• Allmogejakt

Länen i norr får besluta om björnjakt

AktuelltPublicerad: 2011-05-12 15:08

Nu överlämnar Naturvårdsverket rätten att besluta om både skydds- och licensjakt på björn till länsstyrelserna i de sex nordligaste länen.
– Naturvårdsverkets beslut innebär att länsstyrelserna under de kommande åren får ett mycket långtgående ansvar för genomförandet av den nationella rovdjurspolitiken, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Bakgrunden är riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning där länsstyrelserna ges ett större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur. Detta innebär bland annat att Naturvårdsverket i större utsträckning ska överlämna rätten att besluta om skydds- och licensjakt till länsstyrelserna.
En förutsättning för delegeringen av besluten är att det förekommer en reproducerande stam av arten i länet och det finns det i dag i de sex nordligaste länen.
Dessutom ska det finnas beslut om regionala miniminivåer. Länsstyrelserna och deras samverkansråd har tagit fram förslag på regionala miniminivåer för arten och de fastställdes av Naturvårdsverket den 5 maj 2011.

Gäller till 2014

– I och med förra veckans beslut om miniminivåer finns förutsättningar för Naturvårdsverket att genomföra ett flerårigt överlämnande av jaktbesluten utan att ange ett högsta antal djur som får fällas, säger Ola Larsson, handläggare viltförvaltningsprojektet.
Delegeringsbeslutet gäller under perioden 1 juli 2011 till 30 juni 2014 och omfattar länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
Länsstyrelserna i de sex nordligaste länen kan ta beslut om skydds- och licensjakt på björn från den 1 juli 2011. I övriga län är det Naturvårdsverket som tar beslut.
Licensjakt på björn tillåts under några månader på hösten, resten av året kan skyddsjakt beviljas på björnar som orsakar problem.
I landet finns det omkring 3 000 björnar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. 3000

2011-05-15 21:58

björnar? Det var gamla siffror det. 5000 finns det. Minst.

3. Det blir...

2011-05-13 09:24

nog ett tak som naturvårdsverket sätter upp sedan skall lst pruta på det sedan ner till deligationen för att nicka bifallande. Har inte stort förtroende för den sammansättningen och kunskapsnivån som dessa instanser besitter.

2. inte så bra..

2011-05-13 09:24

tro jag så länge lst i jämtland har en "chef" på Naturvårdsenheten som sätter rovdjur före all annan verksamhet.flera attacker på tamdjur senaste åren men vad händer,inget.

1. LST

2011-05-12 21:34

Tror inte att det blir någon skillnad det finns för många rovdjurskramare i bestämmande ställning så någon ökad tilldelning kan vi nog inte räkna med innan det är för sent

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons