• Allmogejakt

Kviga vargdödad i Örebro län

AktuelltPublicerad: 2014-07-05 14:58

En vargdödad kviga hittades på fredagskvällen i Örebro län.
– Jag påträffade bett på kvigan som jag bedömer är gjorda av varg, säger Kjell Johansson, besiktningsman hos länsstyrelsen.

Två kvigor sprängde staketet och rymde från en gård i Lindesby i Järnboås, Nora kommun, den 23 juni. Området ligger några mil nordväst om Nora.
På fredagskvällen, vid 20.30-tiden, hittades den ena av kvigorna död och kraftigt äten ungefär en kilometer från gården.

Kraftigt äten
Besiktningsman Kjell Johansson var på plats vid kadavret på lördagen. Kroppen hade legat på platsen i flera dagar och var kraftigt äten och angripen av flugor. Länsstyrelsens besiktningsmän har dock utbildning för att kunna avgöra vilka skador som åsamkats ett djur innan det dött.

Två vargrevir
– Jag hittade bettskador som kvigan fått innan hon dött. De satt i ljumsken, högt upp mot ljuvret, och min bedömning är att kvigan dödats av varg, säger Kjell Johansson.
Området ligger precis i gränstrakterna av både Romboreviret och Kindareviret.
– Jag vet inte exakt var gränserna för de olika reviren går, säger Kjell Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. älg - ko

2014-07-11 12:06

En ko är förmodligen inte rädd för en hund(hybrid)!
Älgen skulle försöka springa undan!

11. Att vargen...

2014-07-06 21:23

kan ta en fullvuxen älg förstår jag men inte hur den skulle klara av att ta en ko...
"Miljöpartisten"

10. Närmare...

2014-07-06 21:22

Den dagen vargen klassas som ohyra kommer allt närmare. Det är synd på ett så vackert vilt, men så kommer det att bli eftersom tillväxten idag är totalt ohämmad. Hade man däremot klassat om vargen att liksom räven tillhöra det jaktbara viltet, kunde man nog stå ut med dom. Blev dom för många lokalt, så kan man ju ta bort överflödet. Jag gissar att fransmännen blir först med att genomföra detta då de är bättre organiserade och inte tolererar vilka dumheter som helst från de styrande. Svenskarnas mjäkighet gör att vi kommer att få se problemen öka för varje år som går, tills det hela går överstyr och vargen till slut blir klassad som ohyra och alla medel blir tillåtna för att utrota dom. Synd för vargskinn är både varmt och vackert, precis som rävskinn, fast större.

9. Sannolikheten är noll

2014-07-06 19:16

Enligt våra myndigheter och självutnämda experter av varg angriper vargen inte friska nötboskap, dessa fabler har under en massa år spridits och fått vara "sanningar".
Som många andra debattörer tidigare nämnt så tryter maten i skogen I ett län Värmland så avräknas ca 3000 älgar till vargmat till detta kommer rådjur, bävrar och allt annat vilt som slinker ner när vargen går fram.
Tamboskapen står som nr 2 på matlistan när skogen är tom, att inte fullt tillräkneliga människor begriper detta är mycket konstigt trots många möten och diskussioner, tidningsartiklar m.m under 30 år så väljer man att sätta på skygglapparna och slå dövörat till. Bara att titta på vilket program som visar hur man lever oavsett Asien eller Nordamerika så skjuts vargar som angriper tamboskap att djurstammarna i övrigt är helt utarmade och så låga borde vara ett varningsljus för de flesta som är läs och har synen i behåll.

8. Varg...okej då...Vildsvin...aldrig!!!

2014-07-06 13:11

Är det inte så att LRF kan jämföras lite med SJF ? LRF arbetar stenhårt med att klassa vildsvinen som ohyra istället för en tillgång (rätt förvaltat) och glömmer medvetet bort problem som djurbesättningarna står inför med vargen. Som vanligt svensk feghet och flathet av förbundet och dess medlemmar som bara betalar för ingenting...

7. Tack vare mp........

2014-07-06 11:11

Tack vare miljöpartiet och diverse vargkramare fortsätter vargexplosionen. Resultatet blir att det blir omöjligt att ha betesdjur. Importen av antibiotikadopade livsmedel kommer att öka.

6. Uppgiven

2014-07-06 09:16

Känner mig uppgiven, svårt att sova tänker hela tiden på djuren som betar på marker som har en hel del skyddade arter, växter som kräver mulbete.Kor med sina kalvar som skall njuta av frihet,sol och sommar o grönt gräs.Kommer att bli en sommar med en ständig oro och trötthet.

5. Lätt att tycka..

2014-07-06 09:16

..om man själv inte drabbas. I tätorterna har man andra problem, som för dom anses oerhört jobbiga. Exempelvis ogräs mellan stenplattorna, dåligt klippta gräsmattor, hög musik i bilar nattetid, dålig vägbelysning. Vi på landet måste verkligen lära oss att det är mycket stora problem i tätorterna. Själva problemet är ju inte stort, men det upplevs av så många människor, alltså är problemet stort. Enkel matematik.

4. Död Kviga

2014-07-06 09:15

När skall LRF vakna?
LRF är böndernas organisation och skall utan några som helst förbehåll stödja sina medlemmar. Men i vargfrågan så väljer man att gå statens och miljötalibanernas ärende.
Detta är ett sjukt beteende. Men det är väl roligare att sitta vid de sjukas bord än att värna sina medlemmar kan tänka.
Att hävda att beslut tagna i landets riksdag är huggna i sten och inte går att ändra är ett sätt att visa hur lite man förstår från LRFs lednings sida.

3. Du är försumbar.

2014-07-05 23:35

Vänj er gott folk. Sverige har bestämt att djuruppfödning är oviktigt för samhället. Landsortsbor också. Det är mycket viktigare att tätortsbor kännner hur det kittlar i magtrakten av spänning över att möta varg på utflykten eller bilresan genom "vildmarken" (egentligen en massa strävsamma svenskars närmiljö). Vildmark var det på 1300:talet efter digerdöden.

2. Varför skapar vargen debatt?

2014-07-05 23:35

I en debattartikel i Svensk Jakt analyseras frågan av stats- och samhällsvetaren, mångårige jägaren och fd. medlemmen i Naturskyddsföreningen, Dennis Andersson, http://svenskjakt.se/opinion/debatt/vargen-en-symbolfraga-for-nagot-mycket-storre/.
Hans svar är att vargen har ett existensberättigande precis som människan. En slutsats blir att på grund av vargens ”existensberättigande” så är vi tvingade tåla att tusental tama och vilda djur plågas ihjäl på grymmast tänkbara vis, varje år. En annan konsekvens är att vi människor därför måste finna oss i att drabbas av rabies och dvärgbandmask mm. Dödliga sjukdomar som medför en död så plågsam, och i vissa fall så långdragen, att det är bortom våra värsta mardrömmar. Dennis Andersson har inte helt förstått att varg är en genom Art- och habitatsdirektivet och Bernkonventionen skyddad djurart, det är ett större problem än verkets avskjutningsprocent. För att vargpopulationen skall kunna reduceras måste rovdjurens skyddsstatus ändras. Det är absoluta förutsättningar, men istället anför Dennis Andersson ”existensberättigandet” som ett axiom som äger evig giltighet. Men skulle en varg, en elefant, en tiger, en häst eller vilken art som helst tveka inför att döda de sista människorna med hänsyn att de har ett existensberättigande? Nej, denna förmodan saknar stöd i vår kunskap om djur. Vem är det då, som enligt Dennis Anderssons påstående, garanterar människans existensberättigande? Svaret är uppenbart: Ingen. Av detta följer att ingen art har ”rätt” att existera, i praktiken visat genom de fem kända stora utdöenden som drabbat jordens flora och fauna. Ändå är det just detta ”att vargen har ett existensberättigande precis som människan” som är bas för ekologismen, vår tids fanatiska kvasireligiösa väckelse som i hög grad erövrat jordens stadsbefolkningar. Att ekologismen är så framgångsrik kan delvis hänföras till att ytterst få törs ifrågasätta tron på ”existensberättigandet”. De flesta håller nämligen med om existensberättigandet, dock kan ingen peka på vem som garanterar och har makt att genomdriva arters rätt att existera. Naturligtvis beroende på att en sådan uppgift kräver minst en allsmäktig gudomlighet. Detta till trots, vågar vare sig politiker, eller de drabbades företrädare som LRF och SJF, eller kyrkan etc., ifrågasätta tesen om arters ”existensberättigande”. Därmed är vargkriget förlorat innan första striden är klar. En lika märklig som felaktig slutsats är därför vad Dennis Andersson följdriktigt kommer fram till, citat: ”De som hyser en nolltolerans mot varg ... bidrar ... därigenom att göra såväl människa som viltstammar en stor otjänst”. ”De som hyser en nolltolerans mot varg” kan ju knappast göras ansvariga för att vi idag har en vargstam i fri tillväxt, ty ”de som hyser en nolltolerans mot varg” har fått insikt EFTER det att vi fick en vargstam i fri tillväxt. Ingen ofödd är ansvarig för föräldrars gärningar. Vad debattörer som Dennis Andersson, Jägarförbundets vargpolicy etc. däremot gör är att legitimera ekologismen. Legitimerar denna auktoritära, människofientliga och ekofascistiska lära gör även Miljöpartiet genom sin politik, i deras ideologi ingår den ekosofiska huvudtrossatsen, finns under punkt 3.2 i partiprogrammet! Men eftersom ekologisterna ”äger” myndigheter och massmedia så bidrar Andersson, SJF, LRF, Miljöpartiet och många av övriga riksdagsledamöter till att rovdjursfrågan inte kommer att få annan lösning än den biologiska, dvs. varg och andra stora rovdjur kommer att föröka sig till dess att biologiska faktorer sätter stopp, högst sannolikt i samband med ett folkligt uppror. Därför kommer varje år nya tusentals älgar och tamdjur dödas av varg genom att vargen river ut mellangården, och sedan dör älgen, hästen, kon etc. långsamt av infektioner och blödningar, allt medan vargar äter av deras kroppar.
Den samlade erfarenhet som svensk landsbygd har är att noll frilevande vargar är det ända som garanterar noll i vargtillIväxt. Den som påstår att detta är fel har att noga förklara hur en förvaltning av varg i Sverige skall gå till. Ingen har hittills lyckas med den saken, fast gällande politik utgår från att detta är möjligt. Märkligt, ty andra varelser som är ett hot mot liv och hälsa bekämpas med alla tillgängliga medel, och mycket forskning sysslar med hur vi skall skydda oss mot diverse levande organismer. Men i västerlandet har stora rovdjur blivit heliga, och de människor som producerar mat åt oss alla hånas.

1. En liten påminnelse från förra gången på vad jag sade.

2014-07-05 16:05

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=574416&context=#c14

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB