare. Förresten Kenneth, om vargen är ”Satan i päls”, som du så fyndigt uttryckte det, är då kungsörnarna ”djävulens fjäderklädda änglar uppstigna ur vulkanens glödande lava”?

23. Schack matt

2007-12-12 09:06

Växthuseffekten engagerar jag mig inte i, det är inte mitt ansvarsområde. Men kanske du kan slå påsarna ihop med Falco och föreslå att skogsindustrin ska sluta avverka, att det måste bli ett slut på flygresorna till Ishotellet i Jukkasjärvi och Jultomten i Rovaniemi, liksom att kineser, indier, iranier, ryssar m.fl. skall förbjudas köpa bil. Och här hemma skall vi förbjudas använda dem och sluta med våra semesterresor. Lycka till. Nej, här håller vi oss till rovdjurseländet som förstör livslusten för många i Sveriges glesbygder.

22. Jag är ledsen Falco

2007-12-12 09:06

….att jag inte formulerade frågan så att du förstod.
Frågan är: Förklara de stora rovdjurens roll eller funktion i vår svenska fauna (tydligt) som jag skrev här nedan i inlägget 2007-12-08 19:46. Jag vill alltså att du förklarar hur de kan formulera det på följande sätt i Åke Petterssons utredning i början på 3:1, ”De har genom sin interaktion med omgivningen och övriga arter en betydande funktion i ekosystemet.” Med ”de” menas björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Jag önskar alltså få en beskrivning på denna ”betydande funktion”.

21. Tyskterrier

2007-12-11 14:41

Du menar alltså att naturen har vant sig vid hur vi har "byggt upp" och vant oss vid de sista 100-150 åren.
För naturen har den tidsperioden varit förödande. Gammelskogarna är huggna. Endast 5% av Sveriges skogar är över 100 år. Jakten utrotade exempelvis bävern kring 1870 och var på väg att utrota rådjuren som utan införsel från utlandet inte hade klarat sig. Miljögifter, krig och rovdrift av naturresurser har präglat hela tidsperioden. Naturen har INTE hunnit att anpassa sig då det gått alldeles för fort.
Tror du mig inte? Gå ut och titta på närmsta tall eller gran och betänk att deras normalålder borde vara 300-400 år.

20. Bra Kenneth

2007-12-11 10:43

Bra Kenneth att du börjar få ett gryende perspektiv på jordens miljö- och överlevnadsproblem. Kärnfrågorna som du, så välfunnet, kallar det. Ägna all din energi åt den globala klimatfrågan, befolkningstillväxten, miljöförstöringen och släpp din besatta oro för att ett hundratal vargar i Sverige ska förgöra våra livsbetingelser.
Visa också ditt stöd till de miljöorganisationer och goda politiska krafter som värnar vår planet och biosfär. Då har du kommit en god bit på väg i insikten om vad som verkligen betyder något och det glädjer mig mycket.
Något svar på livets mening och vad allt tjänar till har ingen filosof och tänkare någonsin kunnat ge och jag kan för dagen inte hjälpa dig med detta heller.

19. Kärnfrågan,

2007-12-11 09:03

och den avgörande förklaringen undviker du återigen Falco.
Varken LO eller LRF hade önskemål om stora rovdjursstammar. Och även om vänstern, mp och folkpartiet fick hjälp av Naturskyddsföreningen och WWF så representerade inte dessa folkmajoriteten på långa vägar.
Avgörande beslut tas dessvärre också av eliten på andra grunder än demokratiska. Aktuella undersökningar om folkstöd är irrelevanta om vi diskuterar en historisk händelse, men att låta stöd gå via skattsedeln är inget äkta engagemang och inte vare sig ansvarsfullt eller oegennyttigt i mina ögon.
Vi har mycket större problem enligt forskarna, och då tänker jag på växthuseffekten. I jämförelsen med rovdjuren, som vi faktiskt klarar oss bra helt utan (och då menar jag precis det) är det problemet av en helt annan dignitet påstås det. Kanske så stor att vi bör släppa frågan om rovdjuren och låta de drabbade fatta besluten och övriga engagerar sig i CO2 frågan.

18. Vilken tur...

2007-12-11 09:02

...att R-mormor, Falco och Dalle finns så vi alla andra som missförstått allting kan få reda på hur det är.
Kan ändå inte sluta fundera på om det är mer riktigt som de säger, att människor och jägare får lov att flytta på sig och sluta med det de håller på med än att de stora rovdjuren får lov att hållas i små numerär. Trots allt så är det ju den ordningen med små rovviltstammar som vi människor och den övriga naturen vant oss vid
och byggts upp kring de sista 100-150 åren...

Vänligen Tt

17. Kenneth...

2007-12-10 15:56

Ställ dig i stället frågan: Tar jag själv ansvar för mina handlingar och idéer? Varför bor du på landet när du inte tycks acceptera din omgivning? Det måste vara en besvärlig situation för dig. För i denna, din omgivning, finns och kommer alltid att finnas djurarter som är att betrakta som helt ”meningslösa” och utan FUNKTION. Vargar kan jag förstå att människor med livlig fantasi och med barndomens sagor klingande i öronen är rädda för, men kungsörnar?

16. Ratin, oj, oj

2007-12-10 15:56

Hetsa inte upp dig, du har ju ingen aning om hur vi jägare lever och om vi behöver kött eller inte. Du drar samma gamla skröna om att vi inte behöver jaga för att få mat. Du kan äta din ICA-köttfärs så mycket du vill, men kom ihåg att det finns många allergiker som endast kan leva på viltkött. Så tagga av och fundera på vad du skriver.

15. Egoism

2007-12-10 13:15

Naturen skapades inte för jägarnas skull så sluta bete er som om det vore fallet!
Jag har personligen inget emot rovdjursförvaltning så länge som denna förvaltning inte har något att göra med jägarintressen, löshundar och annat nöjestjafs som det knappast är försvarligt att en djurart ska oförtjänat få lida för. Vad naturen mår bäst av ska det handla om och inget annat.
Jakt kan vara kultur och livsstil precis hur mycket det vill men ni jagar inte längre för att få mat till er svältande familj som det var förr utan för nöjets skull och då ska inte nån varg (eller annat rovdjur) kraftigt decimeras för er jakts skull precis lika lite som mullvaden ska kraftigt decimeras för golfarnas skull.
Lägg ner egoismen och er ”människan går först, människans skoj är viktigast, är nån djurart jobbig för människan ska den dö, människan, människan...” för det är precis den attityden som fullkomligt våldtagit hela vårt jordklot.

14. Haliaeetus och Aquila

2007-12-10 13:14

Den vanliga killen har helt missförstått rovdjurspolitikens mål inom EU. Den har tillkommit och utvecklats som ett skydd för utrotningshotade rovfågel- och däggdjursarter i syfte att nå så kallat gynnsamt bevarandestatus. I många fall har vi ännu långt dit. För att nå målen förutsätts arbete över nationsgränserna och det är viktigt att varje land tar sitt ansvar för helheten.
När det gäller havsörnen måste man komma ihåg att den skiljer sig avsevärt från kungsörnen i såväl släktskap, jaktteknik och födosök.
Havsörnen tillhör gamarna och har alltså i mycket en städfunktion i naturen. Den lever i huvudsak på fisk och kadaver och utgör inget reellt hot mot däggdjursfaunan.
Arten har varit utbredd i stora delar av Europa så sent som för 200 år sedan men var därefter nära att utrotas på grund av urskiljningslös jakt, boplundring, giftåtlar och miljögifter. Vi ser nu en glädjande återhämtning och den börjar åter etablera sig i tidigare europeiska områden genom en rad positiva åtgärder. De starka populationerna i Nordnorge och Sverige är en viktig reservoar för stammens återhämtning.
Kenneth pratar om eländet som rovdjuren orsakar och den Anonyme om förstörd fridfullhet i naturlivet. Hör ni inte hur andefattigt och torftigt det låter?
Kenneth har också fel i det han säger om svenska folkets inställning till rovdjuren. I en aktuell akademisk avhandling framgår att svensken är beredd betala mycket för att värna livskraftiga rovdjurspopulationer inom landet. Detta kallas oegennyttighet och ansvarstagande Kenneth. Och jag bor också i skogen och tillhör systemet.

13. Roslagsmormor och Falco

2007-12-10 10:33

Det är ju ni som förstör det fridfulla naturlivet genom att skydda ulven, men det kan ni väl inte förstå.
Ja, rovdjuren livnär sig på andra djur precis som du skriver, Roslagsmormor, men nu är det så att vi ”människan” är det rovdjur som tar över vargens roll. (Acceptera det!)

12. Dina kunskaper kanske behövs, Falco

2007-12-10 10:31

Varför jag nämnde varg i denna tråd förstår du nog. Jag har bett dig vid ett flertal tillfällen att förklara vargens roll eller funktion i vår svenska fauna, gör det! Själv har jag också flera gånger påstått att vargen (liksom de övriga stora rovdjuren) saknar betydelse för vår övriga fauna, och ingen övrig art är beroende av vargen för sin överlevnad. Men det är klart, det är ju min egen hemsnickrade tolkning.
Är det ändå som jag påstår på denna punkt är den informationssatsning som Naturvårdsverket och andra sysslar med en bluff. Och denna faktaupplysning har spridits under lång tid och fått mängder av människor att argumentera som till exempel Roslagsmormor gör med påståendet att vargen fyller en viktig funktion i det ekologiska systemet.
Att vi kanske ska hysa dessa arter ändå och att vissa människor kan glädjas handlar då mer om känslor än förnuft.
Du behöver inte undra över mig, Falco. Jag tycker bara mycket annorlunda än du kanske p.g.a. att jag bor mitt i naturen och räknar mig tillhöra ”systemet”.
Rovdjurspolitiken anser jag vara ett stort politiskt misstag som inte till kom till efter önskemål från de breda folklagren.
Ordningsman? Men jag anser man ska ta ansvar för sina handlingar och idéer. Du hade inte behövt svara på frågan om Gotland. Det är precis så ni handlar med eländet de övriga rovdjuren orsakar också, ”Absolut ingenting”.

11. Hallå!

2007-12-10 10:29

Kan inte någon ge Kenneth Erikson en kram och ett glas med varm mjölk så att han kan må bra igen.

10. Kungsörnen ökar kraftigt

2007-12-10 10:29

Det börjar vara dags att förvalta rovfåglarna också, för att främja småviltet. Dessa har väl få naturliga fiender? Kungsörnen är väl inte så intressant ännu, men duvhöken börjar bli påfrestande, eller hur?

9. Dagens rovdjurspolitik = dra ur spjället

2007-12-10 10:28

Jag har följt debatterna på denna sida en lång tid. Enligt min mening kan man inte släppa fram en rovdjurspopulation ohämmat, oavsett vilket rovdjur det är frågan om. Vi mänskor har för lång tid försökt reglera vad naturen skall innehålla, och för rovdjuren fanns ett överskott på mat då dagens rovdjurspolitik tillkom. Detta medför en kraftig (onaturlig) ökning av vissa predatorer för att troligtvis helt kollapsa den naturliga näringskedjan.
För att klargöra vad jag menar skall jag ge ett par exempel.
Vi besökte senaste sommar Lofotsöarna igen efter en paus sedan år 2000. Redan då vi kom nära Narvik slog det mig hur mycket havsörn som seglade i luften. På den här resan blev jag för första gången betänksam om ett rovdjur skulle gå till angrepp på mig.
Min vana trogen skulle jag försöka fånga torsk med lina från en bro. Redan då jag gick upp på bron fick jag sällskap av två havsörnar på behörigt avstånd. Men genast jag agnat kroken och började vira ned linan kom den ena örnen och började ryttla endast ett par meter framför mig. Först tyckte jag om situationen att få se en levande örn med hela vingspannet utbrett mitt framför ögonen, men efter att jag tittat färdigt och försökte sjasa bort den men misslyckats blev jag betänksam. Man kan säga att jag inte ville se örn i vitögat mera än en gång.
Fisketuren blev kort och hastigt vevade jag in linan och gav mig av. Detsamma gjorde även örnen.
Det jag han se av bottnen i fjorden var att torskarna som varit där i alla år jag tidigare besökt öarna var borta och att bottenvegetationen även var borta. Jag såg rakt ned till sandbottnen, fast det skulle vara över 60 meter djupt vatten på stället.
Dagen efter träffade jag en naturintresserad vanlig öbo och frågade vad han trodde om örnens och fjordens hälsa. Svaret som kom fick mig att inse att dagens politik bara har en väg att gå, och det är helt åt skogen eller pipan, beroende av vilket uttryck man väljer.
Han sa, som hela tiden lever i denna miljö, att genom att totalfreda i detta fall havsuttern och havsörnen har en snedvriden situation uppkommit. Havsuttern är som bekant mycket förtjust i hummer och kräftor, vilka har minskat i stor mängd på grund av för stort betestryck av uttern. Hummer och kräftor är små städare på havsbottnen, där de bland annat äter små växtätande varelser, som i sin tur fick fritt spelrum och började äta sjögräs i stor utsträckning när de blev fullvuxna.
Havsörnarna och sin sida kunde nu se bland annat de bottenlevande simporna som gärna höll till vid stränderna och åt av de nykläckta ”kråkebollarna” (sjöborrar). Och så hade plötsligt två helt skilda toppredatorer bägge bidragit till att utarma fiskarnas yngelkammare, och på kort tid gjort att havsörnen som besökte mig på bron var hungrig och hoppades att jag var en vanlig turist och skulle springa därifrån och lämna kvar agnlådan eller i bästa fall en nyfångad djuphavsfisk åt sig.
Det samma kan man säga om gråsälen i Östersjön, vargen och björnen i östra Finland samt vissa delar av Sverige.
Visst kan man göra så här för att återskapa en naturlig balans i vår fauna, men då måste vi vara medvetna om att pendeln kommer att slå väldigt hårt fram och tillbaka de närmaste hundra-tvåhundra åren. En tid har vi mycket av toppredatorerna som gör att vi kanske bara har ett (1) klövvilt kvar per tusen hektar eller ännu mindre. I en senare tid kommer antagligen predatorerna att nästan helt (till och med mindre än för fem-tio år sedan) försvinna.
Det som jag i huvudsak vill få fram är att vi naturälskande människor skall vara rädd om den frivilliga jägarkår vi har idag och försöka få fram en smidig och långsam övergång till att vi har några topprovdjur i vår fauna. Det är trots allt bättre att en så pass organiserad hobby som jakten och jägarkåren inbegriper är med och har intresse av hur det ser ut omkring oss än att bara släppa det vind för våg.
Inte kan väl någon begära att en jägare skall sätta år och dagar på en vårdande åtgärd bara för att se det helt spolierat på några veckor eller månader.

8. Rovdjuren

2007-12-10 10:23

Hoppas rovdjuren tar över och äter människor med, då blir det slut med allt trams

7. Kenneth Erikson

2007-12-08 12:55

Varför tror du det finns rovdjur överhuvudtaget på vår planet? Är det en ondskefull makt som planterat ut dem till förtret för människan kanske?
Rovdjur livnär sig på andra djur och tar ibland sådant vi själva är intresserade av. Det är något vi måste acceptera om vi vill ha en värld där även vilda djur ska tillåtas finnas. Allt hänger ihop, och när vi människor förändrar förutsättningarna i naturen, så kan det bli förfärande resultat.

6. Slutreplik till ordningsmannen

2007-12-08 12:54

Vad vi ska göra för jägarna på Gotland ? Jo, det ska jag säga. Absolut ingenting. Speciellt inte vad kungsörnen beträffar.
Har för övrigt undrat om det är någonting i naturen, som du någon gång gläds och förundras över och genuint intresserar dig för? Släpp ordningsmannarollen.

5. Så är det, Falco

2007-12-07 18:16

Du för din talan, jag min. Om du anser mina idéer övervärdiga, hur tror du övriga uppfattar dina kommentarer, Falco, och bryr du dig överhuvud taget?
Svara du gärna på vad du tycker vi skall göra när människorna på Gotland tycker att kungsörnen tar för mycket av småviltet på Gotland. Rid på dina egna höga hästar, Falco.

4. Vakande öga

2007-12-07 18:15

Falco, kungsörnar har både bra ögon och god aptit.
Det kommer säkerligen att åka med ett större antal (familje)katter och småhundar i stadsparken och valpar som bor i skogen. Det är kanske bra att vi får lite fler ”städare”.

3. Till Kenneth E

2007-12-07 17:20

Jag kommenterar kungsörnstammens glädjande positiva utveckling i landet inklusive Gotland här. Var vänlig släpp vargdebatten och grälsjukan för ett ögonblick. Det börjar bli lite väl tröttsamt med folk som inte kan tala om annat än sina övervärdiga idéer.

2. Javisst, Falco

2007-12-07 15:47

Och detta har kunnat ske trots avsaknad av varg!
Men vad ska vi tycka om antalet och negativa effekter på Gotland?

1. Positiv utveckling

2007-12-07 14:10

Det finns anledning påpeka att kungsörnen är upptagen på listan över skyddade arter i EU:s fågeldirektiv Natura 2000.
Inom de svenska länen förordas i förvaltningsplanerna en fri utveckling av stammen utan mänsklig påverkan.
Även i Norrlandslänen har antalet lyckade häckningar ej på långa vägar nått upp till den satta miniminivån. Enligt förvaltningsplanen för till exempel Västerbottens län är miniminivån 75 lyckade häckningar per år. Endast 54 lyckade häckningar kunde konstateras i år. Den siffran är naturligtvis glädjande trots allt och vittnar om fortsatt positiv utveckling för arten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons