• Pinewood

Kurt-Lennarts jakt hotas av nytt reservat

AktuelltPublicerad: 2009-02-25 14:19

Reservatsbildningar hotar även jakträtten. I Jokkmokk där redan 62 procent av marken är reservat börjar många privata markägare tvivla på värdet av den privata äganderätten. Kurt-Lennart Stenman är en av dem. 
–Det handlar om en brutal maktdemonstration där vi markägare är totalt överkörda, säger han. 

Inom Jokkmokks kommun är redan 62 procent av marken reservat. Naturvårdsverket har dessutom planer på att bilda ytterligare reservat. Siffran 82 procent har nämnts.
Ett av dessa kommande reservat är Kamajokk väster om jokkmokksbyn Kvikkjokk, där länsstyrelsen i Norrbotten sedan den 4 mars 2002 övertagit skötseln av 608 hektar privatägd mark. 
Markerna är satta under ett så kallat interimistiskt reservat i avvaktan på slutlig reservatsbildning och länsstyrelsen i Norrbottens län ska förvalta fastigheterna tills dess att reservatet är bildat. 


Håller ändå öppet för gruvbrytning
Naturvårdsverket säger att markerna är av riksintresse och en naturlig inkörsport till Sarek. Samtidigt har verket öppnat dörren för en kommande gruvbrytning om det skulle bli aktuellt.
Jakträtten har markägarna tills vidare fått behålla och det har även medgetts dispans för markägarna att sätta upp jakttorn på de marker som de ännu äger.
Men  markägaren har inga som helst möjligheter att varken ta ved eller julgran från sina egna marker utan länsstyrelsens godtycke.

Fick avslag i ”julklapp”
År 2001 fällde en kraftig storm stora mängder värdefull skog till ett värde av flera miljoner kronor på dessa marker. Men länsstyrelsen stoppade markägarna att ta tillvara dessa träd med stöd av det interimistiska reservatet. Markägarna har protesterat mot reservatsplanerna i men strax före julhelgen förra året fick de avslag från regeringen på sin överklagan. 
Kamajokks naturreservat skulle bildas trots ägarnas och Jokkmokk kommuns protester.

Vad händer med jakten?
En av de drabbade markägarna är Kurt-Lennart Stenman. Han undrar vad som händer med jakträtten efter reservatsbildningen.
– Vem törs lita på att vi får behålla jakten i framtiden? När staten äger marken kan det vara svårt för dem att ge tidigare ägare fördelar i jakträtt även om viljan skulle finnas, säger Kurt-Lennart Stenman.
Dessutom ligger området nära Sarek nationalparksgräns. Om den utvidgas och markerna kommer att läggas samman med Sarek Nationalpark är möjligheterna till jakt säkerligen totalt borta, konstarar Kurt-Lennart Stenman.

Stormfälld skog ruttnar bort
– Fast egentligen tror jag att myndigheterna skiter fullständigt i vad vi tycker och hur vi mår. Det visar hanteringen av detta ärende, kommenterar han.
Trots att länsstyrelsen i Norrbottens län förvaltat marken sedan mars 2002 har ännu inte en enda krona utbetalats till de berörda markägarna. Den stormfällda skogen ruttnar bort, samtidigt som länets industrier skriker efter virke och sågverk läggs ner.
– Det handlar om en brutal maktdemonstration där vi markägare är totalt överkörda, säger Kurt-Lennart Stenman.
Han äger delar av den mark det handlar om. Myndigheterna möter alla argument med tystnad och avvisar varje inbjudan till platsen.

”Grym kränkning?”
– Vad är den tidigare så odiskutabla privata ägande rätten egentligen värd? Det som sker nu är en grym kränkning av den privata ägandrätten. Eftersom staten har konfiskerat marken innebär det dessutom att markägarna inte kan få ut ett marknadsmässigt värde av sina marker, kommenterar Kurt-Lennart Stenman.

De aktuella markerna ligger strax nedanför Sarek nationalpark. Delar av älven, Kamajokken, ägs än så länge av Kurt-Lennart Stenman. Sedan den 4 mars 2002 har länsstyrelsen tvångsförvaltat dessa marker utan att en enda krona har utbetalats till de berörda markägarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Som fan läser bibeln...

2009-02-28 01:01

Det märks jag har läst för mycket på detta forum, för jag börjar tydligen uppfatta artiklarna som ni uppfattar forskarna.. :D

mvh // Johannes

4. Du Johannes måste väl...

2009-02-26 23:19

...ha läst artikeln som fan läser bibeln. Vad det handlar om är att i ett område där över 60 procent av marken är naturreservat så skall en enskild markägare bli bestulen, inte bara på marken och det ekonomiska värde den har, utan också på sin livsstil p.g.a. att klåfingriga "naturvänner" i fjollträsk har bestämt så.

3. Johannes?

2009-02-26 18:27

Om du nu kommer att vistas i detta reservat, eller något annat som passar dig och som du säger att det inte finns några älgar där? Vad tror du då som lurar i din natursköna omgivning och är hungriga? Kan du tro att det kanske är några vargar eller rent utav björn, som på grund av just det du säger, inte har fått slagit några älgar? För de fick inte enligt dig ha en uppbyggnads möjlighet, på grund av att du inte ville ha ett blomstrande kalhygge som givit dem mat!!! Lycka till med din promenad i frammtiden!!!

2. Gillade inte ni naturen?

2009-02-26 17:35

Nu får ni väl ta och ge er. Hur i hela friden kan ni med att säga att ni gillar att vistas i naturen och kallar er för naturmänniskor när ni tar upp något liknande. Varje reservat vi får i Sverige är viktigt. Men jag förstår att ni hellre en annan typ av marker som lockar älgar som ni kan skjuta. Ett kalhygge som fått växa till sig några år och skapar härlig älgföda. Det vore väl något?
Att skogen skulle ruttna bort för att där varit en storm är väl att ta i. Skogar i sverige lider av bristen på nedfallna träd. Ett fallet eller dött träd har precis lika stor, om inte större naturvärde som ett levande träd.
Var glada för att vi får nya reservat och får vistas i dom. I andra länder är det knappt så man får gå på lederna i nationalparkerna och jakt skulle man skratta högt åt...

1. Tragiskt men inget nytt

2009-02-26 10:41

Det räcker oftast med att en tjänsteman haft en promenadupplevelse så kommer MYNDIGHETEN och lägger en död hand över marken.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons