• Älgskadefondsföreningen

Landsbygdsdepartementet bör ta rovdjuren

AktuelltPublicerad: 2012-06-26 15:29

– Inför en maxtid för skyddsjaktbeslut, för bort ansvaret för de stora rovdjuren från miljö- till lansbygdsdepartementet, inför möjligheten att skjuta bort hela vargrevir och användning av paragraf 28 ska inte automatisk leda till misstanken om grovt jaktbrott.
Det är några av de förslag som moderaterna Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered, vice ordförande respektive ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, lagt fram i sin rapport ”Vilda djur”.

De båda riksdagsledamöterna reste under förra året runt i landet och träffade människor och organisationer för att få kunskap om frågor kring de vilda djuren.

En resa genom Värmland, Dalarna och Gävleborg rörde de stora rovdjuren medan besök i Blekinge och Skåne gällde förvaltningen av vildsvin och fåglar.
Resultatet av faktainsamlandet har nu resulterat i rapporten Vilda djur där man bland annat föreslår att det ska införas förvaltningsplaner för alla djur där det finns utrymme för regionala hänsynstaganden.

Tre olika spår
– Vi har lag våra förslag efter tre olika spår. För det första vill vi öka medborgarnas delaktighet genom att ge viltförvaltningsdelegationerna ökat inflytande och att beslut, som exempelvis skyddsjakt, ska ske snabbt och enkelt, säger Bengt-Anders Johansson.
– Man måste även kunna minska rovdjurstrycket lokalt trots att vi ännu inte uppnått gynnsam bevarandestatus och kunna skjuta bort hela revir, tillägger han.
Det andra spåret man arbetat efter gäller att få all viltförvaltning under en juridisk hatt istället för idag då lagar och förordningar samt internationella överenskommelser inte är samlade. Där hoppas Bengt-Anders Johansson att en statlig utredare ska få utreda frågan.

Samlat ansvar för viltet
Den tredje linjen som arbetsgruppen arbetat efter är att skapa en samlad politisk och administrativ enhetlig förvaltning av de vilda djuren.
Man pekar bland annat på att det idag är Miljödepartementet som ansvarar för de fem stora rovdjuren medan Landbygdsdepartementet ansvarar för resterande 70 däggdjur och 500 fågelarter.
För att få ett samlat grepp över förvaltningen av samtliga vilda djur föreslår gruppen att det politiska ansvaret läggs på Landsbygdsdepartementet och att Skogsstyrelsen får ta ansvaret på myndighetsnivå.

Tänka som en bonde
– Jag försöker tänka som en bonde. Han har en mark och den måste han förvalta på bästa och klokaste sätt. Så måste vi också se på förvaltningen av våra vilda djur, kommenterar Bengt-Anders Johansson.
Mer konkret menar gruppen på att rättstillämpningen hos länsstyrelserna ska vara likvärdig i hela landet, något som rimligtvis borde vara en självklarhet, men som inte är fallet idag.
Man vill också ha en enhetlig kompetensnivå på länsstyrelserna. För att öka effektiviteten föreslår moderaterna en gemensam jourverksamhet mellan de olika länsstyrelserna för att öka beredskapen vid skyddsjakt och skyddsjaktsbeslut.

Medverka vid inventeringar
Moderaterna vill också på prov låta medlemmar från miljö- och jägarorganisationer medverka vid rovdjursinventeringar då det på många håll råder tvivel om riktigheten i de inventeringar som görs.
Vidare vill man ha klara och tydliga kriterier för att få tillstånd för skyddsjakt. Det bör också införas en maxtid inom vilken beslut om skyddsjakt ska tas. Dessutom vill moderaterna, som nämnts, att det ska bli möjligt att ta bort hela revir i län med stor vargtäthet.

Ej grovt jaktbrott
Arbetsgruppen föreslår också ändringar i jaktlagstiftningen. Skyddsjakt på eget initiativ med stöd av paragraf 28 ska inte falla under grovt jaktbrott.
Moderaterna vill också, liksom Rovdjursutredningen, att den som skjuter ett rovdjur med stöd av paragraf 28 i fortsättningen ska anmäla detta till länsstyrelsen och inte polisen.
Gruppen vill även ha en översyn av villkoren för att sätta upp rovdjursstängsel, vilket skulle öka acceptansen för rovdjuren.
Vidare vill moderaterna att den genetiska förstärkningen av vargstammen ska fortsätta, men utan att vargstammen ökar i antal.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Jovisst Kjell!

2012-06-28 13:26

Det tror jag också, men jag tycker att det är många utspel från främst BAJ som inte resulterar i konkreta handlingar.
Han tror ju uppenbarligen att Egarth ska göre en konsekvensanalys och inte bara leda samtal. Egarth har ju redan uttalat att vi ska ha fler vargar innan arbetet ens börjat.
En lämplig markering från regeringen vore att byta ut honom. Annars sitter vi snart med ett nytt dokument som visar att vi måste ha några hundra vargar till.
Uppenbarligen så struntar ju utredarna i direktiven och det får heller inga konsekvenser.
Det är bara ett exempel som gör att mitt förtroende för regeringen sviktar. Det finns ju faktiskt en förkrossande politisk majoritet i riksdagen för 210 vargar.
Tyvärr tillåts NVV härja helt efter eget huvud och vad det huvudet innehåller har vi fått lära oss den hårda vägen. Inte minst i Svenljunga.

14. Låt oss inte bli lurade ännu en gång.

2012-06-28 13:25

Det är upp till respektive politiker och politiskt parti att faktiskt göra något konkret FÖRE nästa val innan de får vårt stöd. Att blott TRO på någon för deras ord, ska vi inte göra. Bedöm folk för deras handlingar, inte för deras ord.

Alternativet till något av allianspartierna behöver inte alls vara något av oppositionspartierna. Man kan lägga sin röst på något annat parti, t.ex. Landsbygdsdemokraterna, eller helt enkelt röstskolka eller taktikrösta.

13. Svar: Björn Isaksson

2012-06-28 11:04

Moderaterna och Centern jobbar nog för att vi skall få en lösning i vargfrågan. Kanske inte en nolllösning men de har visat oss att de har faktiskt förstår allvaret. Vi måste komma ihåg att de har i stort sett hela journalistkåren emot sig så fort de öppnar munnen i vargfrågan. Problemet är nog folkpartiet som till stor del består av människor med liten anknytning till landsbygden. Sedan skall vi komma ihåg att vi faktiskt har en minoritetsregering. Vilket betyder att vi måste ha en bred politiskt förankring i denna fråga.

12. Positivt eller inte.

2012-06-28 09:51

Är det någon som kan säga med gott samvete, att det är bra att bo granne med ett vargrevir? Finns det någon som är avundsjuk på oss? Eller är det så illa att vi har varg och ett stort antal björn, lo och järv enbart för att imponera på mamma EU?

11. Kjell Lennartsson

2012-06-28 09:07

Jag är helt enig med dig att i stort sett alla utspel som BAJ gör är bra.
Tyvärr har vi sett alldeles för lite verkstad i relation till snacket.
Om man tänker vinna jägarnas röster vid nästa val får man nog leverera lite mer, välja utredare med större omsorg och faktiskt lyssna på de som drabbats av vargen.
Men jag håller med RolfE om att en MP-stödd sosseregering troligtvis är ännu värre för landsbygdens näringar. MP är rakt av jakt och landsbygdsfientliga.
Men jag önskar mindre snack, det känns mest som valfläsk.

10. Valrörelsen har börjat

2012-06-28 09:06

Minns när Reinfeldt var och fjäskade röster i Dalarna. Han sade att rovdjuren får väl maka lite på sig. Han fick min röst, men aldrig mera. Vi har ju facit i hand!

9. SMSL - blir det bättre efter valet?

2012-06-27 15:33

Kommentar till #4:
Tror du verkligen det blir bättre med en S-regering stödd av Miljöpartiet?

8. Bra moderaterna !

2012-06-27 15:33

Det är faktiskt bra förslag som moderaterna radar upp! Kort handläggningstid för skyddsjakt. Beslut inom någon timma enligt artikel i expressen. Bra!
Gemensam jourverksamhet. Bra!
Minskat rovdjurstryck. Bra!
Flytta förvaltningen till landsbygdsdepartementet. Bra.
Då får vi ett departement som även tar hänsyn till våra gröna näringar och som har kompetens att göra en ekonomisk konsekvensanalys. Bra!
Rättstilllämpningen skall vara likvärdig i landet. Bra!
Dalarnas länsstyrelse är ett exempel på hur enskilda tjänstemän tolkar direktiven efter egna personliga syften.
Moderaterna vill inte att stammen skall öka vilket innebär att man kan tänka sig att kommunicera ett tak. Bra!
Här måste dock moderaterna sätta sig in i vad det innebär för drabbade människor att ha dagens höga vargstam. Taket måste sättas betydligt lägre än dagens vargstam. Det är en bit kvar men nu gäller det att övriga partier i alliansen backar upp kring de förslag som är bra.
Men var har vi folkpartiet och socialdemokraterna i denna fråga? Är de partier som vill ha obegränsad vargstam? Miljöpartiet och vänstern vet vi ju att de propagerar för obegränsad vargstam och så mycket skador som möjligt för bönder, jägare och samer.

7. Valrörelsen har startat

2012-06-27 09:28

Nu är han igång igen, Bengt-Anders Johansson, med ideer som han tror att vargmotståndet skall "tända" på.
Vi har hört ett antal varianter genom åren, men faktum är att det enda påtagliga som den här alliansregeringen har lyckats med är att skrota taket för varg på 210 djur och avskaffa licensjakten. Det skulle knappast innebära någon större risk att satsa pengar på att det inte blir något den här gången heller.

6. Svensk varg befinner sig utanför vargarnas naturliga utbredningsområde

2012-06-26 21:34

I och med att någon uttalar sig om att genetiken ska förstärkas med inplantering av importerade vargar. Då har personen redan sagt att de vargar vi har inte kan leva vidare i sitt svenska utbredningsområde av egen kraft. Slutsatsen enligt EU-riktlinjerna är följaktligen att vargar inte ska finnas söder om renbetesområdet. Om Moderaterna har för avskit att svara för en konstgjord vargavel här i landet som bygger på felaktig grund så får vi betacka oss för det partiet.

5. BA.J tänk

2012-06-26 21:33

inte så f-at,agera istället, jag tror inte det finns en djurägande bonde som vill har varg lös i markerna. Alla som drabbas av varg, vill inte ha den, punkt slut. Det är och kommer alltid att vara 0-vision på varg utanför hägn och jag menar inte att det är människan som skall vara inhägnad. Ta striden med EU och visa lite ryggrad, på sikt kommer problemet lösas ändå.

4. Ett annat utbyte vore också lämpligt:

2012-06-26 21:32

Byt ut Peter Egart som ordförande i Vargkommitén.
Han har ju redan, efter ett möte, bestämt att vi ska fler vargar än vad vi har idag.
Vem har gett honom dom instruktionerna?
Eller har han hittat på själv?
Jag måste säga att det blir svårare och svårare att ta regeringen på allvar i den här frågan.
Vi får fler och fler uttalanden från regeringsrepresentanter om att vi måste ta frågan på allvar, berörda måste få inflytande.
Mest av alla babblar B-A.J.
Sedan tillsätter man Liljelund och Egarth att hantera frågan, vore det inte bättre att låta Mikael Karlsson bestämma direkt?
Det blir ju den direkta effekten av att välja vargkramare att hantera frågan.
Egarth borde fråntas uppdraget efter uttandet i SR om att vi ska fler vargar.
Liljelund struntade ju helt i de delar av utredningsuppdraget som berörde de socioekonomiska konsekvenserna av vargetablering.
Nä du, B-A.J.
Nu tycker jag att du ska sluta snacka så mycket utan istället visa lite handlingskraft som omväxling.
Snacka har vi ju sett att du kan, kan du göra nånting i verkligheten också?

3. Glöm det,det är redan försent .Ni säger i slutet...

2012-06-26 16:29

...vilket skulle öka acceptansen för rovdjuren.
Vidare vill moderaterna att den genetiska förstärkningen av vargstammen ska fortsätta, men utan att vargstammen ökar i antal.
Glöm det, detta är solklart fjäsk samt desperationsåtgärder från er sida tyvärr.
Ni blir ej sittande kvar efter nästa val omgång var så säkra.

2. tänka som en bonde

2012-06-26 16:28

Tänk då på att skadedjur oftast betyder nollvision inom lantbruket jordbruket. Det finns väl ingen som tar död på 100 råttor och lämnar 25 för sakens skull. Skadedjur kompromissar man inte med.

1. Helt galet

2012-06-26 16:28

För över frågan om skyddsjakt på djurägaren, den har defenetivt mer kompetens än den samlade dito på någon länstyrelse.
Att det överhuvudtaget är straffbart att skjuta varg är helt otroligt konstigt och att maxstraffet är 6 år finns det inte ens ord för.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons