• Allmogejakt

Kursledare kräver jägarexamensfrågor

AktuelltPublicerad: 2010-05-18 01:15

JO ska utreda om Naturvårdsverket gjorde fel i samband med en begäran om att lämna ut de 140 frågorna som används när blivande jägare ska avlägga jägarexamen.

Anmälaren, studecirkelledaren Conny Björklund i Orsa, menar att studiematerialet är överdimensionerat och han vill kunna gå in närmare på de avsnitt som de 140 frågorna berör.
– Jag har använd både Jägareförbundets och Jägarnas Riksförbundets material, säger Conny Björklund till Dalarnas Tidningar.
I det första fallet är det sju böcker på sammanlagt närmare 

1 600 sidor. I det andra fallet är det en bok på 304 sidor plus böcker om jaktlagstiftningen. Conny jämför med Norsteds Juridiska handbok som är på 1 280 sidor.

Fick inget svar
I november förra året skrev Conny Björklund till Naturvårdsverket och begärde att få ta del av de 140 frågorna. När han trots påstötningar inte fick något svar JO-anmälde han verket för den sena handläggningen i mars i år.
Ungefär samtidigt kom ett svar från Naturvårdsverket, som innebar att hans begäran avslogs och att frågorna var sekretessbelagda, samt att syftet med proven skulle motverkas genom att frågorna blev kända i förväg.

Frågorna redan ute
Men den förklaringen godtar inte Conny Björklund. Han hävdar att frågorna redan finns ute och att andra kursarrangörer använder dem vid studiecirklarna.
– Att frågorna redan används av vissa, men har sekretessbelagts för mig, visar att Naturvårdsverket tappat greppet om jägarexamen. Jag anser att alla som tar jägarexamen ska ha samma chans, säger Conny Björklund till Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Missuppfattning?

2010-05-25 08:38

Jag uppfattar att Conny vill veta hur en kursplan ska se ut, inte att han ska dela med sig av provsvaren till eleverna.

När jag pluggade fick vi en kursplan och målbeskrivningar. Då fick jag en klar bild av vad jag behövde kunna för att nå rätt omdöme/betyg. Nu vet jag att jag ska kunna juridik, artkunskap (kan bli hur stort som helst) och riskhantering. Det är tyvärr ganska otydliga mål.

Jag har själv, som blivande jägare, funderat på det här. Det är inte alls tydligt vad för kunskaper jag ska besitta vid teoriprovet. Även om jag har gott om kunskap, så vet jag ändå inte vad Naturvårdsverket anser är relevant.

Om jag vill skriva en egen bok om jaktteorin så måste jag idag snegla på konkurrenterna. Hur vet jag annars vad den ska innehålla? Hur visste de som skrev nuvarande böcker vad de skulle innehålla?

10. Borde inte...?

2010-05-19 22:16

Fiskare också genomgå nån sorts examen,med 1600 sidors kurslitteratur för att meta abborre,pimpla röding eller angla gädda?Både jakten och fisket tillhör ju glesbygdskulturen,bägge går ju ut på att döda djur i dom egna skogarna och att tillaga dom?

9. Helt rätt...

2010-05-19 14:21

...att begära ut frågorna då det verkar finnas de kursledare, främst från ett visst förbund, som redan sitter på frågorna och på så sätt kan dra igenom eleverna snabbt och enkelt, men för dyra pengar. Så det är suveränt att få detta prövat!

8. Kursledare...

2010-05-19 09:41

...med den inställningen ska inte vara kursledare.

7. Vem i helv.....

2010-05-19 09:02

kom på "nya jägarskolan"? En hel trave böcker att traggla sig igenom!
Men visst...klart att man skall ha "högskolestudier" för att få jaga!
Så jävla märkvärdigt att jaga är det inte! Jag undrar vad syftet var med "nya jägarskolan"? Skilja agnarna från vetet? Höja statusen på jakt?
Och kostar numer?

6. Bäste Tor!

2010-05-18 22:38

Du har helt rätt! Skilj på på utbildning och examination. Skilj dessutom på funktionerna kursledare och provledare. En kursledare ska inte få vara provledare i egen undervisningsgrupp. Att vara ha funktion kursledare / provledare är helt fel!!!

Att provdeltagare med läsförståelse- / tolkningsproblem ska få korrekt hjälp - helt OK! - men skilj även här på funktionerna...

Båda "boksystemen" ger möjlighet att
klara teoriprovet. Men deltagarna måste läsa och lära sig en hel del "utantill"! Det som lärs med glädje - det lärs för livet - eller?Och - om sanningen ska fram. Det mesta beror på kursledaren och dennes sätt att engagera kombinerat med den enskildes ambition. En någorlunda bra kursledare skulle faktiskt kunna lära ut faktakunskaper för att klara provet utan ett enda tryckt ord...

Jag har mer än åtta år och sex kurser varje år, arbetat med båda boksystemen.
Mitt eget engagemang var helt avgörande... Senaste gruppen - tio deltagare - jobbade utan böcker - alla klarade sig...
All pedagogisk forskning pekar på samma sak - engagemanget avgör - inget annat...
Försök att höja statusen lite och "dribbla inte in självmål"!

5. Jägarexamen

2010-05-18 20:15

Inte konstigt jägare är av så dålig kvalité, som många av dem är, när de inte ens kan läsa sig till sin jägarexamen och har lärare som inte kan lära ut. Att du inte skäms, folk skall har jägarexamen för att skjuta djur, hantera vapen men kunskapen borde man få i "present", tycks du tycka. Byt jobb är en stark rekommendation. Från en som själv innehar jägarexamen och tycker den är dålig, för lite kunskapskrav och inte minst noll koll på djuren och sambanden i skogen - ett "nöje" som ställer till det i naturen skall ha högsta krav och skall kontrolleras mer och ofta. Jägare bör vara kunniga, empatiska, artiga och lära sig hålla på skottet, så vi får ner skadeskjutningarna drastiskt. Skärp till Er och börja visa lite ödmjukhet.

4. Skillnad

2010-05-18 13:11

En sak som är klar - utan att säga vad som är mest rätt eller fel/nödvändigt/lämpligt - är att Jägareförbundets material och kurser är betydligt mer omfattande och svåra att klara av än vad Riksjägarnas material är. Även skyttet på älg är upplagt på annat vis som bekant och vad som är lätt eller svårt är en bedömningsfråga. MEN - olika beroende på vem man väljer trots allt.
Vore ju kul med två olika system för uppkörning för bil t ex...

3. Eureka

2010-05-18 12:57

Detta förklarar en hel del av kunskapsnivån inom jägarkåren.
I Värmland köper man sin jägarexamen och i Dalarna JO-anmäler man en myndighet om man inte får veta frågorna i förväg.
Detta gav en aha-upplevelse!

2. Ang kunskap vs jägarexamens frågor

2010-05-18 10:27

Kursledarna borde ha så mycket kunskap samt vara pedagogiskt skolade att de kan lära ut tillräckligt till deltagarna för att klara den teoretiska uppskrivningen.
Fö kommer det helt nytt kutsmaterial inom kort.
Helt klart ska inte kursledarna ha tillgång till frågebanken för att mata blivande jägare med svar till 140 frågor i stället för fördjupad kunskap.

1. Frågor skall inte delas ut

2010-05-18 10:27

Då frågebasen är för de "nya" proven extremt smal skall inte dessa på något sätt användas i undervisningen.
Om det finns kursledare som gör detta i sin undervisning bör de troligen vara provledare och ha tillgång till proven, däremot gör de fel då proven inte får användas till övning. Inte heller får man göra egna prov som har dessa frågor.
Jag själv är både kursledare och provledare och vet att man många gånger per kurs får bita sig i tungan för att inte avslöja några provfrågor.
Är det så att man använder sig av proven i undervisningen bör snarare en kontroll av dessa ledares lämplighet göras än att generellt säga att kursledarna skall ha tillgång till proven för att rätt kunna belysa de avsnitt som är viktigast. Fokusera på artkännedom, juridik och säkerhet så kommer man långt.
Det är kanske dags att köra någon central genomgång för de som är kursledare tillsammans med provledarna och utbildningsansvarig för att samköra lite bättre...?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB